ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Τι εννοούμε με τις αυτές λέξεις;

Μαζί μπορούμε να κλείσουμε το χάσμα φροντίδας: ανθρώπινα δικαιώματα και φροντίδα του καρκίνου

Με αφορμή την Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10 Δεκεμβρίου και την Ημέρα Παγκόσμιας Κάλυψης Υγείας στις 12 Δεκεμβρίου, ο Δρ Cary Adams, Διευθύνων Σύμβουλος της UICC, εξηγεί πώς η βελτίωση του ελέγχου του καρκίνου για την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες σωτήρια για όλους τους πληθυσμούς είναι ένα βήμα προς την Καθολική κάλυψη υγείας και υποστηρίζει την δικαίωμα στην υγεία για όλους.

Ο COVID-19 έχει φέρει τα ζητήματα της ισότητας στην υγειονομική περίθαλψη και το δικαίωμα στην υγεία στο προσκήνιο των παγκόσμιων συζητήσεων.

Στην κοινότητα του καρκίνου, ωστόσο, γνωρίζουμε από καιρό ότι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και φροντίδας που χρειάζονται και που δικαιούνται ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η UICC εργάζεται ενεργά για να κλείσει αυτό το χάσμα φροντίδας (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) και να μειώσει το βάρος του καρκίνου παγκοσμίως.

Για να διασφαλίσουμε ότι λιγότεροι καρκίνοι παραμένουν αδιάγνωστοι σε παιδιά σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και έτσι ώστε περισσότερα παιδιά παγκοσμίως να επιβιώσουν από τον καρκίνο, έχουμε συμμετάσχει στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τον Παιδικό Καρκίνο(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) και συνεργάζονται με τον ΠΟΥ για τον σχεδιασμό και την υπεράσπιση. Υποστηρίζουμε επίσης τα μέλη μας που εργάζονται σε αυτόν τον χώρο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις παρεμβάσεις στον παιδικό καρκίνο και την ανταλλαγή υλικού υποστήριξης και μηνυμάτων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Για να συμβάλουμε στην εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας παγκοσμίως, έχουμε συνεργαστεί με την UNITAID, την Expertise France και την Jhpiego μέσω του έργου SUCCESS(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) να κλιμακώσουν τις παρεμβάσεις σε τέσσερις χώρες-στόχους για να τις βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Για να μειώσουμε τον αριθμό των θανάτων που προκαλούνται από καρκίνο του μαστού, δημιουργήσαμε ένα ειδικό πρόγραμμα με τους εταίρους μας για να ενισχύσουμε τις οργανωτικές ικανότητες των οργανώσεων μελών της UICC που εργάζονται για τον καρκίνο του μαστού , να υποστηρίξουμε την εθνική δράση και να οικοδομήσουμε γέφυρες μεταξύ ηγετών του καρκίνου, παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, ιδρυμάτων, κυβερνήσεων , πολυμερείς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα.

Για να τονίσουμε παγκοσμίως το ζήτημα της ισότητας και της δικαιότερης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, ξεκινάμε μια τριετή εκστρατεία για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου που ξεκινά στις 4 Φεβρουαρίου 2022, με τίτλο « Κλείστε το χάσμα φροντίδας(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός).» Αυτή η εκστρατεία έχει να κάνει με την κατανόηση και την αναγνώριση των ανισοτήτων στη φροντίδα του καρκίνου – και στη συνέχεια την κινητοποίηση και δράση για την κατάρριψη των φραγμών που εμποδίζουν τόσους πολλούς να λάβουν τη φροντίδα για τον καρκίνο που χρειάζονται.

Υπάρχει πολιτική βούληση, σίγουρα σε πολυμερές επίπεδο. Τα Ηνωμένα Έθνη πραγματοποίησαν τρεις συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου για τις μη μεταδοτικές ασθένειες (ΜΜΝ). Ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για τα ΜΜΝ (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός)αναπτύχθηκε από τον ΠΟΥ το 2013. Η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας ενέκρινε ψήφισμα για τον καρκίνο το 2017 με τίτλο « Πρόληψη και έλεγχος του καρκίνου στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός)» τονίζοντας τη σημασία του εθνικού σχεδιασμού ελέγχου του καρκίνου, μια πτυχή του ελέγχου του καρκίνου για την οποία η UICC συνεργάζεται στενά με τις κυβερνήσεις. Και ο ΠΟΥ έχει ξεκινήσει τρεις παγκόσμιες πρωτοβουλίες για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, του μαστού και της παιδικής ηλικίας.

Ο καρκίνος και τα άλλα ΜΚΠ αναφέρονται ελάχιστα (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός), ωστόσο, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα – παρά το γεγονός ότι 10 εκατομμύρια ζωές χάθηκαν από καρκίνο το 2020 και τα ΜΚΠ αντιπροσωπεύουν επτά από τις 10 κορυφαίες αιτίες στον κόσμο (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως.

Αυτό πρέπει να αλλάξει – και μπορούμε να το κάνουμε, ξεκινώντας από το εθνικό επίπεδο όπου η αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Πράγματι, η παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης σε ποιοτική θεραπεία και φροντίδα του καρκίνου για όλους τους πληθυσμούς αποτελεί πυλώνα του δικαιώματος στην υγεία και ηθική επιταγή.

Το πρώτο βήμα προς τη διασφάλιση της ισότητας στη φροντίδα του καρκίνου είναι η αναγνώριση αυτού και η ανάληψη δράσης μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης στη φροντίδα για περιθωριοποιημένες κοινότητες στα εθνικά σχέδια ελέγχου του καρκίνου . Αυτά πρέπει να ακολουθήσουν μια προσέγγιση βασισμένη στην κοινότητα, η οποία επιδιώκει να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην πρόσβαση στην περίθαλψη που αντιμετωπίζουν οι υποεξυπηρετούμενοι πληθυσμοί, υποστηρίζοντας έτσι τη δέσμευση να προασπιστεί το δικαίωμα στην υγεία για όλους.

Η επένδυση στην αποτελεσματική φροντίδα του καρκίνου είναι σίγουρα ένα κόστος – αλλά αυτή η επένδυση έχει υψηλή απόδοση, όπως αποδεικνύεται άμεσα από μελέτες για την κλιμάκωση των παρεμβάσεων για τον παιδικό καρκίνο(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) και για τη  χρηματοδότηση της εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) καθώς και για τη  βελτίωση του προσυμπτωματικού ελέγχου, της θεραπείας και της ποιότητας της περίθαλψης παγκοσμίως(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός).

Επιπλέον, το 30-50% όλων των καρκίνων μπορούν να προληφθούν(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός), πράγμα που σημαίνει ότι η αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για καρκίνο είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και σχετικά φθηνή. Ως προς αυτό, ο ΠΟΥ έχει εκδώσει συνιστώμενες παρεμβάσεις (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) να βοηθήσει τις χώρες να λαμβάνουν αποφάσεις και να εφαρμόζουν πολιτικές προσαρμοσμένες στους πόρους τους. Η αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτιών του καρκίνου είναι όφελος για όλη την κοινωνία.

Βάση όλων αυτών των ενεργειών για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα για τον καρκίνο, ανεξάρτητα από το πού ζουν ή την κοινωνικοοικονομική κατάστασή τους, βρίσκεται η ανάγκη για Καθολική Υγειονομική Κάλυψη (UHC). Και η ενσωμάτωση του εθνικού ελέγχου του καρκίνου στον σχεδιασμό του UHC είναι επιτακτική.

Καθώς η συνεχιζόμενη πανδημία συνεχίζει να εστιάζει την προσοχή του κόσμου στην υγεία και οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να οικοδομήσουν πιο ανθεκτικά συστήματα υγείας, υπάρχει η ευκαιρία να μειωθούν οι περιπτώσεις καρκίνου, να βελτιωθούν οι πιθανότητες επιβίωσης από καρκίνο παγκοσμίως και να εκπληρώσουμε τις συλλογικές μας ευθύνες να παρέχουμε το δικαίωμα στην υγεία για όλα αυτά αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες που εκτίθενται από τον COVID-19.

Μαζί, μπορούμε να κλείσουμε το χάσμα φροντίδας.

https://www.uicc.org/blog/together-we-can-close-care-gap-human-rights-uhc-and-cancer-care

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *