Δωρεάν Βιβλία σε εργαζόμενους και ανέργους.Ξεκίνησε το πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους (2023)

Το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2023 (Αριθμ. 69494 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4775/28.07.2023, Άρθρο 3), έχει ως κύριο στόχο του την πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού, χορηγώντας τους επιταγές για την αγορά βιβλίων.

Την Τετάρτη 02.08.2023 και ώρα 12:00 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2023.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων και παρόχων θα υποβάλλονται έως τις 06.08.2023 και ώρα 23:59 αποκλειστικά στον παρακάτω σύνδεσμο gov:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion

Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται:

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
  • ασφαλισμένοι λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον e-ΕΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2022 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
  • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι αν είναι άγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο ή αν είναι μονογονείς έως 27.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο μετά το πρώτο.

Ως ωφελούμενοι του προγράμματος ορίζονται:

  • Τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε ετών, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών ή του άλλου γονέα. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2023
  • οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών

Για τους σκοπούς της παρούσας, ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος:
α) Οι δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος,
β) οι επιλεγέντες δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος προηγούμενου έτους που τους επεβλήθη κύρωση μη συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Το παραπάνω πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 01/09/2023 έως την 31/12/2023. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου ανέρχεται στα 25,00 € κατ’ ανώτατο όριο, αναλόγως της τιμής του βιβλίου. Σε περίπτωση χαμηλότερης τιμής των βιβλίων καταβάλλεται η χαμηλότερη τιμή.


Ο αριθμός των
δικαιούχων και των ωφελούμενων του προγράμματος ανέρχεται στις 150.000.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς την Δ.ΥΠ.Α. ηλεκτρονικά. Με Δημόσια Πρόσκληση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας, προσκαλούνται οι δικαιούχοι και οι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζονται: οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η διαδικασία κατάρτισης των Μητρώων Δικαιούχων – Ωφελούμενων και Παρόχων, η διαδικασία ενεργοποίησης των επιταγών και αποπληρωμής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέα, αριθμός παιδιών, εισόδημα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι πάροχοι του προγράμματος είναι βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-epitagon-agoras-biblion

Δείτε περισσότερο στο ΦΕΚ-Τεύχος Β 4775/28.07.2023, Άρθρο 3: https://www.nomotelia.gr/photos/File/4775b-23.pdf

ΠΗΓΕΣ: https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD

https://www.odigostoupoliti.eu/dorean-vivlia-se-ergazomenous-kai-anergous-gia-to-etos-2023/

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *