Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών σε Αχαρνές,Κηφισιά,Διόνυσο

 Η Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές έχει ξεκινήσει στους 3 Δήμους της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα : 

Ο Δήμος Αχαρνών καλεί τους δημότες που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862/16-05-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1699 Β), μόνο για την κύρια κατοικία και όχι για κτίρια άλλης χρήσης (καταστήματα, βοηθητικοί χώροι, χώροι αποθήκες κ.λ.π .)  μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2021
Αιτήσεις : στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου (ισόγειο κεντρικού κτιρίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 έως 15:00, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για την χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών:

🔹 Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

👉🏼 Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
👉🏼 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για
την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
Σε περιπτώσεις:
🔸 Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ.1 του παρόντος άρθρου:
-Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.
🔸 Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου:
🔸 απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ
🔸βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

https://www.facebook.com/dimosacharnon/

Δήμος Κηφισίας : Μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου  καλύπτονται από την πρώτη ημέρα οι κοινωνικές ανάγκες των πληγέντων.

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς βρίσκονται στην περιοχή κάθε μέρα και το Σαββατοκύριακο, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη, γεύματα και είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες.Ενημερώνουν επίσης τους πυρόπληκτους για τις διαδικασίες χορήγησης του κρατικού επιδόματος των 600 ευρώ.

Αίτηση για χορήγηση κρατικού επιδόματος κοινωνικού χαρακτήρα (Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γραφείο Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας – Τμήμα Κοινωνικού Σχεδιασμού τηλ 2108082994-2108014249).Τέλος ο Δήμος Κηφισιάς δημιούργησε μια φόρμα συμπλήρωσης για σκυλιά που βρέθηκαν/χάθηκαν στις φωτιές στην περιοχή μας προκειμένου να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες τους να βρουν τους τετράποδους φίλους τους.Παρακαλούμε να κάνετε χρήση της συγκεκριμένης φόρμας προκειμένου οργανωμένα να αναζητήσουμε τα πυρόπληκτα ζώα.

https://forms.gle/PEzdzr7Rp7WcydR5A

http://www.kifissia.gr/el/blog/φορμα-συμπληρωσησ-για-σκυλια-που-βρεθηκαν-χαθηκαν-στισ-φωτιεσ

Δήμος Διονύσου :

Από τη Δευτέρα 9/8/2021 έως και τη Δευτέρα 30/8/2021, η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα από την πυρκαγιά της 27ης Ιουλίου 2021 στις δημοτικές ενότητες Σταμάτας, Ροδόπολης και Διονύσου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων Διονύσου, Ροδόπολης και Σταμάτας
που λειτουργούν για το σκοπό αυτό, καθημερινά από 8:00-14:00, υπόψη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Διονύσου. Εναλλακτικά και λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της πανδημίας του covid-19, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimsxeseis@dionysos.gr

Οι πληγέντες πολίτες δύνανται να αποζημιωθούν για ζημιές στην κύρια κατοικία τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 57/73 (ΦΕΚ149Α/73) και την ΚΥΑ 33862/2019 (ΦΕΚ 1699Β/19) συμπληρώνοντας τυποποιημένο έντυπο αίτησης με ενσωματωμένες τυποποιημένες υπεύθυνες δηλώσεις όπου απαιτείται μόνο η συμπλήρωση των στοιχείων τους.

Κατηγορίες αποζημιώσεων ιδιωτών

α)    Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών, ύψους 600 € σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του.

Πρόκειται για εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε πολίτες, που το κτίριο στο οποίο διαβιούν και χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία πλήττεται από φυσική καταστροφή και η παραμονή τους σε αυτό θεωρείται αδύνατη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για κάλυψη των πρώτων στοιχειωδών αναγκών τους (πχ προσωρινή διαμονή – διατροφή – ρουχισμός).

Διευκρίνηση: Η αποζημίωση αφορά ΜΟΝΟ αυτούς που η παραμονή τους στο ακίνητο θεωρείται αδύνατη.

Δικαιολογητικά:  Έντυπα αιτήσεων, Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

β)    Οικονομική ενίσχυση για την επισκευή (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας με ποσό μέχρι 6.000 € ανά νοικοκυριό.

Πρόκειται για εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε πολίτες που το κτίριο όπου διαβιούν και χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία πλήττεται από φυσική καταστροφή, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη τόσο για την αντικατάσταση πραγμάτων (π.χ. ρούχα, κλινοστρώματα, έπιπλα) ή/ και ηλεκτρικών συσκευών απαραίτητων για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης, όσο και για την κάλυψη απλών επισκευαστικών εργασιών που καθιστούν την κατοικία λειτουργική, με την έννοια ότι για την εκτέλεσή τους, δεν απαιτείται έκδοση καμίας οικοδομικής άδειας ούτε έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας (π.χ. αλλαγή ειδών υγιεινής, ντουλάπια κουζίνας, ντουλάπια υπνοδωματίων, κουφώματα, πλακάκια).

Διευκρίνηση: Δεν αφορά τις επισκευαστικές εργασίες κτισμάτων, καθώς για αυτά διενεργήθηκε αυτοψία από την ΔΑΕΦΚ.

Δικαιολογητικά: :  Έντυπα αιτήσεων, Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) τελευταίου έτους (για επιβεβαίωση κύριας κατοικίας και εξαρτώμενων / φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης μεταβολών στην ιδιόκτητη κατοικία,  Βεβαίωση Πυροσβεστικής, Εξουσιοδότηση των συνδικαιούχων σε έναν εξ αυτών για τη χορήγηση της ενίσχυσης, σε περίπτωση συγκατοίκησης κ.λπ.

Ακολουθούν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.ypes.gr/epidomata-pligenton-gia-fysikes-katastrofes/

Κατεβάστε

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *