Καρκίνος του Λάρυγγα – Πως αντιμετωπίζουν οι ασθενείς τις προτεινόμενες θεραπείες ;

Η ολική λαρυγγεκτοµή είναι µια χειρουργική επέµβαση, που επιφέρει σοβαρές αισθητικές και λειτουργικές διαταραχές. Ωστόσο, δεν είναι τόσο επιβαρυντική για την ποιότητα ζωής του ασθενή όσο άλλες θεραπείες για τον καρκίνο (πχ κεφαλής ή τραχήλου). Γενικά, μετά την ολική λαρυγγεκτοµή οι ασθενείς είναι αρκετά ικανοποιημένοι με την υγεία τους αλλά και την ζωή τους γενικότερα. Υπάρχουν βέβαια και µελέτες που δείχνουν το εντελώς αντίθετο.

Σε μια έρευνα, οι ασθενείς µε ολική λαρυγγεκτοµή (43,56% των ασθενών του δείγµατος) ανέφεραν αρνητικά αποτελέσµατα στους τοµείς της κοινωνικότητας, τις αισθητηριακές διαταραχές, την οµιλία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την σεξουαλικότητα, το αίσθηµα ασθένειας και τον βήχα. Δόθηκαν όμως θετικά αποτελέσµατα στους τοµείς του πόνου, της δυσκαταποσίας, του κολλώδες σάλιου, των οδοντικών προβληµάτων και της δυσκολίας διάνοιξης του στόµατος αλλά και την οµιλία, συγκριτικά µε τους ασθενείς µε τµηµατική λαρυγγεκτοµη.

Στο 38% των ασθενών που συµµετείχαν στην έρευνα είχε γίνει φωνητική αποκατάσταση µε φωνητική βαλβίδα, ενώ το υπόλοιπο 62% χρησιµοποιούσε οισοφάγειο οµιλία, µε διάφορο βαθµό επιτυχίας. Οι ασθενείς, στους οποίους είχε γίνει φωνητική αποκατάσταση µε φωνητική βαλβίδα, παρουσίασαν σηµαντικά λιγότερα προβλήµατα οµιλίας, σε σύγκριση µε αυτούς που χρησιµοποιούσαν οισοφάγεια οµιλία. Επιπλέον, η αποκατάσταση της φωνής με βαλβίδα, έχει καλύτερα αποτελέσματα και θεωρείται πιο εύκολη η επίτευξη ικανοποιητικής και κατανοητής οµιλίας, ενώ αντίθετα πολλοί ασθενείς αντιµετωπίζουν δυσκολίες και χρειάζονται ειδική υποστήριξη από λογοθεραπευτή.

Ο δεύτερος τρόπος φωνητικής αποκατάστασης είναι η οισοφάγεια οµιλία. Αναφέρεται ότι για την επίτευξη ικανοποιητικής οισοφάγειας οµιλίας απαιτούνται 30-50 ώρες εντατικής λογοθεραπείας. Οι λόγοι για τους οποίους ένας ασθενής αποτυγχάνει να αναπτύξει ικανοποιητική οµιλία µπορεί να είναι ψυχολογικοί, κοινωνικοί, ανατοµικοί ή απλά ελλιπής λογοθεραπευτική υποστήριξη. Το ποσοστό αποτυχίας επίτευξης ικανοποιητικής οισοφάγειας οµιλίας φτάνει το 50%.

Γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει έλλειψη οργανωµένων κέντρων φωνητικής αποκατάστασης στη χώρα µας για τους λαρυγγεκτοµηθέντες ασθενείς. Είναι σημαντικό και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι διαταραχές στην οµιλία επιφέρουν δυσκολίες στην επικοινωνία και σχετίζονται µε την κοινωνικότητα. Παράλληλα, η αισθητική παραµόρφωση είναι μια  παράµετρος που επιβαρύνει τους ασθενείς µετά την ολική λαρυγγεκτοµή και πιθανόν έχει αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής.

Πηγή: «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ», Διδακτορική Διατριβή, Μαίρη Ναλμπαντιαν

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *