ΕΕ: H «ισότητα» βασικό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου

H «ισότητα» αποτελεί βασικό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου) τόνισε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου.

Όπως επισήμανε μιλώντας σε περιορισμένο αριθμό μέσων ενημέρωσης στις Βρυξέλλες,  «η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας πρέπει να είναι μια Υγειονομική Ένωση Ισότητας, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, στη φροντίδα του καρκίνου, σε ό,τι κάνουμε. Η ισότητα είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο».

Επίσης, αναφέρθηκε σε συστάσεις της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη που αφορούν στον εμβολιασμό για τον ιό HPV και την ηπατίτιδα Β σύμφωνα με τις οποίες τα εμβόλια θα έχουν πλήρη αποζημίωση ή θα είναι δωρεάν. Ταυτόχρονα, καλούνται οι χώρες να δημιουργήσουν μητρώα παρακολούθησης του εμβολιασμού.

Όσον αφορά στον εμβολιασμό του HPV,  η κ. Κυριακίδου ανέφερε ότι ο στόχος είναι να έχουν εμβολιαστεί το 90% των κοριτσιών που βρίσκονται στην κατηγορία εμβολιασμού καθώς και σημαντικό αριθμό αγοριών υπογραμμίζοντας ότι «τα νούμερα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας είναι αρκετά ανησυχητικά».

Ειδικότερα, η Ευρωπαία Επίτροπος σημείωσε ότι υπάρχουν πάνω από 28.000 νέα κρούσματα κάθε χρόνο στην ΕΕ και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και περισσότερες από 13.000 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους από αυτήν την ασθένεια κάθε χρόνο. «Παγκοσμίως, κάθε δύο λεπτά χάνεται μία ζωή από αυτή την ασθένεια. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα εμβόλιο. Πρόκειται για ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Πρέπει να εμβολιάζουμε αγόρια και κορίτσια» σημείωσε, εξηγώντας ότι δεν είναι μόνο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας γιατί υπάρχουν και άλλοι τύποι καρκίνου που επηρεάζουν και τους άνδρες.

«Είναι σημαντικό να κάνουμε αυτήν την κάλυψη για τον εμβολιασμό. Δεν κάνουμε απλώς μια σύσταση. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τα κράτη μέλη για την επίτευξη αυτού του στόχου, του 90% του εμβολιασμού των κοριτσιών έως το 2030 και της αύξησης του εμβολιασμού των αγοριών» τόνισε η Στέλλα Κυριακίδου.

Συμπλήρωσε επίσης ότι εγκαινιάζεται  πρόγραμμα για τον εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας Β.  Η Επίτροπος σημείωσε ότι «το 2021, αναφέρθηκαν 16.000 νέες λοιμώξεις από την ηπατίτιδα Β. Το 40% αυτών γίνονται χρόνιες. Αυτές είναι που προκαλούν ηπατική νόσο και καρκίνο του ήπατος. Έτσι έχουμε περίπου 3,6 με 3,7 εκατομμύρια Ευρωπαίους που ζουν με λοιμώξεις από ηπατίτιδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: dailypharmanews.gr

Η πολιτική της ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης : ερωτήματα και προσκλήσεις

Η ταχεία ανάπτυξη μιας από τις πιο επιδραστικές τεχνολογίες των τελευταίων χρόνων έχει ήδη κινητοποιήσει το σύνολο των θεσμικών κυττάρων των ευρωπαϊκών οργάνων. Οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, τα ψηφίσματα και οι αναφορές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών στον τομέα αυτό αντανακλούν τη βούληση της Ένωσης να διαδραματίσει έναν ισχυρό ρόλο για τον ρυθμιστικό έλεγχο αυτής της τεχνητής νοημοσύνης  και να διαμορφώσει το περιεχόμενο και την κατεύθυνση των συναφών διεθνών συζητήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ στον εν λόγω τομέα. To μοντέλο που προωθεί η ΕΕ συνίσταται στη ρύθμιση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης με γνώμονα την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί τη βάσει ηθικών αρχών που έχει υιοθετήσει η ίδια η Ένωση.

Η εν λόγω προσέγγιση αναμένεται  να λάβει νομική υπόσταση με την μορφή Κανονισμού και την θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που θα εναρμονίζει τους κανόνες για τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ, καθώς και τη θέσπιση ορισμένων απαγορεύσεων σε συγκεκριμένες πρακτικές και χρήσεις συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης όπως την διάθεση στην αγορά συστήματος ΤΝ που χρησιμοποιεί βλαβερές τεχνικές οι οποίες απευθύνονται στο υποσυνείδητο ενός προσώπου, που εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε από τα τρωτά σημεία συγκεκριμένης ομάδας προσώπων λόγω της ηλικίας, της σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας τους, ή  συστημάτων ΤΝ για την αξιολόγηση ή την ταξινόμηση της αξιοπιστίας των φυσικών προσώπων με βάση την κοινωνική τους συμπεριφορά ή την ρήση συστημάτων εξ αποστάσεως βιομετρικής ταυτοποίησης «σε πραγματικό χρόνο», σε δημόσια προσβάσιμους χώρους για σκοπούς επιβολής του νόμου.

Το μοντέλο αυτό φαίνεται να υιοθετείται πλέον και από άλλες χώρες, τεχνολογικές εταιρείες, πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς και φαίνεται να καθορίζει πλέον τον συνολικό διεθνή βηματισμό στο θέμα αυτό.

Τα ερωτήματα που τίθενται από την υιοθέτηση αυτού του μοντέλου είναι πολλά. Με ποιο τρόπο ακριβώς θα λάβει σάρκα και οστά η συγκεκριμένη προσέγγιση;  Αρκεί ο διαχωρισμός των πιθανών χρήσεων με βάση μια συγκεκριμένη κλίμακα κινδύνου; Ποιος θα είναι ο ρόλος της ηθικής και των επιτροπών ηθικής στην διαμόρφωση ενός πλαισίου ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών σε επιμέρους χρήσεις της ΤΝ; Επιπλέον, θα θωρακιστεί το μοντέλο με μηχανισμούς συμμόρφωσης και συγκεκριμένες νομικές παραμέτρους για να αποκτήσει κανονιστική ισχύ; Θα λάβει την μορφή νομικού προαπαιτούμενου η περίφημη Εκτίμηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Το τελευταίο θέμα είναι άκρως ενδιαφέρον καθώς εγείρει μια σειρά ζητημάτων σε εννοιολογικό/ερμηνευτικό, κανονιστικό και μεθοδολογικό επίπεδο μιας και ουσιαστικά δύναται να αποτελέσει σημείο όσμωσης και σύζευξης των ανθρωπιστικών/κοινωνικών επιστημών με τις θετικές επιστήμες. Τα πρώτα δείγματα επεξεργασίας του συγκεκριμένου εργαλείου εκτίμησης είναι ενθαρρυντικά και δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της εφαρμοσιμότητάς του και τον εμπλουτισμό του με παραμέτρους που θα ενισχύσουν τον ηθικό πλαίσιο αυτών των συστημάτων.

Τα νομοθετικά κείμενα που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση αυτήν την στιγμή σε επίπεδο ΕΕ και το περιεχόμενο που θα λάβουν τους επόμενους μήνες θα καθορίσουν  το τρόπο με τον οποίο  θα αποτυπωθούν νομικά οι προθέσεις του Ευρωπαίου νομοθέτη σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμό των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού, θέσης σε εφαρμογή και εμπορικής χρήσης συστημάτων που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη.

Το μεγάλο εμπόδιο που φαίνεται να υπάρχει στο πλαίσιο της περαιτέρω συγκεκριμενοποίησης και εναρμονισμένης εφαρμογής της προτεινόμενης ανθρωποκεντρικής προσέγγισης είναι ότι η ΕΕ δεν διαθέτει ‘σκληρές’ αρμοδιότητες σε ζητήματα που άπτονται ερευνητικής και τεχνολογικής ηθικής παρά μόνο στον βαθμό που οι οποίες ερευνητικές δραστηριότητες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τοπική «εδαφικοτητα» στα ζητήματα αυτά καθιστά τον συντονισμό και εναρμονισμό σε επίπεδο ΕΕ ακόμα πιο επιτακτικό και κρίσιμο υπό το πρίσμα του υπό σχεδιασμού ενωσιακού αφηγήματος της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της επιδραστικής αυτής τεχνολογίας.

Ταυτόχρονα, αξίζει να εξεταστεί το κατά ποσό το προαναφερόμενο ενωσιακό μοντέλο συνιστά το μοναδικό πλαίσιο κανόνων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα για την διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης σε υπερεθνικό επίπεδο;

Η προσέγγιση των υπόλοιπων τεχνολογικά προηγμένων κρατών στον τομέα αυτό αξίζει προσεκτικής διερεύνησης καθώς και οι προκλήσεις που θέτει η ίδια η πολλαπλότητα των προσεγγίσεων και πρωτοβουλιών σε επίπεδο διεθνών και περιφερειακών διακηρύξεων, αρχών και κωδίκων. Με αλλά λόγια, παρατηρούμε την μεταφορά του γεωπολιτικού ανταγωνισμού από τον τεχνολογικό τομέα (ειδικά στο πλαίσιο του σχεδιασμό και εφαρμογή συγκεκριμένων νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών) στον τομέα της ηθικής διακυβέρνησης και τον τρόπο δόμησής της. Μια πρώτη ανάλυση των κυριότερων πρωτοβουλιών παγκοσμίως καταδεικνύει ότι υπάρχουν σοβαρά περιθώρια σύγκλισης τα οποία και θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για την υιοθέτηση ενός διεθνούς κειμένου που θα μπορούσε να θέσεις τις βάσεις για μια διεθνή συνθήκη. Ο ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των επιμέρους οργάνων του αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστικός για τον συντονισμό και διαμόρφωση ενός ελάχιστου κοινού παρανομαστεί. Ο τελευταίος θα μπορούσε να πάρει την μορφή μιας Συνθήκης – Πλαισίου, ή ενός Παγκόσμιου Διακυβερνητικού Επιστημονικού Σώματος ή τουλάχιστον μιας ενισχυμένης μορφής Παρατηρητήριου.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση εγείρει επίσης ερωτήματα για το πώς το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί θεσμικό αυτοσκοπό ή λειτουργεί ως εργαλείο νομιμοποίησης και κανονικοποίησης συγκεκριμένων τεχνολογικών τάσεων και εφαρμογών και κυρίως εμπέδωσης ενός νέου παραδείγματος υπεύθυνης καινοτομίας. Η συζήτηση που έχει αναπτυχθεί αγγίζει επίσης θέματα τυποποίησης αυτού του μοντέλου καθώς όλοι οι διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης έχουν ήδη προβεί στην δημιουργία standards που κωδικοποιούν για συγκεκριμένες εφαρμογές κάποιες από τις ηθικές αξίες και αρχές που έχουν υιοθετηθεί σε διεθνές επίπεδο.

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης βασίζεται σε μια σειρά συνθηκών για τις οποίες σημειώνονται ακόμη μεγάλες αποκλίσεις εντός και εκτός ΕΕ. Θέματα όπως για παράδειγμα η ψηφιακή σύγκλιση – με την έννοια της ισότητας στην πρόσβαση των πολιτών στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και την εξάλειψη του «ψηφιακού χάσματος» που οφείλεται σε παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση, η ηλικία και το φύλο- και η συμπεριληπτική προσέγγιση στο θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων/υποδομών. Ταυτόχρονα, οι τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη αντανακλούν κάποιες από τις διαφοροποιήσεις, καθώς κάποια κράτη-μέλη της Ένωσης αντιδρούν στην επιβολή αυστηρών νομικών υποχρεώσεων συμμόρφωσης και διαφάνειας για θεμελιώδη μοντέλα όπως το ChatGPT, θέτοντας εν αμφιβόλω τόσο την επιτυχή κατάληξη της πολιτικής διαπραγμάτευσης όσο και την ιδιά τη νομική στιβαρότητα του τελικού κειμένου.

Για πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα, οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα αυτήν τη στιγμή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την θέσπιση νομικών και ηθικών κανόνων αναμένεται να προσδιορίσουν το επίδικο και το μείγμα της πολιτικής στόχευσης αλλά και  την ίδια τη μορφή που θα λάβει το συγκεκριμένο μοντέλο. Η κατάληξή τους θα είναι ενδεικτική της δυνατότητας της ΕΕ να δώσει σάρκα και οστά στο όραμα της για μια τεχνολογική καινοτομία που θα έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Άρθρο του Δρ. Μιχάλη Kρητικού, ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Ερευνητικού Εταίρου σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Μετάβασης στη Σχολή Διακυβέρνησης του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών στο 

H EE & η πολιτική της ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης: ερωτήματα & προκλήσεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΑ3 ΣΤΟ 3-DAY LEARNING ACTIVITY ΣΤΗΝ ΝΑΠΟΛΗ στα πλαίσια προγράμματος erasmus

Σε έναν υπέροχο κτίριο, στο μεγαλύτερο και αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Νάπολης έλαβε χώρα μια τριήμερη συνάντηση, στο πλαίσιο του erasmus+ project “E-Health4Cancer”, με θέμα  “E-health solutions for cancer patients and their caregivers”.

Οι 3 συνεργάτες μας από Università degli Studi di Napoli Federico II, EPIONI, Komiteen for Sundhedsoplysning καθώς και πλήθος άλλων αξιολόγων ομιλητών και παρευρισκόμενων έδωσαν το στίγμα για τα τεκταινόμενα αναφορικά με τα ψηφιακά εργαλεία σχετικά με την νόσο του καρκίνου.

Στόχος αυτής της τριήμερης δράσης ήταν η συγκέντρωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες αλλά και γνώσεις πάνω στο θέμα των ehealth tools, των ψηφιακών εργαλείων για καρκινοπαθείς ασθενείς και τους φροντιστές τους. Αλλωστε, απώτερος σκοπός του “E-Health4Cancer” project είναι η ανάδειξη βασικών ψηφιακών εργαλείων που αφορούν στην νόσο του καρκίνου, μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Δάνιας, τονίζοντας τόσο τα θετικά χαρακτηριστικά αυτών όσο και τις ελλείψεις, τα κενά που εμφανίζονται στον τομέα.

Η ομάδα του Κάπα3, όντας ο συντονιστής του προγράμματος, παρευρέθηκε στ

ην τριήμερη συνάντηση, ενώ παρουσίασε βασικά στοιχεία του “E-Health4Cancer” καθώς και την πρόοδο αυτού του project με έμφαση στα επόμενα βήματα.

Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Ε.Ε σχετικά με τον

ψηφιακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση της πληθώρας των δεδομένων που συγκεντρώνουμε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δεδομένα που «παράγονται» σε πραγματικές συνθήκες, και αφορούν την απόκριση των ασθενών στις εκάστοτε επαφές τους με το σύστημα υγείας θεωρούμε ότι  ο λόγος και οι γνώσεις όλων μας είναι εξαίρετης σημασίας. Μπαίνοντας πλέον  στο τελευταίο τρίμηνο του project, το Κάπα3 – και όλοι οι εταίροι- προετοιμάζονται για την τελική εκδήλωση/ημερίδα, που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο στην Θεσσαλονίκη και θα αφορά στην παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων και ευρημάτων του έργου.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες για το “E-Health4Cancer” ακολουθώντας την επίσημη ιστοσελίδα του έργου: https://www.kapa3.gr/ehealth4cancer/

Μετάθεση ημερομηνιών για ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας»

Σύμφωνα με δυο νέες Υπουργικές Αποφάσεις, ΦΕΚ Β-06972 και ΦΕΚ Β-06973, τροποποιούνται οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της διαλειτουργικότητας αφενός της ηλεκτρονικής χορήγησης βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα Δημόσια Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές της χώρας και αφετέρου η ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς, οι οποίες μετατίθενται για ένα έτος, ήτοι μέχρι 11.12.2024.
 
Πιο συγκεκριμένα:
 

Α. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 65012/ 11.11.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας» (Β’ 5941).  


«Η Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας»
(Β’ 5941), τροποποιείται ως προς την ημερομηνία πραγματοποίησης της διαλειτουργικότητας, η οποία μετατίθεται για ένα έτος, ήτοι μέχρι 11η.12.2024 και η παρ. 2 του άρθρου 6 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 6 Υποχρεώσεις δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών:

2. Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των υποσυστημάτων τόσο εντός των ιδιωτικών κλινικών όσο και των εν λόγω μονάδων υγείας με το Ψηφιακό Αποθετήριο Βεβαιώσεων Νοσηλειών – Εξετάσεων και της αποθήκευσης των βεβαιώσεων νοσηλειών και εξετάσεων του άρθρου 93 του ν. 4961/2022, πραγματοποιείται έως την 11η.12.2024.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 65012/ 11.11.2022 κοινή υπουργική απόφαση.

Διαβάστε περισσότερα στο ΦΕΚ Β-06972
Β. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 65011/ 11.11.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς» (Β’ 5940).
1. Τροποποιείται η παρ.  2 του άρθρου  5 της υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 65011/11.11.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς» (Β’ 5940), ως προς την ημερομηνία πραγματοποίησης της διαλειτουργικότητας, η οποία μετατίθεται για ένα έτος, ήτοι μέχρι την 11η.12.2024 και η παρ. 2 του άρθρου 5 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5 Υποχρεώσεις δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας [..]
 2. Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των υποσυστημάτων τόσο εντός των Ιδιωτικών Μονάδων Υγείας όσο και των εν λόγω Μονάδων με το Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων και της αποθήκευσης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων της παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 4954/2022 πραγματοποιείται μέχρι την 11η.12.2024.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 65011/ 11.11.2022 κοινή υπουργική απόφαση.

Διαβάστε περισσότερα στο ΦΕΚ Β-06973

Συμφωνία Ε.Ε. και ΠΟΥ για τα δεδομένα υγείας στην Ευρώπη

Το έργο θα στηρίξει υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για το σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους, που ζουν στις 53 χώρες της Περιφέρειας Ευρώπης του ΠΟΥ. Θα έχει διάρκεια 4 ετών και στοχεύει να βελτιώσει τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων υγείας από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ασθενείς και να βελτιώσει την ποιότητα και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφορικής υγείας.

Για τους σκοπούς αυτούς, η ΠΟΥ/Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναπτύξουν και θα παράσχουν δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και βοήθεια, με στόχο την αντιμετώπιση κενών, αναγκών και τομέων εμπειρογνωμοσύνης στα συστήματα πληροφοριών υγείας των υποστηριζόμενων χωρών και τη διακυβέρνηση και τις ικανότητες δεδομένων υγείας, με σκοπό την επέκταση επιτυχημένων πρακτικών σε επίπεδο χώρας ή σε περιφερειακό επίπεδο.

«Η αποτελεσματική, ασφαλής και ασφαλής χρήση του πλήρους δυναμικού των δεδομένων υγείας σημαίνει ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι πάροχοι ψηφιακής υγείας μπορούν να παρακολουθήσουν γρήγορα την υιοθέτηση νέων προϊόντων και θεραπειών, δίνοντας αυτά τα εργαλεία στα χέρια όσων τα χρειάζονται οι περισσότεροι», δήλωσε ο Δρ Hans Henri P. Kluge, Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη. «Αυτή η νέα εταιρική σχέση δεδομένων και ψηφιακής υγείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΠΟΥ/Ευρώπης θα ευθυγραμμίσει περαιτέρω τις προσπάθειές μας, βασιζόμενη στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για την προώθηση ασφαλών, αξιόπιστων και ανθεκτικών συστημάτων πληροφοριών υγείας».

