ΔΗΜΟΣΙΟ: Αυτές είναι οι 27 άδειες που δικαιούνται οι υπάλληλοι

Καθαρίζονται σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.1110/28-05-2020 με θέμα: Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» οι άδειες δημοσίων υπαλλήλων– άρθρο 47 – όπου περιλαμβάνονται νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα αδειών και ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις αυτές ρυθμίζονται τόσο θέματα αδειών και εν γένει διευκολύνσεων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), όσο και των υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).
Συνοπτικά οι ρυθμίσεις:
Άδειες και διευκολύνσεις μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ:
1. Ειδική άδεια 22 ημερών
2. Ειδική άδεια 6 ημερών λόγω αναπηρίας
3. Χορήγηση ειδικών αδειών σε δικαστικούς συμπαραστάτες
4. Ειδική άδεια λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων
5. Άδεια για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο
6. Άδεια λόγω ασθένειας συζύγου ή ανήλικου τέκνου
7. Άδεια ανατροφής τέκνου σε θετούς και ανάδοχους γονείς και διευκολύνσεις υπαλλήλων για γέννηση 4ου τέκνου και άνω
8. Δήλωση χρήσης διευκολύνσεων για ανατροφή τέκνου
9. Άδεια σε περίπτωση ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
10. Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης – διακοπή φοίτησης ή μη κατάθεση τίτλου
11. Μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας (άρθρο 16 ν.2527/1997)
Άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ:
1. Κανονική άδεια για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση
2. Άδεια λόγω ασθένειας
3. Άδεια μητρότητας
4. Άδεια φροντίδας παιδιού για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση
5. Γονική άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση
6. Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων του υπαλλήλου, του/της συζύγου ή των τέκνων για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση
7. Άδεια σε περίπτωση ασθένειας τέκνου για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση
8. Άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση
9. Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες για υπαλλήλους με σχέση ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση
10. Άδεια λόγω νοσηλείας τέκνου χωρίς αποδοχές για υπαλλήλους με σχέση ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση
11. Μειωμένο ωράριο για υπαλλήλους με σχέση ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση
12. Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση
13. Άδεια λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση
14. Άδεια πένθους για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση
15. Άδεια χωρίς αποδοχές
16. Άδεια εξετάσεων για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση
Αναλυτικότερα διαβάστε το συνημμένο έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *