Δωρεάν εξέταση για τους ανασφάλιστους στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων

Ελπίδες από νέα θεραπεία για το πολλαπλούν μυέλωμα

Η φαρμακευτική εταιρεία Janssen ανακοίνωσε αποτελέσματα νέας μελέτης, τα οποία δείχνουν ότι η προσθήκη daratumumab στην καθιερωμένη θεραπεία (λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη) οδήγησε σε στατιστικά σημαντικό όφελος επιβίωσης σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα, οι οποίοι  ήταν ακατάλληλοι για αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.

Τα δεδομένα αυτά αναδείχθηκαν στη Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας (EHA). Έπειτα από διάμεση παρακολούθηση σχεδόν 5 ετών, παρατηρήθηκε μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 32% στο σκέλος που έλαβε θεραπεία με daratumumab. Τα δεδομένα αυτά αναμένεται ότι θα αποτελέσουν τη βάση για την υποβολή μελλοντικών αιτημάτων προς τις κανονιστικές αρχές από την Janssen.

«Με κάθε υποτροπή, η θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος γίνεται πιο πολύπλοκη. Για αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να πετυχαίνουμε βαθιές θεραπευτικές ανταποκρίσεις και βελτιωμένη επιβίωση  με την πρώτη γραμμή θεραπείας», ανέφερε ο Thierry Facon, Καθηγητής Αιματολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λιλ στη Γαλλία και ερευνητής της μελέτης. «Τα αποτελέσματα αυτά συνηγορούν ξεκάθαρα υπέρ της χρήσης του συνδυασμού daratumumab, λεναλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης ως νέου πρότυπου φροντίδας για την παράταση της επιβίωσης και τη βελτίωση των κλινικών εκβάσεων σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα οι οποίοι  είναι ακατάλληλοι για μεταμόσχευση».

«Τα τελευταία  αποτελέσματα από τη μελέτη αναδεικνύουν την επίπτωση που έχει το συγκεκριμένο σχήμα συνδυασμού με daratumumab στη μακροχρόνια επιβίωση όταν χορηγείται ως θεραπεία πρώτης γραμμής, καθιερώνοντας ακόμα περισσότερο το daratumumab ως βασική αγωγή στη θεραπευτική αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος», εξήγησε ο Craig Tendler, Αντιπρόεδρος Ύστερης Ανάπτυξης και Παγκόσμιων Ιατρικών Υποθέσεων του Τομέα Ογκολογίας, Janssen Research & Development, LLC.

«Τα αποτελέσματα αυτά χαρίζουν ελπίδα και αισιοδοξία στους νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα που αναζητούν αποτελεσματικά θεραπευτικά σχήματα τα οποία  βελτιώνουν τις μακροπρόθεσμες εκβάσεις και αποτυπώνουν τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να διερευνούμε το πλήρες δυναμικό του daratumumab στο πολλαπλούν μυέλωμα».

Πηγή: virus.com.gr

Παραπληροφόρηση και Ψευδείς Ειδήσεις: Αλφαβητισμός και Δημόσια Υγεία

Η Εφη Σίμου, Αναπλ. Καθηγήτριας Επικοινωνίας και ΜΜΕ στη Δημόσια Υγεία, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, ΠΑΔΑ

αναφέρει ενδεικτικά ότι στις μέρες μας, λόγω του Covid19, η αναβάθμιση και η εξέλιξη του ψηφιακού συστήματος και της τεχνολογίας που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια μεγάλη πρόκληση.  Είναι απαραίτητο να γίνει ανεύρεση του ποσοστού του πληθυσμού που θα μπορεί να σκέφτεται κριτικά και όχι αφομοιώνοντας και κυρίως διασπείροντας λανθασμένες πληροφορίες,  χωρίς σκέψη.

Ο αλφαβητισμός στην Υγεία (Health Literacy) είναι η ικανότητα του ενός να βρίσκει, να ερμηνεύει, να κατανοεί και να αξιολογεί τις πληροφορίες που αφορούν στην Υγεία και τις υπηρεσίες Υγείας και κυρίως να τις χρησιμοποιεί για να προστατέψει και να την  προαγάγει. Οι σύγχρονες κοινωνίες στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης των μέσων επικοινωνίας και μαζικής ενημέρωσης βιώνουν ένα παράδοξο: ενώ οι πολίτες βρίσκονται καθημερινά εκτεθειμένοι σε πληθώρα πληροφοριών Υγείας, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να φιλτράρουν και να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία που τους δίνεται ορθά.

Ο αλφαβητισμός  στην Υγεία αποτελεί μια σημαντική μορφή κοινωνικού κεφαλαίου. Όλοι σε κάποιο στάδιο της ζωής μας, ιδιαίτερα όταν είμαστε ευάλωτοι από την ασθένεια ή αντιμέτωποι με έναν κίνδυνο, χρειαζόμαστε βοήθεια στο να αντιληφθούμε πλήρως κάποια πληροφορία υγείας και παράλληλα στήριξη για να πλοηγηθούμε σε ένα κατακερματισμένο Σύστημα Υγείας. Ο αλφαβητισμός στην υγεία αφορά στο δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν την αλήθεια για τους παράγοντες και τις συνθήκες που επηρεάζουν την υγεία τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους.

Παραθέτουμε κάποιες βασικές οδηγίες, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν μια είδηση είναι πραγματική ή ψευδής :

Ψάξτε την πηγή της δημοσίευσης. Παρουσιάζει στοιχεία επικοινωνίας και υπεύθυνων λειτουργίας της; Ψάξτε επίσης ποια ΜΜΕ δημοσίευσαν την πληροφορία.

Διαβάστε όλο το άρθρο και όχι μόνο τον τίτλο. Οι τίτλοι κάποιες φορές παραπλανούν.

Μην πιστεύετε ότι η φωτογραφία που συνοδεύει ένα άρθρο ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του.

Όταν κάτι γίνεται viral, δεν σημαίνει πάντα ότι είναι ακριβές ή σημαντικό να αναπαραχθεί.

Ρωτήστε κάποιον ειδικό για περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες. Η παραπληροφόρηση μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία σας ή ακόμα και να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή σας.

Μην αναδημοσιεύετε κάτι πριν ελέγξετε την αξιοπιστία του.  Αναδημοσιεύστε μόνο εάν ξέρετε σίγουρα ότι η πληροφορία είναι αξιόπιστη.

Παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις: Αλφαβητισμός και Δημόσια Υγεία