Η κ. Sandra Gallina, Γενική Διευθύντρια Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξήγησε: «Η σημασία των δεδομένων υγείας δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Η ύπαρξη ισχυρών συστημάτων πληροφοριών υγείας και προσβάσιμων δεδομένων υγείας μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την εξατομίκευση της υγειονομικής περίθαλψης, μεταμορφώνοντας τη δημόσια υγεία όπως τη γνωρίζουμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε την πρόταση για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας, μέρος μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, της οποίας οι αρχές μπορούν να ωφελήσουν τη δημόσια υγεία όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Η συνεργασία με τον ΠΟΥ Ευρώπης είναι μια σημαντική ευκαιρία για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υποστηρίζοντας την ευθυγράμμιση της διακυβέρνησης δεδομένων υγείας και των τεχνικών προτύπων σε ευρωπαϊκές χώρες της ΕΕ και εκτός ΕΕ με τα πρότυπα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης πολιτών και επαγγελματιών υγείας σε δεδομένα υγείας».

Προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας

Το έργο θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΠΟΥ/Ευρώπης και εξωτερικών ενδιαφερομένων. Μια βασική πτυχή θα είναι η δημιουργία του Δικτύου Πληροφοριών για την Υγεία, ενός δικτύου χωρών, που συμμετέχουν σε συλλογική λήψη αποφάσεων, ουσιαστικό διάλογο και ανταλλαγή γνώσεων.

Η πρωτοβουλία θα καθοδηγείται από τις αρχές και τις ιδέες που προτείνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας (EHDS) για τη διευκόλυνση της χρήσης και επαναχρησιμοποίησης δεδομένων υγείας εντός της ΕΕ. Η πρόταση κανονισμού για το EHDS βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα συμβάλει σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Το έργο που συμφωνήθηκε θα υποστηρίξει τους στόχους της Παγκόσμιας Στρατηγικής Υγείας της ΕΕ, καθώς και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εργασίας 2020–2025, του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Υγεία για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ 2023–2030 και της Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΠΟΥ για την Ψηφιακή Υγεία 2020 –2025.

Πηγή: virus.com.gr

Δελτίο Τύπου για την Εκδήλωση Ενημέρωσης με τίτλο «Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση και Κοινωνική Υποστήριξη. Κανείς Μόνος!”

Πρωτοβουλία του Κάπα3 με δράσεις και εργαστήρια για την ενημέρωση και κοινωνική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών, των φροντιστών και των οικογενειών τους

Την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου από τις 10:00 έως τις 19:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο μετρό Συντάγματος, διοργανώθηκαν Δράσεις και Εργαστήρια, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και κοινωνικής υποστήριξης των ογκολογικών ασθενών, των φροντιστών και των οικογενειών τους.

Το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Κάπα3, το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, η ΣΤΑΣΥ, το WinCancer και το Ερευνητικό Εργαστήριο «Φροντίδα Ενηλίκων Ασθενών με Καρκίνο» του Τμήματος Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, της ΕΛΛΟΚ, της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος και της ΕΟΠΕ, ένωσαν τις δυνάμεις τους κάτω από το «Σκέψου μια λέξη που αρχίζει από Κ» με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και τη διαχείριση ασθενών με καρκίνο, στις μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα.  Η καθημερινή και δυνατή παρουσία όλων των παραπάνω φορέων, στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της ασθένειας, σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, μεταφέρθηκε στο πιο κεντρικό σημείο στην Αθήνα, σε μια εκδήλωση με μοναδικό στόχο και σκοπό, τη διεκδίκηση προνομιακών κοινωνικών δικαιωμάτων για τους ογκολογικούς ασθενείς, καθώς και ευαισθητοποίηση σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και τη διαχείριση ασθενών.

Κατά τη διάρκεια της έναρξης της εκδήλωσης, η Διαχειρίστρια του WinCancer, κα. Κρυσταλλίδου, αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνουν φορείς και μη κερδοσκοπικές εταιρείες για την πρόληψη αλλά και καταπολέμηση του καρκίνου. Η συνέργειες για δράσεις όπως αυτή που οργάνωσε το Κάπα3, είναι αυτές που το WinCancer επιδιώκει, σε ένα αγώνα επίπονο αλλά και ανακουφιστικό, έχοντας σημείο αναφοράς το «Κανένας Μόνος», του Κάπα3.

Εν συνεχεία, η κα. Μιχαλοπούλου, Αντιπρόεδρος της ΕΛΛΟΚ η οποία έθεσε κάτω από την αιγίδα της την εκδήλωση, αναφέρθηκε στο στόχο της ΕΛΛΟΚ αλλά και όλων των φορέων που έχουν ως σημείο αναφοράς τον καρκίνο,  που δεν είναι άλλος από την πρόληψη. Ο άμεσος εντοπισμός του καρκίνου είναι αυτό που προσδίδει δύναμη και θετική εξέλιξη στην αντιμετώπιση της ασθένειας ενώ τόνισε τη σημασία και αξία της εγγραμματοσύνης της ψηφιακής υγείας στις μέρες μας.

Εκ μέρους του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος κ. Ήντουνας, χαιρέτησε την εκδήλωση εκφράζοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο σε όλους τους φοιτητές που εθελοντικά στήριξαν την δράση αυτή σήμερα, στο Κάπα3 που είχε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε σε ένα νέο σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο το τμήμα ανέπτυξε και προσφέρει με τη στήριξη και συνεργασία του Κάπα3 με θέμα  “Μάρκετινγκ και Κοινωνία των πολιτών”.

Η έμπνευση σε ότι αφορά το «Κ» από πλευράς του κ. Γράβαρη, Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, δεν ήταν άλλη από τη λέξη κρασί. Στο χαιρετισμό του, ο κ. Γράβαρης παρομοίασε το κρασί το οποίο συνδέεται με την υγεία και την καλή ζωή, με τους φορείς και τις δράσεις όπως της σημερινής μέρας, που στόχο έχουν την απόκτηση της υγείας και διασφάλιση της ευημερίας και συνέχισης της ζωής των ασθενών με καρκίνο. Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, αγκάλιασε τη δράση από την αρχή της ιδέας και την έθεσε κάτω από την αιγίδα της.

Σημαντική η παρουσία στην εκδήλωση, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ κ. Μιχαήλ Νικολάου, η οποία είχε θέσει κάτω από την αιγίδα της την εκδήλωση, όπως επίσης και σημαντική υπήρξε και η δήλωσή του στο χαιρετισμό της εκδήλωσης ότι ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος! Τόνισε όμως και ο ίδιος από την πλευρά του ότι,  το θέμα της πρόληψης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τεθεί  πιο σοβαρά για να μπορέσουμε να καταπνίξουμε τον καρκίνο. «Η πρόληψη δεν είναι μόνο το να κόψει κανείς το κάπνισμα, αλλά να αγαπήσει και να προσέχει τον εαυτό του», τόνισε τέλος ο κ. Νικολάου. Σύμμαχο σε όλο αυτό θα έχει το Κάπα3!

Η κα. Μπούκη, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας & Εμπειρίας Επιβατών Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε., εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της ΣΤΑΣΥ κ. Δαμάσκο, αναφέρθηκε στη σημασία της διοργάνωσης εκδηλώσεων όπως η σημερινή, φέρνοντας «Κοντά» τους ανθρώπους, ενισχύοντας τη στήριξη προς τους ασθενείς και ενδυναμώνοντας την προσπάθεια για επανάκτηση της υγείας τους. Η ΣΤΑΣΥ τόνισε, έχει αποδείξει ότι είναι κοντά στους ανθρώπους στηρίζοντας τις ανάγκες τους, για αυτό και η δική τους λέξη στη σημερινή διοργάνωση είναι το ΚΟΝΤΑ.

Τέλος, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ κα. Ζούγκου Θεώνη, χαιρέτησε τις προσπάθειες του Κάπα3 στον αγώνα ενάντια στον Καρκίνο και αναφέρθηκε στη συνεργασία του Νοσοκομείου με τον οργανισμό. Ευχαρίστησε τους νοσηλευτές και τη ψυχολόγο του νοσοκομείου που ήταν παρούσες και παρόντες στην εκδήλωση για να ενημερώσουν το κοινό για τις μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου και αναφέρθηκε επίσης στο σημαντικό έργο τους στο ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ, σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ογκολογικούς ασθενείς.

Στο κλείσιμο των χαιρετισμών, η Υπεύθυνη Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Κάπα3,  κα. Ευαγγελή Μπίστα, βαθύτατα συγκινημένη από την παρουσία και στήριξη τόσων σημαντικών φορέων υποστήριξης της υγείας στη χώρα μας της εκδήλωσης, ευχαρίστησε από καρδιάς όλους τους παρευρισκόμενους για τη στήριξή τους στο έργο του Κάπα3, όπως επίσης ευχαρίστησε και όλους τους εθελοντές που με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση, αγκάλιασαν την ιδέα και βοήθησαν έτσι ώστε να υλοποιείται σήμερα η συγκεκριμένη εκδήλωση. «Το Κάπα3 έχει δημιουργηθεί για να  καλύψει το πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορά τη κοινωνική στήριξη αλλά και την καθοδήγηση των ογκολογικών ασθενών στο δύσβατο μονοπάτι της ασθένειας» τόνισε η κ. Μπίστα και δεσμεύτηκε για ακόμη περισσότερες δράσεις από το Κάπα3 με στόχο και σκοπό να μη νιώθει και να μην είναι Κανένας Μόνος σε αυτό τον αγώνα κατά του καρκίνου και υπέρ της ζωής.

Στη συνέχεια και σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και της μέρας, πλήθος κόσμου ενημερώθηκε για την εγγραφή των ογκολογικών ασθενών στην άυλη συνταγογράφηση, όπως επίσης και για το κλείσιμο ραντεβού πρόληψης. Παράλληλα γινόταν ενημέρωση και για την υιοθέτηση των ψηφιακών εφαρμογών του Kapa3, εφαρμογών καινοτόμων και μοναδικών στο είδος τους στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη δράση, υποστηρίχθηκε από εθελοντές του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που με μεγάλη χαρά και με διάχυτη ικανοποίηση, προσέφεραν όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις και βοήθεια για ένταξη ασθενών στις υπηρεσίες αυτές.

Παράλληλα για όσες από τους συμμετέχοντες παρακολούθησαν τα δύο εργαστήρια υπήρχε η δυνατότητα να κλείσουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία ή υπέρηχο μαστών μέσω του Ομιλου Βιοιατρικής που ήταν υποστηρικτής της εκδήλωσης με σύνθημα #ΠάρεΤονΈλεγχο #ΝασεΠροσέχεις .Αλλώστε κάθε γυναίκα πρέπει να κάνει την πρώτη μαστογραφία στην ηλικία των 40 ετών και μετά σε ετήσια βάση. Για εκείνες που έχουν επιβεβαιωμένη μετάλλαξη στα γονίδια BRCA1 και BRCA2, τα οποία συνδέονται με τον καρκίνο του μαστού, συστήνεται ετήσια ψηφιακή μαστογραφία από τα 30.

Τα στελέχη του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ, σε μια παράλληλη δράση στον ίδιο χώρο, ενημέρωναν σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης σχετικά με οδηγίες αυτοφροντίδας για τους ογκολογικούς ασθενείς και διένειμαν ενημερωτικό φυλλάδιο για το θέμα.

Οι ολοήμερες δράσεις, περιελάμβαναν τέλος την ενημέρωση και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού των ογκολογικών ασθενών, από την ομάδα του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Φροντίδα Ενηλίκων Ασθενών με Καρκίνο», του Τμήματος Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος που συμμετείχε στην δράση αλλά και άλλων ενημερωτικών εντύπων από αξιόλογους επιστημονικούς φορείς που μπορεί να βρει κανείς και στην ιστοσελίδα του οργανισμού στην ενότητα  ΟΔΥΓΕΙΑ Κ3 όπου συνεργαζόμενοι φορείς συμπλέουν για την βελτίωση της καθημερινότητας του ασθενούς.

Τα εργαστήρια με θέμα «Νοηματοδοτώντας τον Καρκίνο – Μια ψυχολογική οπτική»  από την Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπεύτρια του ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ, Μαρή Βασιλεία και η  «Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού» από την νοσηλεύτρια (MSc) της Μονάδας Γυναικολογικού Καρκίνου του Πε.Γ.Ν, Μαιευτήριο Αθηνών «Έλενα Βενιζέλου», Ειρήνη Θρουβάλα, προσέφεραν στο κοινό, που επισκέφθηκε το χώρο τις ώρες διεξαγωγής των συγκεκριμένων δράσεων, πολύτιμες πληροφορίες, συμβουλές και ενημερώσεις τόσο στους ογκολογικούς ασθενείς όσο και στους φροντιστές και συγγενείς τους, οι οποίοι με μεγάλο ενδιαφέρον και μέσα από διάδραση με τις ομιλήτριες, ανέπτυξαν τα θέματα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε απλά και κατανοητά να περάσουν τα μηνύματα της κάθε δράσης ξεχωριστά.

Όλες οι δράσεις υποστηρίχθηκαν και στη νοηματική γλώσσα από την «HANDS UP» τονίζοντας τη σημασία της προσβασιμότητας, όλων των ασθενών και των φροντιστών τους, σε πληροφορίες που τους αφορούν και που βοηθούν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και ενημέρωση.

To «Καλημέρα», η «Καλοσύνη», το «Κοντά», το «Καθήκον», το «Καινούργιος», το «Καθοδηγώ», το «Καταδικάζω», το «Καθησυχάζω» και το «Καλοκαίρι» νίκησαν το «Καρκίνος» και την «Κακοήθεια», σε μια εκδήλωση όλο νόημα, θετικά συναισθήματα και σκέψεις.

Κανένας δεν είναι μόνος, στον αγώνα για διεκδίκηση της ζωής και το Κάπα3 και οι φορείς και ομάδες που έδωσαν το παρόν τους στηρίζοντας τη συγκεκριμένη εκδήλωση, απέδειξαν και φώτισαν τη σπουδαιότητα της έκφρασης αυτής!

Ψηφιακή υγεία: 10 παράγοντες που διαμορφώνουν την πρόοδο στην εμπεδωσή της

Η μετάβαση σε μια νοοτροπία “ψηφιακά στην υγεία” απαιτεί από τις χώρες να δώσουν προτεραιότητα σε συγκεκριμένες επενδύσεις στην ψηφιακή υγεία για τους ανθρώπους, τα προβλήματα και τον πλανήτη σε συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα, να συνδέσουν τις ανομοιογενείς ηγετικές, ρυθμιστικές, πληροφοριακές και υποδομές και να κλιμακώσουν την ψηφιακή υγεία με βιώσιμους, αναπαραγώγιμους και δίκαιους τρόπους μακροπρόθεσμα.

Για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των χωρών να αντιμετωπίσουν τους καθοριστικούς παράγοντες της προόδου της ψηφιακής υγείας, διατυπώνονται οι ακόλουθες 10 συστάσεις:

 • Δώστε προτεραιότητα στις παρεμβάσεις ψηφιακής υγείας για την επίλυση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας
 1. Επιλογές με επίκεντρο τον άνθρωπο και το πρόβλημα : Επιλογή ψηφιακής τεχνολογίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες υγείας των ανθρώπων και βασίζεται σε αποδείξεις
 2. Προσέγγιση των υποεξυπηρετούμενων : Επιλέξτε ψηφιακές λύσεις για την υγεία που βελτιώνουν την πρόσβαση και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υγείας σε ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες
 • Σύνδεση για την παροχή νέων, περισσότερων, καλύτερων και απρόσκοπτων υπηρεσιών υγείας που απαιτεί ένας μεταβαλλόμενος κόσμος
 1. Ηγεσία και εταιρική σχέση: Προωθήστε τη δράση για την ψηφιακή υγεία εντός και μεταξύ των τομέων μέσω ισχυρής ηγεσίας της χώρας
 2. Διακυβέρνηση δεδομένων: Αύξηση της χρήσης και της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων για την επίτευξη μεγαλύτερης αξίας με παράλληλη ενίσχυση των δεοντολογικών προτύπων και των ρυθμιστικών συστημάτων για δίκαιες και αξιόπιστες ψηφιακές λύσεις
 3. Κενά ψηφιακών υποδομών και πληροφοριών υγείας: Συνδέστε εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, πληροφορίες και ανθρώπους και καλύψτε τα κενά πληροφοριών για την υγεία συνδέοντας απομονωμένα συστήματα πληροφοριών
 4. Παγκόσμια και περιφερειακή συνεργασία: Παγκόσμια και περιφερειακή αλληλεγγύη για την υποστήριξη των χωρών καθώς ηγούνται των επενδύσεων ψηφιακής υγείας στις χώρες τους

III. Κλίμακα για να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για όλους και να μην μείνει κανείς πίσω

 1. Ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακός αλφαβητισμός: Βοήθεια στους ασθενείς και τους παρόχους να κατανοήσουν, να εμπιστευτούν και να χρησιμοποιήσουν με αυτοπεποίθηση τη νέα τεχνολογία και τα δεδομένα
 2. Ευέλικτες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ιδιωτικού τομέα: Καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας συνεργάζονται για τον σχεδιασμό, την παροχή και τη χρηματοδότηση ψηφιακών λύσεων για την υγεία
 3. Ευρύτερος ψηφιακός μετασχηματισμός: Δημιουργία συνέργειας μεταξύ των προσπαθειών του συστήματος υγείας και της ευρύτερης ατζέντας ψηφιακού μετασχηματισμού σε μια χώρα
 4. Χρηματοδότηση και εφαρμογή: Χρηματοδοτήστε αρκετά στον κατάλληλο χρόνο, παρακολουθήστε την πρόοδο της υλοποίησης και παρακολουθήστε τα αποτελέσματα

Pragmatic, low-cost actions can help countries improve equity and health outcomes

Δείτε αναλυτικά στο :https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/08/19/investments-in-digital-can-accelerate-improvements-in-health-care

Τα όρια και οι προκλήσεις των ισχυόντων κανονισμών στην προστασία του απορρήτου των δεδομένων υγείας στην Ευρώπη

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ψηφιακή τεχνολογία έχει αλλάξει δραματικά την υγειονομική περίθαλψη . Οι εφαρμογές και εργαλεία υγείας, τα οποία αποτελούνται από εφαρμογές για κινητά και φορητές τεχνολογίες, είναι πλέον κοινά και παρουσιάζουν σημαντικά πιθανά πλεονεκτήματα, όπως βελτιωμένη ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης, διευρυμένη προσβασιμότητα στην υγειονομική περίθαλψη και βελτιωμένες συνήθειες που σχετίζονται με την υγεία. Πολλά από αυτά τα πλεονεκτήματα προέρχονται από τα δεδομένα που συλλέγουν, αναλύουν και μοιράζονται αυτές οι τεχνολογίες. Η δραματική αύξηση της συλλογής δεδομένων υγείας, ιδίως από κερδοσκοπικές οντότητες, παρουσιάζει επίσης σοβαρούς κινδύνους.

Οι εφαρμογές υγείας για κινητά συχνά απαιτούν από τους χρήστες να αποκαλύπτουν απίστευτα ευαίσθητες και προσωπικές πληροφορίες , ενώ ακόμη και φαινομενικά αβλαβή δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συναχθούν προσωπικές πληροφορίες. Τα βιομετρικά δεδομένα τόσο απλά όσο οι μετρήσεις βημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συναχθούν οι κινήσεις και οι ρουτίνες των ατόμων και τα δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση συγκεκριμένων ατόμων με εκπληκτική ακρίβεια. Μια μελέτη του 2013 διαπίστωσε ότι το 95 τοις εκατό των ατόμων μπορούσε να αναγνωριστεί από τα δεδομένα τοποθεσίας τους με βάση μόνο τέσσερα σημεία δεδομένων σε διάστημα τεσσάρων ωρών.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου, όπως ο GDPR, αυτοί οι νόμοι δεν είναι χωρίς περιορισμούς . Αυτή η έκθεση εντοπίζει έξι συγκεκριμένους περιορισμούς με το τρέχον τοπίο της ΕΕ για την προστασία δεδομένων και την πολιτική απορρήτου:

 • Συναίνεση : Ακόμη και όταν τα άτομα συναινούν στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων υγείας τους, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ, συχνά έχουν πολύ μικρή κατανόηση του τι συναινούν και μπορεί να παραπλανηθούν μέσω σκοτεινών μοτίβων.
 • Διαφάνεια : Τα συστήματα δεν είναι σταθερά διαφανή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που συλλέγουν .
 • Επιβολή : Η επιβολή του GDPR εξαρτάται από τις αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών (DPA), των οποίων οι δυνατότητες ποικίλλουν ανάλογα με την ισχύ και τους πόρους επιβολής . Ως εκ τούτου, η επιβολή του GDPR ποικίλλει σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ενίσχυση των εξουσιών επιβολής και των πόρων των εθνικών ΑΠΔ θα μπορούσε να ενισχύσει την επιβολή του GDPR και να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα υγείας του ατόμου.
 • Συμπεράσματα δεδομένων : Μη προστατεύοντας συγκεκριμένα τα συμπεράσματα δεδομένων, τα άτομα είναι λιγότερο ικανά να διεκδικήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους στα προσωπικά τους δεδομένα.
 • Εμπόδια στους πολίτες : Επί του παρόντος υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στα άτομα να ζητούν πρόσβαση σε δεδομένα, να ερμηνεύουν εάν παραβιάζονται οι νόμοι και να μηνύουν εταιρείες δεδομένων σε αστικές αγωγές για να προστατεύσουν τα δεδομένα τους . Η συλλογική δράση που επιτρέπονται από τον GDPR και την οδηγία για τη συλλογική έννομη προστασία παρέχουν μια καλύτερη προσέγγιση για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι συλλέκτες δεδομένων· Ωστόσο, η αξιολόγηση και η αποζημίωση δεν είναι συνεπείς μεταξύ των κρατών μελών .
 • Ασφάλεια πληροφοριών : Υπάρχουν ευκαιρίες βελτίωσης των πρακτικών ασφαλείας κυβερνητικών και ιδιωτικών εταιρειών για την ασφαλή αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων υγείας των ανθρώπων.

Ως εκ τούτου , προτείνουμε διάφορες συστάσεις πολιτικής για την καλύτερη προστασία των δεδομένων και του απορρήτου του ατόμου :

 1. Απαιτείται από τις συμφωνίες συλλογής δεδομένων υγείας να έχουν κεντρική διαφάνεια με συναίνεση “opt – in” και κατάλληλη επιβολή από τις ρυθμιστικές αρχές .
 2. Προστατέψτε ρητά τα συμπεράσματα δεδομένων .
 3. Απαιτήστε τις εφαρμογές υγείας και τις φορητές συσκευές να είναι πιστοποιημένες από αναγνωρισμένο τρίτο οργανισμό.
 4. Ενίσχυση των συλλογικών δικαιωμάτων δεδομένων μέσω προσπαθειών διαφάνειας και τυποποίησης.

Ο GDPR καταδεικνύει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνει προτεραιότητα στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Η συλλογή και χρήση δεδομένων υγείας από ιδιωτικές εταιρείες καθιστά την προστασία της ιδιωτικής ζωής εξαιρετικά σημαντική. Ενώ ο GDPR έχει πολλές προστασίες που περιλαμβάνουν εγγενώς και την προστασία ευαίσθητων δεδομένων υγείας, εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί. Συνολικά, οι παρεχόμενες πολιτικές συστάσεις δημιουργούν ολοκληρωμένα βήματα προόδου.

Διαβάστε όλη την μελέτη εδώ

Πηγή άρθρου: https://edri.org/

Προστασία του απορρήτου των δεδομένων υγείας στην Ευρώπη: Τα όρια και οι προκλήσεις των ισχυόντων κανονισμών

Συστάσεις της ΕΕ για τη μετάβαση σε ένα παγκόσμιο ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα σύσταση για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης του συστήματος πιστοποίησης COVID-19 σε παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο πιστοποίησης υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η σύσταση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενταχθούν, να ακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του παγκόσμιου δικτύου ψηφιακής πιστοποίησης υγείας του ΠΟΥ. Μέχρι να συνδεθούν τα κράτη μέλη σε αυτό και κατά την περίοδο μέχρι το τέλος του έτους, ενθαρρύνονται να παραμείνουν συνδεδεμένα με την πύλη της ΕΕ (την υπάρχουσα ψηφιακή υποδομή της ΕΕ για την επαλήθευση των πιστοποιητικών).

Το παγκόσμιο δίκτυο πιστοποίησης ψηφιακής υγείας του ΠΟΥ θα ενσωματώσει την τεχνολογία που αναπτύχθηκε στα ψηφιακά πιστοποιητικά COVID της ΕΕ.

– Σύνδεση με το παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο πιστοποίησης υγείας

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συνδεθούν στο παγκόσμιο δίκτυο ψηφιακής πιστοποίησης υγείας που δημιουργείται από τον ΠΟΥ. Ωστόσο, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν και πότε θα συνδεθούν με αυτό.

– Έκδοση και αποδοχή πιστοποιητικών

Μόλις συνδεθούν στο δίκτυο, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εκδίδουν και να αποδέχονται πιστοποιητικά COVID-19 συμβατά με τις απαιτήσεις του δικτύου, ιδίως σε περίπτωση που έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.

– Περαιτέρω εξέλιξη του παγκόσμιου ψηφιακού δικτύου πιστοποίησης υγείας

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του παγκόσμιου δικτύου πιστοποίησης ψηφιακής υγείας του ΠΟΥ, όπως η πιθανή επέκτασή του σε άλλες ασθένειες πέρα από την COVID-19 ή άλλες χρήσεις στο πλαίσιο της υγείας.

– Μεταβατική περίοδος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023

Η Επιτροπή θα διατηρήσει την πύλη της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να παραμείνουν συνδεδεμένα με την πύλη ΕΕ και να συνεχίσουν να εκδίδουν πιστοποιητικά πανομοιότυπα με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID19 της ΕΕ ακόμη και μετά τις 30 Ιουνίου 2023.

Ο ισχύων κανονισμός για το ψηφιακό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID έχει οριστεί να λήξει στις 30 Ιουνίου 2023.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 5 Ιουνίου 2023 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα παγκόσμιο ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας. Μόλις εγκριθεί, η σύσταση τίθεται σε ισχύ την ίδια ημέρα.

Πηγή: dailypharmanews.gr

Όλο και πιο δύσκολη η πρόσβαση ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα στην Ελλάδα

Αντί για πέντε Επιτροπές έγκρισης νέων φαρμάκων και σε μερικές περιπτώσεις δύο χρόνια αναμονής για εισαγωγή ενός καινοτόμου φαρμάκου στη θετική λίστα, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, ευέλικτοι και τελικά υποστηρικτικοί προς τους σοβαρά και χρόνια πάσχοντες!

Ο ένας μετά τον άλλον οι παράγοντες της Φαρμακοβιομηχανίας τάσσονται στο πλευρό των ασθενών τονίζοντας ότι η καινοτομία δεν έχει νόημα αν δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Στα συνέδρια και τις ημερίδες των τελευταίων ημερών μάλιστα, η συζήτηση επικεντρώνεται στην ανάγκη λήψης μέτρων ώστε οι ασθενείς να μπορούν να επωφεληθούν των καινοτόμων θεραπειών με τρόπο που να καλύπτει όλους όσους το έχουν ανάγκη, και ταυτόχρονα να διατηρεί το ισοζύγιο σωστού επιχειρείν για τις εταιρείες και cost effectiveness για την Πολιτεία!

Την ανάγκη επιτάχυνσης της πρόσβασης των ασθενών στην καινοτομία επισήμανε η νέα πρόεδρος του ΔΣ του PhARMA Innovation Forum Greece, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, μιλώντας στο 8th HTA Conference που διεξήχθη χθες στην Αθήνα.

Η κυρία Μπαρμπετάκη συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο «What is the outlook for access and how does pharma need to respond» και επισήμανε ότι η χώρα μας βρίσκεται πίσω με σημάδια χειροτέρευσης τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την είσοδο καινοτόμων φαρμάκων, καθώς πλέον έχουμε φθάσει να μιλάμε για 654 μέρες μέχρι να υπάρξει πραγματική πρόσβαση ασθενών σε ένα νέο φάρμακο.

Παράλληλα, μίλησε για την ευκαιρία που παρουσιάζεται για την Ελλάδα μέσω του νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού HTA τονίζοντας πώς η αξιολόγηση μέσω ΗΤΑ αυξάνει τη διαφάνεια, βελτιώνει τις διαδικασίες, την ανταλλαγή δεδομένων, και τελικά προάγει την πρόσβαση. Ήδη, όπως ανέφερε, από το 2025 αρχίζει η πρώτη κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια με τα φάρμακα κατά του καρκίνου.

Επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν γίνει κινήσεις για κοινή δομή αξιολόγησης, ενώ παράλληλα έχουν γίνει και συζητήσεις για αύξηση του capacity. Για την Ελλάδα τα παραπάνω σημαίνουν ότι όλη αυτή η δουλειά από τις Επιτροπές θα πρέπει να γίνει πιο γρήγορα. Είναι εφικτό σε έξι μήνες να μπορεί να ολοκληρωθεί ένας φάκελος, με στάνταρ διαδικασίες από το ΗΤΑ evaluation. Η κ. Μπαρμπετάκη αναρωτήθηκε γιατί να έχουμε στη χώρα μας ανάγκη από πέντε διαφορετικές αξιολογήσεις αντίστοιχων επιτροπών… Και μόνο αυτή η αλλαγή, με μείωση των Επιτροπών, θα μπορούσε να εξοικονομήσει ακόμα και 12 μήνες. Κλείνοντας την ομιλία της, αναφέρθηκε στην ανάγκη να προστατευθεί η καινοτομία και να βρεθούν λύσεις με στόχο τη βιωσιμότητα, αλλά και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η διαφάνεια και να γίνει πιο ουσιαστική η σχέση με τους ασθενείς.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο τ. υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ, Μιχάλης Χειμώνας, ο εκτελεστικός διευθυντής της ΠΕΦ, Βασίλης Πενταφράγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Νίκος Δέδες και ο συντονιστής του Συνεδρίου, καθηγητής Αθανάσιος Βοζίκης.

Η Γενική Συνέλευση των μελών του PhARMA Innovation Forum (PIF) Greece έχει εδώ και λίγες εβδομάδες συγκροτήσει νέο ΔΣ με πρόεδρο την κ. Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, πρόεδρο και διευθύνουσα συμβούλουτης AbbVie Pharmaceuticals για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Σε θέση αντιπροέδρου του ΔΣ εκλέχθηκε ο Christian Rodseth, διευθύνων σύμβουλος της Janssen Ελλάδος, Πολωνίας και Ρουμανίας, ενώ γενικός γραμματέας θα είναι ο Σάββας Χαραλαμπίδης, γενικός διευθυντής Gilead Sciences και ταμίας ο Ezat Azem, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Roche Hellas. Οι Agata Jakoncic, διευθύνουσα σύμβουλος MSD για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα, η Υβόνη Παπαστελάτου, γενική διευθύντρια της Sanofi Ελλάδας και Κύπρου και της Μονάδας Ειδικής Φροντίδας για την Ελλάδα και την Κύπρο και η Έλενα Χουλιάρα, πρόεδρος και διευθύνουσα Σύμβουλος AstraZeneca Ελλάδος & Κύπρου θα είναι μέλη του ΔΣ.

Πηγή: ieidiseis.gr