Ευπαθείς Ομάδες και Covid19

Λαρυγγεκτομή και ποιότητα Ζωής ασθενών

Σύμφωνα με τους Bjordal etc al, η ύπαρξη υποτροπής σε κάποιον από τους τομείς της υγείας έχει ως αποτέλεσμα τη µεγαλύτερη επιβάρυνση της ποιότητας ζωής.

Σε μια έρευνα, οι ασθενείς που εµφάνισαν υποτροπή είχαν ολοκληρώσει µε επιτυχία τη θεραπεία τους και τη στιγµή συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου ήταν ελεύθεροι νόσου. Παρόλα αυτά, το ιστορικό της υποτροπής επηρέασε αρνητικά τους περισσότερους τοµείς της ποιότητας ζωής, αναδεικνύοντας σηµαντικές διαφορές στους τοµείς των φυσικών λειτουργιών, της κοινωνικότητας, των αισθητηριακών διαταραχών, της οµιλίας, των προβληµάτων στις κοινωνικές επαφές και του βήχα.

Οι De Graeff et al δεν δέχτηκαν την συμπλήρωση ερωτηματολόγιου από τους ασθενείς με υποτροπή – κάτι που επηρέασε ευνοϊκά τα αποτελέσµατα της έρευνας. Οι Jones et al ανέφεραν ότι οι ασθενείς µε υποτροπή παρουσιάζουν επιβάρυνση σε όλους του τοµείς της ποιότητας ζωής, σε αντίθεση µε τους ασθενείς µετά την ολική λαρυγγεκτοµή ή άλλες επεµβάσεις που εκφράζουν σχετικά λίγα λειτουργικά προβλήµατα.

Οι Aarstad et al, ανέφεραν  επίσης ότι η επιβάρυνση της ποιότητας ζωής στους ασθενείς που παρουσιάζουν υποτροπή εξαρτάται κυρίως από την τοξικότητα των θεραπειών (πρώτη θεραπεία και θεραπεία υποτροπής). Γίνεται σαφές ότι η ύπαρξη υποτροπής οδηγεί τις περισσότερες φορές τους ασθενείς µε καρκίνο του λάρυγγα σε ολική λαρυγγεκτοµή.

Οι ασθενείς της έρευνας που υποβλήθηκαν σε ολική λαρυγγεκτοµή, λόγω υποτροπής, παρουσίασαν περισσότερα αρνητικά αποτελέσµατα, σε αντίθεση με τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν µε ολική λαρυγγεκτοµή σαν πρώτη θεραπεία, σχεδόν σε όλους τους τοµείς. Οι διαφορές ήταν σηµαντικές στους τοµείς των φυσικών λειτουργιών, της κόπωσης, της ανορεξίας, των αισθητηριακών διαταραχών, της ξηροστοµίας και του βήχα.

Τέλος, θεωρείται σκόπιμο να αναφερθούν οι λόγοι που οδήγησαν τους ασθενείς µε ιστορικό υποτροπής να έχουν κακή ποιότητα ζωής. Μπορεί να προέρχονται από ψυχολογικούς παράγοντες , λόγω του τραύµατος που τους προκάλεσε η έναρξη της υποτροπής, αλλά και από τα αποτελέσματα των θεραπειών που προηγήθηκαν λόγω της τοξικότητας της προηγούμενης θεραπείας, η οποία λειτούργησε συνδυαστικά µε την επιβάρυνση της ολικής λαρυγγεκτομής.

Πηγή: «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ», Διδακτορική Διατριβή, Μαίρη Ναλμπαντιαν

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *