Κάπνισμα και σοβαρή λοίμωξη COVID-19

Μετά από τόσους μήνες πανδημίας και παρακολουθώντας την εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2, οι επιστήμονες ερευνούν πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι να συμβάλλουν στην ευαλωτότητα των ατόμων ή στην σοβαρότητα της μορφής της λοίμωξης που αναπτύσσουν.

Οι ιατροί της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», ενός από τα νοσοκομεία που δέχτηκε το μεγαλύτερο όγκο ασθενών της πανδημίας και ξεκίνησε τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα, με επιβλέποντα τον Καθηγητή κο Συρίγο Κωνσταντίνο, παρουσιάζει συνοπτικά τα κυριότερα σημεία μίας μελέτης σχετικά με την συσχέτιση του καπνίσματος και της σοβαρότητας της νόσου, σε άτομα που θα νοσήσουν.

https://thorax.bmj.com/content/early/2021/02/07/thoraxjnl-2020-216422

«Το κάπνισμα είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου τόσο για ιογενείς όσο και για βακτηριακές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος σε καπνιστές, πέντε φορές πιο πιθανό να αναπτύξουν γρίπη και διπλάσιες πιθανότητες να πάσχουν από πνευμονία», έγραψε ο Nicholas S. Hopkinson, PhD, Ιιατρός αναπνευστικού, επίτιμος σύμβουλος και επικεφαλής κλινικής για τη ΧΑΠ στο Νοσοκομείο Royal Brompton του Λονδίνου και Ιατρικός Διευθυντής στο British Lung Foundation και οι συνεργάτες του. “Μπορεί επομένως να είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επιδεινώνει τον αντίκτυπο του SARS-CoV-2.”

Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια μεγάλη προοπτική μελέτη πληθυσμού που περιελάμβανε δεδομένα για 2.401.982 συμμετέχοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο (μέση ηλικία, 43,6 ετών · 63,3% γυναίκες) που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή COVID-19 Symptom Study (Zoe Global) τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020. Συλλέχθηκαν δημογραφικά στοιχεία, όπως ανθρωπομετρία, κατάσταση καπνίσματος και ιατρικές καταστάσεις. Σε όσους ανέφεραν ότι δεν αισθάνονταν σωματικά υγιείς, ζητήθηκε από την εφαρμογή να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τα συμπτώματα COVID-19 και πιθανή νοσηλεία.

Το κύριο αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη, αυτού που ονόμασαν οι ερευνητές «της κλασικής τριάδας των συμπτωμάτων COVID-19», όπως πυρετός, επίμονος βήχας που δεν προϋπήρχε και δύσπνοια, καθώς και η συσχέτιση αυτών των συμπτωμάτων με το κάπνισμα.

Αν και σε πολλούς ανθρώπους η λοίμωξη με SARS-CoV-2 είναι ασυμπτωματική, ορισμένοι αναπτύσσουν συμπτωματική λοίμωξη COVID-19 και σε ορισμένα άτομα υπάρχει προοδευτική εμπλοκή των πνευμόνων με αναπνευστική ανεπάρκεια και εκτεταμένες συνέπειες στο σύστημα αυτό. Ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών είναι υψηλότερος σε ηλικιωμένους και σε εκείνους με μακροχρόνιες ιατρικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, του διαβήτη και της ΧΑΠ.

Υπάρχουν ενδείξεις από την μελέτη περιπτώσεων ότι το κάπνισμα συνδέεται με πιο σοβαρές ασθένειες, μεγαλύτερο κίνδυνο εισαγωγής μονάδας εντατικής θεραπείας και υπερβολική θνησιμότητα σε άτομα με COVID-19 που εισήχθησαν στο νοσοκομείο

Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές ότι αν και το κάπνισμα συσχετίζεται συχνά σε ασθενείς με COVID-19, τα τρέχοντα ποσοστά καπνίσματος σε νοσοκομειακούς ασθενείς είναι χαμηλότερα από τα αναμενόμενα καπνίσματος που επικρατούν στον γενικό πληθυσμό.

Διερευνήθηκε περαιτέρω η επίδραση του καπνίσματος στη σοβαρότητα του COVID-19 μεταξύ των τυπικών χρηστών (δηλαδή, άτομα που δεν δοκιμάστηκαν για SARS-CoV-2 ούτε ανέφεραν προηγούμενη ύποπτη λοίμωξη COVID-19 κατά τη στιγμή της εγγραφής) εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ της κατάστασης του καπνίσματος και την ανάπτυξη μεγαλύτερης σοβαρότητας συμπτωμάτων. Η ηλικία, το φύλο και ο ΔΜΣ συμπεριελήφθησαν ως προγνωστικοί παράγοντες.

Το κύριο εύρημα από αυτή τη μεγάλη προοπτική πληθυσμιακή ομάδα είναι ότι το τρέχον κάπνισμα συσχετίστηκε με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτοαναφερόμενων συμπτωμάτων που υποδηλώνουν λοίμωξη COVID-19, καθώς και μεγαλύτερη επιβάρυνση των συμπτωμάτων, υποδεικνύοντας την επίδραση του καπνίσματος στη σοβαρότητα της νόσου. Μεταξύ εκείνων που ανέφεραν ότι ήταν θετικοί για το SARS-CoV-2, οι καπνιστές είχαν υψηλότερο φορτίο συμπτωμάτων και είχαν περισσότερες πιθανότητες να χρειαστεί να νοσηλευτούν, σε σύγκριση με τους μη καπνιστές.

Η πανδημία COVID-19 εξακολουθεί να απειλεί να κατακλύσει τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τα μέτρα για να την περιορίσουν επιβάλλουν σημαντικές επιβαρύνσεις στους πληθυσμούς.18 19 .Υπάρχει ανάγκη για στρατηγικές για την άμβλυνση αυτού, που περιλαμβάνουν την πρόληψη ή την καθυστέρηση της μετάδοσης του ιού για «ισοπέδωση της καμπύλης» , καθώς και τυχόν μέτρα που θα μπορούσαν να μειώσουν τη σοβαρότητα της πάθησης. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της χωρητικότητας του συστήματος υγείας και τη μείωση της ζήτησης του συστήματος υγείας από άλλες πηγές.

Τα παρόντα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η διακοπή του καπνίσματος πρέπει να θεωρείται ως στοιχείο στις στρατηγικές αντιμετώπισης του COVID-19, καθώς το κάπνισμα αυξάνει τόσο την πιθανότητα συμπτωματικής νόσου που καθορίζεται ανάλογα με την παρουσία «κλασικών» συμπτωμάτων πυρετού, βήχα και δύσπνοιας και τη σοβαρότητα της νόσου. Σε συνδυασμό με αυτό, η μείωση του ποσοστού καπνίσματος του πληθυσμού είναι πιθανό να μειώσει την επιβάρυνση του συστήματος υγείας από άλλες καταστάσεις που απαιτούν νοσηλεία, όπως οξεία αγγειακά επεισόδια και επιδείξεις της πνευμονικής νόσου, καθώς και βελτίωση της ανθεκτικότητας μειώνοντας το συνολικό διάστημα απουσίας λόγω ασθένειας στους εργαζομενους.

Εκτός από την αύξηση της ατομικής ευαισθησίας στην ανάπτυξη COVID-19 μετά από ιογενή λοίμωξη, το κάπνισμα μπορεί επίσης να αναμένεται να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης λόγω των επαναλαμβανόμενων κινήσεων χεριών προς το στόμα που συνεπάγεται το κάπνισμα.

Η αύξηση της σοβαρότητας που διαπιστώθηκε ότι σχετίζεται με το κάπνισμα υποδηλώνει ότι η όλη καμπύλη της νόσου μετατοπίζεται αντίθετα με την πιθανότητα μόλυνσης. Είναι σημαντικό, αν και ο αριθμός και ο βαθμός των συμπτωμάτων ήταν υψηλότερος στους καπνιστές, το μοτίβο των συμπτωμάτων δεν διέφερε σημαντικά, υποδεικνύοντας ότι το φαινόμενο που παρατηρήθηκε δεν προκλήθηκε από την παρουσία συμπτωμάτων που σχετίζονται άμεσα με το ίδιο το κάπνισμα.

Συμπερασματικά και σύμφωνα τους ερευνητές, αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν στοιχεία που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση της διακοπής του καπνίσματος μεταξύ άλλων πολιτικών εκστρατείας για την δημόσια υγεία, για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

http://sotiria-meduoa.gr/el/kapnisma-kai-sovari-loimoxi-covid-19

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *