Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο των συνηθέστερων κακοηθειων ανα ηλικιακή ομάδα

 

Η κλινική διαχείριση ενός ασθενή έναντι κακοηθειών αποτέλεσε θέμα συζήτησης στο 49ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο στην Αθήνα .

Στα εξαιρετικής σπουδαιότητας θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν και η παρακάτω μελέτη :

Ο ιατρός της ΠΦΥ είναι αρμόδιος να κατευθύνει τον ασθενή ως προς τον προσυμπτωματικό έλεγχο έναντι κακοηθειών. Όμως στη χώρα μας συναντώνται αρκετές δυσκολίες για τον κλινικό γιατρό που θέλει να ασκήσει evidence-based ιατρική, κυρίως λόγω δυσκολίας ανεύρεσης ελληνικών οδηγιών (διαφο- ρετικές επιστημονικές εταιρείες, υλικό ενίοτε κλειδωμένο) όπως και δυσκολίας εφαρμογής των οδηγιών σε ένα συγκεκριμένο άτομο.

ΣΚΟΠΟΣ: Επιθυμούμε επίλυση αυτού του πρόβληματος, ώστε ο κλινικός ιατρός, έχοντας απέναντί του έναν ασθενή συγκεκριμένης ηλικίας, να μπορεί να δει τις προτεινόμενες εξετάσεις screening με μια ματιά.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Ανάλυση κατευθυντήριων οδηγιών Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, Ελληνι- κής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας Νεοπλασιών Υπουργείου Υγείας, Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, ενδείξεις διαγνωστικών εξετάσεων από αρχείο ΗΔΙΚΑ, CDC και τοποθέτηση σε ενιαίο πίνακα, μαζί με σύμβολο που παραπέμπει στην πηγή που προτείνει την εκάστοτε οδηγία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο πίνακας χωρίζει τους ασθενείς σε ηλικιακές ομάδες για 4 είδη κακοηθειών, επισημαί- νοντας τις συστάσεις για το γενικό πληθυσμό, για τον πληθυσμό αυξημένου ρίσκου, καθώς και πότε σταμα- τά ο έλεγχος για κάθε κακοήθεια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Mε βάση αυτόν τον πίνακα, ο κλινικός μπορεί να δει ποιές διαγνωστικές εξετάσεις προ- τείνεται να διενεργηθούν ως προσυμπτωματικός έλεγχος για τους συνηθέστερους τύπους καρκίνου. Προκύ- πτουν όμως και κάποιοι περιορισμοί, όπως το ότι τα άνωθεν ισχύουν με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής δεν έχει κάποιο σχετικό σύμπτωμα (είναι εργαλείο screening και όχι διερεύνησης συμπτωμάτων), καθώς επίσης και προηγούμενος έλεγχος διαγνωστικός είτε να μην υπάρχει είτε να είναι χωρίς ευρήματα(ευρήματα όπως π.χ. πολύποδες σε προηγούμενη κολονοσκόπηση αλλάζουν τον προσυμπτωματικό αλγόριθμο και δεν περι- λαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα).

Περισσοτερα στο https://www.mednet.gr/sites/default/files/Τόμος%20Περιλήψεων.pdf

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *