Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας στη διαχείριση της φροντίδας ασθενών με καρκίνο

Οι αλλαγές που έχουν σημειωθεί στον τομέα της φροντίδας για τους ασθενείς με καρκίνο περιλαμβάνουν και την στροφή προς τη φροντίδα στο σπίτι με το βάρος να μετατίθεται στους ίδιους τους ασθενείς και τα μέλη της οικογένειας που τους φροντίζουν.

Αυτές οι αλλαγές έχουν επίσης επηρεάσει το είδος και τον όγκο της πληροφορίας που είναι απαραίτητη για ασθενείς και φροντιστές. Αυτή η μετάβαση ενδέχεται να δημιουργήσει ένα κενό στην φροντίδα, το οποίο ο ασθενής καλείται να διαχειριστεί ατομικά ή με την ελάχιστη υποστήριξη. Σε αυτό το πλαίσιο, καινοτόμες ψηφιακές / τεχνολογικές λύσεις αναδύνται ως μέσο στήριξης των ασθενών στη μάχη τους με τον καρκίνο.

Η σημασία της σωστής διαχείρισης των συμπτωμάτων του ασθενούς

Ο καρκίνος είναι μία πάθηση που απαιτεί μακροχρόνια δέσμευση τόσο του ασθενούς όσο και των εμπλεκόμενων επαγγελματιών της υγείας. Η αποτελεσματική διαχείριση των ζητημάτων που προκύπτουν επαφίεται στην καλή επικοινωνία μεταξύ τους. Ειδικά στο πλαίσιο της κατ’ οίκον νοσηλείας, η επικοινωνία οφείλει να είναι άμεση και να λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο.

Η ταυτόχρονη εμφάνιση ενός συνόλου συμπτωμάτων, κάτι πολύ συχνό ειδικά σε ασθενείς που κάνουν χημειοθεραπεία, ακτινοβολία ή σε όσους βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία σωστής διαχείρισης της κατάστασης, γεγονός που συμβάλλει στην επιδείνωση της συναισθηματικής και σωματικής κατάστασης του ασθενούς και της γενικότερης ποιότητας ζωής του.

Γιατί η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει;

Η ψηφιακή βοήθεια στον τομέα της υγείας περιλαμβάνει την χρήση τηλεπικοινωνίας και εικονικής τεχνολογίας για να προσφέρει ιατρική φροντίδα έξω από το πλαίσιο των παραδοσιακών δομών υγείας

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνηγορούν προς την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε συγκεκριμένους τομείς της ιατρικής φροντίδας. Πολλοί ασθενείς, ειδικά όσοι ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές μακριά από τα εξειδικευμένα για τον καρκίνο κέντρα υγείας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στη βασική φροντίδα. Η αύξηση των περιστατικών καρκίνου σε σχέση με τους σχετικά περιορισμένους πόρους, συμβάλλει στην αδυναμία προσφοράς ικανοποιητικής φροντίδας για ένα ολοένα και αυξανόμενο αριθμό ασθενών.

Η χρήση της τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να υποκαταστήσει τον περιορισμένο χρόνο που έχει ο ασθενής για να μάθει για την πορεία της υγείας του στο πλαίσιο της επίσκεψής του. Δίνει επίσης τη δυνατότητα για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τον ασθενή και τους οικογενειακούς του φροντιστές και επιτρέπει την άμεση εκτίμηση της κατάστασης και την λήψη αποφάσεων.

Μέσω της τενολογίας ο ασθενής μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την κατάστασή του στην ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί. Ομοίως, οι ιατροί με την χρήση της πληροφορικής έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τις πληροφορίες αυτές σε βάσεις δεδομένων και να βελτιώσουν έτσι συνολικά τη φροντίδα που λαμβάνει ο ασθενής.

Πώς  μπορεί η ψηφιακή τεχνολογία να βοηθήσει;

Υπάρχουν πολλές καινοτομίες σε ό,τι αφορά στη συμβολή των ψηφιακών μέσων στην βελτίωση της διαχείρισης της φροντίδας για τους ογκολογικούς ασθενείς. Σε κάθε περίπτωση, στην επιλογή της καταλληλότερης τεχνολογικής βοήθειας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της ασθένειας, ο τύπος των συμπτωμάτων, η αγωγή και οι ανάγκες του ασθενή που προέρχονται από την ασθένεια καθώς και το μέγεθος της υποστήριξης που λαμβάνει.

Ζώνες γυμναστικής που κάνουν μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος μίας συνολικής στρατηγικής διαχείρισης συγκεκριμένων τομέων της φροντίδας. Για παράδειγμα, η ικανότητά τους να παρέχουν μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο των καρδιακών παλμών, της αρτηριακής πίεσης και της θερμοκρασίας του σώματος, καθώς και η δυνατότητα καταγραφής τόσο της καθημερινής δραστηριότητας όσο και του μοντέλου του ύπνου, έχουν βρει εφαρμογή στην ιατρική παρακολούθηση του ασθενούς.

Η εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα και η επαυξημένη εικονική πραγματικότητα (immersive / augmented VR) έχουν πολλές εφαρμογές στη διαχείριση του καρκίνου τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο σπίτι. Για παράδειγμα, εικονικά περιβάλλοντα έχουν χρησιμοποιηθεί για να πείσουν ανήλικους και νεαρούς ασθενείς να αυξήσουν την δέσμευσή τους στην θεραπευτική αγωγή (Høybye et al).

Η εικονική πραγματικότητα έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο βελτίωσης της διαχείρισης των συμπτωμάτων, για συμπτώματα όπως ο πόνος και το άγχος, καθώς αποσπά την προσοχή.  Για παράδειγμα, έχει μελετηθεί η συμβολή της εικονικής πραγματικότητας στη διάρκεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης σε δείγμα 30 ανήλικων ηλικίας 10-19 ετών (Sander Wint et al.). Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλότερα επίπεδα πόνου στην ομάδα της εικονικής πραγματικότητας. Ωστόσο, οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.

Οι τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της πληροφορικής και της επικοινωνίας χρησιμοποιούν κινητές συσκευές, πλατφόρμες και εφαρμογές και έχουν ένα μεγάλο εύρος χρήσεων όπως τη βοήθεια στην αυτο-διαχείριση, τη συγκέντρωση δεδομένων για την κατασταση της υγείας ενός ασθενούς που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο και της αποθήκευσης προσωπικών στοιχείων γύρω από την υγεία.

Ένα παράδειγμα είναι η χρήση ενός ερωτηματολογίου μέσω κινητού τηλεφώνου γύρω από τα συμπτώματα σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού και του παχέος εντέρου (McCann et al.). Η εν λόγω παρέμβαση έδειξε βελτίωση στη διαχείριση των συμπτωμάτων και στην επικοινωνία μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών της υγείας, ενώ οι ασθενείς ένιωσαν μία αίσθηση ασφάλειας σε ό,τι αφορά στην διαχείριση των συμπτωμάτων τους.

Περιορισμοί στην χρήση τεχνολογίας στον τομέα της υγεινομικής φροντίδας

Η χρήση της πληροφορικής μπορεί να αυξήσει την γραφειοκρατία και να οδηγήσει σε μία «απανθρωποποίηση» της σχέσης μεταξύ του ασθενούς και του επαγγελματία υγείας.

Επιπλέον, δεν μπορούν όλες οι ομάδες ασθενών να επωφεληθούν από την τεχνολογία. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας δεν είναι κατάλληλες για ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή όγκους στον εγκέφαλο. Οι εφαρμογές των κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να δυσκολέψουν ασθενείς όπως ηλικιωμένους που δεν έχουν εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία.

Συμπέρασμα

Η ψηφιακή τεχνολογία στον τομέα της υγείας ανοίγει νέους δρόμους στην προσέγγιση της φροντίδας και πλέον, ζητήματα όπως τα δικαιώματα του ασθενούς και η αυτονομία του, η από κοινού λήψη αποφάσεων, η καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία θεωρούνται ως δεδομένα.

Η τεχνολογία βάζει τον ασθενή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε διαφορετικά επίπεδα, με την παροχή καλύτερης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και την πληροφόρηση, την βελτίωση της φροντίδας και της ασφάλειας του ασθενούς, τον καλύτερο συντονισμό και περισσότερο ενδυναμωμένους ασθενείς.

Πηγή: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6518983/#

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *