Ο αντίκτυπος του Covid-19 στην αντιμετώπιση του καρκίνου

Στις μέρες μας, παρά την έξαρση του Covid19, η φροντίδα του καρκίνου πάει αρκετά καλά, με αποτέλεσμα την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Σημαντική όμως προϋπόθεση, για την αποτελεσματική φροντίδα και διαχείριση της ασθένειας είναι η προηγμένη πρόληψη, θεραπεία και χειρουργικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με την Ογκολογική πλατφόρμα EFPIA, όπου δημοσιεύτηκε μία έκθεση συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων ασθενών, παρόχων Υγειονομικής περίθαλψης, πληρωτών, οργανισμών HTA και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με βάση τον αντίκτυπο του Covid-19 στην φροντίδα του καρκίνου, λέγεται ότι οι κλινικές έχουν περιοριστεί και έχουν αναβάλει ή περιορίσει τις λειτουργίες τους.

Επιπλέον, η θεραπεία και η παρακολούθηση παρεμποδίστηκαν σοβαρά, λόγω του κινδύνου των επισκέψεων στο νοσοκομείο, της μειωμένης διαθεσιμότητας των επαγγελματιών υγείας και των λιγότερων πόρων για μετάγγιση αίματος και χειρουργική περίθαλψη. Οι ίδιοι ασθενείς ήταν σχεδόν αδύνατο να επισκέπτονται νοσοκομεία για τη φροντίδα του καρκίνου τους.

Από την άλλη πλευρά, πέρα από τα αρνητικά της υπόθεσης υπήρχαν και κάποια θετικά. Αυτά βασίζονταν, κυρίως στην ανάπτυξη της υιοθέτησης ψηφιακής υγείας και της μεγαλύτερης ευελιξίας στην ανάπτυξη και έγκριση καινοτόμων λύσεων. Σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχουν έξι τρόποι βελτίωσης της πρόσβασης στη φροντίδα του καρκίνου. Πιο αναλυτικά, έγινε λόγος για την αντιμετώπιση του καρκίνου έγκαιρα, χρησιμοποιώντας καινοτόμες πρακτικές, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ακόμη, να συνεχιστεί η εντατικοποιημένη ευρωπαϊκή συνεργασία στην κλινική αξιολόγηση για την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων μετά την πανδημία.

Τέλος, να συνεχιστεί η υιοθέτηση της ψηφιακής υγείας για να αυξηθεί η απομακρυσμένη περίθαλψη και να χρησιμοποιηθούν πόροι για την υγειονομική περίθαλψη πιο αποτελεσματικά μετά την πανδημία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσω της πανδημίας πρέπει να καλλιεργήσουμε τα συστήματα Υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να είναι πιο κατάλληλα για το μέλλον.

Περισσότερα : Hofmarcher, T Et al. (2019) Συγκριτική έκθεση για τον καρκίνο στην Ευρώπη 2019, έκθεση ΙΗΕ 2019: 7. ΙΗΕ: Lund, Σουηδία

Αποδέκτες της Ψηφιακής Υγείας

Η υγειονομική περίθαλψη είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της οικονομίας και λειτουργεί με τους δικούς του ρυθμούς και δεδομένα. Σε έρευνες που γίνονται σχεδόν ετησίως σε πάνω από 4.000 άτομα, συγκεντρώνεται πληθώρα πληροφοριών σχετικά με το πώς κινείται η συγκεκριμένη αγορά, τις αλληλεπιδράσεις των μερών, το συναίσθημα του καταναλωτή αλλά και το πώς έχει επέμβει σε όλα τα παραπάνω η Ψηφιακή υγεία.

Όλο και περισσότεροι χρήστες φαίνεται να μπαίνουν στον ψηφιακό  κόσμο. Το ποσοστό των ενεργών χρηστών στις ΗΠΑ άγγιζε πέρυσι το 46%. Το βήμα είναι πολύ μεγάλο, αν  σκεφτούμε πως το 2015 το ποσοστό αυτό ήταν στο 19%. Οι χρήστες φαίνεται να ψάχνουν τρόπους για να διατηρούν την υγεία τους σε σταθερά καλά επίπεδα. Έτσι, αναζητούν μέχρι και εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας όπως την χαλάρωση, διαλογισμό και διαχείριση πόνου.  Πολλοί επιθυμούν και κρατούν ηλεκτρονικά  αντίγραφα ασφαλείας  του ιατρικού ιστορικού της υγείας τους , ενώ το 77% δεν έχει πρόβλημα να μοιραστεί διαδικτυακά τα ιατρικά του δεδομένα, προκειμένου να έχει σωστότερη περίθαλψη. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση πως οι ίδιοι θα γνωρίζουν ποιος πρόκειται να επεξεργαστεί τα προσωπικά τους δεδομένα.

Ένα ακόμα εύρημα που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι περίπου το 62% των ατόμων που είναι χρήστες της ψηφιακής υγείας, θα μοιράζονταν τα ιατρικά τους δεδομένα για έρευνα και μελέτη ενώ ένα μικρότερο ποσοστό θα το έκανε με χρηματικό αντάλλαγμα. Επιπλέον, πρώτο σε δημοτικότητα ως ψηφιακό μέσο για την υγεία έρχεται το τηλέφωνο με ποσοστό 60%, ακολουθεί το email και τέλος τα μηνύματα (sms). Γενικότερα αυτά τα μέσα φαίνεται να χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο από άτομα 25-34 ετών, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες ακολουθούν αλλά σε μικρότερα ποσοστά.

Συνολικά, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν πολλούς τομείς, όπως είναι οι διατροφικές συνήθειες, οι τοπικές καιρικές συνθήκες και  η άθληση. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν ένα σύστημα ψηφιακών  βιοδεικτών που θα είναι εξίσου βοηθητικοί με τους φυσικούς βιοδείκτες (ποσοστό σακχάρου στο αίμα, καρδιακοί παλμοί κλπ) ώστε να υπάρχει καλύτερη και πιο στοχευμένη θεραπεία αλλά και πρόληψη.

Βασικό πλεονέκτημα της ψηφιακής υγείας είναι ότι η εικονική περίθαλψη (virtual care) που προσφέρει,  δεν έχει σχέση με πληρωμές και παρόχους, είναι άμεση και βοηθά διαχρονικά στο ταξίδι του ασθενούς. Οι ασθενείς συνήθως δηλώνουν ότι θέλουν να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα ενώ ταυτόχρονα να παρακολουθούν στενά την υγεία τους. Ο στόχος που έχουν οι καταναλωτές επομένως, πολλές φορές είναι διαφορετικός από τον στόχο που έχει η βιομηχανία. Η ευκαιρία όμως παρουσιάζεται εκεί που οι στόχοι των δύο μερών διασταυρώνονται.  

ΠΗΓΗ: https://rockhealth.com/reports/digital-health-consumer-adoption-2016/