Απουσία από την εργασία λόγω Covid-19 – Άδεια Ασθένειας

Σύμφωνα με την παρ.3Α του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 Κ.Υ.Α. (όπως ισχύει), η οποία προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361/4.1.2022 Κ.Υ.Α., ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εργασίας με την ανακοίνωση του στις 7/1/2022, αναφέρει ότι σχετικά με τη δυνατότητα των εργαζομένων να θεωρούνται δικαιολογημένα απόντες και να απέχουν από την εργασία τους εφόσον βρεθούν θετικοί στον Covid-19 σημειώνονται τα ακόλουθα:

 • Όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, προκειμένου ο εργαζόμενος να θεωρείται δικαιολογημένα απών από την εργασία του στην περίπτωση νόσησης λόγω covid-19 απαιτείται μόνο rapid test.
 • Εάν ο εργαζόμενος θέλει να κάνει χρήση άδειας ασθενείας και να λάβει σχετικό επίδομα από τον Ε.Φ.Κ.Α. στην περίπτωση αυτή ΚΑΙ ΜΟΝΟ – όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία – απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, όπως ισχύει άλλωστε για όλες τις ασθένειες.

Στο σημείο αυτό θα είναι χρήσιμο να αναφέρουμε και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. οι οποίες αναφέρουν ότι σε περίπτωση που κάποιος διαγνώστηκε θετικός με αντιγονικό rapid ή μοριακό έλεγχο pcr θα πρέπει:

 • Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες απομόνωσης.
 • Μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών απομόνωσης και εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας μέχρις πλήρους υποχώρησης του πυρετού.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της απομόνωσης.

Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος (είτε είναι πλήρως εμβολιασμένος είτε όχι) βρεθεί θετικός στον Covid-19 (αρκεί το rapid test), έχει συμπτώματα και νοσεί, για να μπορέσει να κάνει χρήση άδειας ασθενείας (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα) και να λάβει σχετικό επίδομα από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., απαιτείται ιατρική γνωμάτευση η οποία θα αναφέρει τα συμπτώματα π.χ. βήχας, συνάχι κ.λπ., όπως ισχύει άλλωστε για όλες τις ασθένειες. Καλό θα είναι η προσκομιζόμενη βεβαίωση να προέρχεται από γιατρό συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή γιατρό του Π.Ε.Δ.Υ. ή νοσοκομειακό.

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=224493&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=email&utm_content=top_news&utm_campaign=11/01/2022&smclient=3ef25751-ec76-11e6-8a95-0cc47a6bceb8

ΟΠΕΚΑ/ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022

Από το υπουργείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ καθώς και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ έχουν καθοριστεί οι όροι,οι προυποθέσεις και οι διαδικασίες για τη δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση

α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), και

β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για τo έτος 2022

με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.Σ.

Σύμφωνα το Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.99899 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5805/10.12.2021 ισχύει :

Άρθρο 1

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες

1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:

Ελληνικής υπηκοότητας,
υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών- Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α’ 246),
πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), στην παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4540/2018 (Α’ 91),
αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α’ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:

Ελληνικής υπηκοότητας,
υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών- Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α’ 246),
πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), στην παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (Α’ 91),
αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α’ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω),

παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:

α) εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ. [ Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε],

β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,

γ) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.

Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με το εκκαθαριστικό σημείωμα της δήλωσης του φόρου εισοδήματος που υποβάλλεται το έτος 2021.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια του συνολικού ατομικού εισοδήματος (23.000€) ή του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (29.000€) για την χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4611/2019.

Οι ολικά τυφλοί (ν. 958/1979, Α’ 191) εξαιρούνται των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως ορίζονται ως άνω, και λαμβάνουν δελτίο μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

3. Στους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων) παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με την έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης αυτό δύναται να ανανεωθεί.

Το Δελτίο Μετακίνησης (Κάρτα ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ) για τους μόνιμους κατοίκους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) αναλαμβάνει την εκτύπωση και την διάθεση των «καρτών ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ» στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Το Δελτίο Μετακίνησης για τους μόνιμους κατοίκους των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας. Από την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες και τα ΚΕΠ χορηγείται το Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ για τις μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων της, με έκπτωση 50% στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) αναλαμβάνει: την εκτύπωση και τη διάθεση των ειδικών Δελτίων στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ) αναλαμβάνει την εκτύπωση και τη διάθεση των ειδικών Δελτίων στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ του π.δ. 611/1977 (Α’ 198), του άρθρου 166 του ν. 2683/1999 (Α’ 19), των άρθρων 165 και 167 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), του Ι.Κ.Α., των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή της Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 1 του ν. 4331/2015) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι 67% και άνω.

5. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

6. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.

7. Οι τυφλοί και τα άτομα με νοητική υστέρηση με τον απαιτούμενο δείκτη νοημοσύνης για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σοβαρής και βαριάς νοητικής υστέρησης, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Άρθρο 2
Μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών τους

1. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με καταβολή κομίστρου με μερική απαλλαγή 50% επί του ισχύοντος κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας-ΟΑΣΑ (Ο.Σ.Υ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας, Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών τους, με τη διάθεση από τον Ο.Α.Σ.Α. ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης και με την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου ή κάρτας μετακίνησης, από τον ΟΑΣΘ, στην ως άνω κατηγορία των δικαιούχων.

2. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με καταβολή κομίστρου με μερική απαλλαγή 50% επί του ισχύοντος κομίστρου, στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών τους, με την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου ή κάρτας μετακίνησης, στην ως άνω κατηγορία των δικαιούχων.

3. Οι κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με μερική απαλλαγή, είναι οι πολύτεκνοι γονείς και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου πολυτεκνικής ιδιότητας.

4. Η ιδιότητα του πολυτέκνου, αναγνωρίζεται στις κατηγορίες προσώπων του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 790) και απονέμεται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος Α.Σ.Π.Ε., η οποία χορηγεί και αναθεωρεί πολυτεκνικές ταυτότητες, ως αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 790). Η πολυτεκνική ταυτότητα, παρέχει το δικαίωμα μετακίνησης, με μειωμένο εισιτήριο 50 % επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών, των δικαιούχων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Άρθρο 3
Προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.

1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών που αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πληθυσμού, υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή του συστήματος, που αφορά τη χρήση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών από τις ειδικές ομάδες των μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε οι αυτές κάρτες να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

2. Για την μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων, με μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους κατόχους τους με χρήση του εξοπλισμού Έκδοσης, Πώλησης, Επαναφόρτισης, Επικύρωσης και Ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

Το δικαίωμα μετακίνησης με μερική απαλλαγή από την καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., πιστοποιείται με τη φόρτιση των τύπων κομίστρου εντός των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, στον εξοπλισμό πώλησης του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).

Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης, αυτό δύναται να ανανεωθεί και σε περίπτωση λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι κάρτες δύνανται να μετατραπούν σε κάρτες πλήρους κομίστρου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1/1/2022 έως 31/12/2022 σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Περισσότερα :

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/5805.PDF

https://www.nomotelia.gr/photos/File/5068b-21.pdf

 

Εξυπηρέτηση στον e-ΕΦΚΑ με ηλεκτρονικό ραντεβού

Το συγκεκριμένο σύστημα εξυπηρέτησης λειτουργεί από τις  31 Αυγούστου 2020, με σκοπό την αποφυγή τόσο του συνωστισμού όσο και των αναμονών στις μονάδες του e-ΕΦΚΑ. 

Για να κλείσει ραντεβού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος:

 1. Συνδέεται στο www.efka.gov.gr/rv , με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxis.
 2. Συμπληρώνει το ΑΜΚΑ του στο σημείου που του ζητείται.
 3. Επιλέγει «νέα αίτηση», όπου συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, email) και διαλέγει το υποκατάστημα και το τμήμα στο οποίο θέλει να εξυπηρετηθεί, την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί
 4. Η διαδικασία ολοκληρώνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί «Υποβολή Αίτησης» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Οι συναλλαγές οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στους πολίτες και δεν απαιτούν επίσκεψη σε υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ για τη διεκπεραίωσή τους, εξαιρούνται από το συγκεκριμένο σύστημα εξυπηρέτησης. Αυτές είναι:

 

 • Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑwww.amka.gr, επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;»

 

 • Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότηταςwww.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε περισσότερα στο:

https://www.efka.gov.gr/el/deltia-typoy/exyperetese-ston-e-ephka-me-elektroniko-ranteboy

 

Πιστοποιητικό νόσησης στους τρεις μήνες και έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους υγειονομικούς προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών

Μείωση της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης στους τρεις μήνες και έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τους υγειονομικούς, προβλέπει τροπολογία των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στη σχετική τροπολογία τα πιστοποιητικά νόσησης θα έχουν ισχύ τρεις μήνες, από τους έξι που είναι σήμερα, ενώ εξαιρούνται όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

Οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων 90 ημερών, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό από κορωνοϊό ή στη νόσηση ή βεβαίωση εμβολιασμού ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Σε ό,τι αφορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τους υγειονομικούς, στο πρώτο άρθρο της τροπολογίας τονίζεται πως «στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ.), στα κέντρα υγείας, στα αγροτικά ιατρεία, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) καταβάλλεται για το 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού».

Σύμφωνα με την τροπολογία, το επίδομα χορηγείται ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από τον Ιανουαρίου του 2021 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου 2021.

Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο του παραπάνω, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μισθοδοσίας του δικαιούχου.

Εξαιρούνται όσοι απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Σε περίπτωση άρσης της αναστολής, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα του επιδόματος.

 

Πηγή: kathimerini.gr

Παγκόσμιος Δείκτης Ασφάλειας Υγείας: Ο κόσμος είναι απροετοίμαστος για την επόμενη πανδημία

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας Covid-19 και παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί εν τω μεταξύ, η ανθρωπότητα παραμένει «επικίνδυνα απροετοίμαστη» για την επόμενη πανδημία, προειδοποιεί η έκθεση που συνοδεύει τη δημοσιοποίηση για δεύτερη φορά του Παγκόσμιου Δείκτη Ασφάλειας Υγείας (2021 Global Health Security Index), ο οποίος κατατάσσει 195 χώρες ανάλογα με την εκτιμώμενη ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις μελλοντικές επιδημίες και πανδημίες.

Η ΗΠΑ καταλαμβάνουν την πρώτη θέση, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 42η, αν και το βασικό συμπέρασμα των συντακτών του Δείκτη είναι ότι καμία χώρα δεν βρίσκεται σήμερα στο επιθυμητό στάδιο, όσον αφορά την προετοιμασία της για τέτοιες σοβαρές υγειονομικές κρίσεις.

Ο Δείκτης δημιουργήθηκε από το Κέντρο για την Ασφάλεια της Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς της Βαλτιμόρης, την Economist Impact και τον διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό Nuclear Threat Initiative. Πάνω από το 90% των χωρών -εννέα στις δέκα- δεν έχουν κανένα σχέδιο για τη διανομή εμβολίων ή φαρμάκων στη διάρκεια μίας επείγουσας κατάστασης, ενώ το 70% ή οι επτά στις δέκα έχουν ανεπαρκές δυναμικό σε νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα υγείας, σύμφωνα με την έκθεση. Όπως επισημαίνεται, ενώ πολλά κράτη διοχέτευσαν κονδύλια για την αντιμετώπιση της Covid-19, λίγα έχουν κάνει επενδύσεις για τη γενικότερα μονιμότερη βελτίωση των υποδομών και του βαθμού προετοιμασίας τους ενόψει μίας μελλοντικής υγειονομικής κρίσης.

Όπως ανέφερε στους «Τάιμς της Νέας Υόρκης» η επιδημιολόγος δρ Τζένιφερ Νούτσο του Τζονς Χόπκινς, «αν οι πολιτικοί ηγέτες δεν δράσουν ώστε να διασφαλίσουν πως ό,τι πετύχαμε με σκληρή δουλειά εν μέσω της Covid-19 δεν θα πάει χαμένο μετά το τέλος αυτής της πανδημίας, μπορεί να βρεθούμε πίσω, εκεί από όπου ξεκινήσαμε ή σε ακόμη χειρότερο σημείο».

Ο Δείκτης βαθμολογεί κάθε χώρα σε μία κλίμακα από το 0 έως το 100 με βάση διάφορα κριτήρια (σύστημα υγείας, εργαζόμενοι στην υγεία, επιστημονικά εργαστήρια, αλυσίδες τροφοδοσίας, υποδομές υγείας, εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση κ.ά.). Η μέση βαθμολογία όλων των χωρών είναι 38,9 (έναντι 40,2 το 2019, όταν είχε δημοσιευθεί για πρώτη φορά ο Δείκτης) και καμία χώρα δεν ξεπερνά το όριο επαρκούς προετοιμασίας που είναι πάνω από 80, καθώς και οι πρώτες ΗΠΑ βαθμολογούνται με 75,9. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν κατά σειρά Αυστραλία, Φινλανδία, Καναδάς και Ταϊλάνδη (η έκπληξη).

Η Ελλάδα, με βαθμολογία 51,5, βρίσκεται στην 42η θέση, ακριβώς κάτω από την Ιταλία (51,9) και πάνω από χώρες όπως η 46η Τουρκία (50), η 47η Ρωσία (49,1), η 52η Κίνα (47,5) και το 53ο Ισραήλ (47,2).

Άλλοι επιστήμονες εξέφρασαν τον σκεπτικισμό τους κατά πόσο, όντως, οι ΗΠΑ είναι η καλύτερα προετοιμασμένη χώρα στον κόσμο για μία επόμενη πανδημία. Η Νούτσο διευκρίνισε ότι ο Δείκτης αντανακλά πόσα εργαλεία και πόρους έχει μία χώρα στη διάθεσή της και δεν μπορεί να προβλέψει κατά πόσο θα γίνει γρήγορη και αποτελεσματική χρήση αυτών των μέσων σε μία επείγουσα κατάσταση. Όπως είπε, «το ότι απλώς υπάρχει κάτι στα χαρτιά, δεν σημαίνει ότι πρόκειται και να λειτουργήσει».

Η έκθεση εισηγείται, μεταξύ άλλων, οι χώρες να συμπεριλάβουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς τους ειδική χρηματοδότηση για θέματα ασφάλειας υγείας και σχετικής προετοιμασίας. Επίσης, προτείνει στενότερη συνεργασία των κυβερνήσεων με τον ιδιωτικό τομέα στο πεδίο της έγκαιρης προετοιμασίας, καθώς και μεγαλύτερη ενεργοποίηση των φιλανθρωπικών οργανισμών προς αυτήν την κατεύθυνση.

https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/394055/pagkosmios-deiktis-asfaleias-ygeias-o-kosmos-einai-aproetoimastos-gia-tin-epomeni-pandimia

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Τι εννοούμε με τις αυτές λέξεις;

Μαζί μπορούμε να κλείσουμε το χάσμα φροντίδας: ανθρώπινα δικαιώματα και φροντίδα του καρκίνου

Με αφορμή την Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10 Δεκεμβρίου και την Ημέρα Παγκόσμιας Κάλυψης Υγείας στις 12 Δεκεμβρίου, ο Δρ Cary Adams, Διευθύνων Σύμβουλος της UICC, εξηγεί πώς η βελτίωση του ελέγχου του καρκίνου για την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες σωτήρια για όλους τους πληθυσμούς είναι ένα βήμα προς την Καθολική κάλυψη υγείας και υποστηρίζει την δικαίωμα στην υγεία για όλους.

Ο COVID-19 έχει φέρει τα ζητήματα της ισότητας στην υγειονομική περίθαλψη και το δικαίωμα στην υγεία στο προσκήνιο των παγκόσμιων συζητήσεων.

Στην κοινότητα του καρκίνου, ωστόσο, γνωρίζουμε από καιρό ότι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και φροντίδας που χρειάζονται και που δικαιούνται ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η UICC εργάζεται ενεργά για να κλείσει αυτό το χάσμα φροντίδας (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) και να μειώσει το βάρος του καρκίνου παγκοσμίως.

Για να διασφαλίσουμε ότι λιγότεροι καρκίνοι παραμένουν αδιάγνωστοι σε παιδιά σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και έτσι ώστε περισσότερα παιδιά παγκοσμίως να επιβιώσουν από τον καρκίνο, έχουμε συμμετάσχει στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τον Παιδικό Καρκίνο(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) και συνεργάζονται με τον ΠΟΥ για τον σχεδιασμό και την υπεράσπιση. Υποστηρίζουμε επίσης τα μέλη μας που εργάζονται σε αυτόν τον χώρο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις παρεμβάσεις στον παιδικό καρκίνο και την ανταλλαγή υλικού υποστήριξης και μηνυμάτων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Για να συμβάλουμε στην εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας παγκοσμίως, έχουμε συνεργαστεί με την UNITAID, την Expertise France και την Jhpiego μέσω του έργου SUCCESS(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) να κλιμακώσουν τις παρεμβάσεις σε τέσσερις χώρες-στόχους για να τις βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Για να μειώσουμε τον αριθμό των θανάτων που προκαλούνται από καρκίνο του μαστού, δημιουργήσαμε ένα ειδικό πρόγραμμα με τους εταίρους μας για να ενισχύσουμε τις οργανωτικές ικανότητες των οργανώσεων μελών της UICC που εργάζονται για τον καρκίνο του μαστού , να υποστηρίξουμε την εθνική δράση και να οικοδομήσουμε γέφυρες μεταξύ ηγετών του καρκίνου, παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, ιδρυμάτων, κυβερνήσεων , πολυμερείς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα.

Για να τονίσουμε παγκοσμίως το ζήτημα της ισότητας και της δικαιότερης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, ξεκινάμε μια τριετή εκστρατεία για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου που ξεκινά στις 4 Φεβρουαρίου 2022, με τίτλο « Κλείστε το χάσμα φροντίδας(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός).» Αυτή η εκστρατεία έχει να κάνει με την κατανόηση και την αναγνώριση των ανισοτήτων στη φροντίδα του καρκίνου – και στη συνέχεια την κινητοποίηση και δράση για την κατάρριψη των φραγμών που εμποδίζουν τόσους πολλούς να λάβουν τη φροντίδα για τον καρκίνο που χρειάζονται.

Υπάρχει πολιτική βούληση, σίγουρα σε πολυμερές επίπεδο. Τα Ηνωμένα Έθνη πραγματοποίησαν τρεις συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου για τις μη μεταδοτικές ασθένειες (ΜΜΝ). Ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για τα ΜΜΝ (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός)αναπτύχθηκε από τον ΠΟΥ το 2013. Η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας ενέκρινε ψήφισμα για τον καρκίνο το 2017 με τίτλο « Πρόληψη και έλεγχος του καρκίνου στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός)» τονίζοντας τη σημασία του εθνικού σχεδιασμού ελέγχου του καρκίνου, μια πτυχή του ελέγχου του καρκίνου για την οποία η UICC συνεργάζεται στενά με τις κυβερνήσεις. Και ο ΠΟΥ έχει ξεκινήσει τρεις παγκόσμιες πρωτοβουλίες για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, του μαστού και της παιδικής ηλικίας.

Ο καρκίνος και τα άλλα ΜΚΠ αναφέρονται ελάχιστα (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός), ωστόσο, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα – παρά το γεγονός ότι 10 εκατομμύρια ζωές χάθηκαν από καρκίνο το 2020 και τα ΜΚΠ αντιπροσωπεύουν επτά από τις 10 κορυφαίες αιτίες στον κόσμο (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως.

Αυτό πρέπει να αλλάξει – και μπορούμε να το κάνουμε, ξεκινώντας από το εθνικό επίπεδο όπου η αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Πράγματι, η παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης σε ποιοτική θεραπεία και φροντίδα του καρκίνου για όλους τους πληθυσμούς αποτελεί πυλώνα του δικαιώματος στην υγεία και ηθική επιταγή.

Το πρώτο βήμα προς τη διασφάλιση της ισότητας στη φροντίδα του καρκίνου είναι η αναγνώριση αυτού και η ανάληψη δράσης μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης στη φροντίδα για περιθωριοποιημένες κοινότητες στα εθνικά σχέδια ελέγχου του καρκίνου . Αυτά πρέπει να ακολουθήσουν μια προσέγγιση βασισμένη στην κοινότητα, η οποία επιδιώκει να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην πρόσβαση στην περίθαλψη που αντιμετωπίζουν οι υποεξυπηρετούμενοι πληθυσμοί, υποστηρίζοντας έτσι τη δέσμευση να προασπιστεί το δικαίωμα στην υγεία για όλους.

Η επένδυση στην αποτελεσματική φροντίδα του καρκίνου είναι σίγουρα ένα κόστος – αλλά αυτή η επένδυση έχει υψηλή απόδοση, όπως αποδεικνύεται άμεσα από μελέτες για την κλιμάκωση των παρεμβάσεων για τον παιδικό καρκίνο(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) και για τη  χρηματοδότηση της εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) καθώς και για τη  βελτίωση του προσυμπτωματικού ελέγχου, της θεραπείας και της ποιότητας της περίθαλψης παγκοσμίως(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός).

Επιπλέον, το 30-50% όλων των καρκίνων μπορούν να προληφθούν(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός), πράγμα που σημαίνει ότι η αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για καρκίνο είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και σχετικά φθηνή. Ως προς αυτό, ο ΠΟΥ έχει εκδώσει συνιστώμενες παρεμβάσεις (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) να βοηθήσει τις χώρες να λαμβάνουν αποφάσεις και να εφαρμόζουν πολιτικές προσαρμοσμένες στους πόρους τους. Η αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτιών του καρκίνου είναι όφελος για όλη την κοινωνία.

Βάση όλων αυτών των ενεργειών για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα για τον καρκίνο, ανεξάρτητα από το πού ζουν ή την κοινωνικοοικονομική κατάστασή τους, βρίσκεται η ανάγκη για Καθολική Υγειονομική Κάλυψη (UHC). Και η ενσωμάτωση του εθνικού ελέγχου του καρκίνου στον σχεδιασμό του UHC είναι επιτακτική.

Καθώς η συνεχιζόμενη πανδημία συνεχίζει να εστιάζει την προσοχή του κόσμου στην υγεία και οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να οικοδομήσουν πιο ανθεκτικά συστήματα υγείας, υπάρχει η ευκαιρία να μειωθούν οι περιπτώσεις καρκίνου, να βελτιωθούν οι πιθανότητες επιβίωσης από καρκίνο παγκοσμίως και να εκπληρώσουμε τις συλλογικές μας ευθύνες να παρέχουμε το δικαίωμα στην υγεία για όλα αυτά αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες που εκτίθενται από τον COVID-19.

Μαζί, μπορούμε να κλείσουμε το χάσμα φροντίδας.

https://www.uicc.org/blog/together-we-can-close-care-gap-human-rights-uhc-and-cancer-care

Νέο μέτρο καταργεί την υποχρέωση αναπήρων να περνούν επανειλημμένα απο τα ΚΕΠΑ

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,ανακοίνωσε την κατάργηση της υποχρέωσης που είχαν οι πολίτες με ακρωτηριασμούς και άλλες μη αναστρέψιμες παθήσεις να περνούν ανα χρονικά διαστήματα από επιτροπές για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους.

Με βάση τον νέο κανονισμό, οι πολίτες με μη αναστρέψιμες αναπηρίες δηλώνουν το ποσοστό αναπηρίας τους μια φορά, και αυτό κατοχυρώνεται μόνιμα, ανεξάρτητα με το αν είναι κύρια ή δευτερεύουσα. 

Μέχρι και σήμερα, η διαδικασία αυτή ίσχυε μόνο για κύριες, μη αναστρέψιμες παθήσεις με αποτέλεσμα όσοι είχαν και δευτερεύουσα μη αναστρέψιμη πάθηση να αναγκαζονται να τη πιστοποιούν συνεχώς. 

Συγχρόνως ανακοινώθηκε και η μεταφορά των υπηρεσιών των ΚΕΠΑ σε νέες εγκαταστάσεις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο διάστημα των επόμενων μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιαζονται στο κτήριο στην οδό Πειραιώς.

Ακόμη, με τον νέο κανονισμο:

 • Πραγματοποιείται ενοποίηση των παλαιών ταμείων.

 • Αυξάνονται οι προθεσμίες προσφυγής στις Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές σε 14 μέρες από που ήταν.

 • Γίνεται υποχρεωτική η προσβασιμότητα στα Άτομα με Αναπηρία στα σημεία διενέργειας των Υγειονομικών Επιτροπών.

 • Επίσης υποχρεωτική γίνεται η ενημέρωση των ασφαλισμένων να γίνεται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ημερομηνία της προγραμματισμένης εξέτασης τους.

 • Αποτυπώνεται ακριβής μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό του ποσοστού αναπηρίας.

 • Μονιμοποιείται το μέτρο των ηλεκτρονικών ραντεβού.

https://www.simeteho.gr/telos-stin-talaiporia-chiliadon-anapiron-poy-chreiazotan-na-pernoyn-xana-xana-kepa/

Οδηγίες για την αναμνηστική δόση εμβολίου των πολιτών που νόσησαν από covid-19

Οδηγίες για τον εμβολιασμό με την αναμνηστική δόση  πολιτών που νόσησαν από covid-19, αναρτήθηκαν στο emvolio.gov.gr.

1η περίπτωση: Νόσηση πριν τον εμβολιασμό. Η 1η δόση εμβολίου J&J. Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση τουλάχιστον 6 μήνες μετά με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Moderna.

2η περίπτωση: Νόσηση πριν τον εμβολιασμό. Εμβολιασμός με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca. Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση τουλάχιστον 6 μήνες μετά με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna.

3η περίπτωση: 1η δόση με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca.   Νόσηση μετά την 1η δόση εμβολιασμό. Συστήνεται εμβολιασμός 3-6 μήνες μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer ή Moderna (ολόκληρη δόση) για ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Αναμνηστική δόση συστήνεται 6 μήνες μετά από τη 2η δόση με 1 δόση Pfizer ή Moderna μισή δόση.

4η περίπτωση: Ολοκλήρωση εμβολιασμού με J&J.   Νόσηση μετά τον εμβολιασμό. Συστήνεται εμβολιασμός 6 μήνες μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer, μισή δόση Moderna ή J&J.

5η περίπτωση: Ολοκλήρωση εμβολιασμού με 2 δόσεις Pfizer, Moderna ή AstraZeneca. Νόσηση μετά τον εμβολιασμό. Συστήνεται εμβολιασμός 6 μήνες μετά τη νόσηση με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών έχουν το δικαίωμα στην αναμνηστική δόση. Για τα άτομα που έχουνε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλια Pfizer, Moderna ή AstraZeneca, η αναμνηστική δόση θα είναι με εμβόλιο Pfizer ή μισή δόση Moderna, μετά από 6 μήνες.

Για τα άτομα που έχουνε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλιο Johnson & Johnson, η αναμνηστική δόση θα πραγματοποιείται με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, Pfizer ή μισή δόση Moderna εμβόλιο, μετά από 2 μήνες.

Για τα άτομα που έκαναν πρώτη δόση με εμβόλιο Pfizer ή Moderna και δεύτερη δόση με Johnson & Johnson, δεν συστήνεται να πραγματοποιήσουν αναμνηστική δόση.

Για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας για την αναμνηστική δόση, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία που ακολουθήσατε για την πρώτη και την δεύτερη δόση.

https://emvolio.gov.gr/

Πηγή: dailypharmanews.gr

8 Δράσεις από τον e-efka για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Όταν αναφερόμαστε στον e-ΕΦΚΑ, εννοούμε τον Ηλεκτρονικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, που στοχεύει στην υποστήριξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου κοινωνικής ασφάλισης με ίσους κανόνες, διαδικασίες και δικαιώματα για όλους τους ασφαλισμένους.Εφαρμόζονται ήδη 8 συγκεκριμένες δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

1.      Νέο Ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο 1555

Είναι κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών για ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά θέματα. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο χωρίς χρέωση. Στόχος του είναι η πληροφόρηση των πολιτών και η υποβολή αιτημάτων για διευθέτηση υποθέσεων.

2.      Πάνω από 50 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Έχουν δημιουργηθεί πάνω από 50 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να πραγματοποιούνται οι συναλλαγές ηλεκτρονικά, ώστε οι πολίτες να έχουν ελεύθερο χρόνο.

3.      My EFKA Live

Είναι ουσιαστικά μια υπηρεσία που λειτουργεί μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοκλήσης, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά.

4.      Υποθέσεις του ΕΦΚΑ εξυπηρετούνται μέσω ΚΕΠ

Οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώσουν μέσω των ΚΕΠ 13 νέες ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, και το επόμενο διάστημα αναμένεται να προστεθούν και νέες υπηρεσίες.

5.      Εξυπηρέτηση στον e-ΕΦΚΑ με ηλεκτρονικό ραντεβού

Είναι αποτέλεσμα της πανδημίας και έχει καταστεί πλέον μόνιμο εργαλείο για τη διευκόλυνση των πολιτών.

6.      Πύργος Ελέγχου

Ο Πύργος Ελέγχου είναι ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα, το οποίο, μέσω ΕΦΚΑ, παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη πορεία των αιτημάτων συνταξιοδότησης.

7.      Ένταξη Ιδιωτών Δικηγόρων και Λογιστών

Ιδιώτες δικηγόροι και λογιστές, μέσω ΕΦΚΑ μπορούν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής των εκκρεμών συντάξεων.

8.      Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός

Προσπάθεια για ολική διασύνδεση των αρχείων του e-ΕΦΚΑ, από διεύθυνση σε διεύθυνση και από Ταμείο σε Ταμείο.

Ενταξη e-ΕΦΚΑ στο support.gov.gr

Στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών support.gov.gr εντάσσεται ο e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Μέσω της νέας υπηρεσίας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης Gov.gr ερωτήματα σχετικά με την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και μετά την επεξεργασία τους, να παραλαμβάνουν τις απαντήσεις τους.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

• Για την υποβολή αιτήματος εξυπηρέτησης, ο συναλλασσόμενος επιλέγει “επικοινωνία” στη σελίδα της ψηφιακής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ που διατίθεται από το Gov.gr, για την οποία επιθυμεί να υποβάλλει αίτημα εξυπηρέτησης ή ερώτημα.

• Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, ενώ ανάλογα με την υπηρεσία για την οποία ενδιαφέρεται ο συναλλασσόμενος, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία.

• Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων, ζητείται να καταχωρηθεί μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τηλέφωνο επικοινωνίας του συναλλασσόμενου. Τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

• Μετά την υποβολή του αιτήματος, παραλαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) με τον μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης τους ερωτήματος που έχει τεθεί.

• Τα αιτήματα προωθούνται αυτόματα στα αρμόδια τμήματα των Γενικών Διευθύνσεων της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, χρεώνονται άμεσα σε εξιδεικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή και έγγραφα, σχετικά με τα αιτήματα ή ερωτήματα των πολιτών.

• Όταν ο εξειδικευμένος υπάλληλος ολοκληρώσει την απάντηση, ο συναλλασσόμενος λαμβάνει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για να παραλάβει την απάντηση, από το προσωπικό αποθετήριο εξυπηρέτησης του Gov.gr.

https://www.efka.gov.gr/el/deltia-typoy/deltio-typoy-110

Τα νέα μέτρα από Δευτέρα 22 Νοεμβρίου

Οι νέοι κανόνες δημόσιας υγείας και πρόσβασης σε συγκεκριμένες δραστηριότητες από 22 Νοεμβρίου διαμορφώνονται ως εξής:

Στις αγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, λαϊκές και ζαχαροπλαστεία), στα φαρμακεία και τα ΜΜΜ για τις αστικές μετακινήσεις, είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και ΔΕΝ απαιτείται έλεγχος covid pass.

Μπορούν δηλαδή να έχουν πρόσβαση εμβολιασμένοι, νοσήσαντες και ανεμβολίαστοι.

Στα ΜΜΜ για τις υπεραστικές μετακινήσεις, στην εκπαίδευση, στους χώρους εργασίας (δημόσιους και ιδιωτικούς), στους χώρους λατρείας, στο λιανεμπόριο στα κομμωτήρια και στους ανοικτούς χώρους εστίασης είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και θα γίνεται έλεγχος covid pass.

Άρα πρόσβαση έχουν οι εμβολιασμένοι, οι νοσήσαντες και οι ανεμβολίαστοι με αρνητικό PCR -RAPID test.

Στους κλειστούς χώρους εστίασης, στα θέατρα και τους κινηματογράφους, στα μουσεία, τα γυμναστήρια και τα γήπεδα είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας και θα έχουν πρόσβαση μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι από τις 13/12 αναγκαία προϋπόθεση εισόδου για τους άνω των 60 ετών εμβολιασμένους πολίτες θα είναι η αναμνηστική δόση μετά την παρέλευση 7μήνου από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Για τους ανήλικους 4-17 ετών επιτρέπεται η είσοδος στους ανοικτούς χώρους εστίασης, στους κλειστούς χώρους εστίασης, στα θέατρα και τους κινηματογράφους, στα μουσεία, τα γυμναστήρια και τα γήπεδα με επίδειξη self test.

Πηγή: dailypharmanews.gr