ΟΠΕΚΑ/ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΑ/Αίτηση χορήγησης προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία και απαραίτητα δικαιολογητικά

ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων είτε μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Επίδειξη ΑΜΚΑ

-Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας(για τους Έλληνες πολίτες)

-Οι πολίτες άλλων χωρών , οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα

-Οι ομογενείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς

-Κινητό τηλέφωνο

-Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)

-Φωτοαντίγραφο IBAN τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται με δικαιούχο ή συνδικαιούχο, τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής

-Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα (εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικό συμπαραστάτη )εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα προσκομιστούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα( εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο, δικαστική συμπαράσταση) και προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου (ΑΜΚΑ, στοιχεία επικοινωνίας, ταυτότητα)

-Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από γονέα για το ανήλικο τέκνο: θα πρέπει να εκδοθεί ΑΦΜ στο τέκνο και να ενημερωθεί ο ΑΜΚΑ για τον ΑΦΜ στο ΚΕΠ

-Σε περίπτωση έγγαμων γονέων: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας (για τέκνα έως 12 ετών) ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας (για τέκνα 12-18 ετών)

-Σε περίπτωση εν διαστάσει ή διαζευγμένων γονέων: τα παραπάνω καθώς και την απόφαση επιμέλειας τέκνων.

-Για παράταση της χορήγησης επιδόματος:

Σε περίπτωση που θέλει να αξιολογηθεί: τη γνωμάτευση ΚΕΠΑ που λήγει ή έχει λήξει

Σε περίπτωση που έχει ήδη αξιολογηθεί: την παλιά και την καινούργια γνωμάτευση ΚΕΠΑ

-Για επιδείνωση ή νέα πάθηση: πιστοποιητικό νοσηλείας είτε σε Δημόσιο είτε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και γνωμάτευση ιατρού

-Σε περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας είναι διαφορετική από αυτή που φαίνεται στο σύστημα: φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΟΠΕΚΑ και την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση:

https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/

 

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *