Η Τεχνητή Νοημοσύνη «στη μάχη» κατά του καρκίνου

Μια ομάδα επιστημόνων από το Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η οποία συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο INCISIVE, διερευνά τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση και τη βελτίωση της απεικόνισης περιστατικών καρκίνου.

Συγκεκριμένα, το ΑΠΘ συμμετέχει με την διεπιστημονική ομάδα ερευνητών του Τμήματος Ιατρικής, με συντονίστρια την επίκουρη καθηγήτρια του Εργαστηρίου  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής – Απεικονιστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Ιωάννα Χουβαρδά, και συνεργάτες από τα νοσοκομεία «Παπαγεωργίου» και «Θεαγένειο» καθώς και με τα Εργαστήρια Ακτινολογίας-Ακτινοδιαγνωστικής και Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής. Η συμμετοχή του Αριστοτελείου είναι διττή: αφενός αφορά την ανάπτυξη διαδικασιών εναρμόνισης δεδομένων και δημιουργίας συστημάτων στήριξης ιατρικής απόφασης που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και αφετέρου τη συλλογή δεδομένων και την αξιολόγηση των προτεινόμενων μεθόδων.

Η κοινοπραξία του ερευνητικού έργου συγκεντρώνει εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, της επεξεργασίας ιατρικών εικόνων, της ανάλυσης δεδομένων, της ασφάλειας, των σύνθετων ICT (Information and Communication Technologies – Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών) συστημάτων της υψηλής υπολογιστικής απόδοσης (High-Performance Computing), της κλινικής έρευνας και πρακτικής του καρκίνου, των νομικών και ηθικών θεμάτων και του σχεδιασμού/ανάπτυξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και εγκαθίδρυση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας (εργαλειοθήκη) η οποία βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και θα αποτελείται από καινοτόμα μοντέλα, σε συνδυασμό με ένα σύνολο προβλεπτικών, περιγραφικών και προδιαγραφικών/προγνωστικών αναλυτικών εργαλείων που θα επιτρέπουν έτσι την πολυτροπική και πολυκάναλη διερεύνηση των διαθέσιμων πηγών δεδομένων (δεδομένα που προέρχονται από πολυποίκιλες και ετερογενείς πηγές). Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει ένα σύστημα αυτόματου σχολιασμού (automated annotation) που βασίζεται στη Μηχανική Μάθηση και την παράλληλη παραγωγή δεδομένων με στόχο την εκπαίδευση αλγορίθμων στο ερευνητικό πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Καθώς και στην ανάπτυξη ενός δια-λειτουργικού πανευρωπαϊκού ενοποιημένου αποθετηρίου ιατρικών εικόνων που θα επιτρέπει την ασφαλή απόθεση και κοινή χρήση δεδομένων, σύμφωνα με τις ηθικές και νομικές απαιτήσεις απορρήτου, επιτρέποντας την έρευνα και την εκπαίδευση με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το αποθετήριο θα λειτουργεί με βάση την υψηλή υπολογιστική απόδοση, ως υπηρεσία, αποσκοπώντας στη βελτίωση του κόστους/απόδοσης στην εκτέλεση διεργασιών υψηλών υπολογιστικών απαιτήσεων χωρίς την ανάγκη για συντήρηση κοστοβόρου εξοπλισμού.

Οι λύσεις που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε 4 τύπους καρκίνου: α) πνεύμονα, β) μαστού, γ) παχέος εντέρου και δ) προστάτη. Οι πιλοτικές μελέτες θα λάβουν χώρα σε συνολικά 8 σημεία σε Ελλάδα, Σερβία, Ιταλία, Ισπανία και Κύπρο. Το INCISIVE φιλοδοξεί να επιτρέψει τη λήψη αποφάσεων με υψηλή ακρίβεια και πληροφορία βελτιώνοντας την ευαισθησία και την ειδικότητα των μεθόδων απεικόνισης του καρκίνου με ακόμη χαμηλότερου κόστους μεθόδους, αυξάνοντας την ακρίβεια στη διάγνωση, την πρόβλεψη, την εξέλιξη και την υποτροπή του καρκίνου.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, η αυξανόμενη ποσότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων που συλλέγονται (απεικόνιση καρκίνου) καθώς και η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση παρέχουν άνευ προηγουμένου ευκαιρίες για καλύτερη ανίχνευση και ταξινόμηση του καρκίνου, βελτιστοποίηση της εικόνας (απεικόνιση), μείωση της ακτινοβολίας και ενίσχυση της ροής εργασίας στην κλινική πράξη.

Το INCISIVE αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με την ανίχνευση μοτίβων σε δεδομένα μεγάλου όγκου, τα οποία προέρχονται από απεικονίσεις καρκίνου, ενισχύοντας έτσι την αποσαφήνιση σύνθετων δεδομένων απεικόνισης και υποστηρίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων των επαγγελματιών υγείας (κλινικοί ιατροί). Επιπλέον, αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με την επισήμανση και τον σχολιασμό δεδομένων, καθώς και τη διαθεσιμότητα και την κοινή χρήση των δεδομένων απεικόνισης, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση και την επικύρωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης για βελτιωμένες μεθόδους απεικόνισης.

Να σημειωθεί ότι το INCISIVE θα έχει διάρκεια 42 μήνες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας «Horizon 2020». Το έργο συντονίζεται από την εταιρεία Maggioli SpΑ και υλοποιείται από 26 οργανισμούς 9 χωρών (Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Κύπρος, Σερβία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο και Λουξεμβούργο).

Πηγή: nextdeal.gr

Ποιο εμβόλιο COVID-19 είναι καλύτερο για ασθενείς με καρκίνο;

Με τρία εμβόλια COVID-19 που έχουν πλέον εγκριθεί για επείγουσα χρήση από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), ίσως αναρωτιέστε ποιο εμβόλιο είναι καλύτερο για τους σημερινούς και πρώην ασθενείς με καρκίνο. Αφού εξέτασαν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, οι ειδικοί της ιατρικής MD Anderson συμφωνούν ότι και τα τρία εμβόλια είναι ασφαλή και συνιστώνται για καρκινοπαθείς.

Εαν στην σκέψη του κάθε ασθενή είναι εάν θα πάρει  το εμβόλιο Janssen COVID-19 Johnson & Johnson (J&J), το οποίο απαιτεί μόνο μία δόση, ή θα περιμένει ένα από τα εμβόλια Pfizer ή Moderna, τα οποία και τα δύο απαιτούν δύο δόσεις, σε απόσταση 21 και 28 ημερών, αντίστοιχα Σύμφωνα με τους ειδικούς μας, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: «Μην χάσετε την ευκαιρία να πάρετε το εμβόλιο, ανεξάρτητα από το ποιο είναι», λέει η  Anita Ying, MD , αντιπρόεδρος της Ambulatory Medical Operations. “Το καλύτερο εμβόλιο COVID-19 που θα πάρετε είναι το πρώτο που έχετε στη διάθεσή σας.”

Το χρονοδιάγραμμα έχει σημασία για τους ασθενείς με καρκίνο που λαμβάνουν ένα εμβόλιο COVID-19

Η συμβουλή του Ying ισχύει ιδιαίτερα για τους καρκινοπαθείς, καθώς ορισμένοι μπορεί να είναι ανοσοκατεσταλμένοι , καθιστώντας τους τόσο πιο ευάλωτους σε σοβαρές λοιμώξεις και πιθανότερο να χρειαστούν νοσηλεία σε περίπτωση που συμβούν COVID-19.

«Όσο πιο γρήγορα μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε αντίσταση στον κοραναϊό, τόσο πιο γρήγορα θα έχετε  κάποια προστασία από αυτό», σημειώνει ο ειδικός των μολυσματικών ασθενειών  David Tweardy, MD «Και αυτό ωφελεί όλους ».

Για ασθενείς σε ενεργή θεραπεία, ένα εμβόλιο COVID-19 πιθανότατα θα είναι πιο αποτελεσματικό όταν συντονίζεται με τα προγράμματα θεραπείας τους. Όσοι έχουν πρόσφατα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση πρέπει να περιμένουν δύο εβδομάδες πριν λάβουν μία. Και όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε  κλινικές δοκιμές , ή που λαμβάνουν χημειοθεραπεία , θεραπεία CAR Τ κυττάρων , ανοσοθεραπεία ή μεταμοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων θα πρέπει να συμβουλευτούν τις ομάδες φροντίδας τους για επιπλέον καθοδήγηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα.

Άλλες εκτιμήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ισχύουν για εκείνους που έχουν λάβει πρόσφατα διαφορετικό εμβόλιο , οι οποίοι έχουν λάβει μονοκλωνική θεραπεία αντισωμάτων ή αναρρωτικό πλάσμα για τη θεραπεία μιας λοίμωξης COVID-19.

Όλοι οι άλλοι μπορούν να λάβουν εμβόλιο COVID-19 μόλις γίνει διαθέσιμο σε αυτά.

Τα οφέλη και των τριών εμβολίων υπερτερούν των κινδύνων του COVID-19

Ανεξάρτητα από το εμβόλιο COVID-19 που παίρνετε, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι είναι και ασφαλές και αποτελεσματικό στην προστασία από σοβαρές λοιμώξεις. Τα εμβόλια πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% αποτελεσματικά στην πρόληψη συμπτωματικών λοιμώξεων, προκειμένου να εγκριθούν από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων.

«Τα εμβόλια Pfizer και Moderna είναι 95% και 94% αποτελεσματικά, αντίστοιχα, στην πρόληψη συμπτωματικών λοιμώξεων», λέει ο Tweardy. “Το εμβόλιο Johnson & Johnson είναι 67% αποτελεσματικό συνολικά.”

Με την πρώτη ματιά, αυτό μπορεί να κάνει το εμβόλιο J&J να φαίνεται ελαφρώς λιγότερο επιθυμητό. Αλλά και τα εμβόλια J&J και Pfizer ήταν 100% αποτελεσματικά στην πρόληψη νοσηλείας και θανάτου λόγω του COVID-19, και το εμβόλιο Moderna ήταν 89% αποτελεσματικό. Το εμβόλιο J&J είχε επίσης το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό αποτελεσματικότητας στην πρόληψη σοβαρών λοιμώξεων: 77% μετά από 14 ημέρες και 85% μετά από 28 ημέρες.

Μία ή δύο δόσεις: επιλογή του εμβολίου COVID-19 που είναι κατάλληλο για εσάς

Αν και οι μέθοδοι τους για την επίτευξή του διαφέρουν ελαφρώς, όλα τα τρέχοντα εμβόλια COVID-19 λειτουργούν προκαλώντας στα σώματα των ανθρώπων να παράγουν μια ακίδα πρωτεΐνη που διαμορφώνει την επιφάνεια του νέου κορανοϊού. Το ανοσοποιητικό σύστημα των παραληπτών αναγνωρίζει στη συνέχεια την πρωτεΐνη ως εισβολέα και αρχίζει να δημιουργεί αντισώματα εναντίον της. Αυτή η ανοσοαπόκριση είναι αυτό που κάνει τους αποδέκτες εμβολίων πολύ λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν μια λοίμωξη COVID-19, σε περίπτωση που εκτίθενται ποτέ σε αυτό. Και γι ‘αυτό είναι καλύτερο να εμβολιαστείτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν κάποιες καταστάσεις στις οποίες είναι πιο λογικό να επιλέξετε το εμβόλιο Johnson & Johnson. Πρώτον, το εμβόλιο J&J απαιτεί μόνο μία δόση για να είναι αποτελεσματικό, ενώ τα εμβόλια Pfizer και Moderna απαιτούν δύο, σε απόσταση αρκετών εβδομάδων. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσατε να επιτύχετε τη μέγιστη προστασία που παρέχεται από το εμβόλιο J&J σε πολύ μικρότερη χρονική περίοδο.

Όταν χτυπά μια ευκαιρία εμβολίου, μην διστάσετε

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι οι προμήθειες του εμβολίου COVID-19 εξακολουθούν να είναι περιορισμένες σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι, εάν προκύψει μια ευκαιρία να πάρετε ένα εμβόλιο COVID-19, σκεφτείτε πολύ σκληρά προτού το αφήσετε να περάσει – ειδικά εάν ο μόνος λόγος που θα το κάνατε επειδή δεν είναι το εμβόλιο που θα προτιμούσατε περισσότερο.«Μπορεί να περάσουν αρκετές εβδομάδες ή μήνες προτού πάρετε άλλη ευκαιρία», προσθέτει ο Γινγκ. «Και μπορεί ή όχι να είναι αυτό που θέλετε. Έτσι, κατά τη γνώμη μου, δεν αξίζει να χάσετε την ευκαιρία να εμβολιαστείτε. “

https://www.mdanderson.org/cancerwise/which-covid-19-vaccine-is-best-for-cancer-patients.h00-159459267.html#.YEyZtkaRqZ8.linkedin

Τα υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης στους επιζήσαντες από καρκίνο σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό

Έχει αποδειχτεί πως οι επιζήσαντες από καρκίνο έχουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Σε έρευνα που έγινε στην Γερμανία σε 4.000 άτομα και δημοσιεύθηκε από την European Journal of Cancer, οι ασθενείς με καρκίνο παρουσίασαν 5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν κατάθλιψη από τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό συμβαίνει διότι συχνά οι επιζώντες από καρκίνο επικεντρώνονται στο να ξεπεράσουν τον καρκίνο αυτόν καθαυτό και έτσι παραμελούν ό,τι αφορά την ψυχική τους υγεία.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας αναφέρει πως 1 στους 4 ασθενείς με καρκίνο παρουσιάζουν κατάθλιψη με συμπτώματα όπως θλίψη, άγχος, και απελπισία. Επιπλέον, ο κίνδυνος αυτοκτονίας είναι πάνω από τετραπλάσιος στους καρκινοπαθείς. Όλα αυτά μπορεί να οδηγούν τους συγκεκριμένους ασθενείς να σταματήσουν να παίρνουν τα φάρμακά τους, να μην πηγαίνουν στα προγραμματισμένα ραντεβού με τον γιατρό τους ή και να αποκτούν συνήθειες επιβλαβείς για την υγεία τους, όπως κάπνισμα ή υπερφαγία.

Προσπάθειες για να αναγνωρίζεται άμεσα η κατάθλιψη

Πολλές φορές είναι δύσκολο για τους ειδικούς να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης, διότι είναι παρόμοια με τις παρενέργειες του καρκίνου (χάσιμο βάρους ή παραπανίσια κιλά, διαταραχή ύπνου, έλλειψη ενδιαφέροντος σε κάποιες αγαπημένες συνήθειες). Από το 2015, η Επιτροπή για το Καρκίνο έχει ζητήσει από τα κέντρα και ιδρύματα καρκίνου να ελέγχουν όλους τους ασθενείς για συμπτώματα κατάθλιψης, στρες και άγχους. Στο νοσοκομείο St. Luke’s of Kansas City, όλοι οι ασθενείς περνούν εξέταση για έλεγχο κατάθλιψης και αυτό έχει προκαλέσει αύξηση κατά 69% των ατόμων που ζητούν βοήθεια για ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό έχει συνεχιστεί κανονικά και κατά την διάρκεια της πανδημίας, με σταθερά νούμερα ασθενών.

Ανεκπλήρωτη ανάγκη

Πολλοί επιζώντες καρκίνου δεν λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια σχετικά με την κατάθλιψη. Για πολλούς από αυτούς μάλιστα, η πιο δύσκολη περίοδος έρχεται μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών τους. Πολλοί ερευνητές μελετούν το πώς μπορεί να συνδέεται η κατάθλιψη με διάφορα είδη καρκίνου και τις διάφορες θεραπείες που ακολουθούν. Για παράδειγμα, περίπου οι μισοί από τους ασθενείς που πάσχουν από κάποιο είδους καρκίνου που σχετίζεται με το κεφάλι, παρουσιάζουν συμπτώματα κατάθλιψης σύμφωνα με το American Head and Neck Society. Μαζί με τις διάφορες παρενέργειες, τα άτομα μπορεί να υποστούν επεμβάσεις που θα αλλοιώσουν την εμφάνιση τους και την μορφολογία του προσώπου τους ορατά. Υπάρχει ακόμα η πιθανότητα τα άτομα αυτά να έχουν δυσκολία στο να μιλήσουν και να φάνε. Όλα αυτά είναι λογικό να επηρεάσουν το πως αυτά τα άτομα αισθάνονται για τον εαυτό τους.

Κάποιες θεραπείες είναι διαθέσιμες

Πολλά είδη ψυχολογικής υποστήριξης είναι διαθέσιμα για τους επιζώντες από καρκίνο. Μάλιστα οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς που δέχτηκαν βοήθεια κατάφεραν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την κατάθλιψη. Το μόνο λυπηρό είναι πως πολλοί από αυτούς δεν το πήραν απόφαση άμεσα και έμειναν να υποφέρουν για αρκετό καιρό.

 

ΠΗΓΗ:  https://www.cancertodaymag.org/Pages/Winter2020-2021/Getting-Serious-About-Depression.aspx?utm_source=email&utm_medium=salesforce&utm_campaign=ct-enews-march21

Η Ανοσο-Ογκολογία στην COVID-19 εποχή: Τι αλλάζει σε 6 σημαντικές μορφές καρκίνου

Εν μέσω της πανδημίας η παροχή της ογκολογικής περίθαλψης έχει διαταραχθεί τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς. Παρολαυτά στον αριθμό που παγκοσμίως υφίσταται – 1 στους 6 θανάτους να οφείλεται στον καρκίνο – τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί σημαντικά η πρόγνωση των ασθενών μέσω της Ανοσο-Ογκολογίας.Σε παρουσίαση  για την της κλινική αξία των ανοσοθεραπευτικών φαρμάκων στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας δόθηκαν τα παρακάτω συμπεράσματα :

Το 50% των περιστατικών καρκίνου μπορούν να προληφθούν 

Κατά την έναρξη της Συνέντευξης Τύπου, ο συντονιστής της εκδήλωσης, κ. Ιωάννης Μπουκοβίνας, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος Βιοκλινικής και Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), σημείωσε ότι έως 50% των περιστατικών καρκίνου μπορούν να προληφθούν μέσω της αλλαγής του τρόπου ζωής και της δευτερογενούς πρόληψης, ενώ σχεδόν 10% του πληθυσμού έχει νοσήσει από καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή του και έχει καταφέρει να τον νικήσει. Επεσήμανε όμως, ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η καταγραφή νέων κρουσμάτων καρκίνου έχει μειωθεί κατά 40%!
Όσον αφορά στην καλύτερη διαχείριση της νόσου στην Ελλάδα, το νέο Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης έναντι του καρκίνου 2021-2026 μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο.

Μελάνωμα: Η ανοσοθεραπεία και ο ρόλος τη στην επέκταση της διάμεσης επιβίωσης

Η καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας ΕΚΠΑ,Διευθύντρια Α’ Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ “Λαϊκό”, κ. Έλενα Γκόγκα, παρουσίασε τα νεότερα δεδομένα σχετικά με τη θεραπεία του μελανώματος, της δυνητικά πιο θανατηφόρου μορφής καρκίνου του δέρματος, η συχνότητα του οποίου παρουσιάζει σταθερά αυξητική τάση τις τελευταίες δεκαετίες. “Πριν την έλευση της ανοσοθεραπείας, οι εκβάσεις επιβίωσης για τους ασθενείς με προχωρημένο μελάνωμα ήταν πτωχές, καθώς λιγότερο από το 10% εξ αυτών παρέμεναν εν ζωή 5 χρόνια μετά τη χορήγηση θεραπείας. Όμως με την πρώτη έγκριση ανοσοθεραπευτικού φαρμάκου για το μεταστατικό μελάνωμα, 10 χρόνια πριν, η κατάσταση άρχισε να αλλάζει. Έκτοτε, έχουν εγκριθεί αρκετά ακόμη τέτοια φάρμακα για τη θεραπεία του συγκεκριμένου τύπου καρκίνου, είτε ως μονοθεραπεία, είτε σε συνδυασμό με άλλες ανοσοθεραπείες, ή συνδυασμός ανοσοθεραπείας με στοχεύουσες θεραπείες. Κατά συνέπεια, σήμερα, περισσότεροι από 4 στους 10 ασθενείς βρίσκονται στη ζωή 5 χρόνια μετά τη λήψη θεραπείας, η διάμεση επιβίωση χωρίς υποτροπή της νόσου είναι 11 μήνες, ενώ η διάμεση επιβίωση αγγίζει τα 3 χρόνια”.

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα επιτεύγματα της Ανοσο-Ογκολογίας έχουν αλλάξει τη φυσική ιστορία της νόσου

Ακολούθως ο κ. Κωνσταντίνος Συρίγος, Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας, Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ και Διευθυντής Γ’ Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ “Η Σωτηρία” αναφέρθηκε στον καρκίνο του πνεύμονα. O καρκίνος του πνεύμονα αποτέλεσε και το 2020 τον πρώτο σε συχνότητα και θνησιμότητα τύπο καρκίνου, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα. Μάλιστα, είναι υπεύθυνος για περισσότερους θανάτους απ’ ό,τι ο καρκίνος του μαστού, του παγκρέατος και του προστάτη συνολικά. Τα τελευταία χρόνια έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανοσοθεραπευτικά φάρμακα, τα οποία είτε ως μονοθεραπεία, είτε ως διπλή ανοσοθεραπεία, ή ως συνδυασμός διπλής ανοσοθεραπείας και χημειοθεραπείας, έχουν προσφέρει ουσιαστική βελτίωση στην ποιότητα ζωής και έχουν επεκτείνει την επιβίωση των ασθενών με προχωρημένη ή μεταστατική νόσο. Ο κ. Συρίγος ανέφερε σχετικά: “Σε μόλις 8 χρόνια, από το 2012 έως το 2020 τα επιτεύγματα της Ανοσο-Ογκολογίας έχουν πραγματικά αλλάξει τη φυσική ιστορία του καρκίνου του πνεύμονα. Καθώς ήδη αναπτύσσονται νέες πολλά υποσχόμενες ανοσοθεραπείες, τα επόμενα χρόνια θα διαθέτουμε ακόμη πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπευτικές επιλογές”.

Καρκίνος του ουροθηλίου και του νεφρού

Στον προχωρημένο καρκίνο του ουροθηλίου και τον προχωρημένο καρκίνο του νεφρού εστίασε την ομιλία του ο κ. Αριστοτέλης Μπάμιας, Καθηγητής Θεραπευτικής – Παθολογίας – Ογκολογίας, Διευθυντής Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝ “Αττικόν”. Ο κ. Μπάμιας ξεκίνησε με την επισκόπηση της εξέλιξης των θεραπευτικών επιλογών των τελευταίων χρόνων, επισημαίνοντας ότι σήμερα η ανοσοθεραπεία είναι η συνιστώμενη θεραπεία πρώτης γραμμής για το ουροθηλιακό καρκίνωμα.Όσον αφορά στην επίπτωση της πανδημίας στη φροντίδα υγείας των ογκολογικών ασθενών στη χώρα μας,  ο κ. Μπάμιας σημείωσε καταρχάς ότι τα ογκολογικά χειρουργεία έχουν εξαιρεθεί από το μέτρο της μείωσης των τακτικών χειρουργείων, ενώ οι προγραμματισμένες ακτινοθεραπείες και συστηματικές θεραπείες διενεργούνται κανονικά.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι πολλοί ασθενείς έχουν επιλέξει να διακόψουν τη θεραπεία τους ή την τακτική παρακολούθηση της πορείας της νόσου, καθώς αποφεύγουν να επισκεφθούν ιατρεία ή νοσοκομεία, προκειμένου να “προφυλαχθούν” από τη νόσο COVID-19. Η συμπεριφορά αυτή όμως οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση του καρκίνου, με όλες τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται για τη ζωή των ασθενών. Σχετικά με τον εμβολιασμό των ογκολογικών ασθενών, ο ομιλητής σημείωσε ότι θα εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο και αιματολογικές κακοήθειες την τελευταία πενταετία.

Καρκίνος του στομάχου και του οισοφάγου

Η Συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Ιωάννη Σουγκλάκου, Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας, Παθ. -Ογκολογική κλινική ΠαΓΝΗ, Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν. Κρήτης, ο οποίος αναφέρθηκε στον καρκίνο του οισοφάγου και στον καρκίνο του στομάχου, η διάγνωση των οποίων γίνεται συνήθως σε προχωρημένο στάδιο, μειώνοντας σημαντικά τις πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης της νόσου. Σύμφωνα ωστόσο με πρόσφατα δεδομένα κλινικής μελέτης η οποία συνέκρινε τη χρήση ανοσοθεραπείας έναντι χημειοθεραπείας για την αντιμετώπιση του προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου του οισοφάγου, η ανοσοθεραπεία οδήγησε σε αύξηση της επιβίωσης, ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής και λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες σε σχέση με τη χημειοθεραπεία.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε ότι η πανδημία COVID-19 έχει, και στην περίπτωση του γαστροοισοφαγικού καρκίνου οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των ασθενών που διαγιγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια της νόσου, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης των ασυμπτωματικών ασθενών σε διαγνωστικές εξετάσεις ενδοσκόπησης, καθυστερήσεις στη διαδικασία σταδιοποίησης, αλλά και περιορισμένης πρόσβασης των ασθενών σε εξετάσεις παρακολούθησης της θεραπείας τους.

Πηγή: capital.gr

Συμβουλευόμαστε τον Ιατρό μας. Εμβολιασμός και Καρκινοπαθείς

Η πανδημία έχει πλήξει όλον τον ανθρώπινο πληθυσμό και ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες. Εκτός από τους ηλικιωμένους και το ιατρικό προσωπικό, ευπαθής ομάδα υψηλού κινδύνου είναι και οι καρκινοπαθείς. Αυτό συμβαίνει διότι πολλοί από αυτούς έχουν πεσμένο ανοσοποιητικό σύστημα ή λαμβάνουν αγωγή που προκαλεί τη λεγόμενη «ανοσοκαταστολή». Έτσι, πέραν της ασθένειας που αντιμετωπίζουν, ο οργανισμός τους είναι αδύναμος και καταπονημένος. Συνεπώς, το γεγονός ότι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου δεν θα μπορούσε κανείς να το διαψεύσει.

Ωστόσο, φαίνεται πως η μέριμνα εμβολιασμού για τη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων είναι μηδαμινή έως και ανύπαρκτη. Λόγω της έλλειψης των εμβολίων, οι καρκινοπαθείς δεν είναι σε θέση να λάβουν το εμβόλιο και μπλέκονται μέσα σε ένα σύστημα παραπληροφόρησης και λανθασμένης καθοδήγησης. Μέσα σε όλον αυτόν τον πανικό, οι ασθενείς πασχίζουν να βρουν τρόπο χορήγησης του εμβολίου, φτάνοντας πάντα σε αδιέξοδο καθώς φαίνεται πως δεν υπάρχουν καν δομές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το εγχείρημα. «Είναι πραγματικά απογοητευτικό όταν ένας ασθενής τετάρτου σταδίου δεν μπορεί να μπει στη λίστα», «Ο καρκίνος είναι ισόβια ποινή. Ο Covid είναι θανατική ποινή» είναι κάποιες από τις δηλώσεις που έκαναν ασθενείς όταν ήρθαν αντιμέτωποι με το ζήτημα του εμβολιασμού τους.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας μολυσματικών ασθενειών στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center στη Νέα Υόρκη δήλωσε ότι πολλές φορές ακόμη και όταν υπάρχουν δόσεις εμβολίων, η απόσταση και η μετακίνηση από πολιτεία σε πολιτεία δεν επιτρέπει τη χορήγηση τους σε κάποιους ασθενείς που είναι μακριά και αυτό είναι κάτι που «Ραγίζει τις καρδιές των ειδικών».

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρία Καρκίνου, οι δοκιμές εμβολίων που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν συμπεριλάμβαναν άτομα που είναι σε ενεργή θεραπεία, επομένως δεν είναι καν βέβαιο αν οι ασθενείς που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα θα ανταποκριθούν στο εμβόλιο. Ο Dr Beer ανέφερε ότι όσοι ασθενείς βρίσκονται σε χημειοθεραπεία, ίσως έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν ανοσοαπόκριση εάν το εμβόλιο χορηγείται όταν ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων τους δεν είναι στο χαμηλότερο επίπεδο. Υποθέσεις ασθενών  με λευχαιμία ή λέμφωμα που βρίσκονται σε θεραπεία ή έκαναν πρόσφατα μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και χρειάζονται σίγουρα την συνεργασία και καθοδήγηση ογκολόγου.

Σε κάθε περίπτωση  ο ασθενής πρέπει να συμβουλεύεται τον ιατρό του και να ακολουθεί πιστά τις συμβουλές του, καθώς η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ακόμη, όταν έρθει η ώρα του εμβολιασμού πρέπει να υπάρχει υπομονή, καθώς η διαδικασία ενδέχεται να πάρει κάποια ώρα. Επίσης σημαντικό είναι να τηρούνται πάντα τα μέτρα προστασίας, δηλαδή να υπάρχουν αποστάσεις και να φοράνε όλοι την μάσκα προστασίας.

Περισσότερα :

Πηγή :  https://www.nytimes.com/2021/02/03/well/live/covid-vaccines-cancer-patients.html