Οδηγίες για απαλλαγή από τα Τέλη Ταξινόμησης (Τ.Τ.) σε άτομα με αναπηρία

Τις προυποθέσεις  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθορίζει η ΑΑΔΕ για τα άτομα με αναπηρίες που δικαιούνται αυτοκίνητα με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι ανάπηροι Έλληνες πολίτες και πολίτες άλλων κρατών που ζουν στην Ελλάδα και έχουν πλήρη αναπηρία ή εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία. Έχουν όσοι πάσχουν από τύφλωση με ποσοστό μεγαλύτερο του 80%,όσοι έχουν διαπιστωθεί με νοητική αναπηρία, με αυτισμό, με μεσογειακή αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια, όσοι είναι μεταμοσχευμένοι, όσοι έχουν κυστική ίνωση με συνολικό ποσοστό πάνω από 67% τοις εκατό. Περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή και όλοι οι Έλληνες ανάπηροι του πολέμου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Αναλυτικά οι κατηγορίες δικαιούχων υπάρχουν στις πηγές.

Η διαπίστωση της αναπηρίας καθορίζεται από την γνωμάτευση των (ΚΕ.Π.Α.) του ΕΦΚΑ Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας αλλά και για τη δεύτερη κατηγορία δικαιούχων χρειάζεται η διαπίστωση της αναπηρίας από την Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.).

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι η  ατέλεια που παρέχεται καλύπτει το τέλος ταξινόμησης (Τ.Τ.). Ο τυχόν οφειλόμενος Φ.Π.Α. και ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός Ε.Ε.) καταβάλλονται κανονικά όπως επίσης ότι το αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινδρικό κινητήρα έως 1.650 κ. εκ. ή και μεγαλύτερο υπό προϋποθέσεις.

Για την έκδοση έγκρισης οδήγησης αναπηρικού αυτοκινήτου από άλλο, πλην του δικαιούχου, πρόσωπο οι προϋποθέσεις είναι οι εξής;

Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα, ένα ή δύο, υπό τις προϋποθέσεις:

  1. Να επιβαίνει σε αυτό το άτομο με την αναπηρία
  2. Τα πρόσωπα αυτά να μη διαμένουν μακριά από την οικία του
  3. Να έχει κάνει αίτηση και να έχει χορηγηθεί άδεια από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να οδηγούν το αυτοκίνητό του

Ενώ το πρόστιμο για την παραβίαση ανέρχεται σε 293 ευρώ .

Τέλος γίνεται ξεκάθαρο από την Ανεξάρτητη αρχή Δημοσίων Εσόδων ότι για όσα αυτοκίνητα έχουν πλήρη ή μερική απαλλαγή από το Τ.Τ μετά την πάροδο επτά ετών από την λήξη τους έτους μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο τελωνισμός τους μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλο άτομο ή να χρησιμοποιηθούν σε άλλες χρήσεις. Καθορίζονται επίσης αναλυτικά και οι διαδικασίες για μεταβίβαση λόγω θανάτου του αναπήρου αλλά και αποδέσμευσης από τους ίδιους τους αναπήρους κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ πενταετίας και επταετίας όπως επίσης και πως μπορεί να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκ νέου χορήγησης απαλλαγής σε περίπτωση κλοπής .

Στα επισυναπτόμενα θα βρείτε:

  • Τις οδηγίες τις ΑΑΔΕ
  • Τον πίνακα με τις παθήσεις καθώς και την  Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α»
  • Το ΦΕΚ με την Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν.  1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας για την καλύτερη διευκρίνηση των δικαιούχων

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/FAQs_AMEA.pdf

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%91_LIVELINK_%CE%9C%CE%95_%CE%91%CE%94%CE%91_final.pdf

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/a_1235_2021fek%20%281%29.pdf

 

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *