E-Health4Cancer logo
Ανταλλαγή καλών πρακτικών στη χρήση μη κλινικών λύσεων στον τομέα της ψηφιακής ιατρικής για ασθενείς με καρκίνο και τους φροντιστές τους στην Ευρώπη.

Το E-Health4Cancer (κωδικός έργου: 2022-2-EL01-KA210-ADU-000097120) είναι ένα νέο έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA210-ADU. Ξεκίνησε στις 26 Απριλίου του 2023, με την πραγματοποίηση μιας διαδικτυακής εναρκτήριας συνάντησης μεταξύ των εταίρων του. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της φροντίδας για τον καρκίνο μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών στη χρήση μη κλινικών λύσεων ηλεκτρονικής υγείας για τους ασθενείς με καρκίνο και τους φροντιστές τους στην Ευρώπη.

Ο καρκίνος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα πιεστικά παγκόσμια προβλήματα υγείας, με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων να προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά κατά την επόμενη δεκαετία. Μόνο το 2020, θα υπάρξουν 19,3 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου παγκοσμίως, με τους Ευρωπαίους να πλήττονται ιδιαίτερα (Europe's Beating Cancer Plan, 2022). Παρά τις καλύτερες προσπάθειες των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, η φροντίδα του καρκίνου παραμένει κατακερματισμένη, δαπανηρή και η πρόσβαση στη φροντίδα είναι συχνά άνιση.

Ευτυχώς, οι λύσεις ηλεκτρονικής υγείας μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη φροντίδα του καρκίνου, παρέχοντας στους ασθενείς τα εργαλεία και τους πόρους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της υγείας τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη φροντίδα τους. Η ανάπτυξη της αγοράς ψηφιακής υγείας προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα του καρκίνου, καθιστώντας την πρωτοβουλία E-Health4Cancer μια επίκαιρη και σημαντική πρωτοβουλία.

Στόχος

Το έργο E-Health4Cancer έχει ως στόχο να παρέχει στους ασθενείς και τους φροντιστές στην Ευρώπη ευκολότερη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και φιλικές προς το χρήστη λύσεις μη κλινικής ηλεκτρονικής υγείας, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τις ορθές πρακτικές για λύσεις μη κλινικής ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρώπη. Το έργο αποσκοπεί στην αύξηση των συνεργειών μεταξύ των οργανισμών-εταίρων και στην αμοιβαία γονιμοποίηση μεταξύ ενός ευρέος φάσματος εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων και σχετικών ενδιαφερομένων μερών που αγωνίζονται για την καλύτερη φροντίδα του καρκίνου.

K3 CANCER GUIDANCE CENTER
Danish Committee for Health Education (DCHE)
University of Naples Federico II (UNINA)
Greek Carers Network (EPIONI)

Απρίλιος 2023

Εναρκτήρια συνάντηση

Δελτίο Τύπου

Ιούνιος 2023

Μεθοδολογία για την ανάπτυξη οδηγού Καλών Πρακτικών

Οκτώβριος 2023

Ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία υγείας για τον καρκίνο

Δεκέμβριος 2023

Αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης των υφιστάμενων ψηφιακών εργαλείων υγείας για τον καρκίνο

Ιανουάριος 2024

Τριήμερη μαθησιακή δραστηριότητα και συνάντηση των εταίρων του έργου στη Νάπολη, Ιταλία

Δελτίο Τύπου

Μάιος 2024

Οριστικοποίηση του οδηγού Καλών Πρακτικών

Απρίλιος 2024

Τελική συνάντηση και εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ανακοινωσιακό Δελτίο Τύπου!

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου!

Event page: https://www.livemedia.gr/kapa3 

Απολογισμός Ημερίδας! 

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών (Kapa3) - Ελλάδα

Kapa3

Evangeli Bista

Development and Operations Manager / PhDυπ, Mba, Msc, Bsc

Markela Koniordou

Partnerships Development

Vaia Pantazi

Sociologist - Assistant Project Manager

Σε συνεργασία με

Δανική Επιτροπή για την Αγωγή Υγείας (DCHE) - Δανία

Danish Committee for Health Education (DCHE)

Lars Münter

Project Manager / Director of International Projects Unit

Maria Kofoed

Project Coordinator

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Πληροφοριών του Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico II (UNINA) - Ιταλία

University of Naples Federico II (UNINA)

Pietro De Lellis

Associate Professor of Dynamical Systems

Camilla Ancona

Project Coordinator / UNINA

Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών (EPIONI) - Ελλάδα

Greek Carers Network (EPIONI)

Spyridon Zormpas

Project Manager / Development Coordinator for EPIONI

Fokion Dimitriades

General Secretary

Ανακαλύψτε τα Τελευταία Νέα του E-Health4Cancer στο επίσημο προφίλ στο LinkedIn:

LinkedIn

Κατεβάστε τον 'Οδηγό Καλών Πρακτικών' εδώ!