STOP cancer in the workplace. Ευρωπαική Δράση για την μείωση κρουσμάτων επαγγελματικού καρκίνου

Ο καρκίνος θεωρείται η κύρια αιτία των επαγγελματικών θανάτων στην ΕΕ. Είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο περαιτέρω δράσης για τη μείωση των κρουσμάτων επαγγελματικού καρκίνου. Για τον λόγο αυτόν, στις 25 Μαΐου 2016, έξι ευρωπαϊκοί οργανισμοί υπέγραψαν συμφωνία με την οποία δεσμεύονται να εφαρμόσουν σχέδιο εθελοντικής δράσης με σκοπό τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Η συμφωνία ανανεώθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2019.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου της Γερμανικής Προεδρίας με θέμα «STOP cancer in the workplace» (Σταματήστε τον καρκίνο στον χώρο εργασίας)  στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2020, οι εταίροι του χάρτη πορείας παρουσίασαν τη νέα στρατηγική για την περίοδο 2020-2024 .

Στρατηγική για την περίοδο 2020-2024

Για την περίοδο 2020-2024 καθορίζονται οι ακόλουθοι τέσσερις στόχοι:

  • Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες και την ανάγκη ανάληψης προληπτικής δράσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.
  • Παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις και εργαζομένους για την πρόληψη της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες στους χώρους εργασίας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στο εργατικό δυναμικό.
  • Κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και αύξηση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να πολλαπλασιαστούν οι προσπάθειες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
  • Στόχευση της καινοτομίας ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στα ερευνητικά πορίσματα και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Συμμετοχή στον Χάρτη πορείας

Από το 2021, οι εταίροι του χάρτη πορείας θα συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες για την επίτευξη μεγαλύτερου αντίκτυπου. Στόχος όλων των δραστηριοτήτων θα είναι να συμβάλουν στην πρόληψη της έκθεσης των εργαζομένων σε καρκινογόνους παράγοντες. Οι προκλήσεις είναι πρωτοπόρες και υλοποιούνται από μικρές ομάδες εταίρων του χάρτη πορείας. Ωστόσο, χρειάζονται τη συμβολή άλλων για να επιτύχουν το στόχο τους. Στις δραστηριότητες θα συμμετάσχουν  και αρκετές χώρες. Οργανώσεις από όλη την Ευρώπη καλούνται επίσης να συμμετάσχουν σε μία ή περισσότερες από αυτές τις προκλήσεις και να συμβάλουν στην ολοκλήρωσή τους.

Για να υποβάλετε την πρωτοβουλία σας, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.roadmaponcarcinogens.eu  

Πηγή: https://osha.europa.eu/el/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens

05.06 Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος :”Το κλίμα είναι το παν “. Ξανα-φανταζόμαστε, ξανα-δημιουργούμε, αποκαθιστούμε!

Η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο 5 Ιουνίου και αποτελεί κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν την ανθρωπότητα.

Σε τι βαθμό όμως ;

Στο Πανεπιστήμιο των Συρακουσών  στο Κολοράντο οργανώθηκε ομιλία για την κλιματική αλλαγή και δεν εμφανίστηκε ούτε ένας φοιτητής. Στην ερώτηση προς τον καθηγητή που το είχε οργανώσει γιατί συμβαίνει αυτό, είπε ότι οι μαθητές πιστεύουν δεν θέλουν να ακούσουν από μια εταιρεία για το κλίμα. Η επιχείρηση δεν έχει τίποτα αξιόπιστο να τους προσφέρει, είπε. Οι μαθητές θεώρησαν ότι δεν υπήρχε μια ξεκάθαρη και ασυνήθιστη προσπάθεια επίλυσης των δύο συντριπτικών προβλημάτων της εποχής μας – κλίμα και ισότητα – η επιχείρηση δεν ήταν πλέον σχετική.

Στο ίδιο επίπεδο αναφέρονται και δράσεις παγκοσμίου φήμης εταιριών όπου στην οικοδόμηση και γραφή για βιώσιμες επιχειρήσεις, ενδιαφέρονται για τα ίδια θέματα που ενδιαφέρονται οι μαθητές.Η δράση των εταιρειών για το κλίμα  απεικονίζεται στα λόγια του ποιητή μου Mark Scott ως  «ένα κλιματιστικό σε χαμηλά επίπεδα», δηλαδή ονομαστικό, αναποτελεσματικό, δύσκολο να χαλάσει το πρόβλημα. Οι ενέργειές των εταιριών  δεν θα καταλύσουν την ευρύτερη αλλαγή που ενδιαφέρεται ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων, ειδικά των νέων.

Το κλίμα αγγίζει ό, τι κάνουμε. Είναι το παν πρόβλημα.

Γίνονται κάποιες πολύ σημαντικές προσπάθειες  από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ,όπως :

Της Microsoft όπου ανακοίνωσε παλέψει ότι για τον αρνητικό άνθρακα έως το 2030. Η δήλωση όμως δεν ανέφερε μια ανάλογη ώθηση για τη νομοθεσία για το κλίμα,που αναμφισβήτητα θα ήταν η μόνη πραγματική πορεία προς μια συστημική λύση.

 Η Big Tech εξακολουθεί να αφιερώνει μόνο ένα ελαφρώς 4% των δραστηριοτήτων της, για την πολιτική για το κλίμα,

Ενώ διευθύνοντες σύμβουλοι του Fortune 500 είναι ηγέτες ενός νέου προοδευτικού επιχειρηματικού κινήματος που εκτιμά το περιβάλλον και τους εργαζομένους αλλά χωρίς να φέρουν να καταφέρουν να φερουν το θέμα προς ψήφιση. Η πραγματικότητα είναι ότι το κλίμα ωθεί τις επιχειρήσεις ως συνήθως – σε ολόκληρο το οικονομικό μας σύστημα – από όλες τις πλευρές.

Οι αλλαγές που συμβαίνουν δεν φοβίζουν τις επιχειρήσεις. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να ανακαλύψουν εκ νέου την οικονομία στην οποία δραστηριοποιείται, να επαναπροσδιορίσει τα ζητήματα ζωτικού ενδιαφέροντος για τους τρέχοντες και τους μελλοντικούς πελάτες · και να σταθεροποιήσουν τόσο την κοινωνία όσο και το κλίμα – βασικά στοιχεία για να παραμείνουμε στην επιχείρηση για πάντα. 

https://hbr.org/search?term=auden%20schendler&search_type=search-all

Ξανα-φανταζόμαστε, ξανα-δημιουργούμε, αποκαθιστούμε!

«Αυτή είναι η δική μας στιγμή», συμπληρώνει το σύνθημα του εορτασμού, παρακινώντας όλους μας να αναλάβουμε δράση εδώ και τώρα για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, να βγούμε μπροστά, να κάνουμε τον πλανήτη μας βιώσιμο και να αλλάξουμε πορεία.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος μπορεί να γίνει πράγματι η αφορμή «αναγέννησης», όπως ζητά ο ΟΗΕ για μικρους και μεγάλους .

Ο κόσμος βγαίνει από την περιπέτεια της πανδημίας, μία παγκόσμια συνθήκη που ανέτρεψε τα δεδομένα και υποχρέωσε τα πάντα, έστω προσωρινά, να «παγώσουν». Καθώς όμως η ζωή επανέρχεται στα «κανονικά» δεδομένα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως, πράγματι, μια σειρά θεωρήσεων έχει αλλάξει διά παντός. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Green Deal όσο και ο ΟΗΕ με τους 17 στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν προχωρήσει σε αλλαγές που οι πολίτες άρχισαν να βλέπουν στην καθημερινότητά τους.

Έρευνες και μελέτες

Σε αυτή τη συγκυρία, καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι επιστημονικές μελέτες που κάθε φορά καταδεικνύουν την κρισιμότητα της κατάστασης. Πρόσφατα, στο επιστημονικό περιοδικό Nature Climate Change, δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η άνοδος της θερμοκρασίας στη Γη αποδεικνύεται πως ευθύνεται για περισσότερους από το ένα τρίτο των θανάτων από θερμότητα, από το 1991 έως το 2018! Μάλιστα, η επιστημονική ομάδα που διεξήγαγε τη μελέτη, επισημαίνει πως το στοιχείο αυτό αποτελεί μόνο ένα κομμάτι του συνολικού κόστους της αλλαγής του κλίματος: Ακόμη περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από άλλες ακραίες καιρικές συνθήκες που ενισχύονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως καταιγίδες, πλημμύρες και ξηρασία – και οι αριθμοί θανάτων λόγω θερμότητας θα αυξηθούν εκθετικά με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες.

Την ίδια στιγμή όμως, οι μελέτες επιβεβαιώνουν και τη στροφή των πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης: Είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν παραπάνω για συσκευασίες προϊόντων που θα είναι ανακυκλώσιμες, να επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που με τη λειτουργία τους σέβονται το περιβάλλον, αλλά και δηλώνουν πως αξιολογούν ως σημαντικότερο πρόβλημα της ανθρωπότητας την κλιματική αλλαγή.

Δράσεις για το περιβάλλον

Ο ιδιωτικός τομέας συντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια στροφής προς την πράσινη οικονομία και σε πολλές περιπτώσεις πρωτοπορεί. Εταιρείες και βιομηχανίες αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους, θέτοντας το περιβάλλον σε προτεραιότητα και με συνεχείς δράσεις προχωρούν στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, αλλά και στην εκπαίδευση του κοινού σε έναν νέο τρόπο σκέψης και πράξης. Τέτοιου είδους προγράμματα, δράσεις και επενδύσεις συμβάλλουν στη συνολική μετάβαση της κοινωνίας στις πράσινες λύσεις και ταυτόχρονα οριοθετούν το πλαίσιο της αλλαγής για το μέλλον. Διότι, όλοι πλέον έχουμε συνειδητοποιήσει ότι για να έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον, όπου η κατάσταση θα βελτιώνεται διαρκώς, πρέπει να έχουμε πράσινη ανάπτυξη, πράσινη οικονομία, πράσινες επενδύσεις και πράσινη συνείδηση.

Για να μπορέσουμε σήμερα να γίνουμε η γενιά που θα φανταστεί ξανά, θα δημιουργήσει ξανά και θα αποκαταστήσει ξανά το περιβάλλον, τον πλανήτη:

Reimagine, recreate, restore – αυτή είναι η δική μας στιγμή!

Οι απορριπτόμενες μάσκες Covid απειλούν τα ζώα και μολύνουν τον πλανήτη

Οι επιπτώσεις της πανδημίας που συνεχίζει να πλήττει τον πλανήτη, φαίνεται πως δεν αφορούν μόνο την ομαλή λειτουργία των κοινωνιών και την επαναφορά της οικονομίας τους σε μια κανονικότητα, αλλά ενισχύουν ένα ήδη τεράστιο ζήτημα, αυτό της περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Οι μάσκες προσώπου, τα γάντια και τα μαντηλάκια  που θα παραμείνουν στο περιβάλλον για δεκαετίες, πιθανώς αιώνες, διασπώνται σε μικρότερα και μικρότερα μικροπλαστικά και νανοπλαστικά.Μάλιστα, μια μάσκα προσώπου μπορεί να απελευθερώσει έως και 173.000 μικροΐνες την ημέρα στις θάλασσες, σύμφωνα με μια μελέτη στο Environmental Advances.

Οι επιστήμονες έχουν καταγράψει την παρουσία τους στις παραλίες της Νότιας Αμερικής, στις εξόδους ποταμών στον κόλπο της Τζακάρτα, στο Μπαγκλαντές, στις ακτές της Κένυας και στα ακατοίκητα νησιά Σόκο στο Χονγκ Κονγκ, ενώ επιπλέον, έχουν φράξει αποχετεύσεις δρόμου από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Ναϊρόμπι και έχουν κολλήσει σε μηχανήματα στο δημοτικό σύστημα αποχέτευσης στο Βανκούβερ της Βρετανικής Κολομβίας.

Ακόμη, ποικίλα ζητήματα ανακύπτουν συνεχώς από την αδιάκοπη χρήση των ειδών προφύλαξης από τον κορονοïό. Τα ζώα παγιδεύονται στις μάσκες, οι μάσκες δεν πρέπει να μπαίνουν σε κάδους οικιακής χρήσης λόγω της αδυναμίας των συστημάτων ανακύκλωσης,  ενώ η ποσότητα των πλαστικών απορριμμάτων που συσσωρεύεται στους ωκεανούς προβλέπεται να τριπλασιαστεί τα επόμενα 20 χρόνια.

Στην αρχή της πανδημίας υπήρξαν αρκετές ευοίωνες προβλέψεις για την επίδραση του lockdown στο περιβάλλον και συγκεκριμένα στη μείωση των αέριων ρύπων που δημιουργούνται από την λειτουργία της παγκόσμιας βιομηχανίας. Η χαρά μετριάστηκε όμως, όταν έγινε αντιληπτός ο νέος κίνδυνος και το μέγεθός του.

Οι κυβερνήσεις των χωρών ανά τον κόσμο πρέπει να δράσουν άμεσα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα και τηρώντας τις δεσμεύσεις τους, πριν να είναι πολύ αργά!

Πηγή: nationalgeographic

Κλιματική Aλλαγή και Υγεία

Όλος ο πλανήτης αυτή τη στιγμή μετρά τις ήδη υπάρχουσες πληγές της πανδημίας και κάνει προβλέψεις για το μέλλον της. Με τον κορονοϊό στο επίκεντρο, δεν θα πρέπει κανείς να ξεχνά ή να παραμερίζει προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, τα οποία προυπήρχαν και συνεχίζουν να επεκτείνονται με αβέβαιες επερχόμενες συνέπειες.

Λιώσιμο των πάγων, θερμότεροι ωκεανοί, έντονες καταιγίδες, κύματα θερμότητας, ξηρασία, πλημμύρες και πυρκαγιές – όλα αυτά τα καλά τεκμηριωμένα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής μπορεί να φαίνονται πολύ απομακρυσμένα για πολλούς ανθρώπους για να τους ωθήσουν να υιοθετήσουν συμπεριφορές που μπορούν να επιβραδύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η αλήθεια όμως διαφέρει!

Ανεξάρτητα από το πού ζει ο καθένας ή πόσο υψηλή είναι η κοινωνικοοικονομική του κατάσταση, η κλιματική αλλαγή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του, τόσο την σωματική όσο και την ψυχική, τώρα και στο μέλλον!

Μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία έδειξαν ότι «οι άνθρωποι έχουν μια ισχυρή τάση να βλέπουν την κλιματική αλλαγή ως λιγότερο απειλητική για την υγεία τους και για την υγεία της οικογένειάς τους από ότι για την υγεία των άλλων», σύμφωνα με την Julia Hathaway και τον Edward W. Maibach στο Κέντρο Επικοινωνίας για την Κλιματική Αλλαγή στο Πανεπιστήμιο George Mason.Ένας, από δύο εμπειρογνώμονες στον τομέα της δημόσιας υγείας, ζήτησε τη δημιουργία στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας ενός «Εθνικού Ινστιτούτου Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας» για την καλύτερη ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας, των δημοσίων υπαλλήλων και των απλών πολιτών σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των επικείμενων απειλών για την ανθρώπινη υγεία από περαιτέρω αυξήσεις στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ο Dr. Howard Frumkin και ο Dr. Richard J. Jackson, και οι δύο πρώην διευθυντές του Εθνικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Υγείας στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, προειδοποίησαν ότι οι πρόσφατες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφικών πυρκαγιών και ενός ρεκόρ τυφώνων, απέδειξαν ότι η αποτυχία μας να λάβουμε σοβαρά υπόψη την κλιματική αλλαγή οδηγεί σε περιττό πόνο και θάνατο.

Ενα πλήρες άρθρο στο The New York Times στις 29 Νοεμβρίου με τον τίτλο «Ο καπνός της άγριας φωτιάς στην Καλιφόρνια δηλητηριάζει τα παιδιά», περιέγραφε βλάβες στους πνεύμονες μαζί με απειλές δια βίου για την υγεία των νέων που αναγκάζονταν να αναπνέουν αέρα γεμάτο με καπνό από πυρκαγιές που άρχισαν να μαίνονται τον Αύγουστο και να μολύνουν τον αέρα όλο το φθινόπωρο.Τα παιδιά δεν είναι τα μόνα που κινδυνεύουν, καθώς εξαιρετικά ευάλωτοι σε τέτοιες περιπτώσεις καθίστανται άτομα με αναπνευστικά προβλήματα όπως το άσθμα.

«Ενώ η υγεία όλων μπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο από την κλιματική αλλαγή, ορισμένοι άνθρωποι διατρέχουν πολύ αυξημένο κίνδυνο, όπως μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνιες ασθένειες και αναπηρίες και άτομα με λιγότερους πόρους», έγραψαν οι Dr.Hathaway και Maibach στις τρέχουσες περιβαλλοντικές εκθέσεις υγείας.Δυστυχώς, είπε ο Dr. Jackson, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, «Τα ανθρώπινα όντα ανταποκρίνονται μόνο σε αυτό που αποτελεί απειλή για αυτούς αυτή τη στιγμή».

Η κοινωνία αλλάζει, αν και αργά. Η κοινωνία πρέπει να αλλάξει. Μεγάλο βήμα της κυβέρνησης Μπάιντεν η επαναφορά στη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού.Επί του παρόντος, ο Dr. Jackson είπε «το 30 τοις εκατό των τροφίμων μας είναι σπατάλη. Αγοράστε μόνο ό, τι χρειάζεστε και χρησιμοποιήστε το πριν χαλάσει».Επαναχρησιμοποιήστε ή ανακυκλώστε υλικά αντί να πετάξετε ό, τι δεν θέλετε πλέον ούτε χρειάζεστε.

Η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική καθώς δεν υπάρχει ούτε χώρος ούτε χρόνος για ατομικότητες!

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στους New York Times και μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο εδώ

https://www.nytimes.com/2021/02/01/well/eat/climate-change-health.html