Ο Καρκίνος του Τραχήλου της Μήτρας και η Eλληνική Σύμπραξη Δυνάμεων

Η 73η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας με το Ψήφισμα WHA73.2/11.4, 03/08/2020 για την υιοθέτηση και ενσωμάτωση της Παγκόσμιας Στρατηγικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την επιτάχυνση της εξάλειψης του καρκίνου τραχήλου μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας, παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις παρεμβάσεις που συνιστώνται σ’ αυτήν.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) θέτει τους εξής στόχους έως το 2030:

  • 90% των κοριτσιών μέχρι 15 ετών να έχουν εμβολιαστεί πλήρως εναντίον της μόλυνσης με τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).
  • 70% των γυναικών να εξετασθούν προληπτικά με ένα τεστ υψηλής ακριβείας (HPV DNA testing) σε ηλικία 35 ετών και ξανά σε ηλικία 45 ετών.
  • 90% των γυναικών με (προ)καρκίνο τραχήλου μήτρας να τύχουν ενδεδειγμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης και υποστηρικτικής φροντίδας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε το 2021 μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το «Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου» (EUROPE ’S BEATING CANCER PLAN), το οποίο, αποδεχόμενο την Παγκόσμια Στρατηγική του Π.Ο.Υ, προωθεί ως κύριες δράσεις της, τον HPV-εμβολιασμό τουλάχιστον του 90% του πληθυσμού-στόχου της ΕΕ για τα κορίτσια και σημαντική αύξηση του εμβολιασμού των αγοριών, Εφαρμογή Εθνικών Προγραμμάτων προ συμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ) με νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας, η οποία να διασφαλίζει ότι αντανακλούν τις τελευταίες διαθέσιμες επιστημονικές τεκμηριώσεις.

Στην Ελληνική περίπτωση

  • Ο HPV-εμβολιασμός συμπεριλαμβάνεται μεν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, αλλά με χαμηλή μέχρι σήμερα εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού-στόχου, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται και τα αγόρια.
  • Δεν υπάρχει οργανωμένο Εθνικό Πρόγραμμα προ συμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας με σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για εφαρμογή εξετάσεων «υψηλής ακριβείας» (HPV DNA testing).
  • Υπάρχει έλλειψη επαρκούς αριθμού εξειδικευμένων ογκολογικών κέντρων για την ενδεδειγμένη θεραπεία και υποστηρικτική φροντίδα των γυναικών με (προ)καρκίνο τραχήλου μήτρας.

Σύμφωνα με τον Νόμο για την «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας», Ν.4675:2020 – Πρόγραμμα «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» «… οι βασικές αρχές που διέπουν τις υπηρεσίες και δράσεις δημόσιας υγείας υπέρ των πολιτών είναι: Εναρμόνιση προς τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών και θεμελίωση των δράσεων δημόσιας υγείας σε επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις.

Για τους λόγους αυτούς, 125 Φορείς  από όλη την Ελλάδα, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενοι με την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου τραχήλου μήτρας και των άλλων παθήσεων που προκαλούνται από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), υποστηρίζουν την εφαρμογή της Παγκόσμιας Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. και απευθύνουν «ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», όπως προβεί στις επιβεβλημένες ενέργειες και ρυθμίσεις, με κυριότερους στόχους αυτούς που έθεσε ο Π.Ο.Υ να εφαρμοστούν έως το 2030.

Το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών στηρίζει την πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV) [Ελληνικής HPV Εταιρείας] και βρίσκεται δίπλα στην τεράστια αυτή σύμπραξη δυνάμεων έναντι του ιού.