Τι ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ:

Για την προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα υγείας που τους καθιστούν ευάλωτους σε περίπτωση που νοσήσουν από τον Covid-19, έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις που προβλέπουν συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι εργοδότες που απασχολούν τέτοιες κατηγορίες εργαζομένων.

Νομοθετικό πλαίσιο

Διατάξεις για την προστασία των ευπαθών ομάδων θεσπίστηκαν αρχικά με το άρθρο 4 παρ. 2 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020.
Στη συνέχεια εκδόθηκε η από 22/8/2020 ΠΝΠ (άρθρο 8), η οποία τροποποίησε την από 11/3/2020 ΠΝΠ και κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4722/2020.
Τέλος, με το άρθρο 21 του Ν. 4722/2020 συμπληρώθηκε η άνω ΠΝΠ ως προς τα ζητήματα λήψεως αποζημίωσης ειδικού σκοπού και επιβολής κυρώσεων σε βάρος των εργοδοτών που παραβιάζουν τις παραπάνω διατάξεις.

Οι άνω ΠΝΠ εξειδικεύθηκαν με τις ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:

Α) Την υπ’ αριθμ. 37095/14136/17.09.2020 ΚΥΑ, σχετικά με την έννοια των ευπαθών ομάδων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ιδιότητας αυτής.
Β) Την υπ’ αριθμ. 39363/1537/30.09.2020 ΚΥΑ, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω ΠΝΠ
Β) Την υπ’ αριθμ. 43889/1815/26.10.2020 ΚΥΑ, σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος των παραβατών εργοδοτών.

Ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα;

Με βάση την ΚΥΑ 37095/1436/17.9.2020, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, οι ευπαθείς ομάδες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 

(α) Άτομα υψηλού κινδύνου.

1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα, ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια – ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.
6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα).
7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
8. Γυναίκες που κυοφορούν.
9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200μL.
10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.
11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

 

(β)  Άτομα ενδιάμεσου κινδύνου

1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας που αναφέρεται στην κατηγορία των ατόμων υψηλού κινδύνου.
4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).
5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση).
6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο.
9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία, που δεν εμπίπτουν στους όρους που αναφέρονται για τα άτομα υψηλού κινδύνου.
Όταν ένα άτομο συγκεντρώνει περισσότερα του ενός κριτήρια της κατηγορίας ενδιάμεσου κινδύνου, τότε θεωρείται αυτόματα ότι ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Για να αποδείξει ότι ανήκει σε ευπαθή ομάδα, ο εργαζόμενος οφείλει να προσκομίσει αιτιολογημένη γνωμάτευση: 
α) από τον θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή
β) από ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσια ή ιδιωτική) για περιπτώσεις ειδικών θεραπευτικών μεθόδων όπως χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.
Στην εν λόγω γνωμάτευση πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η υπαγωγή του εργαζομένου σε μία από τις δύο περιπτώσεις του άρθρου 1 της ΚΥΑ 37095/1436/17.9.2020.
Περισσότερα  : https://www.kepea.gr/article.php?id=1948#

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *