ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε κάθε ένα από τα παρακάτω πεδία, έχουν υποχρέωση:

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Δικαιώματα

Επιλογή προσωπικού ιατρού : Ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς του, διά του ασκούντος τη γονική μέριμνα και ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται υποχρεωτικά στον προσωπικό ιατρό, τον οποίο επιλέγει ελεύθερα, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετικούς, επικαιροποιημένους κάθε φορά, καταλόγους προσωπικών ιατρών. Η επιλογή του προσωπικού ιατρού όσων τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση γίνεται από τα πρόσωπα που ορίζονται στον Αστικό Κώδικα.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό ιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό ιατρό επιτρέπεται μία (1) φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. 

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία εγγραφής δείτε εδώ:

Περισσότερες πληροφορίες

 Σύμφωνα με τον Νόμο 4727/2020 παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής στα ΚΕΠ ή οποιαδήποτε διοικητική αρχή, ενώ υπάρχει και αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία. Εδώ δίνεται ο σχετικός σύνδεσμος:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

Δείτε το ΦΕΚ

Βοηθητικό κείμενο

 1. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες μπορεί να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), είναι οι ακόλουθες:

1.1 Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου

1.2 Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου

1.3 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους

1.4 Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας

1.5 Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1.6 Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1.7 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

1.8 Βεβαίωση απογραφής

1.9 Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών

1.10 Ασφαλιστική ικανότητα

1.11 Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση

1.12 Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Δ.Π.Υ), όπως ισχύει.

1.13 Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021

1.14 Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής ν. 4554/2018), όπως ισχύει.

 1. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για τις αναφερόμενες στην παρ. 1 διαδικασίες διεκπεραιώνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4704/2020 (Α’ 133).

Η εκδιδόμενη βεβαίωση ή το πιστοποιητικό ή η απόφαση αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που φέρει ημερομηνία έκδοσης και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-E.Φ.Κ.Α και της υπογραφής του Διοικητή ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

Σύνδεσμος eefka:

https://www.efka.gov.gr/el

Πηγή:

https://www.taxheaven.gr/circulars/36174/13909-31-3-2021

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ

 • Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ:  Κλείστε ηλεκτρονικά ραντεβού με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που θέλετε να επισκεφτείτε. 
 • myEFKALive:  Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον e-ΕΦΚΑ
 • myConsulLive: Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Προξενική Αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών
 • myKEPlive:  Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
 • myOAEDlive:  Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)
 • myDIMOSlive:  Εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως από τον Δήμο σας 
 • Πλατφόρμα Φυσικού Ραντεβού Δ.ΥΠ.Α. :  Εξυπηρέτηση με ραντεβού από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 
 • myKTIMATOLOGIOlive:  Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από το Ελληνικό Κτηματολόγιο
 • mySynigoroslive:  Ψηφιακό ραντεβού για τηλεφωνική εξυπηρέτηση, τηλεδιάσκεψη ή για φυσική παρουσία στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών της  Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».

Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Δήμος σας

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη από τον αρμόδιο υπάλληλο συγκεκριμένων Υπηρεσιών / Τμημάτων του Δήμου σας.

Η λίστα των Δήμων που έχουν ενταχθεί

Για να κλείσετε το ψηφιακό ή το φυσικό σας ραντεβού θα χρειαστεί να καταχωρίσετε κατ’ ελάχιστον:

  1. το ονοματεπώνυμο σας
  2. την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  3. το τηλέφωνο επικοινωνίας σας

Επισημαίνεται ότι το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην τηλεδιάσκεψη ή στο φυσικό ραντεβού, όμως, θα πρέπει να παραστείτε εσείς.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

Πηγή

 • myAADE

Το myAADE είναι η νέα ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
Μέσα από το ανανεωμένο ψηφιακό περιβάλλον της πύλης, μπορείτε εύκολα:

 • να έχετε πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ, βρίσκοντας γρήγορα την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει
 • να διαχειριστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ή/και να μεταβάλλετε στοιχεία της επιχείρησής σας
 • να δείτε στον Λογαριασμό σας τις οφειλές, πληρωμές και τις επιστροφές σας και να πληρώσετε ή να ρυθμίσετε τις οφειλές σας
 • να αποκτήσετε ΑΦΜ και κλειδάριθμο
 • να υποβάλλετε τα αιτήματά σας ψηφιακά προς την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ
 • να κλείσετε ψηφιακά ραντεβού με υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ

Πατήστε εδώ για είσοδο στην υπηρεσία

Με τη νέα πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας» η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με τη ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., μπορείτε να ενημερώνεστε για την κατάσταση της αίτησης συνταξιοδότησης σας καθώς και να επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους ΕΦΚΑ.
 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων ο ΕΟΠΥΥ, προωθεί την χρήση του προσωπικού Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ).

Τίθεται σε λειτουργία μία νέα υπηρεσία πιστοποίησης του ασφαλισμένου, που πλέον θα έχει την δυνατότητα να επιλέγει τον τρόπο που θα προμηθευτεί τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), δηλαδή εάν επιθυμεί να τα λαμβάνει (όπως σήμερα) από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή από τα φαρμακεία της γειτονιάς του, που θα συμμετέχουν στην διαδικασία διάθεσης ΦΥΚ.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης για την πορεία αιτήσεων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) για την χορήγηση ΦΥΚ, κ.α.

Εγγραφή στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας

Αυτόματη σύνδεση στον ΦΑΥ

Οδηγίες για ασφαλισμένο

Πιστοποίηση Ασφαλισμένου

Parking ΑμεΑ

Στον παρακάτω σύνδεσμο αναφέρονται οι Δικαιούχοι των Θέσεων Στάθμευσης ΑμεΑ, καθώς και η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

https://drive.google.com/file/d/1T40EPlxAany4ULb3OL1Np3J4nVCVbnan/view?usp=sharing

 

ΓΕΝΙΚΑ: Στους κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης πρέπει να υπάρχουν θέσεις στάθμευσης με την ανάλογη σήμανση, αποκλειστικά για αναπηρικά αυτοκίνητα και σε ποσοστό 5% ΟΛΩΝ των θέσεων στάθμευσης – κατοίκων και επισκεπτών.

Επισημάνεται ότι όταν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ σε δημόσια κτήρια πρέπει

α) Όταν ευρίσκονται σε υπόγειο χώρο να εξυπηρετούνται από προσβασιμο ανελκυστήρα, οι θέσεις να γειτνιάζουν με αυτόν και η πορεία του ΑμεΑ από τη θέση στάθμευσης ως τον ανελκυστήρα να είναι και αυτή προσβάσιμη και ελεύθερη εμποδίων.

β) Όταν βρίσκονται σε υπαίθριο χώρο δεν πρέπει να απέχουν περισσότερο απο 50μ από την προσβάσιμη είσοδο και στη διαδρομή του ΑμεΑ και εδώ πρέπει να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη κίνηση.

Η σχετική νομοθεσία είναι η ακόλουθη:

 1. Άρθρο 26 παράγραφος 6 του Ν. 4067/2012 (NOK 2012)»Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων» Κατά τη διαμόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (όπως ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών/ πεζοδρόμων/ πεζοδρομίων/ νησίδων, χώρων πρασίνου/ άλσεων, στάσεων/αποβαθρών κ.λπ.) εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων …………. καθώς και να διαμορφώνεται ποσοστό 5% των χώρων στάθμευσης ή τουλάχιστον ένας για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού* του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Σχεδιάζοντας για Όλους”, όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.

*Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑΜΕΑ:

 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για την στάθμευση των αυτοκινήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες απαιτείται ειδικά διαμορφωμένος χώρος με εύκολη πρόσβαση και μεγαλύτερες διαστάσεις από τις συνήθεις (περίπου 3,50Χ5,00μ).

Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων ατόμων με ειδικές ανάγκες παράλληλοι με το πεζοδρόμιο πρέπει να αποφεύγονται. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό τότε το μήκος της ειδικής αυτής θέσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 6,00μ ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του ατόμου ανάμεσα από δύο σταθμευμένα -το ένα πίσω από το άλλο- αυτοκίνητα.

Parking ΑμεΑ

Για την σύνδεση της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο πεζοδρόμιο θα πρέπει να κατασκευάζεται σκάφη πλάτους τουλάχιστον 1,50μ.

Όταν οι χώροι στάθμευσης εξυπηρετούν κάποιο κτίριο που στεγάζει δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, θέατρα, κινηματογράφους κλπ τότε θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες να βρίσκονται στην μικρότερη δυνατή απόσταση από αυτά – ει δυνατόν λιγότερο από 50μ- και να εξασφαλίζεται η αυτόνομη μετακίνηση και μεταφορά τους από τους χώρους στάθμευσης στην προσβάσιμη από αυτά είσοδο του κτιρίου. Σε περιπτώσεις χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν ειδικούς χώρους, όπως πχ αρχαιολογικούς χώρους, αξιοθέατα κλπ, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την ύπαρξη ειδικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε σημεία όσο το δυνατόν πλησιέστερα και σε αποστάσεις που δεν θα ξεπερνούν τα 300μ. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται ειδικό μεταφορικό μέσο (πχ όχημα χαμηλού δαπέδου με ράμπα επιβίβασης) από τους χώρους στάθμευσης στους ειδικούς αυτούς χώρους, για την μεταφορά των ατόμων με ειδικές ανάγκες και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.

Parking ΑμεΑ

Η αναλογία των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι 5% επί του συνόλου των προβλεπομένων θέσεων και τουλάχιστον μία θέση σε περιπτώσεις μικρών χώρων στάθμευσης.

Η θέση αυτή πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήμανση, καθώς και το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης Αναπήρων, τόσο επίστυλη σε εμφανές σημείο, όσο και επί του δαπέδου, σε αυτή δε την θέση θα απαγορεύεται η στάθμευση άλλων αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση τοποθέτησης παρκομέτρων πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τοποθετούνται σε θέσεις προσιτές από όλους τους χρήστες και τα εμποδιζόμενα άτομα ειδικότερα, οι δε μηχανισμοί χειρισμού τους να βρίσκονται σε μια ζώνη υψών από 0,90 ως 1,20μ από το δάπεδο.

Parking ΑμεΑ

Εξυπακούεται ότι, όπου αυτό είναι εφικτό, θα προβλέπεται η ύπαρξη θέσης στάσης, διαστάσεων ικανών να εξυπηρετήσει εμποδιζόμενο άτομο, εμπρός στην προσβάσιμη από αυτό είσοδο. Στην θέση αυτή θα απαγορεύεται η στάθμευση οιουδήποτε οχήματος και θα προβλέπεται η κατάλληλη σήμανση, τόσο επίστυλη σε εμφανές σημείο όσο και επιδαπέδια.

 • Να εξυπηρετούν, κατά προτεραιότητα, τα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας δημόσιας διοίκησης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/ΟΙΚ/12043/9-6-05.

 • Να φροντίζουν για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στις Υπηρεσίες. Σχετικές εγκύκλιοι της Γενικής Γραμματείας δημόσιας διοίκησης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ, ΔΙΑΔΠ/Π.ΑΜΕΑ/Φ.3/2/22340/7-11-05 & ΔΙΑΔΠ/Π.ΑΜΕΑ/Φ.3/5/5690/16-3-06.

(άρθρο 6 του Ν. 3242/2004-ΦΕΚ 102/Α΄& άρθρο 12 του Ν. 2690/1999-ΦΕΚ 45/Α΄)

 • Να πρωτοκολλούν τις αιτήσεις των πολιτών, που περιέρχεται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο και να τους χορηγούν βεβαίωση καταχώρισης εγγράφου.
 • Να παραλαμβάνουν και αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική περιγραφή των δικαιολογητικών, που ελλείπουν στη σχετική απόδειξη παραλαβής, που χορηγείται από την υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρα 1, 4, 7 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α΄).

Βασικές πληροφορίες:

Χορήγηση γνωματεύσεων για ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω από τις Α΄/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας Ι.Κ.Α. σε άτομα με αναπηρία που ενδιαφέρονται να διοριστούν σε θέσεις εργασίας φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Επίσης, καλύπτονται και άτομα που έχουν τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το οποίο επίσης γνωματεύεται από τις παραπάνω Επιτροπές.

Προϋποθέσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι από 21 έως 45 ετών, ενώ για τα μέλη της οικογένειας (αδέλφια – σύζυγος – τέκνα) δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Αφορά σε ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, του ∆ημοσίου καθώς και σε ανασφάλιστους.

∆ικαιολογητικά:

Αίτηση – αστυνομική ταυτότητα – βιβλιάριο ασθενείας – ιατρικές γνωματεύσεις. ∆ιαδικασία:

Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στη μονάδα υγείας Ι.Κ.Α. του τόπου κατοικίας του και καταθέτει σχετική αίτηση προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια Α΄/θμια Υγειονομική Επιτροπή.

Άλλες πληροφορίες:

Η διαδικασία εξέτασης των Α.μεΑ. από τις αρμόδιες Α΄/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Αρμόδια Υπηρεσία:

∆ιοίκηση Ι.Κ.Α. Γενική ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας.
∆/νση Αναπηρίας & Κ.Ε.
Ταχυδρομική ∆/νση: Αγ. Κων/νου 16, T.K. 102 41, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210.5236611 – 210.5248079. ∆ικτυακός Τόπος: www.ika.gr

Καθορίστηκαν τα  κριτήρια ποιότητας του άρθρου 4 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάσεις μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Επίσης διενεργήθηκε προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα και καθορίστηκαν οι τιμές αποζημίωσης.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Επιλέξτε την άυλη συνταγογράφηση για να λαμβάνετε από τον γιατρό τα στοιχεία των συνταγών σας με μήνυμα (sms) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο κινητό σας και όχι με εκτυπώσεις.

Για να εκτελέσετε την ηλεκτρονική συνταγή, πηγαίνετε στο φαρμακείο με το κινητό σας:

 • Ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή με τον αριθμό (barcode συνταγής) που έχετε λάβει.
 • Αν έχετε χάσει το sms ή το email με τον αριθμό, ο φαρμακοποιός βρίσκει τη συνταγή σας με τον ΑΜΚΑ σας. Για να την εκτελέσει, του γνωστοποιείτε τον κωδικό επιβεβαίωσης που θα λάβετε στο κινητό σας.
 • Όταν εκτελεστεί η συνταγή, θα λάβετε ενημερωτικό sms ή email.

Για να ενεργοποιήσετε την άυλη συνταγογράφηση, θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον ΑΜΚΑ τον δικό σας ή/και των ασφαλιστικά εξαρτώμενων μελών σας
 • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου ή/και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)

Ενεργοποίηση Άυλης Συνταγογράφησης 

ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ Η ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Επίδομα ασθενείας δικαιούνται οι άμεσα ασφαλισμένοι που εργάζονται και οι οποίοι λόγω σωματικής ή ψυχικής ασθένειας δεν μπορούν να εργασθούν προσωρινά και απουσιάζουν από την εργασία τους για περισσότερες από τρείς μέρες για πρώτη φορά μέσα στο εργασιακό έτος. 

Ο αριθμός ημερών της ανικανότητας για εργασία πρέπει να βεβαιωθεί από την πρώτη μέρα κατόπιν αιτιολογημένης γνωμάτευσης γιατρού ειδικότητας της πάθησης και έγκρισης από ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ. 

Σε περίπτωση νοσηλείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρωτότυπου εξιτηρίου που θα φέρει στρογγυλή σφραγίδα. Όλες οι βεβαιώσεις ανικανότητας από ιδιώτες γιατρούς και ιδιωτικές κλινικές ανεξαρτήτως αριθμού ημερών παραπέμπονται στη Πρωτοβάθμια Υγειονομική  Επιτροπή (ΑΥΕ).

Οι νοσηλείες σε δημόσια νοσοκομεία χρειάζονται έγκριση από ΑΥΕ μόνο στην περίπτωση που υπερβαίνουν τις τριάντα (30) μέρες.

Ανάλογα με την εργασία/επάγγελμα του ασφαλισμένου διαφέρουν ανά πρώην φορέα ασφάλισης οι προϋποθέσεις χορήγησης και η διαδικασία. Άρα ο ασφαλισμένος είναι χρήσιμο να γνωρίζει το προ ΕΦΚΑ κλάδο ασφάλισής του (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ κτλ)

Το επίδομα ασθενείας χορηγείται σε κάθε τέως φορέα μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.

Ανάλογα με την εργασία/επάγγελμα του ασφαλισμένου διαφέρουν ανά τέως φορέα ασφάλισης οι προϋποθέσεις χορήγησης:

Τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 120 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες (Οδηγός ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Πρώην ΕΤΑΠ – ΜΜΕ: (Α) ΤΑΙΣΥΤ // Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου – Β’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών  (Β) ΤΑΤΤΑ // Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών – Γ’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών,  (Γ) ΤΣΕΥΠ // Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών -Δ’ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών:
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης στο ταμείο τριών (3) μηνών, η μη λήψη σύνταξης από το ταμείο και τέλος να απέχουν από την εργασία τους λόγω ασθένειας που δεν οφείλεται σε δόλο αυτών άνω των τεσσάρων (4) ημερών.

Τέως ΕΤΑΑ:
α) Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών: Χορηγείται σε εν ενεργεία δικηγόρους και ασκούμενους που αποδεδειγμένα αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Ποσό επιδότησης για τους έγγαμους 14,00€ ημερησίως όταν βρίσκεται στο νοσοκομείο και 12,00€ στην οικία τους και για τους άγαμους 12,00€ και 8,00€ ημερησίως αντίστοιχα και μέχρι τρείς (3) μήνες για κάθε ημερολογιακό έτος. Επίδομα ασθένειας δεν καταβάλλεται στους δικαιοδόχους λόγω θανάτου, ακόμη και όταν η αίτηση για χορήγηση επιδόματος έχει υποβληθεί πριν το θάνατο του άμεσα ασφαλισμένου. Εξαιρούνται οι χρόνια πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που έχουν ανάγκη αιμοκάθαρσης και τεχνικής υποστήριξης, στους οποίους χορηγείται το πιο πάνω επίδομα ασθενείας για όσες ημέρες υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Προϋπόθεση για τη χορήγηση επιδόματος ασθενείας είναι: 1) Για όσους παραμένουν κλινήρεις στο σπίτι, να έχουν περάσει δέκα (10) ημέρες από την αποχή των καθηκόντων τους. Το επίδομα καταβάλλεται και για τις ημέρες αυτές. Όταν ο ασθενής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα νοσηλείας. Να μην παίρνει ο ασθενής πάγια αντιμισθία, χορηγία ή σύνταξη.
β) ΤΥΔΠ – Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς: Καταθέτει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν είναι εκπρόθεσμη η αίτηση θα ενημερωθεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος για την απόρριψη του αιτήματός του. Παράλληλα θα ενημερωθεί για το δικαίωμα της ένστασης και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.
γ) ΤΥΠΔΘ – Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης: χορηγείται σε εν ενεργεία δικηγόρους σε περίπτωση ολικής ανικανότητας από βαριά ασθένεια που διαρκεί πάνω από 20 ημέρες. Ποσό ημερήσιου επιδόματος: Έγγαμοι 27€ (για το Α’ εξάμηνο ) και 13,50€ (για το Β’ εξάμηνο), άγαμοι 18€ (για το Α’ εξάμηνο) και 9€ (για το Β’ Εξάμηνο), και μέχρι 2 χρόνια.
Δικαιολογητικά: 1 ) Εισιτήριο – Εξιτήριο Νοσοκομείου ή κλινικής 2) Ιατρική γνωμάτευση νοσηλευτικού ιδρύματος ή ειδικού γιατρού για πάθηση ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 3) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν κατέχει θέση με πάγια αντιμισθία, ούτε λαμβάνει χορηγία ή σύνταξη και δεν είναι γενικά έμμισθος 4) Για τους έγγαμους πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 5) Βεβαίωση παραστάσεων δικηγορικού συλλόγου για το χρονικό διάστημα της ασθένειας 6) Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τραπέζης

Πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ: Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ): Επίδομα Ασθενείας: Μέχρι 300 ημερομίσθια το χρόνο. 

Πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσκομιστούν τα παρακάτω σε κάθε φορέα ανάλογα: 

 1. Αίτηση εκ μέρους του ασφαλισμένου στο πρώην φορέα ασφάλισής του και να τηρούνται οι προϋποθέσεις όπως περιγράφονται παραπάνω. 
 2. Αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού ειδικότητας της πάθησης με έγκριση γιατρούς ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ ή  Πρωτότυπη Απόφαση ΑΥΕ ή Πρωτότυπο εξιτήριο που θα φέρει στρογγυλή σφραγίδα.
 3. Η μη λήψη επιδόματος ασθενείας από άλλο φορέα ασφάλισης μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν θα λάβει το επίδομα ασθενείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα, εργοδότη, ασφαλιστική εταιρεία ή ΟΑΕΔ.
 4. Από τους μισθωτούς θα πρέπει να κατατεθεί: Βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία πρόσληψης και ειδικότητα – το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας – και οι μικτές αποδοχές του μήνα απουσίας. Και εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του μηνός / μηνών της ασθένειας.
 5. Από τους μη μισθωτούς θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι «Κατά το διάστημα της ασθένειας μου, από ….. έως …, δεν είχα εισόδημα από την εργασία μου. Συνοδευόμενη με βεβαίωση περί μη απασχόλησης από τις οικίες επαγγελματικές οργανώσεις. Επίσης φωτοαντίγραφο από το μπλοκ Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. από το οποίο να προκύπτει ότι κατά το χρονικό διάστημα ασθένειας δεν εξεδόθη φορολογικό παραστατικό.
 6. Για τους δικηγόρους: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο/η αιτών/ούσα δεν παίρνει πάγια αντιμισθία, χορηγία ή σύνταξη και είναι έγγαμος /η ή άγαμος/η.
 7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης ή εκτύπωση i – banking με το όνομα του δικαιούχου της παροχής /του αιτούντα ώστε να φαίνεται το iban.

Επίδομα ασθένειας μισθωτών μπορούν να καταθέσουν οι ασφαλισμένοι των τέως φορέων ασφάλισης ΙΚΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ (π. ΤΑΙΣΥΤ – π. ΤΣΕΥΠ) και ΕΤΑΑ (π. ΤΣΜΕΔΕ – π. ΤΣΑΥ). (τα δικαιολογητικά διαφέρουν ανά φορέα και αναφέρονται παραπάνω).

Η διάρκεια επιδότησης ποικίλλει ανάλογα με τον φορέα ασφάλισης μετά τη δήλωση ασθένειας ή μετά τη διάγνωση από γιατρό με ειδικότητας της πάθησης.

Σχετικά με την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ (23/2018 και 28/2018). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 23 του ΕΦΚΑ μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά εκπρόσωπος του ασφαλισμένου. Ωστόσο ο εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με άλλη εξουσιοδότηση η οποία έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.
Ειδικά για τους δικηγόρους (εγκύκλιος 28/2018): Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις ν.4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων ΦΕΚ 208Α’). Για την νομιμοποίηση του δικηγόρου αρκεί, είτε η υπογραφή με την σφραγίδα του δικηγόρου επί των αιτήσεων ή των διοικητικών προσφυγών, που κατατίθενται αρμοδίως για λογαριασμό του εντολέα του, είτε σε περίπτωση προσωπικής επαφής με τις Υπηρεσίες για την παρακολούθηση διοικητικής υποθέσεως, η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητάς του (από την οποία προκύπτουν το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει), καθώς και η προφορική δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση.

Καταθέτει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν είναι εκπρόθεσμη η αίτηση θα ενημερωθεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος για την απόρριψη του αιτήματός του. Παράλληλα θα ενημερωθεί για το δικαίωμα της ένστασης και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει.

Από τον τελευταίο μήνα του 2020 με σύμπραξη του Υπουργείου Εργασίας& Κοινωνικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας   δόθηκε η δυνατότητα μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr  της ηλεκτρονικής αίτησης των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για την λήψη του επιδόματος. .

Τα βήματα που ακολουθούνται έχουν ώς εξης :

 1. Ο θεράπων ιατρός θα στέλνει ηλεκτρονικά την βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας του ασφαλισμένου στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
 2. Ο ασφαλισμένος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση για την χορήγηση των επιδομάτων ασθενείας.
 3. Ο εργοδότης του ασφαλισμένου ενημερωνεται ηλεκτρονικά να βεβαιώσει τα στοιχεία και τη περίοδο αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία του.
 4. Το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ καθώς αυτό θα δύναται να επαληθεύσει την ορθότητα όλων των στοιχείων
 5. Εκδιδεται η εγκριτική απόφαση της ηλεκτρονικής αίτησης και θα πραγματοποιείται η καταβολή των επιδομάτων ασθένειας-ατυχήματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αιτούντων.

Η νέα απόφαση καθορίζεται με την με Αριθμ. οικ. 49876/14967/14-12-2020 ΚΥΑ όπου καθορίζεται η ηλεκτρονική διαδικασία για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας – ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά

Άρθρο 1: Ηλεκτρονική χορήγηση επιδόματος ασθενείας – ατυχήματος

 1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr– ΕΨΠ) ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας – ατυχήματος, τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών στους οποίους υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4387/2016.
 2. Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» συμπλη­ρώνεται ηλεκτρονική βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας από τον ιατρό του ασφαλισμένου, η συμπλήρωση της οποίας καθίσταται υποχρεωτική πριν την υποβολή της αίτησης από τον ασφαλισμένο.
 3. Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας από το γιατρό στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής καταστατικής διάταξης. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αντλούνται αυτόματα για επεξεργασία από την ηλεκτρονική υπηρεσία της παρ. 1.
 4. Ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στην υπηρεσία της παρ. 1 την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του.
 5. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e- ΕΦΚΑ έχουν πρόσβαση κατόπιν πιστοποίησης στα στοιχεία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του άρθρου 1 για τον έλεγχο και τη διεκπε­ραίωση των αιτημάτων.

Άρθρο 2: Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης

 1. Ο θεράπων ιατρός του ασφαλισμένου συμπληρώνει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» τη βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά ημερομηνία έκδοσης, κωδικό ταυτοποίησης, τα στοιχεία ταυτότητας του ιατρού, τα στοιχεία ταυτότητας του ασφαλισμένου, τον ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου, τα στοιχεία της ασθένειας σύμφωνα με την κωδικοποίηση ICD-10 και τις προτεινόμενες ημέρες αναρρωτικής άδειας.
 2. Στην ίδια ηλεκτρονική γνωμάτευση ανικανότητας, ο ιατρός σε περίπτωση ατυχήματος καταχωρεί σε μορφή ελεύθερου κειμένου τα στοιχεία για την περιγραφή του ατυχήματος (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: Ημερομηνία Ατυχήματος κατά δήλωση του ασφαλισμένου, Ώρα Ατυχήματος κατά δήλωση του ασφαλισμένου, Σύντομη Περιγραφή Ατυχήματος, Ένδειξη αν είναι τροχαίο ή όχι, Τόπος Ατυχήματος, Ημερομηνία Αναγγελίας Ατυχήματος).
 3. Η ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα ασθένειας υποβάλλεται από τους ασφαλισμένους των εντασσόμενων φορέων τομέων, κλάδων και λογαριασμών που υπάγονται στον e – ΕΦΚΑ για παροχές σε χρήμα που πραγματοποιούνται εντός των ορίων της χώρας και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Ο έλεγχος της νομιμότητας της διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών και των Ευρωπαίων Πολιτών στην Ελλάδα διενεργείται με τη λήψη στοιχείων, τα οποία δύναται να αντληθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4623/2019και το άρθρο 84 του Ν. 4727/2020 , από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, όπως του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
 4. Ο εργοδότης του Ασφαλισμένου ενημερώνεται μέσω της υπηρεσίας προκειμένου να εισέλθει σε αυτή για την συμπλήρωση βεβαίωσης με τα στοιχεία της περιόδου αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία του.Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ – ΒΥΕ), το σχετικό αίτημα διαβιβάζεται από το Τμήμα Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e – ΕΦΚΑ.
 5. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του συστήματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την παρούσα.

`Αρθρο 3: Επεξεργασία Αιτήσεων

 1. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις διεκπεραιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του e – ΕΦΚΑ και, όπου δεν είναι δυνατή η αυτόματη επεξεργασία, ενημερώνεται ο ασφαλισμένος να προσέλθει στη αρμόδια υπηρεσία του e – ΕΦΚΑ.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης και ενδεικτικά η συμπλήρωση του πρώην φορέα ασφάλισης, η ιδιότητα (μισθωτός αυτοαπασχολούμενος, ελεύθερος επαγγελματίας, συνταξιούχος εργαζόμενος), τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση.
 3. Η αρμόδια υπηρεσία του e – ΕΦΚΑ δύναται να επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου μέσω διασύνδεσης με τις βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, η οποία πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4623/2019και το άρθρο 84 του Ν. 4727/2020. Για τον ανωτέρω σκοπό διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ. στον e – ΕΦΚΑ διαδικτυακές υπηρεσίες. Αν από τις διασταυρώσεις προκύπτει ότι οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, εκδίδεται εγκριτική απόφαση της αίτησής τους. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με ρητή μνεία του λόγου της απόρριψης και κοινοποιείται σε αυτούς.

Αρθρο 4: Καταχώρηση Γνωμάτευσης ΑΥΕ – ΒΥΕ

 1. Στις περιπτώσεις που από το νόμο απαιτείται γνωμάτευση Α΄/βάθμιας ή Β΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ – ΒΥΕ), η γνωμάτευση καταχωρείται από το γραμματέα της επιτροπής στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και συγκεκριμένα στο υποσύστημα αναρρωτικών αδειών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), στο οποίο έχουν πρόσβαση ο πρόεδρος και τα μέλη της ΑΥΕ για την καταχώριση της έγκρισης ή απόρριψης ή διαφοροποίησης των ημερών αδείας.
 2. Η απόφαση και τα στοιχεία της ανακτώνται από το πληροφοριακό σύστημα του e – ΕΦΚΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η πληρωμή του δικαιούμενου ποσού.
 3. Σε περίπτωση νοσηλείας το εξιτήριο του ασθενούς λαμβάνεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον e – ΕΦΚΑ μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.
 4. Η απόφαση και τα στοιχεία της ανακτώνται από το πληροφοριακό σύστημα του e – ΕΦΚΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η πληρωμή του δικαιούμενου ποσού.
 5. Στις αναλυτικές καταστάσεις καθώς και στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων και το πληρωτέο ποσό. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποστέλλονται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη λογιστικοποίηση της πληρωμής.Οι ως άνω καταστάσεις πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή τους από τον υπάλληλο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e – ΕΦΚΑ, φυλάσσονται για τον εν δυνάμει κατασταλτικό έλεγχο στην εν λόγω Τοπική Διεύθυνση με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης αυτής.

Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας από τον e-ΕΦΚΑ για τον Εργοδότη 

Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας από τον e-ΕΦΚΑ για τον Ασφαλισμένο του e-ΕΦΚΑ

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 648, 652 – 655 του Α.Κ.), ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση στον γενικό κανόνα αποτελούν τα ανυπαίτια κωλύματα, όπως είναι η ασθένεια, το εργατικό ατύχημα, η εγκυμοσύνη, η στράτευση, η άσκηση υποχρεωτικών από το νόμο καθηκόντων του εργαζόμενου ως πολίτη, καθώς και ο αποκλεισμός του λόγω ανωτέρας βίας. Από τις πιο συνηθισμένες αιτίες ανυπαιτίου κωλύματος, είναι η βραχεία ασθένεια.

Ως βραχείας διάρκειας ασθένεια θεωρείται:

α) Η διαρκούσα ένα μήνα για μισθωτούς που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών.

β) Η διαρκούσα τρεις μήνες για τους μισθωτούς που έχουν υπηρεσία πλέον των τεσσάρων και μέχρι δέκα (10) ετών.

γ) Η διαρκούσα τέσσερις μήνες για όσους έχουν υπηρεσία πλέον των δέκα και μέχρι δέκα πέντε (15) ετών.

δ) Η διαρκούσα έξι μήνες για όσους έχουν υπηρεσία πλέον των δέκα πέντε (15) ετών,

και για να μπορέσει ένας εργαζόμενος να υπόκειται στις διατάξεις περί ασθενείας, θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:

α) Ο εργαζόμενος να απασχολείται στην επιχείρηση πάνω από 10 ημέρες.

β) Να έχει εξεταστεί και να του έχει χορηγηθεί αποδεικτικό ασθενείας από γιατρό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ασφαλίζεται για πρώτη φορά και δεν έχει τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική κάλυψη, τότε προς απόδειξη της ασθένειάς του αρκεί η βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό.

Ο εργαζόμενος, εφόσον έχει κάποιους από τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί να απουσιάσει από την εργασία του, και ταυτόχρονα διατηρεί την αξίωση προς είσπραξη του μισθού του για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια ασθενείας του διατηρεί αξίωση στο μισθό του ως εξής:

α) Αν έχει συμπληρώσει στον εργοδότη του, υπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα ημερών, αλλά μικρότερη από έτος, δικαιούται αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου.

β) Αν έχει συμπληρώσει υπηρεσία ενός έτους δικαιούται αποδοχές ενός μηνός.

Προϋπόθεση αποτελεί στην περίπτωση της βραχείας ασθένειας η πληροφόρηση του εργοδότη. Παράλειψη αναγγελίας της ασθένειας και στη συνέχεια αποχή από την εργασία, εφόσον προέρχεται από δόλο ή αμέλεια, μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο λόγο καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας εκ μέρους του εργοδότη. Επίσης, η αποχή του μισθωτού (υπαλλήλου, εργατοτεχνίτη, υπηρέτη) από την εργασία του που οφείλεται σε βραχείας σχετικά διάρκειας ασθένεια, δεν θεωρείται ως λύση της εργασιακής σύμβασης εκ μέρους του.

Τέλος, η υπέρβαση των ορίων βραχείας ασθένειας δεν θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία και δεν απομειώνει τις ημέρες της κανονικής άδειας και εφόσον ο εργαζόμενος δεν άσκησε αυτουσίως το δικαίωμα στην άδεια αναψυχής, αυτή μετατρέπεται σε χρηματική αξίωση και ο εργαζόμενος δικαιούται τις αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=220310

 

Ενιαίος Φορέας διαχείρισης Προνομοιακών παροχών και παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης. Στο Νόμο υπό αριθμό 4520 καθορίζονται τα σημεία εκείνα όπου αφορούν όλες τις προνομοιακές παροχές, επιδόματα, οικονομικές ενισχύσεις, κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ
Με τον νόμο 4520/2018, ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) μετονομάζεται σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΟΠΕΚΑ) και μετεξελίσσεται σε φορέα υλοποίησης και διαχείρισης προνοιακών παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονομική στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Με την αρ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/28-12-2018 (ΦΕΚ Β΄5855) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, από 1-1-2019 ανατέθηκε στον ΟΠΕΚΑ η αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, η οποία, μέχρι 31-12-2018 ασκούνταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 3 Κεφ. Β περ. 17 του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄87) και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας.

Κατεβάστε τον νόμο
Κατεβάστε την ΚΥΑ
https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απέστειλε σε όλους του Δήμους και στον ΟΠΕΚΑ διεκρινιστική εγκύκλιο όπου ξεκαθαρίζει την διαδικασία σχετικά με την καταβολή των επιδομάτων βαριάς αναπηρίας βάσει της υπάρ Γ4α/Φ.225/161/15-02-1989 ΚΥΑ ”Ενοποίηση Προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες“ (ΦΕΚ 108 Β) και του ανασφάλιστου υπερήλικα του άρθρου 93 του ν.4387/2016(Α’85).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Το υπουργείο Εσωτερικών αντιλαμβανόμενο τις ανάγκες του ανθρώπινου Δυναμικού έδωσε στη δημοσιότητα το Ν.4674/2020 με θέμα “Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων” όπου καθορίζονται θέματα όπως ειδική άδεια 22 ημερών, άδεια 6 ημερών λόγω αναπηρίας κ.α.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω μέσω του παρακάτω link 

Σύνταξη λόγω αναπηρίας / Ποσό | e-ΕΦΚΑ

Επιπλέον γίνεται σαφές ότι η χορήγηση πρόωρης σύνταξης δίνεται μόνο σε συγγενείς (γονέα, σύζυγο ή αδερφό )του αναπήρου.

Παρακάτω δίνεται ο σύνδεσμος για Ηλεκτρονική Αίτηση Συνταξιοδότησης: https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi

Συνταγματική η χορήγηση πρόωρης σύνταξης μόνο σε συγγενείς (γονέα, σύζυγο ή αδελφό/ή) του αναπήρου και όχι και στους δικαστικούς συμπαραστάτες που δεν έχουν μία από αυτές τις ιδιότητες

Δυνατότητα εφάπαξ παροχής σε συνταξιούχους

Όσοι έχουν απόφαση οριστικής συνταξιοδότησης ή  απόφαση οριστικής αναπηρίας, δικαιούνται την εφάπαξ παροχή.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Διευκρινιστικά δείτε εδώ

Γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου.

Ο καθορισμός της ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων από 01.01.1993 σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ήταν ένα θέμα πάνω στο οποίο γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για να δώσει ερμηνεία των διατάξεων του άρθου 25 του Ν.2084/92. Παρατίθεται η γνωμάτευση.

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα με την απόφαση Αριθμ.39892/ΓΔ12,,αριθμό φύλλου 3018,7/11/2014.

Δείτε τους όρους εδώ

Ορισμός μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με αρ. Δ13/οικ./10747/256/6-9-2019 (ΦΕΚ Β΄ 792) κυα του Προγράμματος Επίδομα Στέγασης, όπως αντικαταστάθηκε από την 71670/29-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4500) κυα. 2. Η με αρ. Δ13/οικ./53923/23-7-2021 (ΦΕΚ Β΄3359) κυα του Προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, και η διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ Β΄ 3554).

Δείτε την σχετική απόφαση

Η χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦ.Κ.Α και αλλά και στους ανέργους προβλέπεται σε διάταξη νόμου και δόθηκε ως εξαιρετικώς επείγον σε όλες τις αρμόδιες διευθύνσεις.

Δείτε τη διάταξη εδώ

Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 2 του ν. 4430/201, καθώς και το άρθρο 13 του ν. 4331/2015 ,προβλέπεται πως οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ.( Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις), οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και λαμβάνοντες επιπλέον επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή (π.χ νοσήλια ή επιδόματα επανένταξης), συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ, σύμφωνα με την παρακάτω εγκύκλιο.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Η έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής, δεν συνιστά κώλυμα για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Το επίδομα χορηγείται στους ανάπηρους δικαιούχους συνταξιούχους του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ. Καταβάλλεται κάθε χρόνο εφάπαξ και είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση και φόρο. 

Η σχετική προκήρυξη βγαίνει κάθε χρόνο. 

Δείτε εδώ την Απόφαση για το 2022- Δικαιούχοι Συνταξιούχοι

Το εξωιδρυματικό επίδομα δικαιούνται:
Οι συνταξιούχοι (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) του e-ΕΦΚΑ και τα μέλη οικογένειάς τους, εφόσον πάσχουν από:
α) παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
β) μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
γ) σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή
δ) το σύνδρομο κλάματος γαλής ή
ε) ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή
στ) οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
ζ) έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
η) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
ανεξάρτητα αν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους ή    
θ) έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την
περίπτωση (ζ).
Επίσης χορηγείται και σε όσους πάσχουν από ασθένειες, οι οποίες κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με αυτή της παραπληγίας – τετραπληγίας, σε ποσοστό 67%.

https://www.efka.gov.gr/el/epidomata-exoidrymatiko-epidoma-paraplegias

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
Μετά από διευκρινιστικά έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλυλεγγύης και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.4387/2016, δίνονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και ο τρόπος υπολογισμού του καθώς και σχετικές διευκρινήσεις.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η υγειονομική φροντίδα που εγγυάται το νέο  πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει την νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4865/2021, από 1/7/2022 παύει η δυνατότητα συνταγογράφησης των ανασφάλιστων από ιδιώτες γιατρούς. 
Στην Υ.Α 30268/30.5.20222, στο άρθρο 1 περ. α’ έως δ’ και άρθρο 2 ορίζονται οι εξαιρέσεις από την ανωτέρω διάταξη.
Οι εξαιρέσεις είναι οι εξής 
 
 α. Οι ανασφάλιστοι νέοι έως 18 ετών.
 β. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με νοητική ή ψυχική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, διπολική διαταραχή, κατάθλιψη με ψυχωσικά συμπτώματα, εγκεφαλική παράλυση ή βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.
 γ. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με παθήσεις, περιλαμβανόμενες στον Κατάλογο Β της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 497) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου» , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.42000/οικ. 12485/1481/6- 6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)» (Β΄ 2883), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι ανασφάλιστοι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και 
δ. Η συνταγογράφηση όλων ανεξαιρέτως των εμβολίων σε όλους ανεξαιρέτως τους ανασφάλιστους πολίτες  
Επιπλέον, για τους ανασφάλιστους ασθενείς, οι οποίοι δεν ανήκουν στις παραπάνω εξαιρούμενες κατηγορίες, η συνταγογράφηση των υποχρεωτικά ηλεκτρονικώς συνταγογραφούμενων σκευασμάτων, εφόσον δεν γίνει σε δημόσιες δομές αλλά σε ιδιώτες γιατρούς, πραγματοποιείται με ένδειξη συμμετοχής ασθενούς 100%.

Το κράτος μεριμνά για την ίδρυση, λειτουργία, οργάνωση και εποπτεία των κατάλληλων φορέων προς εξασφάλιση της υγείας όλων των πολιτών.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ

Το δικαίωμα του κάθε Ευρωπαίου πολίτη να λάβει τις πιο ακριβείς πληροφορίες για την υγεία του/της και να συμμετέχει ενεργά στην περίθαλψή του/της.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
O σκοπός του Χάρτη Δικαιωμάτων του Παιδιού στο Νοσοκομείο είναι να παρουσιάσει με απλό τρόπο τις ουσιαστικές διατάξεις της Σύμβασης ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών που εισάγονται στο νοσοκομείο και να δημιουργήσει ερεθίσματα για ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας ώστε να περιφρουρήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα παιδιού.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το 2002, το Δίκτυο Active Citizenship Network (ACN), www.activecitizenship.net, μαζί με άλλες 12 Ευρωπαϊκές οργανώσεις, συνέταξαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών διακηρύσσει 14 δικαιώματα ασθενών τα οποία, στο σύνολό τους, έχουν σαν στόχο να εγγυηθούν ένα «υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας» (άρθρο 35 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και να εξασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διάφορους εθνικούς φορείς υγείας στην Ευρώπη.

Τα 14 δικαιώματα αποτελούν την βάση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να είναι σεβαστά σε κάθε χώρα. Σχετίζονται με υποχρεώσεις και υπευθυνότητες που θα πρέπει να αναλάβουν οι πολίτες αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η Χάρτα εφαρμόζεται σε όλα τα άτομα, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι διαφορές όπως η ηλικία, το φύλο, η θρησκεία, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, κ.ά. δύνανται να επηρεάσουν τις ατομικές ανάγκες υπηρεσιών υγείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών προκειμένου να εμποδίσει την εμφάνιση ασθενειών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση σέ όλους χωρίς διακρίσεις ως πρός την οικονομική κατάσταση, τον τόπο κατοικίας, το είδος της ασθένειας ή τον χρόνο πρόσβασης στις υπηρεσίες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφόρησης σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τις υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο να τις χρησιμοποιεί καθώς επίσης και σε κάθε διαθέσιμη επιστημονική έρευνα και τεχνολογική καινοτομία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφορίας που μπορεί να τον βοηθήσει να συμμετέχει ενεργά στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία του. Η πληροφόρηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για κάθε θεραπευτική πράξη και διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε κλινικές δοκιμές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής μεταξύ διαφόρων θεραπευτικών διαδικασιών και παροχέων υπηρεσιών υγείας κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να παραμένουν εμπιστευτικά τα προσωπικά του δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν την κατάσταση της υγείας του και δυνητικές διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες καθώς επίσης και να προστατεύεται η ιδιωτικότητα του κατά την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων, επισκέψεων σε γιατρούς ειδικότητας, και γενικά ιατρικών/χειρουργικών πράξεων

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει την απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή σε σύντομο και προκαθορισμένο χρόνο. To δικαίωμα αυτό ισχύει για κάθε φάση της θεραπείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας βάσει προδιαγραφών και τήρησης συγκεκριμένων προτύπων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα απαλλαγής από βλάβη που προκαλείται από την πλημμελή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, τα ιατρικά σφάλματα και λάθη, και το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και θεραπείες που πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε καινοτόμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ανεξάρτητα από οικονομικούς παράγοντες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΕΡΙΤΤΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟΥ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αποφύγει όσο μπορεί την ταλαιπωρία και τον πόνο σε κάθε φάση της ασθενείας του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε διαγνωστικές ή θεραπευτικές μεθόδους σχεδιασμένες, κατά το δυνατόν, στις ατομικές του ανάγκες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εκφράσει παράπονα, οποτεδήποτε έχει υποστεί ζημία και το δικαίωμα να λάβει απάντηση ή άλλη ενημέρωση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να λάβει επαρκή αποζημίωση εντός λογικά σύντομου χρονικού διαστήματος, οποτεδήποτε έχει υποστεί φυσική ή ηθική και ψυχολογική ζημία από ιατρική πράξη που παρείχε μια υπηρεσία υγείας.

http://www.activecitizenship.net/patients-rights.html

Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αναπηρία 2017-2023 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης (Συμβούλιο) είναι ο παλαιότερος ευρωπαϊκός πολιτικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1949, εδρεύει στο Στρασβούργο και αριθμεί 47 κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό με αποστολή την προώθηση και διασφάλιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου. Κορυφαίο νομικό κείμενο αποτελεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΣΔΑ, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο το 1950 και συνυπογράφεται από όλα τα κράτη-μέλη.  

Κύρια σώματα για τη λειτουργία του Συμβουλίου είναι η Επιτροπή Υπουργών που αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών – μελών και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, που αποτελείται από μέλη των κοινοβουλευτικών σωμάτων των κρατών-μελών. Επιπρόσθετα, ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη Γραμματεία του Συμβουλίου ενώ ανάμεσα στα υπόλοιπα όργανα συμπεριλαμβάνονται: το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Διάσκεψη των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Το Συμβούλιο έχει τη δική του σημαία, ύμνο και λογότυπο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  https://www.coe.int/en/

Το Συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προωθεί, προασπίζεται και παρακολουθεί την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες. Η Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αναπηρία 2017-2023 λειτουργεί ως φάρος-οδηγός για όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου ως προς τις εθνικές τους πολιτικές και δράσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες και έχει ως γενικό σκοπό τη διασφάλιση της ισότητας, της αξιοπρέπειας και των ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες. 

Θέτει τους εξής πέντε τομείς προτεραιότητας: 
1) Ισότητα και μη διάκριση 
2) Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση
3) Προσβασιμότητα
4) Ίση αναγνώριση ενώπιον του Νόμου 
5) Απαλλαγή από εκμετάλλευση, βία και κακομεταχείριση

Παράλληλα, τονίζει τα εξής διατμηματικά θέματα κατά τη λήψη αποφάσεων και προαγωγή δράσεων:
1) Συμμετοχικότητα, συνεργασία και συντονισμός
2) Καθολικός σχεδιασμός και αρχή εύλογων προσαρμογών
3) Προοπτική ισότητας φύλων
4) Ύπαρξη πολλαπλών διακρίσεων
5) Εκπαίδευση και κατάρτιση

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ   

Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριων Υγείας συστήθηκαν σε κάθε Νοσοκομείο, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α/2016).

Δείτε τον νόμο εδώ 
Για περισσότερες πληροφορίες moh.gov.gr

ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Δείτε το Φ.Ε.Κ. εδώ Ιατρική Δεοντολογία 2005

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Ένας σύντομος οδηγός ασφαλιστικών θεμάτων για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις έχει εκδοθεί από την Ε.Σ.Α.μεΑ. – Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία. Περιλαμβάνει όλες τις ενότητες που θα μπορούσαν να φανούν  χρήσιμες σε κάθε ατόμο που νοσεί.

Δείτε εδώ το σύντομο οδηγό

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Δείτε εδω τον κανονισμό

Ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας

Δείτε περισσότερα εδώ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Οι Μετακινήσεις ασθενών δικαιούχων του Οργανισμού καθώς και των συνοδών αυτών σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας  – Αποζημίωση Μετακίνησης Ασθενών

Δείτε το ΦΕΚ

Διευκρινιστικά δείτε εδώ

Νόμος 4903/2022 (FEK 46/A/05-03-2022) άρθρο 17 . Καθορισμός Δικαιούχων Ενιαίας Κάρτας για διέλευση ατόμων με αναπηρία – Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016

Πιο συγκεκριμένα 

17.Στην Υπηρεσία Οδικών Τελών Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών ανατίθεται η αρμοδιότητα έκδοσης ενιαίας κάρτας για τη διέλευση των Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.) από όλους τους αυτοκινητόδρομους με διόδια. Η ενιαία κάρτα εκδίδεται μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων και τα δικαιολογητικά για την έκδοση της ενιαίας κάρτας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Οδικών Τελών Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών.

Η ενιαία κάρτα, μετά την έκδοσή της, αποστέλλεται ταχυδρομικά προς τους δικαιούχους από την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Η κάρτα εμπεριέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη χρονολογία γεννήσεως, τη φωτογραφία του δικαιούχου, καθώς και την ημερομηνία λήξης ισχύος της κάρτας. Ο δικαιούχος επιβαίνει στο όχημα κατά τη διέλευση με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ενώ δεν επιβαίνει ο δικαιούχος στο όχημα, η μετακίνηση γίνεται προς εξυπηρέτηση αυτού. Mε την απόφαση του τρίτου εδαφίου, καθορίζονται, επιπλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις, κατά τις οποίες η μετακίνηση θεωρείται ότι γίνεται αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του δικαιούχου, καθώς και το επιβαλλόμενο πρόστιμο, σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων της κατ’ εξαίρεση διέλευσης, το οποίο αποτελεί έσοδο της Υπηρεσίας Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 17 ΝΟΜΟΣ 4903/2022 με ισχύ την 5/3/2022

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Η κάρτα FastPass είναι μία ηλεκτρονική κάρτα διελεύσεων ΑμεΑ, η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο, δικαιούχους Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ και Ανάπηρους Πολέμου.

Η κάρτα παρέχεται δωρεάν και με χρήση της οι δικαιούχοι ολοκληρώνουν ατελώς τις διελεύσεις τους, από όλους τους σταθμούς διοδίων που διαχειρίζεται η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδω:

https://www.fastpass.gr/index.php/amea/

Οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στις τακτικές δρομολογήσεις (εμπρόθεσμα και εκπρόθεσμες) και στις έκτακτες δρομολογήσεις, για την εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος, κατηγορίες προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται έκπτωση επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία, ανεξαρτήτου τρόπου δρομολογήσεως, γίνονται σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:

ΦΕΚ B 1728 – 15.07.2013

ΦΕΚ B 1129 – 05.05.2014

Εγκύκλιος 2070.0/73832/2018 (ΑΔΑ: 73ΣΒ4653ΠΩ-7ΜΛ)

Ενδεικτικά τα πρόσωπα που δικαιούνται αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο μας : 

Ποιοι επιβάτες δικαιούνται έκπτωση στα ακτοπλοϊκά πλοία – K3

Δείτε παρακάτω τον σχετικό κανονισμό για τα δικαιώματα ΑμεΑ σε μετακινήσεις με αεροπλάνο:

Κανονισμός

Δικαιώματα ΑμεΑ σε μετακινήσεις με ΚΤΕΛ: Μειωμένο εισιτήριο σε ΚΤΕΛ του Νομού τους.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Χορήγηση αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ για την παροχή μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου σε ΑμεΑ και πολύτεκνους. 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Δωρεές

Κάνε μία Δωρεά

Θέλουμε να βοηθήσουμε τον Άνθρωπο που νοσεί, όσο περισσότερο μπορούμε. Οι δωρεές σας μας βοηθούν να το πετύχουμε.

Γίνε Εθελοντής

Δώσε αξία στις πράξεις σου. Γίνε εθελοντής στο Κ3. Μπορείς να προσφέρεις.