Kοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες υγείας. Ποιοι είναι και τι αφορούν

Οι κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες της υγείας (SDOH) είναι οι μη ιατρικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της υγείας.

Είναι οι συνθήκες στις οποίες οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν, εργάζονται, ζουν και γερνούν, καθώς και το ευρύτερο σύνολο δυνάμεων και συστημάτων που διαμορφώνουν τις συνθήκες της καθημερινής ζωής.

Αυτές οι δυνάμεις και τα συστήματα περιλαμβάνουν οικονομικές πολιτικές και συστήματα, αναπτυξιακές ατζέντες, κοινωνικά πρότυπα, κοινωνικές πολιτικές, ρατσισμό, κλιματική αλλαγή και πολιτικά συστήματα.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχουν υιοθετήσει αυτόν τον ορισμό SDOH από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι ΣΑΑΥ είναι ένας από τους τρεις τομείς προτεραιότητας για το πρόγραμμα “Υγιείς άνθρωποι 2030”, μαζί με την ισότητα της υγείας και την υγειονομική παιδεία. Το πρόγραμμα “Healthy People 2030” θέτει εθνικούς στόχους με βάση τα δεδομένα σε πέντε βασικούς τομείς των SDOH:

 • πρόσβαση και ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης,
 • πρόσβαση και ποιότητα εκπαίδευσης,
 • κοινωνικό και κοινοτικό πλαίσιο,
 • οικονομική σταθερότητα,
 • και γειτονιά και δομημένο περιβάλλον.

Γιατί η αντιμετώπιση των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας είναι σημαντική για το CDC και τη δημόσια υγεία;

Η αντιμετώπιση των διαφορών στις ΣΑΑΥ αποτελεί πρόοδο προς την κατεύθυνση της ισότητας της υγείας, μιας κατάστασης στην οποία κάθε άτομο έχει την ευκαιρία να επιτύχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας. Έχει αποδειχθεί ότι οι SDOH έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην υγεία από ό,τι οι γενετικοί παράγοντες ή η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Για παράδειγμα, η φτώχεια συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με φτωχότερα αποτελέσματα στην υγεία και υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Οι ΣΑΑΥ, αποτελούν βασικούς παράγοντες των ανισοτήτων στην υγεία. Ο αντίκτυπος είναι διάχυτος και βαθιά ενσωματωμένος στην κοινωνία μας, δημιουργώντας ανισότητες στην πρόσβαση σε μια σειρά από κοινωνικά και οικονομικά οφέλη – όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, ο πλούτος και η απασχόληση. Αυτές οι ανισότητες θέτουν τους ανθρώπους σε υψηλότερο κίνδυνο κακής υγείας.

Δράσεις δημόσιας υγείας που επηρεάζουν την SDOH

Επειδή η ισότητα στην υγεία αποτελεί προτεραιότητα για το CDC, ο οργανισμός έχει λάβει πολλαπλά μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας (SDOH) , κατέληξε σε ένα πλαίσιο έξι πυλώνων:

Αξιολόγηση και οικοδόμηση αποδεικτικών στοιχείων: Προώθηση της αξιολόγησης και οικοδόμηση στοιχείων για στρατηγικές που αντιμετωπίζουν την SDOH για τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας στην υγεία.

Συμπράξεις και συνεργασία: Θέσπιση κριτηρίων, ενεργών βημάτων και στρατηγικών για συμπράξεις, συνεργασίες και σχέσεις που οδηγούν σε βελτιωμένα αποτελέσματα για την υγεία μακροπρόθεσμα.

Κοινοτική δέσμευση: Προώθηση της ουσιαστικής, διαρκούς εμπλοκής της κοινότητας σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και της εφαρμογής της παρέμβασης του CDC.

Υποδομή και ικανότητα: Ενίσχυση και διατήρηση της υποδοµής, όπως το εργατικό δυναµικό, η κατάρτιση και η πρόσβαση σε οικονοµικούς πόρους που απαιτούνται για την αντιµετώπιση των ΣΑΑΥ και τη µείωση των ανισοτήτων υγείας.

Πολιτική και νομοθεσία: Εντοπισμός στοιχείων, εργαλείων και πόρων για την ενίσχυση της επικοινωνίας σχετικά με τις πολιτικές που επηρεάζουν την SDOH με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Δείτε περισσότερα στο :

https://www.cdc.gov/about/sdoh/addressing-sdoh.html

K3 Δράσεις

Μουσείο Ακρόπολης : Ποιοί δικαιούνται ελεύθερη είσοδος ;

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ακρόπολης καθορίζει το θερινό ωράριο λειτουργίας του κτιρίου του Μουσείου Ακρόπολης, για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους και το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους, ως εξής:

α) Θερινή περίοδος (1 Απριλίου – 31 Οκτωβρίου):

i) Δευτέρα: 09:00 – 17:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 16:30).
ii) Τρίτη έως Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή: 09:00 – 20:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 19:30).
 iii) Παρασκευή: 09:00 – 22:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 21:30).
 β) Χειμερινή περίοδος (1 Νοεμβρίου – 31 Μαρτίου):
 i) Δευτέρα έως Πέμπτη: 09:00 – 17:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 16:30).
 ii) Παρασκευή: 09:00 – 22:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 21:30).
 iii) Σάββατο και Κυριακή: 09:00 – 20:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 19:30).

Β. Καθορίζει το θερινό ωράριο λειτουργίας της αρχαιολογικής ανασκαφής (υπαίθριου μουσείου) στη βάση (υπόγειο του κτιρίου) του Μουσείου Ακρόπολης, για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους και το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους, ως εξής:

α) Χειμερινή περίοδος (1 Νοεμβρίου – 31 Μαρτίου εκάστου έτους): Δευτέρα – Κυριακή 09:00 – 17:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 16:30) β) Θερινή περίοδος (1 Απριλίου – 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους): i) Δευτέρα 09:00 – 17:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 16:30)
ii) Τρίτη – Κυριακή: 09:00 – 20:00 (ώρα τελευταίας εισόδου: 19:30)

Γ. Το Μουσείο Ακρόπολης λειτουργεί με μειωμένο ωράριο:

α) την Παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (24 και 31 Δεκεμβρίου): 09:00 – 15:00 (τελευταία είσοδος 14:30),
 β) Μεγάλη Παρασκευή: 12:00- 18:00 (τελευταία είσοδος 17:30),
γ) Μεγάλο Σάββατο: 09:00 – 15:00 (τελευταία είσοδος 14:30).

Δ. Το Μουσείο Ακρόπολης λειτουργεί με εκτεταμένο ωράριο (έως τις 24:00):

α) κατά την Πανσέληνο του Αυγούστου και
β) την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων.
 Ε. Το Μουσείο Ακρόπολης παραμένει κλειστό:
α) την 1 Ιανουαρίου,
β) την Κυριακή του Πάσχα,
γ) την 1η Μαΐου,
 δ) στις 25 και 26 Δεκεμβρίου.

ΣΤ. α) Ώρα τελευταίας εισόδου: μισή ώρα πριν τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας.

 Δικαιούχοι ελεύθερης εισόδου και μειωμένου αντιτίμου εισόδου  μεταξύ άλλων είναι :
 τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών, ο τελευταίος εφ’ όσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την επίδειξη i) της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύι διαβατηρίου τους ή άλλου εν ισχύι δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπίας ημεδαπής ή αλλοδαπής διοικητικής αρχής και ii) του εν ισχύι Πιστοποιητικού Αναπηρίας e-Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής.
 
Μπορείτε να δείτε στο άρθρο 3 του ΦΕΚ όλες τις κατηγορίες δικαιούχων ελεύθερης εισόδου και μειωμένου αντιτίμου εισόδου:

Γιορτές στην Αθήνα. 10 Εικαστικές Εκθέσεις που μπορούμε να επισκεφτούμε

10 εικαστικές εκθέσεις στα μουσεία, τις γκαλερί και τα showrooms της Αθήνας για την περίοδο των γιορτών.

Μουσείο Μπενάκη : Έκθεση: «Γιάννης Μόραλης. Χώρος ιδιωτικός»

Πίσω από την φαινομενική αναρχία των πραγμάτων στο εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη υπήρχε μια καλά δομημένη αίσθηση της τάξης. Ακόμα και τα έπιπλα ήταν σχεδιασμένα από τον ίδιο ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της εργασίας του. Ένα ατελιέ, είναι όπως τονίζει η νέα έκθεση του Μουσείου Μπενάκη για τον Γιάννη Μόραλη, ένας χώρος ιδιωτικός. Ένα μικρό άβατο που μέσα του πάλλεται η καρδιά της δημιουργίας, η προσωπικότητα του κάθε καλλιτέχνη.

Έκθεση «Διαδρομές Εικόνων 17ος –19ος αιώνας»/ Πειραιώς 138

Η έκθεση διερευνά την ποικιλομορφία των εικόνων που διακινούνταν στον ελληνορθόδοξο χώρο από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, μέσα από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη.

Η έννοια του χώρου αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως γεωγραφική ενότητα αλλά, κυρίως, ως κοινωνική κατασκευή την οποία συνέχει η αντίληψη της κοινότητας που δημιουργούσε η ορθόδοξη ταυτότητα και μοιράζονταν πληθυσμοί με διαφορετικές παραδόσεις, πολιτική υπόσταση, ακόμη και γλώσσα, από την Ρωσία και την Ουκρανία ως τα Επτάνησα, την Κρήτη και την Μικρά Ασία.

Έκθεση: Στο κάτω κάτω της Αφής

Μία έκθεση για τον χρόνο, για το πριν, το τώρα αλλά και το μετά, όπου η εξέλιξη της δουλειάς των μελών της ομάδας ΑΦΗ collective είναι εμφανής.

Τι σημαίνει χρόνος για τον καθένα, πώς τον αντιλαμβάνεται, πώς μετριέται, σε ποια άυλη, άπιαστη έννοιά του στέκεται…

«Greek Kaleidoscope» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η έκθεση «Greek Kaleidoscope» παρουσιάζει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης τμήμα της συλλογής του επιχειρηματία και συγγραφέα, Χρύσανθου Πανά, η οποία περιλαμβάνει έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως του Βασίλη Φωτόπουλου, Αλέξη Ακριθάκη, Γιάννη Μόραλη και Αλέκου Φασιανού, μεταξύ άλλων.

Η προσωπική του συλλογή άλλωστε εμπλουτίζεται συνεχώς αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 220 έργα τέχνης και πλέον αγκαλιάζει κάτω από την ίδια ομπρέλα έργα από καλλιτέχνες όπως είναι οι Marina Abramović, Stephen Antonakos, Takis, Gregory Crewdson, Απόστολος Γεωργίου, Γιάννης Βαρελάς αλλά και νέες μορφές τέχνης όπως είναι τα NFTs/digitals.

Myran Apenanti Showroom: Μια έκθεση σκανδιναβικού design & τέχνης

H οδός Φωκυλίδου έχει κάτι από την αρχιτεκτονική της παλιάς Αθήνας, έναν ευρωπαϊκό αέρα που υπογραμμίζεται από τα boutique καταστήματα και τις γκαλερί, μια κατοικία που η προσοψή της θυμίζει έντονα την αρχιτεκτονική στο Μαρόκκο και μια πολυκατοικία του 1935 ακριβώς “apenadi” από το κατάστημα Myran με τα αντικείμενα σκανδιναβικού design.

Στον πρώτο της όροφο και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου βρίσκουμε εκεί μια έκθεση που αξίζει να επισκεφτούμε για πολλαπλούς λόγους.Επιπλέον μέσα στα δωμάτια τις μέρες αυτές ο κόσμος του design συνδυάζεται με εκείνον της τέχνης και τα έργα του σύγχρονου σχεδιαστή Erwan Bouroullec.

Χριστούγεννα στην Εθνική Πινακοθήκη ΜΑΣ

Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου προσκαλεί σε γιορτινές περιηγήσεις στο πνεύμα των ημερών. Προτείνοντας ένα πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εορταστικών.

Παράλληλα η αναδρομική έκθεση Έκθεση: «Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967) – Η ιδανική Ελλάδα της ζωγραφικής του» φωτίζει το έργο ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της νεοελληνικής τέχνης και δημιουργίας.

Και επειδή η Εθνική Πινακοθήκη δεν εξαντλεί τη δράση της στην πρωτεύουσα, πρωτότυπα προγράμματα περιμένουν τους επισκέπτες και στα κατά τόπους Παραρτήματά της. Υλοποιώντας τον στόχο να ενταχθεί η τέχνη στην καθημερινότητα της κοινωνίας, στην Κουμαντάρειο Πινακοθήκη (Σπάρτη) «τρέχει» το πρόγραμμα «Φίλοι και Γείτονες» με την αρχή να γίνεται από τον κλάδο των κομμωτών, ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψάχνοντας τα Χριστούγεννα», σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, υποδέχεται από τις 12 και έως τις 22 Δεκεμβρίου τους μικρούς μας φίλους.

Η πόλη μου γιορτάζει! Christmas Camp για παιδιά 5-10 ετών στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Για μια ακόμα χρονιά, το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή διοργανώνει ένα πρωτότυπο Christmas Camp και καλεί παιδιά ηλικίας από 5 έως 10 ετών να αποχαιρετήσουν δημιουργικά το 2022.

Από τις 27 έως τις 31 Δεκεμβρίου, στο Christmas Camp «Η πόλη μου γιορτάζει!» τα παιδιά θα ανακαλύψουν μέσα από έργα τέχνης της Συλλογής του Ιδρύματος μια διαφορετική οπτική του αστικού τοπίου: πώς θα έμοιαζε η πόλη τους αν αυτές τις γιορτές τη σκυτάλη αναλάμβανε η φαντασία τους;

Η «Πολυκατοικία»/ έκθεση στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η πολυκατοικία στην χώρα μας και ιδιαίτερα στην Αθήνα αποτελεί ένα κοινωνικό, αισθητικό αλλά και συναισθηματικό “οικοδόμημα” που εδραιώνεται περίπου στον 3ο όροφο του ψυχισμού μας. Στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στην αγάπη και το μίσος.

Η έκθεση υπό την επιμέλεια της Ίριδας Κρητικού και του Νίκου Βατόπουλου που παρουσιάζεται στην γκαλερί της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου 2023, προσεγγιζει το γενικό θέμα «Πολυκατοικία» ως ένα σύμβολο της αστικής ζωής των τελευταίων 100 χρόνων.

Η έκθεση «Κυκλαδικοί θησαυροί στο ταξίδι της επιστροφής»

Η έκθεση παρουσιάζεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποτελεί το πρώτο βήμα υλοποίησης της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης (ΜΕΤ) που κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου 2022.

«Ανδρέας Βουρλούμης ο Αττικός» στο ΚΠΙΣΝ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει την έκθεση «Ανδρέας Βουρλούμης ο Αττικός» στο αίθριο του 4ου ορόφου της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.Η έκθεση περιλαμβάνει 140 πίνακες και 80 σχέδια, εκ των οποίων περίπου τα 160 παρέμεναν μέχρι σήμερα αδημοσίευτα ή/και άγνωστα στο κοινό και ακόμη τους ειδικούς.

ΠΗΓΗ:

https://www.epixeiro.gr/article/390636

Η υγεία σε άμεση σύνδεση με τον πολιτισμό. Διυπουργική συνεργασία για την εφαρμογή προγράμματος Πολιτιστικής Συνταγογράφησηςς

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Συνταγογράφηση, τον σχεδιασμό και την υιοθέτηση πρωτοβουλιών που χρησιμοποιούν τις τέχνες και τον πολιτισμό ως προληπτική και θεραπευτική αγωγή για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας των πολιτών, προχώρησαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης και η Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων, Ζωή Ράπτη.

Πρόκειται για έργο ενταγμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ και ορίζοντα υλοποίησης εντός της επόμενης τριετίας.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην παραδοχή – που έχει αναγνωριστεί πλέον από φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – ότι οι τέχνες έχουν ευεργετική επίδραση στη ψυχική υγεία ανθρώπων που διαχειρίζονται άνοια, κατάθλιψη, εθισμό, ψυχικά τραύματα κ.α, και ότι η συμμετοχή σε αυτές επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Υγείας θέτουν τις βάσεις για πολυεπίπεδη συνεργασία, που διαρθρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες:

1. στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε πολιτιστικούς φορείς και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας για την πολιτιστική συνταγογράφηση, την ανάπτυξη και θεσμοθέτηση πρακτικών και τη διεξαγωγή σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων

2. στο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτιστικής συνταγογράφησης

3. στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού, των φορέων ψυχικής υγείας, καθώς και των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών φορέων για την ανάπτυξη συμμετοχικών προγραμμάτων τέχνης στην ψυχική υγεία και στην πρόσκλησή τους μέσω προκηρύξεων για την ανάπτυξη τέτοιων δράσεων

Ενδεικτικά, δράσεις και πρωτοβουλίες που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στο  πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, αφορούν:

  • στη διοργάνωση και υλοποίηση σύνθετων πολυθεματικών δράσεων για τους φορείς ψυχικής υγείας που θα περιλαμβάνουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους επαγγελματίες και λήπτες ψυχικής υγείας, με γνώμονα τη χρήση της τέχνης ως εργαλείο πρόληψης,  διαχείρισης, θεραπείας και αξιολόγησης
  • στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους, καθώς και τις οικογένειες/φροντιστές τους και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς εκπαίδευσης είτε θεραπείας παιδιών και εφήβων, ως μέσα εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και έκφρασης σχετικά με την ψυχική υγεία
  • στην ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων που αξιοποιούν διαφορετικά είδη τέχνης, με στόχο την εκφόρτιση εργασιακού φόρτου (Burnout) των επαγγελματιών ψυχικής υγείας
  • στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για τη χρήση των τεχνών ως εργαλείο διάγνωσης, πρόληψης, διαχείρισης, θεραπείας και αξιολόγησης ψυχικών διαταραχών και ως μέσο βελτίωσης της ψυχικής υγείας
  • στην ένταξη πολιτιστικών δράσεων ως σταθερή παρεχόμενη υπηρεσία στο ετήσιο πρόγραμμα του εκάστοτε φορέα ψυχικής υγείας
  • στη συμμετοχή ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε προγράμματα εκμάθησης και κατάρτισης σε διαφορετικά είδη τεχνών που υλοποιούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • στην ανάπτυξη συμμετοχικών προγραμμάτων τέχνης και καλλιτεχνικής συμμετοχής στην καθημερινή ζωή στον χώρο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους
  • στον συνσχεδιασμό  μεταξύ φορέων πολιτισμού και ψυχικής υγείας ερευνητικών προγραμμάτων έτσι ώστε να υπάρχουν δεδομένα και μετρήσιμα αποτελέσματα στην Ελλάδα

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, δήλωσε: “Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναγνωρίζεται για πρώτη φορά με τόσο επίσημο και συγκεκριμένο τρόπο στην Ελλάδα από την πολιτεία, η ευεργετική και πολυεπίπεδη επίδραση του πολιτισμού στην υγεία. Η επίδραση του πολιτισμού στην υγεία δεν αποτελεί θεωρητική συζήτηση αλλά τεκμηριώνεται επιστημονικά και πλέον υιοθετείται από την πολιτεία ως ένα ακόμα εργαλείο για την θωράκιση της ψυχικής υγείας των πολιτών αλλά και τη εντονότερη πολιτιστική συμμετοχή τους. Καθώς αναβαθμίζουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε πλέον τη ψυχική υγεία στη χώρα μας, και παράλληλα στρέφουμε όλο και περισσότερο την προσοχή μας στον σύγχρονο πολιτισμό και στη σημασία της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, έτσι προσεγγίζουμε και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ αυτών των δύο τομέων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική συνοχή “.

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων, Ζωή Ράπτη, δήλωσε: “Σήμερα είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη της συνεργασίας μας  με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,  η οποία στοχεύει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας του γενικού πληθυσμού στην χώρα μας μέσα από την τέχνη, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ηλικιωμένοι. Στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό  Πολιτισμού κ. Γιατρομανωλάκη, καθώς και τους συνεργάτες του για τη γόνιμη συνεργασία. Οι τέχνες και ο πολιτισμός έχουν τη δυναμική να συνεισφέρουν στην ολιστική προσέγγιση του ευ-ζην, στην ενίσχυση της ψυχική υγείας και ευεξίας των συνανθρώπων μας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας , «Η υγεία δεν αποτελεί απλά απουσία νόσου, αλλά εμπεριέχει το θετικό στοιχείο της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας». Για τον λόγο αυτό, τοποθετήσαμε την υγεία σε άμεση σύνδεση με τον πολιτισμό.   Η χρήση των τεχνών σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης, με ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, μπορεί να συμπληρώσει και να ενισχύσει τη μεθοδολογία και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα θεραπείας. Είναι γνωστό πως η  τέχνη ως μέσο θεραπείας  συμβάλλει στην προστασία και αντιμετώπιση μιας ποικιλίας ψυχικών διαταραχών και προβλημάτων, στην πρόληψη, την προαγωγή και την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, καθώς επίσης για την πολύπλευρη ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων. Με την παρούσα Διυπουργική συνεργασία, προχωράμε στη δημιουργία κατάλληλων συνεργειών με την ανταλλαγή μέσων και επιστημονικών προσεγγίσεων για την ενίσχυση των υφιστάμενων και την ανάπτυξη, νέων, ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κοινότητα”.

https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/default.aspx

Προτάσεις τέχνης για τις καλοκαιρινές διακοπές

Σε μια Ελλάδα γεμάτη Τέχνη όλοι εμείς έχουμε την ευκαιρία να δούμε

Γλυπτά εκεί που κάνουμε διακοπές

Μεγάλοι γλύπτες έλληνες και ξένοι έχουν κληθεί κατά καιρούς να “επέμβουν” στο φυσικό τοπίο με το δικό τους έργο που είτε θα τιμά ένα από τα στοιχεία της φύσης, είτε θα καθρεφτίζει και θα εντείνει την ομορφιά του φυσικού τοπίου, είτε θα βρίσκεται εκεί ως ενθύμιο μιας μεγάλης στιγμής.

Εμείς συλλέξαμε μερικά που μπορείτε να δείτε σε διάφορους θερινούς και μη προορισμούς στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο!

Στην ακρογιαλιά της Ανατολικής Παραλίας Καλαμάτας, απέναντι από την αναπλασθείσα πλατεία του Ιερού Ναού Ανάστασης, μεταφέρθηκε το γλυπτό με τίτλο «Ξωτικό της θάλασσας», του Διονύση Γερολυμάτου, από τη μαρίνα, όπου ήταν τοποθετημένο. Το γλυπτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του συμποσίου γλυπτικής «Καλαμάτα 2000» και πλέον, βρίσκεται δίπλα στο νότιο πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου, εδραζόμενο στα βότσαλα.

«Les Voyageurs», Bruno Catalano, Μασσαλία, Γαλλία.
Το γλυπτό αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να θυμίζει στον ταξιδιώτη όσα αναπόφευκτα αφήνει πίσω του όταν εγκαταλείπει τον τόπο του για νέα εδάφη και νέες εμπειρίες. Ένα έργο που μιλά στην καρδιά.

Έγινε τόσο δημοφιλές που αποτελεί πλέον ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της πόλης. Οι ομπρέλες του Γιώργου Ζογγολόπουλου.Συντροφεύει περιπατητές και ποδηλάτες στην καθημερινή τους βόλτα στην Παραλία.

Οι σκέψεις του Πινόκιο του Kim Bongsoo. Ένας Πινόκιο που σκέπτεται δίπλα στη θάλασσα και σας καλεί να σκεφτείτε μαζί του, να πετάξετε βότσαλα και να θυμάστε πως τις καλύτερες ιδέες τις έχει ο ορίζοντας.
Kim Bongsoo, Thoughts of Pinocchio, Sculpture by the Sea, Cottesloe 2019. Photo Clyde Yee

Έργα του μεγάλου δασκάλου Θεόδωρου Παπαγιάννη, στην όμορφη Μυτιλήνη και πιο συγκεκριμένα στην Ερεσσό από τα συμπόσια γλυπτικής, συντροφεύεουν περιπατητές και κολυμβητές, μα κυρίως είναι συντροφιά μόνιμη της θάλασσας.

Δείτε Περισσότερα :

https://ikastikos-kiklos.com/γλυπτά-εκεί-που-κάνουμε-διακοπές/?utm_source=OUTLOOK+%26+ESHOP+CONTACTS&utm_campaign=d2c5ed4a2c-GENIKO-SEP-NA-ENHMERWNOMAI_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_09b3982b04-d2c5ed4a2c-63488121

Προληπτικός Έλεγχος στον καρκίνου του μαστού

Ο καρκίνος του μαστού είναι πια πολύ συχνός σε γυναίκες διαφόρων ηλικιών και τα προγνωστικά για το μέλλον είναι, μάλλον, απαισιόδοξα. Ωστόσο όλες οι γυναίκες σήμερα έχουν σύμμαχό τους την πρόληψη, ώστε να εντοπίσουν έγκαιρα κάθε ύποπτη αλλαγή.

Ας δούμε κάποια θέματα :

Αν η μαστογραφία χρησιμοποιεί την απεικόνιση με ακτίνες Χ, η υπερηχογραφία χρησιμοποιεί την απεικόνιση με υπέρηχους. Όταν με την ανάγνωση της μαστογραφίας υπάρχει δυσχέρεια ασφαλούς διάγνωσης λόγω αυξημένης πυκνότητας των αδενικών ιστών (παράδειγμα νέων γυναικών, κάτω των 35 ετών: 4% όλων των καρκίνων του στήθους), η υπερηχογραφία είναι μια εξαιρετική συμπληρωματική διαγνωστική μέθοδος· είναι μη επεμβατική, μη επικίνδυνη εξέταση. Ο ειδικευμένος στην υπερηχογραφία γιατρός ανιχνεύει με τη βοήθεια υπερήχων τον μαστικό ιστό και μπορεί να προσδιορίσει, με βάση την ηχώ που λαμβάνει, τη στερεά (καρκίνος ή καλοήθης όγκος) ή υγρή φύση (κύστη) του ψηλαφούμενου όγκου· στην πρώτη περίπτωση (στερεά βλάβη) μπορεί να ταυτοποιήσει «υπερηχογραφικά σημάδια» που υπονοούν κακοήθη παρά καλοήθη όγκο.

Γιατί ορισμένες γυναίκες υποβάλλονται σε παρακεντήσεις ή βιοψίες;

Αν η μαστογραφία αποκαλύπτει, για παράδειγμα, την ύπαρξη μικρών λευκών σημείων, που ονομάζονται μικροτιτανώσεις, πολύ πρώιμα ακτινογραφικά σημάδια που παρουσιάζουν ακριβή χαρακτηριστικά μιας προκαρκινικής βλάβης, ο γιατρός προχωρεί στη λήψη ιστού από τον όγκο με τη βοήθεια λεπτής βελόνας· Αυτή η τεχνική πραγματοποιείται υπό ακτινολογικό έλεγχο ώστε ο γιατρός να είναι βέβαιος ότι αυτή είναι όντως η ύποπτη περιοχή στην οποία γίνεται παρακέντηση. Είναι μια εξέταση πρακτικά ανώδυνη και χωρίς κινδύνους. Αν πρόκειται για κύστη η παρακέντηση συχνά επιτρέπει λήψη υγρού.

Η ανατομοπαθολογική εξέταση των κυττάρων που περιέχονται στο υλικό που έχει ληφθεί παρέχει πληροφορίες μεγάλης σημασίας, ήτοι: τα χαρακτηριστικά συγκέντρωσης των ίδιων των κυττάρων (κυτταρικές ανωμαλίες).Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο γιατρός μπορεί να οδηγηθεί στη λήψη μεγαλύτερης ποσότητας υλικού με τη βοήθεια βελόνας μεγαλύτερης διαμέτρου η οποία επιτρέπει τη λήψη ενός ‘’καρότου’’ ιστού, το οποίο και αυτό υποβάλλεται σε μικροσκοπικό έλεγχο.

Έχουμε το μέσο ανίχνευσης καρκίνου σε πρώιμο στάδιο;

Ναι, χάρη στον προληπτικό έλεγχο. Ο προληπτικός έλεγχος απαιτεί τακτική εξέταση του στήθους με μαστογραφία. Αν η ψηλάφηση επιτρέπει γενικά την αποκάλυψη όγκων διαμέτρου μεγαλύτερης από 8-10 χιλιοστά, η εξέταση με ακτίνες Χ επιτρέπει την ανίχνευση μικρών όγκων 4-5 χιλιοστών, μη ψηλαφήσιμων και χωρίς συμπτώματα. Όταν ένας καρκίνος ανιχνεύεται σε αυτό το στάδιο, τις περισσότερες φορές δεν έχει διηθήσει τα λυμφατικά γάγγλια της μασχάλης και άρα περιορίζεται στον μαστικό αδένα: γεγονός που αποτελεί τον καλύτερο παράγοντα πρόγνωσης που υπάρχει. Ωστόσο δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στο μικρό μέγεθος του όγκου για να συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχουν μεταστάσεις.

Η θεραπεία σε αυτό το πρώιμο στάδιο είναι ευχερής: αφαίρεση του όγκου χωρίς ακρωτηριασμό (ογκεκτομή), ακολουθούμενη από ακτινοθεραπεία. Η πλήρης ίαση αυτών των μικρών καρκίνων υπερβαίνει το 90% σε δέκα χρόνια. Η χειρουργική επέμβαση αφήνει μια ουλή ελάχιστα ορατή.

Αν η ασθενής δεν έχει πρόσβαση στον προληπτικό έλεγχο με τη μαστογραφία, ο όγκος πιθανόν να μην αποκαλυφθεί με την ψηλάφηση παρά δύο χρόνια αργότερα. Σε αυτό το στάδιο, ο όγκος θα έχει φθάσει σε διάμετρο μεγαλύτερη των 8-10 χιλιοστών, με μεγαλύτερη πιθανότητα διήθησης των γαγγλίων από καρκινικά κύτταρα.

Πως ορίζεται ο προληπτικός έλεγχος

Ο προληπτικός έλεγχος συνίσταται στην αξιοποίηση των γνώσεων –τις περισσότερες φορές πρόσφατων– αναφορικά με την πορεία της νόσου, ώστε να ανιχνεύεται ένας όγκος ο οποίος δεν εμφάνισε ακόμα συμπτώματα. Σε μια τέτοια περίπτωση ο προληπτικός έλεγχος καθιστά δυνατή τη θεραπεία των προκαρκινικών ή καρκινικών βλαβών στο λιγότερο δυνατό εξελιγμένο στάδιο και άρα ευχερέστερα ιάσιμων. Ο πρωιμότητα της διάγνωσης, από την οποία εξαρτάται η θεραπεία, είναι συνάρτηση της στάσης του καθενός απέναντι στον καρκίνο.

Ο προληπτικός έλεγχος του καρκίνου του μαστού βασίζεται στις τεχνικές ιατρικής απεικόνισης εκ των οποίων αυτή με τις καλύτερες επιδόσεις είναι η μαστογραφία. Η τελευταία, εφαρμοζόμενη σε μεγάλη κλίμακα, επιτρέπει τη σημαντική μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο στον βαθμό που ο προληπτικός έλεγχος επαναλαμβάνεται τακτικά και συνοδεύεται από αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση σε περίπτωση ανωμαλίας.

Είναι σημαντικό να γίνει η διάκριση μεταξύ των όρων «προληπτικός έλεγχος» και «πρόληψη» του καρκίνου: η πρόληψη αποσκοπεί στο να εμποδίσει φυσιολογικά κύτταρα να μετασχηματιστούν σε καρκινικά κύτταρα. Στοχεύει άτομα με υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο. Σήμερα, για πολλούς καρκίνους (καρκίνους του παγκρέατος, του προστάτη, κλπ.), δεν υπάρχει γνωστή πρόληψη. Αντίθετα, η πρόληψη του καρκίνου του μαστού δεν ανήκει πλέον στη σφαίρα του φανταστικού και αναμένεται να σημειώσει σημαντικές προόδους τα επόμενα χρόνια

Γιατί να υποβαλλόμαστε σε συστηματικούς προληπτικούς ελέγχους;

Υπάρχουν αρκετοί σημαντικοί παράγοντες:

1. Ο καρκίνος του μαστού είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στη γυναίκα, στην Ευρώπη. Στατιστικά, στις χώρες μας, μια γυναίκα στις δώδεκα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής της. Αυτή η αναλογία πιθανόν να αυξηθεί λόγω του αυξανόμενου προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού. Άρα αρμόζει το σύνολο του γυναικείου πληθυσμού από μια ορισμένη ηλικία να υποβάλλεται σε συστηματικό προληπτικό έλεγχο ώστε η νόσος να ανιχνεύεται όσο πιο πρώιμα είναι δυνατόν.·

2. Όσο πρωϊμότερα διαγνώσκεται ο καρκίνος, τόσο περισσότερο οι θεραπείες είναι απλούστερες , και η πρόγνωση καλύτερη·

3. Είναι σημαντικό να ανιχνεύονται όσο το δυνατόν νωρίτερα οι μικρές και εστιασμένες βλάβες διότι η αύξηση του μεγέθους του καρκίνου ευνοεί την εξάπλωση στα γάγγλια της μασχάλης και τη διάδοση των καρκινικών κυττάρων σε άλλα όργανα σε απόσταση από το στήθος (μεταστάσεις).

Η πρώιμη ανίχνευση των καρκίνων του στήθους στοχεύει λοιπόν στην αύξηση των ιάσιμων περιπτώσεων όπως το αποδεικνύουν ήδη από το 1963 τα αναφερόμενα αποτελέσματα μελέτης που διεξήγαγε ασφαλιστική εταιρεία της Νέας Υόρκης η οποία αποφάσισε να αξιολογήσει τα ενδεχόμενα οφέλη της αυτοψηλάφησης του στήθους συνδυασμένη με ετήσια μαστογραφία επί τέσσερα χρόνια. Αυτός ο προληπτικός έλεγχος προτάθηκε σε 31.000 γυναίκες ηλικίας 40 έως 65 ετών, οι οποίες επελέγησαν με κλήρο, ανάμεσα σε 62.000 γυναίκες. Το 67% των γυναικών δέχθηκε να συμμετάσχει στη μελέτη και το 50% αυτών υποβλήθηκαν τουλάχιστον σε τρεις εξετάσεις.

Δέκα οκτώ χρόνια αργότερα, η σημαντική μείωση (κατά το ήμισυ) της θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού η οποία παρατηρήθηκε μετά από πέντε χρόνια στις γυναίκες άνω των 50 ετών που υποβλήθηκαν στον προληπτικό έλεγχο διατηρείται σε ποσοστά που εκτιμώνται περίπου σε 21-25%. Από αυτή την πρώτη μελέτη, διεξήχθησαν και άλλες μελέτες και τα αποτελέσματά τους επιβεβαιώνουν πολύ συχνά τα οφέλη που εξασφαλίζει η ετήσια μαστογραφία μετά την ηλικία των 50 ετών.

Ποια είναι η συχνότητα των συνεδριών συστηματικού προληπτικού ελέγχου;

O συστηματικός προληπτικός έλεγχος του καρκίνου του μαστού με μαστογραφία συνιστάται για όλες τις γυναίκες ηλικίας 50 έως 69 ετών και αυτό, με συχνότητα ενός προληπτικού ελέγχου ανά 2ετία.Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού των χωρών της Ευρώπης οδηγεί την ίδια ομάδα ειδικών να προτείνει την επέκταση του προληπτικού ελέγχου στη διευρυμένα ομάδα γυναικών ηλικίας 50 έως 74 ετών.

                                                                                                                                                    Σε ό, τι αφορά τις γυναίκες ηλικίας 40 έως 49 ετών, υπάρχουν μελέτες σε εξέλιξη για                                                                                                          να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του προληπτικού ελέγχου με ετήσια μαστογραφία.

http://www.health4you.gr/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/item/9993-%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF?fbclid=IwAR0kkvtY7If4rlzLQQmsL_OuynVWAMQUIrkBNzPc0KaN8ehen-56DFDnAAs

Σκίτσο :Αννα Ραφτοπούλου

Τουρισμός για όλους 2021 – Επιδότηση μέχρι και 100% στους δικαιούχους

Το Υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη δρομολογήσει τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων από ενδιαφερομένους, οι οποίοι δεν έχουν μέχρι σήμερα λάβει voucher. Το άνοιγμα της πλατφόρμας αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων παραμένει η ίδια. Από το νέο αυτό επικείμενο κύκλο εφαρμογής του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν ακόμη 100.000 δικαιούχοι.

Με περισσότερες επιλογές και επιδότηση ακόμη και σε ποσοστό 100%, το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» δίνει την ευκαιρία σε ακόμα 300.000 Έλληνες να οργανώσουν τις διακοπές τους και να ταξιδέψουν εντός της χώρας μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς.

Με στόχο την ουσιαστική τόνωση του εγχώριου τουρισμού και την παροχή ίσων ευκαιριών στους πολίτες, φέτος δίνεται η δυνατότητα εξαργύρωσης των vouchers από τους δικαιούχους τους ακόμη και για την περίπτωση διαμονής διάρκειας μικρότερης των 4 διανυκτερεύσεων, όπως αρχικά όριζε το πρόγραμμα.

Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό της επιδότησης της διαμονής:

α) για διαμονή διάρκειας 2 ή 3 διανυκτερεύσεων, επιδοτείται πλέον το σύνολο του κόστους (ανώτατο ποσό 40ευρώ/ημέρα κατ’ άτομο).

β) για διαμονή διάρκειας 4 διανυκτερεύσεων, η επιδότηση ανέρχεται στο 80% της δαπάνης (ανώτατο ποσό 30 Ευρώ/ημέρα κατ’ άτομο).

Τονίζεται ότι, ειδικά για την περίπτωση ΑΜΕΑ, η επιδότηση της διαμονής τους καλύπτει το σύνολο της δαπάνης (100%) για οποιαδήποτε διάρκεια διαμονής επιλέξουν.

Η δυνατότητα εξαργύρωσης των vouchers και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που δημιούργησε η υγειονομική κρίση με τον οριζόντιο αποκλεισμό των μετακινήσεων, επισημαίνεται ότι έχει παραταθεί η ισχύς όλων των vouchers που δεν εξαργυρώθηκαν μέχρι και τις 31/12/2021.

Το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται κατόπιν κλήρωσης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας www.tourism4all.gov.gr.

** Κριτήριο για την υποβολή της αίτησης είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ ή τα 28.000 στην περίπτωση οικογένειας, με προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο.

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση της διαμονής και, κατά περίπτωση, της χρήσης λοιπών τουριστικών υπηρεσιών (μεταφορά, ξενάγηση σε μουσείο, καταδύσεις κ.ο.κ.) μέσω της χορήγησης ειδικών κουπονιών (vouchers) στους δικαιούχους που επιλέγονται.

Κατά περίπτωση, είναι δυνατή η χορήγηση voucher είτε για εξαργύρωση απευθείας σε τουριστικό κατάλυμα ενταγμένο στο Μητρώο Παρόχων του Προγράμματος είτε σε τουριστικό γραφείο, το οποίο ομοίως έχει ενταχθεί στο Μητρώο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.odigostoupoliti.eu/tourismos-gia-olous-2021-pote-ksekinoun-oi-nees-aitiseis/

21 Ιουνίου.Παγκόσμια Μέρα Μουσικής

Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής καθιερώθηκε το 1982 με πρωτοβουλία του, τότε, Γάλλου υπουργού πολιτισμού Ζακ Λανγκ(Jack Lang), του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού και την αιγίδα του Δήμου του Παρισιού.[1]

Η Γιορτή της Μουσικής, από το 1985, εξαπλώθηκε έξω από τα Γαλλικά σύνορα και η Αθήνα, 1η Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, ήταν η πρώτη πόλη στην οποία η Γιορτή πραγματοποιήθηκε εκτός Γαλλίας.

Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής είναι ένα ευρωπαϊκό γεγονός, που διεξάγεται στις 21 Ιουνίου κάθε χρόνο σε 22 χώρες της Ευρώπης .

Η μουσική ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας αναφέρει ο Berthold Auerbach,1812 – 1882,Γερμανός συγγραφέας και στην περίπτωση των ανθρώπων με κάποιο νόσημα αυτό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Η Μουσικοθεραπεία τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια εναλλακτική, συμπληρωμένη θεραπεία ασθενών με καρκίνο. Αποτελεί μορφή συμπληρωματικής θεραπείας σε ενήλικες αλλά και σε παιδιατρικούς ασθενείς. Οι εναλλακτικές αυτές μέθοδοι είναι μη επεμβατικές, μη τοξικές, οικονομικά συμφέρουσες, ασφαλείς και εύκολα εφαρμόσιμες. Η μουσικοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο αποσκοπεί στη μείωση του συναισθηματικού και σωματικού πόνου κατά τη διάρκεια της θεραπείας (ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, άλλες επώδυνες καταστάσεις) αλλά και στην μετέπειτα ζωή τους όπως αναφέρουν οι Αθανασάκης & Καραβασιλειάδου,2012.

Ο πόνος και η αγωνία είναι συνήθη συμπτώματα στα άτομα που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο. Η μεγαλύτερη πηγή άγχους για τους ογκολογικούς ασθενείς είναι οι επιβλαβείς ιατρικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση και στη θεραπεία της ασθένειας.

Η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή απόσπασης, να μειώσει τον πόνο, την αγωνία με την μεταβολή των σκέψεων, συναισθημάτων, της διάθεσης και με τη χαλάρωση.

Το κυρίαρχο σύμπτωμα των ογκολογικών ασθενών είναι ο πόνος που δεν υποχωρεί με την φαρμακευτική αγωγή γεγονός που μειώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. Η προσθήκη μουσικής στο θεραπευτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του καρκίνου, εστιάζει περισσότερο στην αντιμετώπιση του πόνου ή χρησιμεύει στα πλαίσια παρηγορικής φροντίδας. Ακόμη βοηθάει στην προαγωγή της πνευματικής, ψυχικής, σωματικής ευημερίας των ασθενών, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στην μείωση των αρνητικών συναισθημάτων (άγχους, αδυναμίας, θυμού, άρνησης, κατάθλιψης) και στην αύξηση των θετικών συναισθημάτων τους όπως την ενίσχυση θάρρους.

Σε έρευνα που αφορούσε 724 νοσηλευτές ογκολογικών ασθενών ,με σκοπό την καταγραφή εναλλακτικών παρεμβάσεων στους νοσηλευομένους ασθενείς, το 54% του νοσηλευτικού προσωπικού εφαρμόζουν τη μουσική ως μη φαρμακευτική παρέμβαση σε αντίθεση με τη χαλάρωση και τη διάσπαση της προσοχής που εφαρμοζόταν στο 82% και 80% αντίστοιχα. Οι ογκολογικοί ασθενείς που συμμετείχαν σε ομάδες μουσικοθεραπείας εμφάνιζαν, σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης πόνου (0-10),κατά 1.5 μονάδα λιγότερο πόνο. Μετά από 30 λεπτά μουσικής το 65%των ασθενών ανέφεραν πως χρησιμοποιούσαν τη μουσική για χαλάρωση ,καθώς και την απόσπαση της από τον πόνο.

Η ευεργετική επίδραση της μουσικής στην ψυχική μας υγεία και ευεξία είναι ευρέως αναγνωρισμένη.

Ο οργανισμός Mental Health Europe στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ψυχικής Υγείας προτείνει ευχάριστες μελωδίες για να χαλαρώσουμε. Βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τη λίστα με τα προτεινόμενα τραγούδια και νιώστε τη δύναμη της μουσικής.

#EuropeanMentalHealthWeek #MentalHealthMatters

Η τέχνη δίπλα σε γιατρούς και νοσηλευτές. Δράση «ΕΜΣΤ για την υγεία» από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνηςς

Η δράση «ΕΜΣΤ για την υγεία» οργανώθηκε από το τμήμα εκπαίδευσης του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης ως δώρο αλληλεγγύης προς τους επαγγελματίες υγείας . «Επιδιώκουμε σταθερά την ενεργό εμπλοκή του κοινού στις δράσεις μας και στεκόμαστε πάντοτε δίπλα στις ευάλωτες ομάδες», αναφέρει η Μαρίνα Τσέκου, επιμελήτρια εκπαίδευσης του ΕΜΣΤ. Στο κάλεσμα «ΕΜΣΤ για την υγεία» ανταποκρίθηκαν περίπου σαράντα επαγγελματίες της υγείας. Σε χρόνο που οι ίδιοι επέλεξαν, «συνομίλησαν» με το έργο, εμπνεύστηκαν, σκέφθηκαν, αισθάνθηκαν. Αναζητήσαμε κάποιους από αυτούς για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη στάθηκε δίπλα τους.

Το ανυπεράσπιστο σώμα

Ο Ηλίας Βλάχος, ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής, επιστ. συνεργάτης Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ. μας λέει «Αρχικά φανταζόμουν ότι τα έργα που θα μας προτείνονταν θα σχετίζονταν άμεσα ή έμμεσα με την έννοια της νόσου. Βρήκα λοιπόν ενδιαφέρον ότι εμένα μου προτάθηκε το έργο του Βλάση Κανιάρη “Οψεις του ρατσισμού ΙΙ”, ένα γλυπτό στο οποίο ανάμεσα σε πολλά λευκά πέλματα παρεμβάλλεται ένα μαύρο. Τα γυμνά πόδια με έκαναν να σκεφτώ πόσο ευάλωτος είναι ο άνθρωπος ανεξαρτήτως χρώματος. Το σώμα τόσο γυμνό, ερωτικό, κοινός “οίκος” όλων μας, είναι ταυτόχρονα και τόσο ανυπεράσπιστο μπροστά στην προκατάληψη, στον ρατσισμό και στη νόσο».

Η Μαρία Αλεξανδρή είναι νοσηλεύτρια στο «Αρεταίειο» νοσοκομείο. «Ο θάνατος, η αρρώστια, η φθορά είναι εκεί, υπάρχουν όχι ως φιλοσοφικές έννοιες μόνον, αλλά και ως απειλητική πραγματικότητα. H μοναδική πραγματικότητα για τον κάθε ασθενή που είναι παράλληλα μητέρα, κόρη, σύζυγος, αδελφή ή απλώς ένας άνθρωπος που, όπως χαρακτηριστικά μου εξομολογήθηκε κάποιος πρόσφατα, νιώθει να “αποδομείται” από τον καρκίνο», λέει η ίδια.  Ως επαγγελματίας υγείας πρέπει να σταθώ απέναντί τους με θάρρος και να παραδεχτώ κάποιες φορές την ανεπάρκειά μου. Η φιλοσοφία και η ποίηση είναι, χωρίς υπερβολή, τα μόνα μου όπλα. Αυτά με θωρακίζουν και με οδηγούν δίπλα στον ασθενή με την πεποίθηση ότι μπορώ να βοηθήσω…».

Επώδυνο και λυτρωτικό

«Άρχισα να συνομιλώ με το έργο της Χάριτος Επαμεινώνδα σε χρόνο που δεν μπορούσα να επικοινωνήσω ουσιαστικά και να ανοιχτώ σε κανέναν. Δεν ήταν μόνο ο περιορισμός των κοινωνικών επαφών και ο εγκλεισμός που έπρεπε, όπως όλοι, να διαπραγματευτώ, αλλά και το νέο περιβάλλον εργασίας μου: μια νεοσύστατη ΜΕΘ COVID», λέει η Αννα Μπίθα, νοσηλεύτρια σε ΜΕΘ COVID.  Και συνεχίζει: «Το έργο του Γιώργου Γυπαράκη με βοήθησε να μοιραστώ βιώματα και να ανακαλύψω άλλες αλήθειες. Επώδυνο αλλά και λυτρωτικό. Οι δυσκολίες κι οι αλλαγές που οδηγούν στην ωριμότητα και αποτυπώνονται στο έργο εμπεριέχονται σε κάθε διαδικασία μετάβασης. Εντέλει, και τα δύο έργα ήταν για εμένα μέσο επικοινωνίας και συνάμα ένα όπλο διαπραγμάτευσης του φόβου, του θυμού, της αγωνίας, της ευθύνης, της κούρασης σε αυτή την τόσο ρευστή εποχή που ζούμε».

Ζωτικής σημασίας

«Ενημερώθηκα για τη δράση του ΕΜΣΤ από το Instagram του μουσείου, όταν η περιοχή όπου εργάζομαι ήταν στο “βαθύ κόκκινο” και η ανάγκη μου να συνδεθώ με ανθρώπους κόντρα στην απομόνωση των ημερών ήταν ζωτικής σημασίας», λέει ο φαρμακοποιός Πέτρος Ζέζος, από τους συμμετέχοντες που ζήτησαν και έλαβαν περισσότερα από ένα έργα. «Στον ελεύθερο χρόνο μου σημείωνα σκέψεις και ιδέες, δραπετεύοντας έτσι από την πολύ επιβαρυμένη καθημερινότητα. Έτσι, λοιπόν, από τον Κανιάρη πήρα την ανάγκη μου για παιχνίδι, από τον Παπαηλιάκη συναισθάνθηκα έναν βαθύ πόνο, από το “Mappemonde” του Λάππα χαρτογράφησα κομμάτια της ψυχής μου.”

Πηγή: https://www.kathimerini.gr/culture/561321304/i-techni-farmako-gia-giatroys-kai-nosileytes/

Όταν η τέχνη υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα

Ενας πραγματικά εκθαμβωτικός πίνακας έχει δημιουργηθεί από  περίπου 50.000 μικρές χρωματιστές κουκίδες που ένωσε ο διάσημος καλλιτέχνης του δρόμου James Cochran. Ο πίνακας παρουσιάζει το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ασθενούς που ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη ενός όγκου και δημιουργήθηκε για το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο του Λονδίνου. Του πήρε πάνω από 250 ώρες και ως μέσο δημιουργίας του έργου χρησιμοποίησε μια πιπέτα εργαστηρίου. Ο ίδιος αναφέρει ότι είχε νοσήσει στο παρελθόν από κάποιας μορφής καρκίνου του δέρματος και θεωρεί ότι η τέχνη είναι “ο δούρειος ίππος” απέναντι στην ασθενεια.

Οι στρατηγικές απόκρισης κατά του καρκίνου αποτελούν βασικό μέρος της έρευνας του ICR, με στόχο την αντιμετώπιση της ικανότητας που έχει η νόσος να παρουσιάζει ανοχή στα φάρμακα, να γίνεται δηλαδή ανθεκτική σε αυτά.

Ο ιδρυτής του ινστιτούτου Sir Mel Greaves, δήλωσε ότι το έργο είναι ένα υπέροχο κράμα δημιουργικότητας και επιστήμης. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης είπε πως παρόλο που το έργο τον δυσκόλεψε αρκετά, είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Επίσης έκανε έναν παραλληλισμό της δυσκολίας του έργου που δημιούργησε και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες προκειμένου να εξαλείψουν τον καρκίνο και να κάνουν τους ασθενείς να το ξεπεράσουν.

Το μοναδικό έργο θα κοσμεί το Κέντρο Ανακάλυψης Φαρμάκων για τον Καρκίνου του ICR, σε σημείο που θα το βλέπουν καθημερινά οι επιστήμονες που εργάζονται εκεί προσπαθώντας να βρουν τρόπους εξάλειψης του καρκίνου.

Πηγή : https://www.icr.ac.uk/news-archive/pipette-painting-marks-pioneering-cancer-research