Προστασία από τον Covid-19 σε όλες τις Ηλικιακές Ομάδες η 3η δόση Pfizer- BioNTech

Μετά από πολλά υποσχόμενα αρχικά αποτελέσματα από τη χορήγηση μιας τρίτης (αναμνηστικής) δόσης του εμβολίου αγγελιοφόρου RNA BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, η αναμνηστική εκστρατεία στο Ισραήλ επεκτάθηκε σταδιακά σε άτομα νεότερων ηλικιακών ομάδων που είχαν έλαβε μια δεύτερη δόση τουλάχιστον 5 μήνες νωρίτερα.

Σήμερα το Ελληνικό σύστημα Υγείας βαδίζει στα ίδια χνάρια.

Δείτε πως φτάσαμε μέχρι εδώ.

Αναλύθηκαν Δεδομένα για την περίοδο από τις 30 Ιουλίου έως τις 10 Οκτωβρίου 2021, από τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Υγείας του Ισραήλ σχετικά με 4.696.865 άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω που είχαν λάβει δύο δόσεις BNT162b2 τουλάχιστον 5 μήνες νωρίτερα. Στην αρχική ανάλυση, σύγκριναν τα ποσοστά επιβεβαιωμένης νόσου του κορωνοϊού 2019 (Covid-19), σοβαρής ασθένειας και θανάτου μεταξύ εκείνων που είχαν λάβει αναμνηστική δόση τουλάχιστον 12 ημέρες νωρίτερα (ομάδα αναμνηστικής) με τα ποσοστά μεταξύ εκείνων που δεν είχαν λάβει έλαβε ένα ενισχυτικό (μη ενισχυτική ομάδα). Σε μια δευτερεύουσα ανάλυση, σύγκριναν τα ποσοστά στην ομάδα αναμνηστικών με τα ποσοστά μεταξύ εκείνων που είχαν λάβει αναμνηστικό 3 έως 7 ημέρες νωρίτερα (πρώιμη ομάδα μετά την ενίσχυση). Χρησιμοποιήσαμε μοντέλα παλινδρόμησης Poisson για να υπολογίσουμε τους δείκτες ποσοστού μετά την προσαρμογή για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες.

Ανάλυση παλινδρόμησης Poisson επιβεβαιωμένων λοιμώξεων σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το ποσοστό επιβεβαιωμένης λοίμωξης ήταν χαμηλότερο στην ομάδα αναμνηστικής από ό,τι στην ομάδα χωρίς αναμνηστική κατά ένα συντελεστή περίπου 10 (εύρος σε πέντε ηλικιακές ομάδες, 9,0 έως 17,2) και ήταν χαμηλότερο στην ομάδα αναμνηστικής από ό,τι στην πρώιμη μετά την αναμνηστική ομάδα κατά έναν παράγοντα 4,9 έως 10,8.Η προσαρμοσμένη διαφορά ρυθμού κυμαινόταν από 57,0 έως 89,5 μολύνσεις ανά 100.000 ανθρωποημέρες στην πρωτογενή ανάλυση και από 34,4 έως 38,3 στη δευτερεύουσα ανάλυση. Τα ποσοστά σοβαρής ασθένειας στην πρωτογενή και δευτερογενή ανάλυση ήταν χαμηλότερα στην ομάδα αναμνηστικής κατά συντελεστή 17,9 (95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI], 15,1 έως 21,2) και 6,5 (95% CI, 5,1 έως 8,2), αντίστοιχα, μεταξύ άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω και κατά συντελεστή 21,7 (95% CI, 10,6 έως 44,2) και 3,7 (95% CI, 1,3 έως 10,2) μεταξύ των ηλικιών 40 έως 59 ετών. Η προσαρμοσμένη διαφορά ποσοστού στις πρωτογενείς και δευτερογενείς αναλύσεις ήταν 5,4 και 1,9 περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας ανά 100.000 ανθρωποημέρες μεταξύ των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω και 0,6 και 0,1 μεταξύ των ατόμων ηλικίας 40 έως 59 ετών. Μεταξύ αυτών των 60 ετών και άνω, η θνησιμότητα ήταν χαμηλότερη κατά 14,7 (95% CI, 10,0 έως 21. 4) στην πρωτογενή ανάλυση και 4,9 (95% CI, 3,1 έως 7,9) στη δευτερογενή ανάλυση. Η προσαρμοσμένη διαφορά ποσοστού στις πρωτογενείς και δευτερογενείς αναλύσεις ήταν 2,1 και 0,8 θάνατοι ανά 100.000 ανθρωποημέρες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες που μελετήθηκαν, τα ποσοστά επιβεβαιωμένου Covid-19 και σοβαρής ασθένειας ήταν σημαντικά χαμηλότερα μεταξύ των συμμετεχόντων που έλαβαν αναμνηστική δόση του εμβολίου BNT162b2 από ό,τι μεταξύ εκείνων που δεν έλαβαν.

Προσδιορίστηκε ότι η αναμνηστική δόση είχε παρόμοια επίδραση σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και βρήκαμε πράγματι ότι η αναμνηστική δόση μείωσε το ποσοστό επιβεβαιωμένης μόλυνσης και σοβαρής ασθένειας κατά παρόμοιο παράγοντα στις ηλικιακές ομάδες που μελετήθηκαν (αν και στη μικρότερη ηλικιακή ομάδα, παρατηρήθηκε μεγαλύτερος παράγοντας μείωσης έναντι επιβεβαιωμένων λοιμώξεων). Το χρονικό μοτίβο της αναλογίας ποσοστού μεταξύ της αναμνηστικής ομάδας και της μη αναμνηστικής ομάδας μετά τον αναμνηστικό εμβολιασμό ήταν επίσης παρόμοιο μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Αυτά τα ευρήματα είναι συνεπή με εκείνα της κλινικής δοκιμής φάσης 2-3 του εμβολίου BNT162b2, 11 στην οποία η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν παρόμοια μεταξύ των ηλικιακών ομάδων.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2115926?query=WB&cid=NEJM%20Weekend%20Briefing,%20December%2025,%202021%20DM572460_NEJM_Non_Subscriber&bid=750498272

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *