Λειτουργία Εμβολιαστικών Κέντρων και αποζημίωση προσωπικού

Δημοσιεύθηκε το Σαββατο 24.04.2021 το (ΦΕΚ/Α/68/24.04.2021) τροπολογία-αντικατάσταση του άρθ. 32, Ν. 4771/2021 (Α’ 16), με το άρθ. 266, Ν. 4798/2021, που αφορά στη λειτουργία των Εμβολιαστικών Κέντρων και του τρόπου αποζημίωσης του προσωπικού:

Τα εμβολιαστικά κέντρα των δημόσιων νοσοκομείων, δομών ΠΦΥ, ΤΟΜΥ και τα κέντρα υψηλής δυναμικότητας (λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας) δύνανται να λειτουργούν επτά (7) ημέρες την εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων αργιών).

Το ωράριο ορίζεται 07:00 – 24:00 (δύο βάρδιες).

Το ιατρικό προσωπικό των εμβολιαστικών κέντρων δομών ΠΦΥ και των κέντρων υψηλής δυναμικότητας τις μη εργάσιμες ημέρες (Σάββ – Κυρ – αργίες) αποζημιώνεται με μικτή εφημερία. Για τους ειδικευόμενους η αποζημίωση αντιστοιχεί σε ενεργή εφημερία.

Το ιατρικό προσωπικό των εμβολιαστικών κέντρων ΤΟΜΥ τις μη εργάσιμες ημέρες αποζημιώνεται με μικτή εφημερία Επιμελητή Α’.

Το λοιπό προσωπικό των εμβολιαστικών κέντρων των δημόσιων νοσοκομείων, δομών ΠΦΥ, ΤΟΜΥ και των κέντρων υψηλής δυναμικότητας απασχολείται (Δευτ-Παρ) σε δύο βάρδιες (πρωινή 07:00-14:30 και απογευματινή 14:30-22:00). Η απαχόληση κατά τις ώρες 22:00-24:00 αποζημιώνεται σύμφωνα με την περ. β’ της υποπαρ. 3 της παρ. Α’ του άρθρ. 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Η απασχόληση τα Σάββατα αποζημιώνεται σύμφωνα με την περ. γ’ της υποπαρ. 3 της παρ. Α’ του άρθρ. 20 του ν. 4354/2015. Δεν ισχύει το ανώτατο όριο ωρών της υποπαρ. 2 της παρ. Α’ του άρθρ.20 του ν. 4354/2015.

Στο παραπάνω λοιπό προσωπικό χορηγείται επιπλέον καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ, για κάθε Σάββατο, Κυριακή ή αργία, εφόσον παρέχει τουλάχιστον 6ωρη εργασία. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποζημίωσης ισχύουν από την έναρξη λειτουργίας του εμβολιαστικού κέντρου, ενώ αφορούν και το προσωπικό των νοσοκομείων και κέντρων υγείας που έχει μετακινηθεί και απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας.

https://www.eemyy.gr/τελευταίες-ειδήσεις/9231-λειτουργία-εμβολιαστικών-κέντρων-και-αποζημίωση-προσωπικού?fbclid=IwAR0KTowTQVNQBwKpGnemIFmkwPkOSfi0S49QNZo1D7Vmrn0mUAwTI-6IdUs

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *