Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα από την ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ πραγματοποιεί  « πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)» της ΔΥΠΑ. Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι 31/10/2022, ώρα 11:00.

Το πρόγραμμα διαρκεί 8 μήνες.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
 • μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ
 •  μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς 
 •  μακροχρόνια άνεργοι 
 •  άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα 
 •  εγγεγραμμένοι άνεργοι άνω των 29 ετών 
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ 
 •  δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος  
  Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στη διεύθυνση:https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kaiparokhes/programmata-koinophelous-kharaktera
Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:
 •  χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
 •  χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες
 •  αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω
 •  ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2021, ατομικό ή οικογενειακό
 •  ηλικία
 •  αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
 •  δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και
 •  ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016,4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.dypa.gov.gr/

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *