Πρόγραμμα εμβολιασμών για παιδιά,εφήβους,ενήλικες για το 2023

Εγκρίθηκε από τον υπουργό Υγείας το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους.

Το πρόγραμμα, που διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και παρατίθεται πιο κάτω, χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά παιδιά και εφήβους και το δεύτερο ενηλίκους.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων για το 2023, περιλαμβάνει τα εξής:

 • Επεξηγήσεις για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων.
 • Πρόγραμμα εμβολιασμών για παιδιά ηλικίας 4 μηνών έως 6 ετών που δεν εμβολιάστηκαν στη συνιστώμενη ηλικία σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 • Πρόγραμμα εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους ηλικίας 7 έως 18 ετών που δεν εμβολιάστηκαν στη συνιστώμενη ηλικία σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 • Ενδείξεις εμβολιασμού για τον τέτανο παιδιών και εφήβων με τραύμα.
 • Συστάσεις εμβολιασμών σε παιδιά και εφήβους με Μεταμόσχευση.

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων για το 2023, προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, ανά ηλικιακή ομάδα.
 • Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, ανά νόσο ή άλλη ένδειξη.
 • Ενδείξεις εμβολιασμού για τον τέτανο ασθενών με τραύμα.
 • Συστάσεις εμβολιασμών σε ενήλικες με Μεταμόσχευση.

Για επιπλέον πληροφορίες :

10259-paidefiboi23 10260-emvenil23

Πηγή :
https://www.iatronet.gr/article/114632/ethniko-programma-emvoliasmon-gia-paidia-kai-enhlikoys-gia-to-2023-

Πιλοτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας

Η διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διενήργησε μία
έρευνα για την παχυσαρκία στην Ελλάδα. Η ερευνητική ομάδα  προχώρησε  στην πιλοτική εφαρμογή μίας από τις προτεινόμενες λύσεις, στο πλαίσιο ενός
ευρωπαϊκού προγράμματος που τρέχει σε 10 Κέντρα Υγείας της Αττικής.
 
Η Ελλάδα είναι η πρώτη ανάμεσα στην Ευρώπη στην παιδική παχυσαρκία και κατατασσεται στις πρώτες θέσεις για την παχυσαρκία ενηλίκων.Σύμφωνα με έγκυρα ερευνητικά δεδομένα, ο επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας στα παιδιά κυμαίνεται στην Ελλάδα από 21% στην προσχολική ηλικία έως 41% στη σχολική και εφηβική ηλικία .Μάλιστα, ο επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας στα παιδιά είναι υψηλότερος σε αγροτικές περιοχές.
Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των συνοδών καρδιομεταβολικών νοσημάτων στην Ελλάδα, η ερευνητική ομάδα προχώρησε στην περιγραφή ενός “Προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης”.
 
Το Σχέδιο , σε απόλυτη συμφωνία με το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, ”Σπύρος Δοξιάδης ” , περιλάμβανε και μία εισήγηση για τη συλλογική δράση και συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι), της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Προσχολική Αγωγή, Δημοτικά και Γυμνάσια) και των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (δομές ΠΦΥ όπως Κέντρα Υγείας, Δημοτικά Ιατρεία, ΤΟΜΥ κ.ά.).

Συγκεκριμένα, η πρόταση προτείνει την υλοποίηση ενός  σχεδίου με δύο βασικούς άξονες, οι οποίοι στοχεύουν:

1.στον γενικό πληθυσμό, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης σχολικών προγραμμάτων παρέμβασης αλλά και δράσεων σε επίπεδο Δήμων, για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας για τα παιδιά και τις οικογένειές τους και

2. σε οικογένειες υψηλού κινδύνου για παχυσαρκία και συνοδά καρδιομεταβολικά νοσήματα, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης μιας διαδικασίας εντοπισμού αλλά και παρέμβασης από τις τοπικές δομές ΠΦΥ, δρώντας συμπληρωματικά ως προς τον πρώτο άξονα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του δεύτερου άξονα πραγματοποιείται ένας μη επεμβατικός προ-συμπτωματικός έλεγχος, με τη χρήση της θεσμοθετημένης και υποχρεωτικής διαδικασίας συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του μαθητή (ΑΔΥΜ) και του εμπλουτισμού του με ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για τους γονείς.Με βάση τις πληροφορίες που θα συλλέγονται από το ΑΔΥΜ και το ερωτηματολόγιο γονέων, οι οικογένειες με παιδιά ή γονείς με υπέρβαρο ή παχυσαρκία και αυξημένο κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2  θα παραπέμπονται σε τοπικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) για αιματολογικό έλεγχο (λιπιδαιμικό και γλυκαιμικό προφίλ) και μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Οι οικογένειες που διαπιστώνεται ότι όντως βρίσκονται σε κίνδυνο θα μπορούν να μπουν σε ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής και υποστήριξης για αλλαγή του τρόπου ζωής αλλά και περιοδικής παρακολούθησης των δεικτών υγείας τους μέσα από τις τοπικές δομές ΠΦΥ.

Στην Αττική , στα 10 Κέντρα Υγείας,έχει ήδη ξεκινήσει ήδη η εφαρμογή του δεύτερου άξονα.Πλήθος ατόμων έχουν παραπεμφθεί να εξεταστούν στα Κέντρα υγείας μετα την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.Τόσο τα άτομα με προδιαβήτη όσο και οι διαβητικοί ασθενείς που εντοπίζονται από αυτή τη διαδικασία έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης υλοποιούμενο από μια διεπιστημονική ομάδα ιατρών, διαιτολόγων και νοσηλευτών.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του έργου αλλά και για τη μείωση του αριθμού των επισκέψεων στα Κέντρα Υγείας, στους συμμετέχοντες θα δίνεται πρόσβαση σε μια ψηφιακή εφαρμογή υγείας για κινητά τηλέφωνα, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τις οικογένειες να αυτοδιαχειριστούν αποτελεσματικά την κατάσταση της υγείας τους.
 

5 Δεκεμβρίου : Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή

Σήμερα την #ΠαγκόσμιαΜέραΕθελοντή όλοι εμείς στο #Καπα3 θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε όλη τη νέα γενιά εθελοντών μας που κατάφερε να αποτελέσει εφαλτήριο δράσεων με μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο .
Ευχαριστούμε !!

Ο εθελοντισμός αφορά στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών, χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, για ένα κοινωφελή σκοπό είτε με πρωτοβουλία του ίδιου του ατόμου, είτε είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή φορέα.

 Στις μέρες μας, αποτελεί θεσμό που εμπερικλείει οργανωμένη δυναμική συμμετοχή των εθελοντών μέσα από φορείς, σωματεία και οργανώσεις. Μέσα στο πλαίσιο μια κουλτούρας προσφοράς και αλτρουισμού οι πολίτες μπορούν να βρουν τρόπους δημιουργικής και ουσιαστικής κοινωνικής εθελοντικής προσφοράς.

Για εμας στο Καπα3 ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ ΜΑΣ αποτελούν θεμέλιο λίθο και εφαλτήριο δράσεων ακόμα μεγαλύτερο κοινωνικού αντίκτυπου.
Ένα μικρό δείγμα της χαρά μας που τους έχουμε δίπλα μας ήρθε μέσα από την συνεργασία μας την #MissyMerida. Ενα μπλουζάκι για κάθε εθελοντή του ΚΑΠΑ3.
Γιατί έκαναν πολλούς να πιστέψουν στο “ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ” με την παρουσία τους και την ηθική τους.
👇👇Η ομάδα του #ΚΑΠΑ3 θα χαρεί να σας ενημερώσει για τις δράσεις και των πρόγραμμα των εθελοντών αλλά και πως μπορείτε να αποκτήσετε την υπέροχη μπλούζα στέλνοντας ένα μνμ στο :
🔎 Find out more: https:www.kapa3.gr
☎️ 21 0522 1424
✉️ info@kapa3.gr
✉️ k3thes@kapa3.gr
📌 Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών
🌍 Πειραιώς 6, 10431 Ομόνοια, 2ος Όροφος
🌍 Θεσσαλονίκη, Θεαγένειο Νοσοκομείο, στην είσοδο
& στην Πυλαία, Μ.Η.Ν. “Ν. Κούρκουλος”, 1ος όροφος
Δείτε μερικά από τα αγαπημένα πρόσωπα μας

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), , στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2020-21» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 53552/Ζ1/12-05-2022, ΦΕΚ 2412/B’/16-05-2022) προκηρύσσει κατ’ εκτίμηση 3.000 προπτυχιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς  Κοινωνικές Ομάδες. 
 
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 16 ΔΕκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00. 
 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο παρακάτω  λινκ 

https://ams.iky.gr.

 

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται αποκλειστικά με κωδικούς taxisnet του/της Υποψήφιου/ας. Ενώ για την υποβολή της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή απαιτείται η δήλωση των παρακάτω στοιχείων:

 

α)  Προσωπικά στοιχεία του/της Υποψήφιου/ας,

 

β)  ΑΜΚΑ του/της Υποψήφιου/ας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να μελετήσουν την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, η οποία περιλαμβάνει τις προυποθέσεις, τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν.
Συγκεκριμένα,όσον αφορά τους υποψηφίους με πιστοποιημένη αναπηρία ισχύουν οι παρακάτω ρυθμίσεις:
  Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες στην οποία εντάχθηκαν το αργότερο έως 31.08.2021 και το «Κατά Κεφαλήν Εισόδημα» τους, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. Β’ «Ορισμοί»  της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων (9.000,00) ευρώ:  
 •   Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 
 •  Ο/Η Υποψήφιος/α έχει σύζυγο ή/και τέκνα- Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 
 •  Υποψήφιος/α με αναπηρία τουλάχιστον 50%.  
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να μελετήσουν την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, η οποία περιλαμβάνει τις προυποθέσεις, τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν.

 

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Το εγχειρίδιο των κοινωνικών κανόνων προσαρμόζεται με σκοπό να διασφαλίσει την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεων, να προστατέψει τους εργαζόμενους πάντα σε ίσοτιμη βάση αλλά και να καθοδηγήσει πολιτικές προς μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη η οποία είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και γεμάτη ευκαιρίες.

Από 02.08.2022 όλα τα κράτη οφείλουν να εφαρμόζουν κανόνες για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές .Οι κανόνες καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα για την άδεια πατρότητας,τη γονική άδεια και την άδεια φροντίδας.Θεσπίζουν πρόσθετα δικαιώματα όπως το δικαίωμα για ευέλικτο ωράριο εργασίας αλλά και άδειας για οικογενειακούς λόγους.

Οδηγίες έχουν δοθεί ειδικά για την προστασία των γυναικών όπου το ποσοστό απασχόλησης είναι κατά 10.8%χαμηλότερο από εκείνο των ανδρών.Επιπλέον μόνο το 68%των γυναικών που έχουν ευθύνες φροντίδας εργάζονται σε σύγκριση με το 81% των ανδρών που έχουν τις ίδιες ευθύνες.

Η οδηγία είναι ξεκάθαρη ως προς την προστασία των εργαζομένων :

ΑΔΕΙΑ για οικογενειακους Λογους σε γονείς και φροντιστές ώστε να συνδυάζουν επαγγελματική και ιδιωτική ζωή.

Πιο αναλυτικά στην Ευρωπαική οδηγία (ΕΕ)2019/1158 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις όποτε και θεσπίζει ατομικά δικαιώματα όπως τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για τους εργαζόμενους γονείς ή τους φροντιστές

Ορίζει ως

άδεια φροντίδας: την άδεια από την εργασία για τους εργαζόμενους ώστε να παρέχουν προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο,όπως ορίζεται σε κάθε κράτος μέλος

ενώ ως

«φροντιστή»: εργαζόμενος που παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, όπως ορίζεται σε κάθε κράτος μέλος·

«συγγενή»: ο γιος του εργαζομένου, η κόρη του, η μητέρα του, ο πατέρας του, ο/η σύζυγός του ή, αν το εθνικό δίκαιο αναγνωρίζει το σύμφωνο συμβίωσης, ο/η σύντροφός του με σύμφωνο συμβίωσης·

Τέλος ως

«ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας»: η δυνατότητα των εργαζομένων να προσαρμόζουν τη μορφή απασχόλησής τους, μεταξύ άλλων με τη χρήση ρυθμίσεων τηλεργασίας, ευέλικτου ωραρίου εργασίας, ή με την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας

Οι εργάσιμες ημέρες που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 6 νοούνται ως αναφερόμενες στην πλήρη απασχόληση, όπως ορίζεται στο οικείο κάθε κράτος μέλος.Το δικαίωμα ενός εργαζόμενου σε άδειες μπορεί να υπολογίζεται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου, σε συμφωνία με τη μορφή απασχόλησης που προβλέπεται στη σύμβαση εργασίας ή στη σχέση εργασίας του εργαζομένου.

Σημειώνουμε ότι στην οδηγία ξεκαθαρίζεται στα άρθρα 6,7,8 ότι πρέπει το κάθε κράτος μέλος να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστούν οι πέντε εργάσιμες μέρες ετησίως και να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 5 παράγραφος 2 λαμβάνουν πληρωμή ή επίδομα σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Όσο αφορά τις Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 9 οι φροντιστές, δικαιούνται να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας. Οι εργοδότες εξετάζουν και διεκπεραιώνουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τις αιτήσεις για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο των ίδιων όσο και των εργαζομένων.

Περισσότερα :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EL

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_el

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=1137&furtherNews=yes&newsId=9938

Οδηγός για ασφαλείς διακοπές από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εφιστά την προσοχή στους παραθεριστές, για την πρόληψη προβλημάτων υγείας που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.  Μάλιστα, τα συνεργεία του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής διένειμαν σχετικό ενημερωτικό υλικό, στα λιμάνι του Πειραιά.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης τόνισε την σημασία της τήρησης των μέτρων προφύλαξης ,για την πρόληψη των απρόβλεπτων καταστάσεων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία μας . «Η αλλαγή περιβάλλοντος κατά της διάρκεια των διακοπών μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους, ειδικά για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι χρόνιοι πάσχοντες.», τόνισε ο Γ. Πατούλης.

Ας δούμε τον οδηγό, για ασφαλείς διακοπές που συνέταξε το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής κ. Χαρίλαος Κ. Κουτής,MD,MPH,MSc,PhD , Ιατρός Επιδημιολόγος,  Ομ. Καθηγητής Υγιεινής Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

Προγραμματισμός Ταξιδιού

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Εισιτήρια χρόνος ταξιδιού, ατομικά μέσα προστασίας μάσκες καπέλα γάντια απολυμαντικά
Δικό σας αυτοκίνητο Ελέγξτε το αυτοκίνητο σας πριν τις διακοπές. Τηρείται αυστηρά τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης.
Στάση κάθε 100 χιλιόμετρα σε οργανωμένο παρκιγκ

Διατροφή
Νερό – Τρόφιμα

 • Αποφεύγετε την κατανάλωση νερού βρύσης και πάγου που δεν είναι ελεγχόμενα.
 • Να ζητάτε το ποτό σας χωρίς πάγο. Μην πίνετε ποτά με αναψυκτικά.
 • Να καταναλώνετε μόνο βρασμένα, ξεφλουδισμένα ή καλά πλυμένα λαχανικά και φρούτα.
 • Πίνετε εμφιαλωμένο νερό εάν δεν είναι ασφαλές του δικτύου.
 • Το κρέας και τα ψάρια πρέπει να είναι πολύ καλά ψημένα
 • Να αποφεύγετε τα τρόφιμα και τα ποτά από πλανόδιους πωλητές ή από μέρη όπου δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής.
 • Να αποφεύγετε το σερβίρισμα από μπουφέδες στους οποίους δεν χρησιμοποιούνται προστατευτικά καλύμματα και ψυκτικά μέσα.
 • Να προτιμάτε τρόφιμα συσκευασμένα με ετικέτα.
 • Να αποφεύγετε την κατανάλωση μη παστεριωμένου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.
 • Να αποφεύγετε την κατανάλωση κρύων σαλτσών, που δεν βρίσκονται σε ψυγείο.
 • Μην ξεχνάτε στις διακοπές τα ευπαθή άτομα.
 • Μην ξεχνάτε το καλό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι.
 • Να πίνετε πολλά υγρά (ιδιαίτερα τα παιδιά και τα ευπαθή άτομα).
 • Μην αφήνετε μόνο του το σκύλο σας μέσα στο αυτοκίνητο.
 • τροφικές δηλητηριάσεις
 • Η χρήση αντιδιαρροϊκών απαγορεύεται σε παιδιά μικρότερα των 2 ετών. Τα παιδιά και οι γέροι αφυδατώνονται πολύ γρήγορα από τις διάρροιες.

Ηλιος

 • Να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο κατά τις μεσημβρινές ώρες (12-4 μ.μ.).
 • Να μην εκτίθεστε στον ήλιο χωρίς αντιηλιακό (με Δ.Π >20), ακόμα και όταν κολυμπάτε.
 • Να φοράτε όλοι γυαλιά ηλίου και καπέλο .
 • Σε πολύωρη έκθεση, να φοράτε μακριά, ανοιχτόχρωμα, βαμβακερά ρούχα.
 • Προσοχή στα μικρά παιδιά  και στα ευπαθή άτομα κατά την παραμονή τους στην θάλασσα.

Υψόμετρο

 • Η ταχεία άνοδος σε υψόμετρο μπορεί να συνοδεύεται από αίσθημα εύκολης κόπωσης, πονοκέφαλο, ναυτία, αϋπνία και ευερεθιστότητα, σε υψόμετρο πάνω από 2.500 μέτρα.
 • Η δημιουργία θρόμβων αίματος στις φλέβες των ποδιών μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε ταξίδι διάρκειας άνω των 10 ωρών. Περπατάτε στις στάσεις, να πίνετε αρκετά υγρά, να φοράτε ειδικές ελαστικές κάλτσες.

Ερωτική συμπεριφορά

 • Αποφύγετε τους πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους.
 • Αποφύγετε τη σεξουαλική επαφή με άγνωστα άτομα.
 • Φοράτε πάντα προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική πράξη.

Θάλασσα

 • Τα παιδιά είναι πολύ ευαίσθητα στις μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και στην ηλιακή ακτινοβολία, και  σε άγνωστο περιβάλλον.
  Προστατέψτε τα παιδιά από τον ήλιο με ειδικές αντιηλιακές κρέμες. Φορέστε τους καπέλο. Ελαφρά βαμβακερά ρούχα ανοιχτού χρώματος.
 • Μην κάνετε μόνοι σας κατάδυση.
 • Μην ξαπλώνετε στην άμμο ή στο χώμα χωρίς πετσέτα. Να φοράτε κλειστά παπούτσια όταν περπατάτε σε υγρό χώμα ή λάσπη.
 • Φοράτε παπούτσια θαλάσσης
 • .Προσοχή στις μέδουσες.
 • Χαλαρώστε και ζητήστε βοήθεια σε περίπτωση που υποστείτε κράμπα στα πόδια μέσα στην θάλασσα
 • Μην κάνετε μπάνιο σε άγνωστες παραλίες μόνοι σας

Έντομα – παράσιτα – ζώα

 • Μη χαϊδεύετε άγνωστα ζώα. Αν σας δαγκώσει κάποιο ζώο, απολυμάνετε την πληγή και αναζητήστε Ιατρική βοήθεια.
 • Όλα τα τσιμπήματα των εντόμων προκαλούν τοπική αλλεργική αντίδραση.
 • Να ντύνεστε κατάλληλα, με μακριά παντελόνια και κλειστά παπούτσια, όταν βαδίζετε σε δάσος ή σε ψηλό χορτάρι.
 • Να χρησιμοποιείτε εντομοαπωθητικά που περιέχουν DEET.
 • Να τινάζετε καλά τα ρούχα και τα παπούτσια πριν τα φορέσετε και τα σεντόνια πριν ξαπλώσετε.

Αν, σας τσιμπήσει κάποιο έντομο:

 • Απολυμάνετε την πληγή με κάποιο αντισηπτικό.
 • Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν εμφανίσετε πρήξιμο ή δυσκολία στην αναπνοή ή αν πρόκειται για τσίμπημα σκορπιού ή αράχνης που ζουν σε τροπικές χώρες.
 • Τα τσιμπούρια προσκολλώνται στα ρούχα ή στο δέρμα κατά τη βάδιση σε δασικές κυρίως περιοχές.
 • Οι μύγες μπορούν να μεταδώσουν μικρόβια.

Φορητό φαρμακείο
Τι θα πρέπει να περιέχει;

 • Επίδεσμο απλό 2,5 x 5 εκ. και 2,5 x 10 εκ., μη αποστειρωμένο
 • Βαμβάκι, Τσιρότα, Τριγωνικό επίδεσμο Αιμοστατικό πιεστικό επίδεσμο, Οινόπνευμα. Αντισηπτικό διάλυμα οξυζενέ
 • Βάμμα ιωδίου Αντισηπτικό διάλυμα μερκουροχρώμα
 • Διάλυμα αμμωνίας,Αναλγητικές αντιφλεγμονώδεις ταμπλέτες και αναλγητική αντιφλεγμονώδη αλοιφή
 • Αντιόξινες,αντιδιαρροϊκές,ταμπλέτες,Αντιπυρετικές
 • Ταμπλέτες κατά της τροφικής δηλητηρίασης, Αντιισταμινικές ταμπλέτες και αλοιφή, Αντιμικροβιακό κολλύριο για τους οφθαλμούς
 • Κορτιζονούχο αλοιφή για τοπική εφαρμογή, Αντιηλιακή κρέμα
 • Κρέμα για επούλωση δερματικών εγκαυμάτων
 • Ταμπλέτες κατά της ναυτίας και καθαρτικές
 • Ηλεκτρολύτες σε σκόνη ,Φυσιολογικό ορό
 • Αποστειρωμένες γάζες Αυτοκόλλητες γάζες
 • Λευκοπλάστη Ψαλίδι κοινό, λαβίδα, παραμάνες ασφαλείας
 • Παγοκομπρέσα Αιμοστατικό λάστιχο Σύριγγες των 2,5 και 5 ml. Θερμόμετρο, Επάρκεια φαρμάκων για τα ευπαθή ατομα(ιδιαίτερα εάν πάτε σε νησιά ή ορεινές περιοχές)

Χρήσιμα τηλέφωνα της περιοχής (Αστυνομίας, Κέντρου Υγείας, Νοσοκομείου, Φαρμακείων, Δήμου, Ιατρικού συλλόγου κ.λπ.).

https://www.isathens.gr/syndikal/10482-odigos-gia-asfaleis-diakopes.htmlο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για ανισότητες του παιδικού καρκίνου στην Ευρώπη.

Η νέα αναφορά του ΠΟΥ επικεντρώνεται στις ανισότητες που αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη ασθενείς του παιδικού καρκίνου και εξετάζει τους τρόπους δράσης σε εθνικά και περιφερειακά επίπεδα όσον αφορά την ασθένεια.

Σημαντική πρόοδος σε ποσοστά επιβίωσης

Αναφέροντας το γεγονός πως η συνολική επιβίωση 5 ετών για παιδιά με καρκίνο έχει αυξηθεί από 30% που ήταν στη δεκαετία του 1960, σε πάνω από 80% στις μέρες μας, η αναφορά αποδίδει αυτή την επιτυχία σε παράγοντες όπως τη βελτίωση των φαρμάκων, των διαγνωστικών μεθόδων αλλά και την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη.

Τη προηγούμενη χρονιά την Ευρώπη, 4.8 εκατομμύρια άτομα διαγνώστηκαν με καρκίνο και 2.1 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους λόγω της ασθένειας. Με βάση πρόσφατα δεδομένα, καθημερινά, περισσότερα από 1000 παιδία μαθαίνουν πως πάσχουν από καρκίνο.

Αναφέρεται πως σε χώρες υψηλού εισοδήματος ο καρκίνος δεν θεωρείται πια θανατική ποινή για παιδιά και εφήβους, δυστυχώς όμως αυτό δεν ισχύει για όλες τις περιοχές της Ευρώπης.

Είναι πολύ σημαντικό να γίνουν δράσεις οι οποίες θα μειώσουν τα χάσματα που ακόμη υπάρχουν όσον αφορά τον παιδικό καρκίνο και τη θεραπεία του, έτσι ώστε κάθε παιδί με καρκίνο να έχει την καλύτερη δυνατή ευκαιρία στην αντιμετώπιση του.

Η θνησιμότητα εμφανίζεται σε ποσοστά από 9% σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έως και 57% σε άλλες. Αυτή η έντονη διαφορά αντιπροσωπεύει πολυάριθμες ανισότητες που αφορούν τον νεαρό ευπαθή πληθυσμό και είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν, τονίζει ο ΠΟΥ.

Οι βασικοί παράγοντες που φαίνεται να οδηγούν σε αυτή την έντονη διαφορά είναι οικονομικοί αλλά και κοινωνικοί, με έμφαση στο εισόδημα, το φύλο, τη κοινωνική ομάδα, την ηλικία αλλά ακόμη και η εγγύτητα σε αστικά κέντρα

Στη αναφορά επίσης ο παιδικός καρκίνος ερευνάται και ως αιτία ανισοτήτων, αναλύοντας τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν στην ενήλικη ζωή τους παιδία που επιβιώνουν από τον καρκίνο, καθώς μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα την σωματική υγεία τους, την ψυχική υγεία τους αλλά και τις ευκαιρίες τους στον εργασιακό χώρο.

Κάποιες από τις αναφερόμενες ανισότητες είναι η έλλειψη φαρμάκων σε κλινικές, οι αργοπορημένες ή λανθασμένες διαγνώσεις λόγω μειωμένης γνώσης για τον παιδικό καρκίνο αλλά και ο μειωμένος αριθμός παιδιατρικών κλινικών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην αναφορά του προτείνει κάποιες πολύ σημαντικές δράσεις.

 • Την επένδυση στην συλλογή δεδομένων και στην ανάλυση τους.
 • Την εξασφάλιση δωρεάν διάγνωσης και θεραπείας για να αποφευχθούν τα τεράστια έξοδα που βαραίνουν τις οικογένειες.
 • Τη χρηματοδότηση επαγγελματικής κατάρτισης γιατρών και νοσηλευτών για την  εξασφάλιση των απαραίτητων γνώσεων και τη χρήση τυποποιημένων πρωτοκόλλων αντιμετώπισης του παιδικού καρκίνου.
 • Την υποστήριξη των επιζώντων για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων προβλημάτων που μπορεί να έχουν με την εγκαθίδρυση Πλάνων Υποστήριξης και Φροντίδας (Support Care Plans).
 • Tην οικονομική και κοινωνική υποστήριξη των επηρεασμένων οικογενειών.

Περισσότερα :

https://news.un.org/en/story/2022/02/1111992

Διατροφή ενηλίκων μετά από παιδικό καρκίνο

Mελέτη που διεξήχθη από το τμήμα του Πανεπιστημίου Tufts, στη Μασαχουσέτη, σε συνεργασία με το Παιδικό Ερευνητικό Νοσοκομείο St. Jude, στο Τενεσί εξέτασε εάν υπήρχε σχέση μεταξύ της θεραπείας του παιδικού καρκίνου και της διατροφικής πρόσληψης των επιζόντων. Η μέθοδος,χρησιμοποίησε ένα αυτοχορηγούμενο ερωτηματολόγιο Block Food Frequency,σε 2.570 ενήλικες που είχαν ξεπεράσει τον παιδικό καρκίνο και έδειξε:

ότι οι επιζώντες από καρκίνο της παιδικής ηλικίας, έχουν, πολύ συχνά, κακή διατροφή κατά την ενήλικη ζωή τους.

είχαν ιδιαίτερα χαμηλές προσλήψεις τροφών ολικής άλεσης, αλλά υπερβολικές προσλήψεις νατρίου και κενών θερμίδων

κατανάλωναν λιγότερο από αυτό που συνίσταται φυτικές ίνες, κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, βιταμίνη D και Ε.

Ο επικεφαλής της έρευνας Δρ. Fang Fang Zhang, από το Πανεπιστήμιο Tufts, εξηγεί ότι τα υπερβολικά επίπεδα νατρίου και κορεσμένου λίπους που βρέθηκαν στους συμμετέχοντες, αποτελούν παράγοντες κινδύνου για χρόνιες ασθένειες όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο διαβήτης και η παχυσαρκία. Μία δίαιτα που αποτελείται από

φρούτα, λαχανικά και τρόφιμα ολικής άλεσης, με περιορισμένες ποσότητες λίπους, κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος, καθώς και λιγότερη πρόσθετη ζάχαρη,

μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης δεύτερου καρκίνου και χρόνιων παθήσεων, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Οι ερευνητές, χρησιμοποίησαν τον Δείκτη Υγιεινής Διατροφής για να υπολογίσουν πόσο καλά συμμορφώθηκαν με τις Διατροφικές Κατευθυντήριες γραμμές οι συμμετέχοντες. Η ομάδα των συμμετεχόντων είχε κατά μέσο όρο μόνο 57,9 στη κλίμακα.

Επισημαίνουν τη σημασία της ενσωμάτωσης της διατροφής στη φροντίδα του καρκίνου. Δηλώνουν ότι η  υγιεινή διατροφή μπορεί να βελτιώσει τη σωματική και πνευματική λειτουργία των επιζώντων από καρκίνο της παιδικής ηλικίας.Ο Δρ Ζανγκ αναφέρει ότι οι ενήλικες επιζώντες από καρκίνο έχουν «χειρότερη συνολική ποιότητα διατροφής σε σύγκριση με τους ελέγχους που ταιριάζουν με την ηλικία και το φύλο στην Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής».

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η τρέχουσα μελέτη δεν έλαβε υπόψη τα συμπληρώματα διατροφής, όπως βιταμίνες ή μέταλλα.

Περισσοτερα στο: https://www.careacross.com/news/childhood-cancer-survivors-lack-a-balanced-diet

 

Η γνώση για τα δικαιώματα μας είναι η δύναμη μας

5 οι κύριες αιτίες που οι γονείς καθυστερούν το εμβόλιο HPV στα παιδιά τους

Παρά τα περισσότερα από 15 χρόνια σταθερών στοιχείων ότι τα εμβόλια HPV είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι περισσότεροι γονείς αναφέρουν ανησυχίες για την ασφάλεια των εμβολίων τα τελευταία χρόνια. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη γιατροί και ηγέτες δημόσιας υγείας να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανησυχίες με τους γονείς, σύμφωνα με τους επιστήμονες που ηγήθηκαν της μελέτης.

Το εμβόλιο HPV προστατεύει από έξι διαφορετικά είδη καρκίνου (τραχήλου, πρωκτού, πίσω λαιμού, πέους, κόλπου και αιδοίου) που προκαλούνται από μόλυνση με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων ή HPV.

Το εμβόλιο συνιστάται για κορίτσια και αγόρια ηλικίας 11 ή 12 ετών. Αν και τα ποσοστά εμβολιασμού αυξάνονται από τότε που εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο HPV από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) το 2006, μόνο το 59% των νέων ηλικίας 13 έως 17 ετών εμβολιάστηκαν πλήρως το 2020 .

Μερικοί γονείς ανέκαθεν ανέφεραν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια για την άρνηση λήψης του εμβολίου HPV για τα παιδιά τους. Αλλά από το 2015 έως το 2018, έδειξε η μελέτη, το ποσοστό των γονέων που αρνήθηκαν το εμβόλιο HPV για τα παιδιά τους λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια σχεδόν διπλασιάστηκε. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι αναφορές για σοβαρά προβλήματα υγείας μετά τον εμβολιασμό κατά του HPV ήταν σταθερά σπάνιες, σύμφωνα με τη μελέτη.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου στο JAMA Network Open .

«Η υποψία μας είναι ότι οι αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια πιθανώς οφείλονται στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ανθρώπων που προσπαθούν να βρουν πληροφορίες για τα εμβόλια στο Διαδίκτυο», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής της μελέτης, Kalyani Sonawane, Ph.D., του UTHealth School of Public. Υγεία στο Χιούστον του Τέξας.

Η μελέτη εξέτασε δεδομένα από το 2015 έως το 2018, σημείωσε ο Δρ Vanderpool, πολύ πριν από την πανδημία COVID-19 και τον αυξανόμενο δισταγμό σχετικά με τα εμβόλια για τον COVID-19. «Η ανησυχία μου είναι ότι θα έχετε μια συνέργεια ή σύγκλιση και η διστακτικότητα του εμβολίου HPV μπορεί να επιδεινωθεί», είπε.

«Οι κοινότητες δημόσιας υγείας και ελέγχου του καρκίνου θα πρέπει να σκέφτονται πώς να αντιμετωπίσουν αυτό το πιθανό αποτέλεσμα τόσο μέσω της έρευνας επικοινωνίας για την υγεία όσο και μέσω της πρακτικής δημόσιας υγείας», πρόσθεσε ο Δρ Vanderpool.

Περισσότεροι γονείς αναφέρουν ανησυχίες για την ασφάλεια

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τα αποτελέσματα μιας μεγάλης έρευνας από το CDC σε γονείς εφήβων ηλικίας 13 έως 17 ετών. Από το 2015 έως το 2018, περισσότεροι από 39.000 φροντιστές εφήβων που δεν είχαν λάβει το εμβόλιο HPV ανταποκρίθηκαν στην έρευνα και επέλεξαν 1 από τους 31 λόγοι για την απόρριψη του εμβολίου.

Οι πέντε κορυφαίοι λόγοι που επιλέχθηκαν ήταν:

 • “Ανησυχίες για την ασφάλεια”
 • “Δεν προτείνεται”
 • “Έλλειψη γνώσης”
 • “Μη σεξουαλικά ενεργός”
 • “Δεν χρειάζεται ή δεν είναι απαραίτητο”

Το 2015, το 13% των γονέων είχε αναφέρει ανησυχίες για την ασφάλεια ως τον κύριο λόγο για την απόρριψη του εμβολίου HPV. Αλλά μέχρι το 2018, αυτό το ποσοστό είχε αυξηθεί στο 23%. Την ίδια περίοδο, σημειώθηκε πτώση στο ποσοστό των γονέων που αναφέρουν τρεις από τους άλλους πιο συνηθισμένους λόγους για την απόρριψη ή την καθυστέρηση του εμβολίου για τον HPV.

Παρενέργειες εμβολίου HPV

Τα εμβόλια HPV μπορεί να προκαλέσουν πόνο, πρήξιμο και ερυθρότητα στο σημείο που έγινε η εμβολιασμός, καθώς και πονοκεφάλους, κόπωση και ναυτία. Οι πιο συχνές σοβαρές παρενέργειες του εμβολιασμού κατά του HPV είναι η ζάλη και η λιποθυμία. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα εμβόλια HPV οδηγούν σε στειρότητα ή αυτοάνοσα νοσήματα, αν και αυτοί είναι κοινοί μύθοι.

Παραπληροφόρηση για τα εμβόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Γιατί ανησυχούν περισσότεροι γονείς τώρα για την ασφάλεια του εμβολίου [HPV] από ό,τι όταν πρωτοκυκλοφόρησε ή το 2015; τώρα που έχουν χορηγηθεί πάνω από 135 εκατομμύρια δόσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες;». Ο Nosayaba Osazuwa-Peters, Ph.D., MPH, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Duke, και οι συνάδελφοί του έγραψαν σε ένα σχόλιο για τη μελέτη 

«Μελέτες έχουν δείξει ότι ενώ τα άτομα εμπιστεύονται τους επαγγελματίες υγείας για πληροφορίες υγείας, ένας αυξανόμενος αριθμός στρέφεται στο διαδίκτυο για πρώτη και δεύτερη γνώμη σχετικά με τον HPV, τα εμβόλια HPV και τον καρκίνο που σχετίζεται με τον HPV», συνέχισαν.

Δυστυχώς, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια HPV και τον καρκίνο που βρίσκονται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ανακριβείς . Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί οι αρνητικές και εσφαλμένες πληροφορίες -που ονομάζονται επίσης παραπληροφόρηση- σχετικά με τα εμβόλια HPV στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε ο Δρ Sonawane. Και η έρευνα έχει δείξει ότι οι γονείς που εκτίθενται σε παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια HPV στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λιγότερο πιθανό να εμβολιάσουν τα παιδιά τους .

Προγράμματα σε εθνικό επίπεδο, όπως το πρόγραμμα «Εμβολιασμός με Εμπιστοσύνη» του CDC , μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης για τα εμβόλια και να παρέχουν πόρους για αποτελεσματική επικοινωνία, είπε ο Δρ Sonawane.

Για να αλλάξουμε τη γνώμη των ανθρώπων, το κλειδί είναι να μην είμαστε επικριτικοί και να παρέχεται ο χρόνος και ο χώρος για εις βάθος συνομιλίες, σημείωσε ο Δρ Κόμπριν.

Εκτός από τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις για ένα θέμα, η συμπεριφορά των ανθρώπων επηρεάζεται επίσης από «τα πράγματα που βλέπουν τους φίλους και την οικογένειά τους και σημαντικούς ανθρώπους στην κοινότητά τους να συστήνουν ή να κάνουν για τον εαυτό τους», πρόσθεσε.

Το NCI έχει χρηματοδοτήσει 11 ερευνητικά έργα για να διερευνήσει την επιρροή που έχουν οι τοπικοί οργανισμοί στα μέλη της κοινότητας με διστακτικότητα έναντι του εμβολίου HPV. Αν και τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, οι μελέτες υποδεικνύουν ότι οι αξιοσέβαστοι τοπικοί οργανισμοί μπορούν να έχουν θετική επίδραση στις αντιλήψεις των ανθρώπων για τα εμβόλια HPV, είπε ο Δρ Kobrin.