Ε.Σ.Α.μεΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για άνεργους νέους/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ηλικίας 18 – 29 ετών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για άνεργους νέους/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ηλικίας 18 – 29 ετών στο πλαίσιο της Πράξης ‘Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία’,έβγαλε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και καλεί να δηλώσουν συμμετοχή στα επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης με ένα κλικ στο https://training.esamea.gr/p/m/el-GR όσοι

• Είναι νέοι – νέες με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, άνεργος/η 18-29 ετών
• Είναι ταυτόχρονα απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτος/η Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή ΙΕΚ και εγγεγραμμένος στη ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ)

Τα Προγράμματα θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα και θα παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε 3.000 ανέργους/ες απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, 18 – 29 ετών, με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕTs).

Τι προσφέρουν τα Προγράμματα:

• Πιστοποίηση στις δεξιότητες υπολογιστών (ΤΠΕ) και στα εξειδικευμένα Προγράμματα Εμπόριο και Εξωστρέφεια ή Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης.
• Η πιστοποίηση στους υπολογιστές διενεργείται από διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 και ισχύει για το ΑΣΕΠ.
• Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

Διευκρινίζεται ότι η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία και ατόμου με χρόνια πάθηση στα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν οδηγεί στη διακοπή των παροχών που λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας, όπως για παράδειγμα είναι το επίδομα πρόνοιας ή τα επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νοσήλιο ή παροχή. Αντίθετα μάλιστα θα συνεχίσουν να εισπράττουν αυτές τις παροχές ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης και στην πρακτική άσκηση.

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν επίσης Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική. Το υποχρεωτικό οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης στους υπολογιστές (ΤΠΕ) θα έχει διάρκεια 150 ωρών και καθένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών.

Πρακτική άσκηση

Η τοποθέτηση του/της ωφελούμενου/ης θα γίνει σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης). Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια 200 ώρες.

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι εργασιακοί σύμβουλοι θα υποστηρίξουν και θα καθοδηγήσουν τους υποψήφιους ωφελούμενους προκειμένου να μπορέσουν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στα Προγράμματα κατάρτισης.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών Ωφελούμενων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων αρχίζει στις 05/07/2022 και λήγει στις 31/10/2022 και ώρα 23:59:59.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο και μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email katartisi.neets@esaea.gr και στο τηλέφωνο 210 9949837 (ώρες επικοινωνίας 08:00 – 16:00).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση_Ωφελούμενων_Νεετς_με_Αναπηρία_sing

Παράταση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 44590/29.7.2022 (ΦΕΚ Β¨ 4088/30.7.2022) και θέμα την «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00». Σύμφωνα με την Απόφαση:

«1. Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 06:00» (Β’ 3891) παρατείνεται από τη λήξη της έως και την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.».

Δείτε το σύνολο της Απόφασης με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 44590/29.7.2022 (ΦΕΚ Β¨ 4088/30.7.2022),

εδώ 0_2890

Κάντο όπως οι Βρετανοί :28 εκατ. Βρετανοί γράφτηκαν στην Ψηφιακή Υγεία!

Η ψηφιακή εφαρμογή NHS App για κινητά και tablets του βρετανικού ΕΣΥ έχει πλέον καταγράψει περισσότερες από 28 εκατ. εγγραφές, από τις οποίες περισσότερες από 22 εκατ. έγιναν τον τελευταίο χρόνο, λόγω προφανώς και της πανδημίας.

Το νέο σχέδιο για την ψηφιακή υγεία και κοινωνική περίθαλψη που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στις 29 Ιουνίου δεσμεύεται να εγγραφεί στο 75% του ενήλικου πληθυσμού για χρήση της εφαρμογής NHS έως τον Μάρτιο του 2024.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, η χρήση της εφαρμογής NHS αυξήθηκε ραγδαία και, μόνο τον τελευταίο χρόνο (Ιούνιος 2021-Μάιος 2022), τα στοιχεία του NHS Digital δείχνουν ότι:

– Παραγγέλθηκαν περισσότερες από 16 εκατομμύρια επαναλαμβανόμενες συνταγές
– Κλείστηκαν 1,3 εκατομμύρια ραντεβού για οικογενειακό γιατρό (GP).
– Τα αρχεία GP προβλήθηκαν περισσότερες από 90 εκατομμύρια φορές
– Καταγράφηκαν 277.000 αποφάσεις δωρεάς οργάνων
– Περισσότερες από 22 εκατομμύρια εγγραφές στο NHS App (μετά την προσθήκη του NHS COVID Pass τον Μάιο του 2021)

Μόνο τον Ιούνιο του 2022, η εφαρμογή NHS επέτρεψε την παραγγελία 1,8 εκατομμυρίων επαναλαμβανόμενων συνταγών, την κράτηση 130.000 ραντεβού GP και την προβολή 4,8 εκατομμυρίων αρχείων GP, εξοικονομώντας ζωτικό χρόνο τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους κλινικούς γιατρούς.

Ο Simon Bolton, Προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος στο NHS Digital, δήλωσε:

«Η εφαρμογή NHS είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους ασθενείς να αναλάβουν τον έλεγχο της υγειονομικής τους περίθαλψης με βολικό, ασφαλή και έγκαιρο τρόπο. Εκατομμύρια ενήλικες χρησιμοποιούν τώρα την εφαρμογή κάθε μήνα για να παραγγείλουν επαναλαμβανόμενες συνταγές, να κλείσουν ραντεβού για τον γιατρό τους και να δουν τα αρχεία του γιατρού τους. Είναι υπέροχο να βλέπουμε τη χρήση της εφαρμογής να αυξάνεται συνεχώς, βοηθώντας εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Αγγλία απευθείας από το τηλέφωνό τους».

Ο Δρ Timothy Ferris, Διευθυντής Μετασχηματισμού του NHS, είπε:

«Η εφαρμογή NHS βρίσκεται ήδη στις τσέπες εκατομμυρίων ανθρώπων, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε κρίσιμες καθημερινές υπηρεσίες NHS, όπως επαναλαμβανόμενες συνταγές. Το όραμά μας είναι να μετατρέψουμε την εφαρμογή NHS σε μια μπροστινή πόρτα για το NHS, με πολλές συναρπαστικές νέες δυνατότητες και αλλαγές που έχουν προγραμματιστεί στο μέλλον από την καλύτερη πρόσβαση στο ιστορικό σας γιατρού μέχρι την κράτηση των ραντεβού σας για το εμβόλιο Covid.

Πηγή: virus.com.gr

Ψηφιακά Κ3ΜΑΖΙ !Ανακοίνωση για δημιουργία Ψηφιακών ΚΕΠ και λειτουργία Υπερσύγχρονων Κέντρων ΚΕΠΑ Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Στις  23.07.2022 από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την πλήρη ψηφιοποίηση –με ταυτόχρονη απλοποίηση-  της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας, δηλαδή τη δημιουργία «ψηφιακών ΚΕΠΑ», καθώς  και την θέσπιση του πλαισίου για την Κάρτα Αναπηρίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.Τα Υπουργεία Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προωθούν μια σημαντική ψηφιακή μεταρρύθμιση για τα άτομα με αναπηρία, με στόχο να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους και να μειωθεί δραστικά η ταλαιπωρία που  υφίστανται.  Οι  ασφαλισμένοι θα χρειάζεται να επισκεφθούν μια μόνο φορά τα ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασης τους και όχι σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας (π.χ. για να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση για την πιστοποίηση αναπηρίας όπως γινόταν μέχρι τώρα), κάτι που «μεταφράζεται» σε κατάργηση χιλιάδων επισκέψεων στα ΚΕΠΑ. Όλες δηλαδή οι διαδικασίες-πλην της ιατρικής εξέτασης του αιτούντος από την υγειονομική επιτροπή- θα γίνονται ψηφιακά, κάτι που συνιστά άλμα στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. 

Οι βασικότερες ρυθμίσεις της τροπολογίας είναι οι εξής:

1. Δημιουργείται Εθνική Πύλη Αναπηρίας, δηλαδή ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης και συγκεντρώνει τις βασικές λειτουργίες που ενδιαφέρουν τα άτομα με αναπηρία:

α. πιστοποίηση από ΚΕΠΑ

β. μητρώο και κάρτα αναπηρίας

γ. μητρώο παροχών.

Μέσω της Εθνικής Πύλης τα άτομα με αναπηρία:

 • Έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ.
 • Υποβάλλουν αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας.
 • Υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας.
 • Εξυπηρετούνται για συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες, που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία.
 • Πληροφορούνται για τις διαθέσιμες παροχές και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις παροχές αυτές.

2. Αναμορφώνεται πλήρως η διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, που εφεξής θα γίνεται ψηφιακά με μια αίτηση και θα καταλήγει στην έκδοση μιας ενιαίας ιατρικής γνωμάτευσης/πιστοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο ψηφιακό σύστημα λειτουργίας του ΚΕΠΑ:

 • Παρέχει τη δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για αξιολόγησή του από τα ΚΕΠΑ μόνο με τα απαραίτητα για την πιστοποίηση της αναπηρίας του στοιχεία.
 • Επιτρέπει στον ιατρό ψηφιακά να δημιουργήσει και να οριστικοποιήσει τον Εισηγητικό Φάκελο.
 • Προβλέπει την ηλεκτρονική διακίνηση του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου.
 • Παρέχει άμεση πληροφόρηση στο ΚΕΠΑ για την οριστικοποίηση της αίτησης και του φακέλου προκειμένου να κανονιστεί ραντεβού για την αξιολόγηση.
 • Οδηγεί σε έκδοση Ενιαίας Γνωμάτευσης και Γνωστοποίησης της Πιστοποίησης Αναπηρίας, δεσμευτικής για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, με την οποία ο πολίτης θα έχει πρόσβαση σε όλες τις παροχές και διευκολύνσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία για τη στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία και δικαιούται στη βάση των επιμέρους διατάξεων.

Συμπερασματικά, απλουστεύεται και ψηφιοποιείται η αξιολόγηση της αναπηρίας στα ΚΕΠΑ, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να λαμβάνουν την απαραίτητη πιστοποίηση γρήγορα και αποτελεσματικά. Επιπροσθέτως καταργείται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου για όλες τις κατηγορίες αιτούντων.

3. Δημιουργείται νέο Ειδικό Σώμα Ιατρών (ΕΣΙ),στο Μητρώο του οποίου θα  εγγράφονται οι ιατροί που στελεχώνουν τις υγειονομικές επιτροπές. Το ΕΣΙ δεν θα  αποτελείται πλέον μόνο από ιατρούς του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΠΥ, αλλά και από ιδιώτες ιατρούς, οι οποίοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς σχετικό σεμινάριο. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται η ανάγκη εμπλουτισμού του  Σώματος με νέους γιατρούς και σύγχρονες ειδικότητες.

4. Καθιερώνεται το Ψηφιακό Μητρώο Αναπηρίας, στο οποίο καταγράφονται τα άτομα με αναπηρία που είναι δικαιούχοι παροχών. Μέσω της Κάρτας Αναπηρίας, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από το Μητρώο, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να πιστοποιούν την ιδιότητά τους, προκειμένου να ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώματά τους. Η Κάρτα Αναπηρίας που αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της και τη ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε έγγραφο/πιστοποιητικό χρησιμοποιείται σήμερα. Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική ψηφιακή μεταρρύθμιση που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και θα διευκολύνει τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους και στις συναλλαγές τους με τους δημόσιους φορείς.

5. Τέλος, στο Μητρώο Παροχών τα άτομα με αναπηρία έχουν το σύνολο των δικαιωμάτων και παροχών που δικαιούνται συγκεντρωμένα σε ένα ηλεκτρονικό τόπο και μπορούν να πληροφορούνται τις ειδικότερες προϋποθέσεις για το καθένα.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, καταργείται και η διακίνηση με φυσικό τρόπο του ιατρικού εισηγητικού φακέλου. Αποσυνδέεται η πιστοποίηση αναπηρίας από την παροχή (πχ. επιδόματος ασθενείας, σύνταξη αναπηρίας κλπ). Με τη νέα διαδικασία πρώτα θα πιστοποιείται η αναπηρία και στη συνέχεια θα αιτείται ο πολίτης την όποια παροχή επιθυμεί. Η αναπηρία θα πιστοποιείται με την έκδοση της Ενιαίας Ιατρικής Γνωμάτευσης, η οποία θα είναι σε ψηφιακή μορφή.

Υποδομές ΚΕΠΑ ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ο πλήρης εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων των ΚΕΠΑ εντάσσεται σε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία. Προς αυτή τη κατεύθυνση έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τη δημιουργία νέων υποδομών ΚΕΠΑ και στην Αττική, στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

Σε λειτουργία το νέο ΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης, στεγάζεται στην Οδό Πολυτεχνείου 1, Πύλη Αξιού, στο ισόγειο. Καλύπτει ολόκληρο τον νομό Θεσσαλονίκης και δυνητικά το σύνολο του πληθυσμού που κατοικεί σε αυτόν (1.150.000 κάτοικοι).

Κατά μέσο όρο συνεδριάζουν 2-3 επιτροπές την ημέρα, με μέσο αριθμό εξεταζόμενων τα 60 άτομα. Από Τετάρτη έως Παρασκευή (τρεις φορές εβδομαδιαίως) διενεργείται κατ’ οίκον επιτροπή για πολίτες με αδυναμία μετακίνησης, με μέσο όρο εξεταζόμενων τα 15 άτομα.

Οι ιατρικές ειδικότητες που καλύπτονται από τις επιτροπές ΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης είναι 17.

Συγκεκριμένα:

Νευρολογική, Ψυχιατρική, Καρδιολογική, Χειρουργική, Παθολογική, Οφθαλμολογική, ΩΡΛ, Ουρολογική, Ρευματολογική, Δερματολογική, Πνευμονολογική, Ορθοπεδική

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ 

Οι κατηγορίες των αιτημάτων που κατατίθενται στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και δύναται να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας είναι:

α) Σύνταξη αναπηρίας

αράταση σύνταξης αναπηρίας

γ) Επίδομα απολύτου αναπηρίας

δ) Παράταση επιδόματος απολύτου αναπηρίας

ε) Εξωιδρυματικό επίδομα

στ) Παράταση εξωιδρυματικού επιδόματος

ζ) Λοιπές κοινωνικές παροχές αναπηρίας

η) Χαρακτηρισμός ως Άτομο με αναπηρία

Επιδόματα

Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί τα κατωτέρω επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις:

α) επίδομα κίνησης, 165ευρώ

β) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, 362 ευρώ

γ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία, 313 ευρώ

δ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση, 527 ευρώ

ε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου, 771 ευρώ ή 385,50 ευρώ αν περιθάλπονται σε δομές κλειστής φροντίδας ή αν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τον φορέα τους μικρότερη της προβλεπόμενης ή 330,40 ευρώ, σε περίπτωση μονού ακρωτηριασμού.

στ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.), 362 ευρώ, ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), 697 ευρώ, Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (HIV), 697 ευρώ

ζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων, 362 ευρώ

η) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης, 362 ευρώ – οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι φοιτητές, πτυχιούχοι εργαζόμενοι ή 697 ευρώ οι άνεργοι ανασφάλιστοι, άνεργοι άμεσα ή έμμεσα ασφαλ/νοι, μη εργαζόμενοι φοιτητές.

θ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, από 0 έως 18 ετών, 697 ευρώ.

ι) οικονομική ενίσχυση Χανσενικών, 697 ευρώ ή 362 ευρώ αν νοσηλεύονται ή πρόκειται για μέλη οικογενείας.

 

Πηγές: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/asfalish/394215/allazoun-ola-sta-kepa-ti-isxyei-me-ta-anapirika-epidomata?fbclid=IwAR0PGE1mM5fF83A193k3w8RRdNBF7TwltC4rOPS6IzVkkmZDYU6j6afUF0U

https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada

Έρχονται η Ενιαία Ηλεκτρονική Αίτηση ΚΕΠΑ και η Ενιαία Ιατρική Γνωμάτευση

https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-07/21.07.2022%20A%CE%A4%20%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%91%20%CE%9A%CE%95%CE%A0%CE%91%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_0.pdf

Το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών, ΚΑΠΑ3 στην Ειδική Έκδοση του HealthDaily

Κυκλοφόρησε η ειδική έκδοση του Health Daily της BOUSSIAS με τίτλο “Δράσεις 2021 – 2022 | Σύλλογοι Ασθενών Ελλάδας”  όπου φιλοξενείται και το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών, ΚΑΠΑ3 για πρώτη φορά.

 

Στις σελίδες 170 -171 θα βρείτε το δικό μας όραμα που δεν είναι άλλο από την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ογκολογικών ασθενών, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μακροπρόθεσμος στόχος μας  η βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους, η δημιουργία νέων προοπτικών για κοινωνική ενσωμάτωση, κοινωνική προστασία και απασχόληση μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης ανάλογων δράσεων .

Για όλους εμάς η διευκόλυνση της πρόσβασης στην ψηφιακή κοινωνία και η ευκολότερη ή και καλύτερη διαχείριση όλου του όγκου πληροφοριών που περιλαμβάνει, αποτελεί σκοπό του “Προσωπικού Βοηθού Υγείας “Κ3 . Η προσπάθεια μας αυτή απέσπασε και το πρώτο βραβείο το 2021 για συνέργειες υπέρ των ασθενών ως η πρώτη εφαρμογή για δράσεις συνέργειας υπέρ των ασθενών από την εταιρεία Boussias Conferences στο Patient Partnership Awards 2021, τροφοδοτώντας το Κ3 με δύναμη και ικανοποίηση.

Είναι δεδομένη η συνεχή προσπάθεια μας  για υποστήριξη και ανάπτυξη των Συλλόγων Ασθενών ως Κέντρα Υγείας & Πρόνοιας, που θα διασφαλίσουν συνεπή και συνεχή ολοκληρωμένη φροντίδα των καρκινοπαθών με την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας. Μέσω της υποστήριξης των δικαιωμάτων των ογκολογικών ασθενών για πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας, οι ίδιοι οι ασθενείς διεκδικούν με τρόπο ισότιμο πλέον την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία και να επιτύχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στο σύνολο του αφιερώματος μπορείτε να βρείτε τις δράσεις όλων των συλλόγων στην Ελληνική Επικράτεια .
Η ομάδα του Κ3 γνωρίζοντας την σημαντικότητα του κοινωνικού αντικτύπου που μπορούν οι Σύλλογοι Ασθενών να αποφέρουν, έδωσε την δυνατότητα μέσα από την ιστοσελίδα
και το app
να μπορεί εύκολα κανείς να έχει γνώση για τον οποιοδήποτε φορέα ιδιωτικού ή δημοσίου συμφέροντος που θα μπορούσε να απευθυνθεί σε όλες τις πτυχές της ασθένειας του.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο στόχος είναι κοινός και δεν είναι  άλλος από την 
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών
 • Προαγωγή των αρχών πρόληψης και ενεργούς συμμετοχής των καρκινοπαθών στην διαχείριση της υγείας τους
 • Ενημερωμένοι ογκολογικοί ασθενείς και εν γένει ενημερωμένη κοινότητα σχετικά με θέματα υγείας
 • Διασύνδεση και η πρόσβαση των ασθενών σε όλες τις υπηρεσίες υγείας, εντός και εκτός των νοσοκομείων
 • Κοινωνική ενσωμάτωση των ογκολογικών ασθενών


Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία !

Ομάδα Κ3

 

 

Συνήγορος του Πολίτη: Απαλλαγή μεταπτυχιακών φοιτητών με αναπηρία από τέλη φοίτησης

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε τροποποίηση στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» (131757/Ζ1/2-8-2018), σύμφωνα με την οποία δεν λαμβάνονταν υπόψη «Τεκμαρτά εισοδήματα καθώς και χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακές και κοινωνικές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία».

 

Με αυτόν τον τρόπο η Αρχή ολοκλήρωσε την παρέμβασή της σε αναφορά μεταπτυχιακού φοιτητή με αναπηρία, και δικαιούχου προνοιακών επιδομάτων καταβαλλόμενων από τον ΟΠΕΚ. Ο φοιτητής υπέβαλε αίτηση απαλλαγής από την καταβολή διδάκτρων όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του αρ. 35 του ν. 4485/2017. Στην αίτησή του ενημέρωνε τη διοίκηση για τα ισχύοντα ως προς τα προνοιακά εισοδήματα (άρθρο 81 του ν. 4611/2019, Προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία), όπου προβλέπεται ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογούνται.

Ωστόσο, το αίτημά του δεν είχε γίνει δεκτό ούτε στην αρχική απόφαση ούτε στην ένσταση, με την επίκληση ότι η ρητή εξαίρεση των προνοιακών επιδομάτων από το εισόδημα, δεν έχει περιληφθεί ρητά ούτε στον προγενέστερο ν. 4485/2017 ούτε στην επίσης προγενέστερη Απόφαση του Υπουργού Παιδείας «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» (131757/Ζ1/2018 – ΦΕΚ 3387/Β/10-8-2018).

Επιπροσθέτως, στην απάντηση επί της ένστασης αναφέρθηκε και το επιχείρημα ότι η απαλλαγή από τα δίδακτρα δεν αποτελεί παροχή κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα, ο φοιτητής με αναπηρία υποχρεώθηκε στην καταβολή διδάκτρων.

Την παρέμβαση της Αρχής προς το Πανεπιστήμιο ακολούθησε ερώτημα του Πανεπιστημίου προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο ανταποκρίθηκε θετικά με την Γνωμοδότηση 160/2021, σύμφωνα με την οποία τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α ως προνοιακή παροχή σε μεταπτυχιακό φοιτητή, δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του συνολικού ατομικού εισοδήματος του, προκειμένου να κριθεί εάν δικαιούται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.6 της με αριθ.131757/Ζ1/2.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ).

Τέλος, το ΥΠΕΘ εξέδωσε την προαναφερθείσα τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ενώ to Πανεπιστήμιο επέστρεψε στον φοιτητή όλα τα ποσά που είχε ήδη καταβάλει ως δίδακτρα στο εν λόγω μεταπτυχιακό.

 

Πηγή: https://www.synigoros.gr/el/category/default/post/apallagh-metaptyxiakwn-foithtwn-me-anaphria-apo-telh-foithshs

 

Έναρξη προγραμμάτων Κοινωνικού και Ιαματικού τουρισμού, Εκδρομικού τουρισμού, Δωρεάν παροχή βιβλίων, Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου

Με έμφαση στον κοινωνικό τουρισμό, ο ΟΠΕΚΑ υλοποιεί και φέτος τα προγράμματα του ΛΑΕ (Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας) 2022 .

Από τη Τρίτη, 5 Ιουλίου, οι κληρωθέντες δικαιούχοι των προγραμμάτων Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού – στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί κατάλογοι

(ΝΕΟ) Κατάλογοι Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2022

Κατάλογος Καταλυμάτων Κοινωνικού (Κοινωνικού Τουρισμού)

Κατάλογος Καταλυμάτων Ιαματικού (Ιαματικός Τουρισμός) μόνο διαμονή

Κατάλογος Καταλυμάτων Ιαματικού (Ιαματικός Τουρισμός) Λούσεις

Κατάλογος Καταλυμάτων Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού Β. Εύβοιας (πρόγραμμα έως 10 διανυκτερεύσεις- λούσεις)

Κατάλογος Βιβλιοπωλείων (Παροχή βιβλίων)

Κατάλογος Τουριστικών Γραφείων (Εκδρομικού Τουρισμού)

Κατάλογος Θεάτρων (Παροχή θεάτρων)

πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα για να παραλάβουν τα δελτία τους:

1. Να προβούν εγκαίρως σε κράτηση δωματίου στο κατάλυμα της επιλογής τους, από το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν την επιβεβαίωση κράτησης (voucher).

2. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καταχώρηση κράτησης δωματίου» η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ ( opeka.gr) καταχωρούν οι ίδιοι ή μέσω των ΚΕΠ τα στοιχεία της κράτησης δωματίου (κατάλυμα και ημερομηνίες διαμονής), σύμφωνα με την επιβεβαίωση κράτησης (Voucher).

3. Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση της κράτησης του δωματίου στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μπορούν να προσέρχονται (από 5/7/2022) σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, αφού όμως έχει παρέλθει χρονικό διάστημα περίπου 30 λεπτών από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κράτησης για να παραλάβουν τα δελτία τους.

Για την παραλαβή του δελτίου, απαιτείται φυσική παρουσία του ιδίου του

δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του:

α) Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής του ή Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ) του,

β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΛΤΙΩΝ:

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ

Προσοχή:Oι κληρωθέντες δικαιούχοι των προγραμμάτων κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος και θεάτρων, μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους έως και 30/8/2022 από οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας.

Προσοχή: Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων δεν λαμβάνουν δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ, αλλάπρέπει να προσέλθουν μέχρι και τις 30/9/2022 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους.

Μετά τις ημερομηνίες αυτές, ακολουθεί αναδιανομή των δελτίων όλων των προγραμμάτων για αιτούντες που δεν κληρώθηκαν και κληρωθέντες που δεν

παρέλαβαν μέχρι τις ως άνω ημερομηνίες δελτία ή βιβλία. Η παραλαβή των δελτίων από τα ΚΕΠ ή των βιβλίων από τα βιβλιοπωλεία υλοποιείται εφεξής

με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεώς τους.

Με τη διαδικασία αυτή της αναδιανομής, μπορούν όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση μέχρι να εξαντληθούν τα δελτία, να επωφεληθούν από τις παροχές μέχρι να λήξει η ημερομηνία που υλοποιούνται

τα προγράμματα. Επίσης, δεν αποκλείονται από τα προγράμματα των επόμενων ετών, αρκεί να έχουν τις προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ Β.ΕΥΒΟΙΑ 2022

Μέχρι και 11 ημέρες (10 διανυκτερεύσεις) θα μπορούν να έχουν οι δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, οι οποίοι θα επιλέξουν να προβούν σε χρήση των δελτίων τους σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Το ίδιο ισχύει και για τους δικαιούχους ιαματικού τουρισμού. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι, πέραν των δέκα διανυκτερεύσεων, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και δέκα απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων, οι οποίες λειτουργούν νομίμως στους προαναφερθέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Γ. ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ΟΠΕΚΑ με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των νησιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαχείρισης των προσφυγικών ροών, επιδοτεί τις επιχειρήσεις καταλυμάτων των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα τα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνοι, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά, Κω, Πάτμο, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Λέρο, Κάλυμνο, Αστυπάλαια, Νίσυρο, Σύμη, Τήλο, Χάλκη, Λειψοί, Αγαθονήσι, Καστελόριζο, με ποσό ίσο με το άθροισμα της αντίστοιχης επιδότησης και της οικονομικής συμμετοχής των δικαιούχων ανά κατηγορία καταλύματος στους άλλους προορισμούς.

Ως εκ τούτου, οι κοινωνικοί τουρίστες που θα επιλέξουν προορισμούς στα προαναφερόμενα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων χωρίς παροχή πρωινού, θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση διαμονής.

Δ. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Στους δικαιούχους του Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης από εταιρείες Μαζικών Μέσων Μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους, για το διάστημα των 6ημερων διακοπών τους.

Η έκπτωση πραγματοποιείται με την επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας τους και του δελτίου κοινωνικού ή ιαματικού τουρισμού.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ στο πεδίο Αγροτική Εστία – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες www.opeka.gr/agrotiki–estia/ilektronikes–ypiresies έχει αναρτηθεί ο κατάλογος των εταιρειών που προσφέρουν την έκπτωση, με τα στοιχεία επικοινωνίας , προκειμένου να επικοινωνούν οι δικαιούχοι με τα γραφεία έκδοσης των εισιτηρίων, τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό της έκπτωσης .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2022

Για το έτος 2022 υλοποιούνται τα εξής επτά προγράμματα:

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Αφορά σε διακοπές 6 ημερών για 50.000 δικαιούχους. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 5 Ιουλίου 2022 έως τις 30 Μαΐου 2023.οπεκα

2. ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Αφορά σε διακοπές 6 ημερών και πέντε απλές λούσεις για 3.500 συνταξιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του προγράμματος και των σχετικών καταλυμάτων από 5 Ιουλίου 2022 έως τις 30 Μαΐου 2023.

Οι δικαιούχοι του κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, οι οποίοι θα επιλέξουν να προβούν σε χρήση των δελτίων τους σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας θα μπορούν να κάνουν διακοπές μέχρι και 11 ημέρες (10 διανυκτερεύσεις)

Πέραν των δέκα διανυκτερεύσεων, οι δικαιούχοι του ιαματικού τουρισμού θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και δέκα απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων, οι οποίες λειτουργούν νομίμως στους προαναφερθέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

3. ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Αφορά σε εκδρομές τεσσάρων ημερών για 12.500 δικαιούχους και πάντα με συμβεβλημένα τουριστικά γραφεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος αυτού από τις 5 Ιουλίου 2022 έως τις 30 Μαΐου 2023.

Σημείωση: το 4ημερο των δωρεάν εκδρομών ισχύει εφόσον το κόστος της εκδρομής δεν ξεπερνά την αξία του δελτίου των 160 ευρώ. Διαμονή σε δωμάτια δύο αστέρων και άνω για ξενοδοχεία, τριών και άνω κλινών για ενοικιαζόμενα δωμάτια. Οι εκδρομείς θα διακινούνται αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων της Ελλάδας.

4. ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ. Το πρόγραμμα αφορά 130.000 δικαιούχους, οι οποίοι μπορούν να προμηθευτούν βιβλία της επιλογής τους, συνολικής αξίας 20 ευρώ για κάθε δικαιούχο και 30 ευρώ για κάθε παιδί δικαιούχου, από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους σε όλη τη χώρα. Η ισχύς του συγκεκριμένου προγράμματος είναι από τις 5 Ιουλίου 2022 έως τις 30 Μαΐου 2023.

5. ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ. Το πρόγραμμα αφορά σε 32500 δικαιούχους για θεατρικές παραστάσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 5 Ιουλίου 2022 έως τις 30 Μαΐου 2023. Για κάθε δελτίο, η επιχείρηση επιδοτείται με 15 ευρώ για την Κεντρική Σκηνή και 12 ευρώ για την Παιδική Σκηνή.

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1000 πολύτεκνες που θα λάβουν βοήθημα 1000 ευρώ και 4000 τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες που θα λάβουν βοήθημα 700 ευρώ.

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=226108

 

Μόσιαλος: Πρόληψη για καλύτερη ποιότητα ζωής, όχι μείωση του κόστους υγείας

Πρωτοβουλία για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας με αφορμή την πανδημία, την μικροβιακή αντοχή, το δημογραφικό και την κλιματική αλλαγή συγκρότησαν το London School of Economics, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και διεθνείς εταίροι

Το 10% των ασθενών σε κάθε χρονική περίοδο, απορροφούν το 70% του κόστους των συστημάτων υγείας και το 1% των ασθενών απορροφούν το 30% του κόστους. Οι τελευταίοι μπορούν να επισκεφθούν μέχρι και 25 διαφορετικούς λειτουργούς υγείας μέσα σε ένα χρόνο.

Στην Ελλάδα το 65% του συνολικού κόστους του συστήματος υγείας αφορά μισθούς και το υπόλοιπο φάρμακα, συσκευές, εξοπλισμούς κλπ., ενώ ταυτόχρονα υπάρχει έλλειψη μηχανισμού ορθολογικής προμήθειας.

Και ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι ήδη εξαιρετικά υψηλές, εντούτοις είναι πολύ υψηλότερες στην πραγματικότητα γιατί δεν καταγράφεται η συνεισφορά της οικογένειας που συμβάλλει στην αποσυμπίεση του συστήματος και στην κοινωνική φροντίδα.

Τα παραπάνω επεσήμανε ο καθηγητής Πολιτικής Υγείας του London School of Economics Ηλίας Μόσιαλος στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, υπογραμμίζοντας ότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στη χώρα μας είναι συνήθως απ΄ ευθείας πληρωμές, καθώς η ιδιωτική ασφάλιση αντιστοιχεί στο 10% των συνολικών δαπανών, ενώ καταβάλλει ποσά που αντιστοιχούν στο 1-2% του ΑΕΠ για οδοντιατρική περίθαλψη και φάρμακα.

Συνάντηση

Η διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης της πρωτοβουλίας Συνεργασίας για τη Βιωσιμότητα και Ανθεκτικότητα των Συστημάτων Υγείας (Partnership for Health System Sustainability & Resilience – PHSSR) που δημιουργήθηκε το 2020 από το London School of Economics, το World Economic Forum, και την AstraZeneca, που αργότερα πλαισιώθηκαν από άλλους παγκόσμιας εμβέλειας εταίρους, μεταξύ των οποίων η Royal Philips.

Η πρωτοβουλία ήδη δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες με τη συνεργασία πανεπιστημιακών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, βιοεπιστημών και επιστημών υγείας, υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας καθώς και επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, της μελέτης ηγείται ο Κώστας Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας (i-hecon).

Ο Καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος μιλώντας για τη συνεργασία PHSSR είπε πως η πανδημία ανέδειξε το κενό στη διακυβέρνηση της υγείας σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε ό,τι αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση έχει περιορισμένες δυνατότητες και αρμοδιότητες και είναι ανάγκη να επανεξετάσουμε τον ρόλο του. Η πανδημία βελτίωσε την ετοιμότητα των συστημάτων υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν ανταποκρίθηκε γρήγορα στην πανδημία Covid-19, τελικά έδρασε στρατηγικά αναλαμβάνοντας κάποιες πρωτοβουλίες: ενίσχυσε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων και έθεσε τα θεμέλια, μετά την πανδημία, για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης στον Τομέα της Υγείας (HERA), για την αντιμετώπιση όχι μόνο πανδημιών αλλά και προβλημάτων όπως αυτό της μικροβιακής αντοχής. Επίσης, η πολύ σημαντική στρατηγική επιλογή του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων για την Υγεία (European Health Data Space – EHDS) θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης φαρμάκων κ.α.

Βελτίωση κόστους – οφέλους

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας του συστήματος υγείας σε εθνικό επίπεδο, ο κ. Μόσιαλος μεταξύ άλλων τόνισε ότι η οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της πρόληψης και της δημόσιας υγείας αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος και βελτιώνουν τη σχέση κόστους – οφέλους. Δεν μειώνουν κατ’ ανάγκη το κόστος, υπογράμμισε, αλλά βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Ο George Wharton παρουσίασε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η PHSSR, την οποία έχει αναπτύξει το London School of Economics και διαμορφώσει από κοινού με τους ειδικούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών των χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα. Ο ομιλητής αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο του έργου έως σήμερα και τις προσδοκίες για το μέλλον.

Οι κίνδυνοι στο ΕΣΥ

Ο Κώστας Αθανασάκης παρουσίασε τα ευρήματα της μελέτης αναφορικά με τους κινδύνους για τη βιωσιμότητα του ελληνικού συστήματος υγείας, αλλά και τις ευκαιρίες που αναδύονται σήμερα, για τη διασφάλιση του μέλλοντος του συστήματος, σε όρους βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας.

Η ανάλυση εστίασε σε επτά τομείς του ελληνικού συστήματος υγείας: στη διακυβέρνηση, τη χρηματοδότηση, το ανθρώπινο δυναμικό, τη διαχείριση του φαρμάκου και τεχνολογίας υγείας, την παροχή των υπηρεσιών υγείας, το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του συστήματος υγείας.

Σύμφωνα με την μελέτη, βασικές απειλές για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας αποτελούν η κεντρομόλος διοίκηση του συστήματος, οι ημιτελείς μεταρρυθμίσεις, η περιορισμένη εμπειρία σε πολιτικές που βασίζονται στα τεκμήρια και την ανάλυση των δεδομένων, η υψηλή ιδιωτική δαπάνη υγείας, η σχεδόν μονομερής διαχρονική εστίαση στη νοσοκομειακή φροντίδα, τα στεγανά μεταξύ των επαγγελματιών υγείας κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας, η απουσία συστηματικών προσεγγίσεων για την κατανομή των πόρων για τις τεχνολογίες υγείας, η απουσία δομών μακροχρόνιας φροντίδας, η υψηλή έκθεση στους παράγοντες κινδύνου για την υγεία και η απουσία πολιτικών που θα προβλέπουν τη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας στο μέλλον, με βάση το φορτίο νοσηρότητας αλλά και τις μεταβολές στο φυσικό και τεχνητό περιβάλλον (π.χ. κλιματική αλλαγή).

Αντίθετα, σημαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας αποτελούν ο ταχύς ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών υγείας, η ανάδειξη της Δημόσιας Υγείας ως τομέα προτεραιότητας της κοινωνικής πολιτικής, η αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας –ιδίως με την εντατική χρήση νέων πολιτικών αποζημίωσης των παρόχων, όπως η κατά κεφαλήν αποζημίωση ή η αποζημίωση βάσει αποτελεσμάτων, η εισαγωγή προγραμμάτων πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου, η χρήση συμπεριφορικών πολιτικών για τον περιορισμό της έκθεσης στους μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία κ.ά.

Ανάγκες υγείας

Το βασικό πρόβλημα του συστήματος υγείας –κατέληξε ο Κώστας Αθανασάκης– είναι πως διαχρονικά, η πολιτική υγείας στην πραγματικότητα εξυπηρετεί την πλευρά της προσφοράς ενώ αντίθετα, για να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα υγείας, οι πολιτικές υγείας πρέπει να βασίζονται στις ανάγκες υγείας και να ανταποκρίνονται στη μελλοντική ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και τις προτιμήσεις των πολιτών.

«Σήμερα –όπως χαρακτηριστικά ανέφερε– βλέπουμε ασθενείς να περιστρέφονται συνεχώς, και πολλές φορές χωρίς κατεύθυνση, γύρω από το σύστημα υγείας, αναζητώντας εναγωνίως, από επαγγελματία υγείας σε επαγγελματία υγείας, από δομή σε δομή, τις κατάλληλες υπηρεσίες για το πρόβλημα υγείας που τους απασχολεί. Αυτό όμως που πραγματικά θέλουμε –πρόσθεσε– είναι ένα σύστημα υγείας που το ίδιο θα περιστρέφεται γύρω από τους ασθενείς, γύρω από τους πολίτες, οργανώνοντας την κατάλληλη φροντίδα με βάση τις ανάγκες τους, αλλά και προλαμβάνοντας τις ανάγκες αυτές, προτού ακόμα δημιουργηθούν».

Τη συνεργασία χαιρέτισε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, η οποία δήλωσε ότι το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί με ενδιαφέρον την πρωτοβουλία και τη στηρίζει, καθώς θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της μελέτης. Επίσης, η Κοσμήτωρ της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ελπίδα Πάβη, επικρότησε τη συνεργασία και τόνισε ότι η μελέτη είναι καίρια για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Kelly McCaine (World Economic Forum), η Έλενα Χουλιάρα (AstraZeneca Hellas & Cyprus), Enrico Bellini (Philips Italy, Israel & Greece), οι οποίοι αναφέρθηκαν στις προσδοκίες των εταίρων από τη συνεργασία PHSSR. Με ποιους τρόπους θα ωφεληθούν από την PHSSR το ΕΣΥ και οι ασθενείς σχολίασαν ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος και ο Νίκος Δέδες, Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Πηγή: in.gr

 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό για το 2022-2023

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 13.00 άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που αφορά σε 300.000 δικαιούχους και θα «τρέξει» κατά την περίοδο 1η Αυγούστου 2022 – 31 Ιουλίου 2023. Ο προϋπολογισμός του είναι ύψους 35 εκατ. ευρώ – ποσό αυξημένο κατά 5 εκ. ευρώ σε σχέση με το πρόγραμμα της περιόδου 2021-2022. Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν έως τις 23 Ιουνίου και ώρα 14.00 μέσω του συνδέσμoυ

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Φέτος υπάρχει μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους παρόχους.

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο.

Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στο νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και της Σάμου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, των πολυτέκνων σε 20%. Για ΑμεΑ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμα τις επιταγές μπορούν να κάνουν διακοπές μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022.

Ποίοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που το 2021 πραγματοποίησαν 50 μέρες:

· Εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ή

· Ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

· Επιδότησης ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας ή

· Συνδυασμό των παραπάνω

Δικαιούχοι είναι επίσης οι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Επιπλέον, για να είναι κάποιος δικαιούχος, δεν πρέπει να έλαβε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού πέρσι (πρόγραμμα 2021-2022) και να μην λάβει φέτος συναφή παροχή από άλλο φορέα (π.χ. «Τουρισμός Για Όλους» του Υπουργείου Τουρισμού).

Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει ωφελούμενο ή μη μέλος ΑμεΑ στην αίτησή τους μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα.

Αναλυτικά στο https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=225938&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=email&utm_content=top_news&utm_campaign=15%2F06%2F2022&smclient=3ef25751-ec76-11e6-8a95-0cc47a6bceb8

Κ3: Ένας “Φάρος” βοήθειας καρκινοπαθών

Μια διάγνωση καρκίνου προκαλεί πάντοτε μούδιασμα στον ασθενή και στους οικείους του – όχι μόνο λόγω της ανησυχίας για την εξέλιξη της ίδιας της νόσου, αλλά και λόγω της έλλειψης πληροφόρησης για πλήθος ζωτικών ζητημάτων. Δικαιούται άδεια από τη δουλειά του ο φροντιστής, ώστε να μπορέσει να αναλάβει τη φροντίδα του δικού του ανθρώπου; Δικαιούται επίδομα ασθενείας ο καρκινοπαθής, εφόσον είναι μισθωτός; Μπορούν να παρκάρουν ο ασθενής και ο συνοδός –κατά παρέκκλιση– σε θέσεις ΑμεΑ, όσο διαρκεί η ημερήσια θεραπεία στο νοσοκομείο; Τι περιλαμβάνει η Ευρωπαϊκή χάρτα δικαιωμάτων των καρκινοπαθών;

 

«Οι ασθενείς καλούνται να λάβουν γρήγορα πολλές αποφάσεις, δεν γνωρίζουν, όμως, πού να απευθυνθούν για να λάβουν την κατάλληλη καθοδήγηση», αναφέρει στην «Κ» η Ευαγγελή Μπίστα, η οποία έχοντας 20ετή εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε υγειονομικές μονάδες, αποφάσισε μαζί με άλλους τέσσερις επαγγελματίες του χώρου να ιδρύσει το Κ3 – Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών. «Είχε συμπέσει να έχω έναν δικό μου άνθρωπο να νοσεί στο σπίτι, ταυτόχρονα να έχω και έναν συνάδελφο και πολλούς ακόμα στο περιβάλλον μου». Oταν η καταιγίδα «κόπασε» και οι φροντιστές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, ομολόγησαν ότι όλοι ήρθαν αντιμέτωποι με μια χαώδη κατάσταση.

Ολη η νομοθεσία

Το Κ3 πήρε επίσημα σάρκα και οστά τον Μάρτιο του 2020 έχοντας ως μέγα χορηγό το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ιδρυμα. Στην ιστοσελίδα του οργανισμού, που πέρα από τα ιδρυτικά μέλη διαθέτει έμμισθο προσωπικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βρίσκεται συγκεντρωμένη η κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών και τις παροχές που προβλέπονται, όπως και λίστες με τα ογκολογικά νοσοκομεία, τα κοινωνικά φαρμακεία και τους συλλόγους ασθενών. Το Κ3 συνεργάζεται με συναφείς δημόσιες υπηρεσίες, ΜΚΟ και άλλους φορείς αλληλεγγύης. «Οι λίστες μας θα ανανεώνονται συνεχώς».

Οι εχθροί που έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα του Κ3 είναι πολλοί. Στην Ελλάδα μόλις το 50% των καρκίνων διαγιγνώσκονται κατά τον έλεγχο, ενώ σπάνια προσφέρεται από την Πολιτεία η απαιτούμενη διευκόλυνση στους εμπλεκομένους (ευέλικτο ωράριο, άδειες κ.λπ.).

Ειδικά κέντρα καθοδήγησης –Κ3– των ασθενών και των φροντιστών τους για τα δικαιώματά τους και τα μέσα στήριξης από την Πολιτεία.

 

«Μόνο το 4% των ασθενών γνωρίζει τα δικαιώματά του και ένα ποσοστό πάνω από 80% αιμορραγεί οικονομικά στην προσπάθειά του να ανταπεξέλθει στις επιπρόσθετες ανάγκες κατά την περίοδο των νοσηλειών», σημειώνει η ίδια. Η πληροφόρηση, όπως και η διεκπεραίωση πολλών διαδικασιών, γίνεται διαδικτυακά. «Είναι, όμως, πολύ υψηλό το ποσοστό ψηφιακού αναλφαβητισμού στα άτομα άνω των 50, ηλικία με τα μεγαλύτερα ποσοστά καρκινοπαθών». Η πανδημία δυσχέρανε ακόμα περισσότερο τις συνθήκες για τους καρκινοπαθείς, τα δικαιώματα των οποίων παραβιάστηκαν συχνά τα τελευταία δύο χρόνια.

Το ιδεατό, λοιπόν, για κάθε ογκολογικό ασθενή είναι «η εξατομικευμένη φροντίδα», η ανάπτυξη στρατηγικών φροντίδας δηλαδή όπου στο επίκεντρο μπαίνει ο ασθενής ώστε να εδραιωθεί και “η εμπιστοσύνη μεταξύ των ογκολογικών ασθενών και των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται στην πορεία της νόσου».

«Βοηθός υγείας»

Χείρα βοηθείας αποτελεί η δωρεάν εφαρμογή «Προσωπικός βοηθός υγείας», που ανέπτυξε το Κ3. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να φορτώνουν και να διαχειρίζονται όλα τους τα αρχεία, να λαμβάνουν καθημερινή ενημέρωση για θέματα που τους αφορούν και να επικοινωνούν μέσω email με εξειδικευμένο προσωπικό του οργανισμού. Παράλληλα πραγματοποιείται επικοινωνία με κάθε αρμόδια υπηρεσία για τα αιτήματα του ενδιαφερόμενου για τα οποία υπάρχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Η εν λόγω εφαρμογή βραβεύτηκε ως η πρώτη εφαρμογή για δράσεις συνέργειας υπέρ των ασθενών στο Patient Partnership Awards 2021.

«Μετεξέλιξη του προηγούμενου προγράμματος είναι η Μονάδα Πρόληψης και Αντιμετώπισης, η οποία θα παρέχει στον ασθενή έναν δικό του άνθρωπο κατά την πορεία της νόσου εντός και εκτός νοσοκομείου». Η ιδέα θα εφαρμοστεί πιλοτικά στο Θεαγένειο, ένα από τα μεγαλύτερα ογκολογικά νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, όπου προσωπικό και εθελοντές του Κ3 θα επεξεργάζονται τις αιτήσεις των ασθενών.

Η ανακοίνωση της διάγνωσης μαζί με την ενημέρωση για το τι έπεται είναι ζητήματα που πρέπει να απαντώνται από τα μέλη της ιατρονοσηλευτικής ομάδας και της ομάδας υποστήριξης. Η ολιστική αντιμετώπιση στο θέμα του καρκίνου απουσιάζει εντελώς. Η μεθοδολογία που προτείνεται μέσω της συγκεκριμένης δράσης, περιλαμβάνει τα στάδια της χαρτογράφησης των περιστατικών καρκίνου καθορισμένου εύρους και ορίζοντα, τη διαμόρφωση διαύλων επικοινωνίας, τη δημιουργία στοχευμένων παρεμβάσεων και την οργάνωση συμβουλευτικής βοήθειας  βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων καταγραφής και αντιμετώπισης περιστατικών.

https://www.kathimerini.gr/society/561903364/enas-faros-voitheias-karkinopathon/?fbclid=IwAR06rC5Gg4NSn5MVGC8Qks7f0v70kyaZ3R4XtfwQqWIlHrP8LGT32nhZx5A