Πρόταση για συμμετοχή δικηγόρων στη διαδικασία έκδοσης συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ

Σε αυτή την προσπάθεια τα Ζητήματα που θα πρέπει να διασφαλιστούν είναι : Η αξιοκρατική επιλογή, η αμοιβή, ο συμβουλευτικός – εισηγητικός χαρακτήρας της νομικής εργασίας,η χορήγηση βεβαίωσης για την απασχόληση,η ενημέρωση, πρόσβαση και εκπαίδευση στα συστήματα του e-ΕΦΚΑ και παροχή τεχνογνωσίας επί συνταξιοδοτικών θεμάτων με μέριμνα του e-ΕΦΚΑ.

Ενώ από την πλευρά του e-ΕΦΚΑ τα Ζητήματα που θα πρέπει να επιλύσει είναι:

– Επικοινωνία και αλληλεπίδραση συστημάτων, Πλατφόρμα μη μισθωτών, Πλατφόρμα ΑΠΔ, ΑΤΛΑΣ, Σύστημα Έκδοσης Συντάξεων, ΚΕΑΟ.

– Οι συντάξεις ακόμη εκδίδονται με τα ποσοστά αναπλήρωσης του Ν.4387/2016, χωρίς τις αλλαγές του Ν.4670/2020.

– Σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου οι συντάξεις εκδίδονται με ποσοστό μείωσης 60%, αντί 40%.

– Σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης και διαδοχικής ασφάλισης η μηχανογραφική εφαρμογή συντάξεων αδυνατεί να εκδώσει συνταξιοδοτική απόφαση.

– Αποσαφήνιση των προϋποθέσεων χορήγησης δεύτερης σύνταξης και δημιουργία αντίστοιχης μηχανογραφικής εφαρμογής.

– Στις συντάξεις εμμίσθων δικηγόρων δεν συνυπολογίζεται η εργοδοτική εισφορά που καταβαλλόταν από 1.1.2002 έως 31.12.2016.

– Συντάξεις αναπηρίας – Θέσπιση ενιαίων κανόνων. Αξιοποίηση υπάρχοντος πορίσματος αλλαγών.

– Πλήρης αποσαφήνιση του πλαισίου της τυπικής ασφαλίσεως (καταβολή εισφορών χωρίς ύπαρξη ασφαλιστέας ιδιότητας).

– Επίλυση προβλημάτων υπολογισμού συντάξεων ασφαλισμένων μισθωτών σε ΝΠΔΔ (Ειδικό καθεστώς ΙΚΑ).

– Μεταβίβαση και πιστοποίηση με ορθό τρόπο όλων των ασφαλιστικών χρεών στο ΚΕΑΟ, ώστε να υπάρχει εικόνα για το ύψος της οφειλής και αν αυτή εμποδίζει τη συνταξιοδότηση.

– Βελτίωση εφαρμογών και μηχανογραφικών μέσων.

– Απλοποίηση διαδικασιών, κατάργηση διαδοχικής ασφάλισης και θεώρηση όλου του χρόνου ασφάλισης ως χρόνου ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

 Η Διαδικασία που προτείνεται είναι : 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον e-ΕΦΚΑ, ελεύθερη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους Δικηγόρους, μέριμνα για την διοργάνωση σεμιναρίων που να παρέχει στους δικηγόρους την αναγκαία βιβλιογραφία, νομοθεσία, εγκυκλίους κλπ., μέριμνα του e-ΕΦΚΑ ωστε οι δικηγόροι να κατανέμονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις, αμοιβή των δικηγόρων γίνεται σε μηνιαία βάση, με βάση τον αριθμό των υποθέσεων που έχουν διεκπεραιωθεί.

Τέλος επισημαίνεται ότι  όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να διασφαλίσουν το αδιάβλητου των διαδικασιών, χωρίς καμία συμμετοχή των ασφαλισμένων και η αυστηρή τήρηση σειράς πρωτοκόλλου για τις εκκρεμείς συντάξεις καθώς και την εξασφάλιση της συνεργασίας των υπηρεσιών με τους δικηγόρους.

Το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα και η ταλαιπωρία των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων δεν μπορεί να αφήνει κανέναν απαθή!

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=221330&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=email&utm_content=top_news&utm_campaign=25/03/2021&smclient=3ef25751-ec76-11e6-8a95-0cc47a6bceb8

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *