Nέο προγράμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στην Αγγλία

Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας της Αγγλίας, Steve Barclay, ανακοίνωσε πρόσφατα την ανάπτυξη ενός νέου στοχευμένου προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Το πρόγραμμα βασίζεται στις επιτυχημένες πιλοτικές εφαρμογές των στοχευμένων ελέγχων υγείας των πνευμόνων, οι οποίοι ήδη κάνουν τεράστια διαφορά στον έγκαιρο εντοπισμό περισσότερων περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα, όταν η θεραπεία είναι πιθανότερο να είναι επιτυχής.

Ωστόσο, οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί να αναπτύξουν παρόμοια στοχευμένα προγράμματα ελέγχου των πνευμόνων.

Τι είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα;

Τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο συμβάλλουν στη μείωση των θανάτων από καρκίνο, διαγιγνώσκοντάς τον έγκαιρα ή προλαμβάνοντας την ανάπτυξή του εξαρχής. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα απευθύνεται ειδικά σε όσους διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα: άτομα ηλικίας 55 έως 74 ετών που είτε καπνίζουν είτε κάπνιζαν.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος των πνευμόνων περιλαμβάνει μια αξιολόγηση με έναν επαγγελματία υγείας για να διαπιστώσετε τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα που διατρέχετε. Εάν αυτό δείξει ότι διατρέχετε υψηλότερο κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα, θα κληθείτε να υποβληθείτε σε αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης για τη λήψη λεπτομερούς εικόνας των πνευμόνων.

Γιατί έχει σημασία ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου του πνεύμονα;

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο καρκίνος του πνεύμονα αφαιρεί περισσότερες ζωές από οποιονδήποτε άλλο τύπο καρκίνου. Υπήρξαν μεγάλες βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε άλλες μορφές της νόσου, αλλά η μακροπρόθεσμη επιβίωση από τον καρκίνο του πνεύμονα δεν είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια.

Ο στοχευμένος έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι μια ευκαιρία να αλλάξει αυτό. Σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο, όταν η θεραπεία είναι πιθανότερο να είναι επιτυχής.

Στοιχεία από δοκιμές έχουν δείξει ότι ο έλεγχος ατόμων με υψηλό κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα μπορεί να σώσει ζωές από τη νόσο. Στην πρώτη φάση του προγράμματος TLHC στην Αγγλία, σε περισσότερα από 2.000 άτομα ανιχνεύθηκε ότι είχαν καρκίνο του πνεύμονα. Το 76% αυτών των καρκίνων του πνεύμονα εντοπίστηκαν σε πρώιμα στάδια, σε σύγκριση με το 29% των καρκίνων του πνεύμονα που εντοπίστηκαν εκτός του προγράμματος.

Αυτή η βελτίωση δείχνει πώς ο στοχευμένος έλεγχος των πνευμόνων μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων που σχετίζονται με τον καρκίνο. Όσον αφορά τα περιστατικά καρκίνου, οι πιο έντονες διαφορές μεταξύ των πιο φτωχών και των λιγότερο φτωχών περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου αφορούν καρκίνους που σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα. Τα ποσοστά των καρκίνων που σχετίζονται με το κάπνισμα είναι 2 φορές υψηλότερα για τους πιο στερημένους πληθυσμούς σε σύγκριση με τους λιγότερο στερημένους.

Είναι σαφές ότι αν θέλουμε σοβαρά να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες στην υγεία όσον αφορά τα αποτελέσματα του καρκίνου, πρέπει να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο κατά του καρκίνου του πνεύμονα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο εδώ, αλλά πρέπει να είναι προσβάσιμος σε άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο βλάβης από το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων από πιο υποβαθμισμένες περιοχές, της LGBTQ+ κοινότητας, των ατόμων με ψυχικές παθήσεις και των αστέγων.

Τι συμβαίνει στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία;

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο συχνός καρκίνος στη Σκωτία – και είναι υπερδιπλάσιος στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές από ό,τι στις λιγότερο υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας. Αν και έχουν υπάρξει μικρές πιλοτικές μελέτες για ελέγχους υγείας των πνευμόνων, το πεδίο εφαρμογής τους ήταν περιορισμένο. Η στρατηγική για τον καρκίνο στη Σκωτία δεσμεύτηκε να βελτιώσει την επιβίωση από τον καρκίνο έως το 2033, ιδίως μεταξύ των καρκίνων που σήμερα είναι λιγότερο βιώσιμοι, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα. Για να επιτευχθεί αυτή η φιλοδοξία, η κυβέρνηση της Σκωτίας πρέπει να δεσμευτεί και να χρηματοδοτήσει ένα εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου.

Το NHS της Ουαλίας προσδιόρισε τη διάγνωση του καρκίνου όσο το δυνατόν νωρίτερα ως βασική φιλοδοξία του σχεδίου βελτίωσης του καρκίνου. Και εδώ, ένα στοχευμένο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι ζωτικής σημασίας για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Το NHS Wales συμφώνησε για ένα πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου της υγείας των πνευμόνων στο πλαίσιο του Cwm Taf Morgannwg University Health Board για να πληροφορηθεί πώς η Ουαλία μπορεί να εφαρμόσει καλύτερα τον στοχευμένο έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, η συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια σήμαινε ότι δεν υπήρχε εκτελεστική εξουσία και συνέλευση για να προωθήσουν μια απόφαση σχετικά με τον στοχευμένο προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα.

Τι πρέπει να γίνει τώρα;

Οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις των αποκεντρωμένων κρατών πρέπει να αναλάβουν άμεση δράση για τον έλεγχο των ατόμων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα. Βοηθητικά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το παράδειγμα του προγράμματος TLHC της Αγγλίας για να σχεδιάσουν και να δρομολογήσουν τα προγράμματά τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αποκεντρωμένες κυβερνήσεις και διοικήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι υπάρχει επαρκής εξοπλισμός και προσωπικό για να παρακολουθήσουν έναν ασθενή μέχρι τη διάγνωση και την πιθανή θεραπεία. Σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, η υποστήριξη για τη διακοπή του καπνίσματος πρέπει επίσης να ενσωματωθεί και να είναι διαθέσιμη μετά τον έλεγχο των πνευμόνων.

Ο καρκίνος του πνεύμονα αφαιρεί περισσότερες ζωές από οποιονδήποτε άλλο τύπο καρκίνου. Ο στοχευμένος έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι ένας τρόπος για να διαγνωστεί νωρίτερα και να έχουν οι άνθρωποι τις καλύτερες πιθανότητες να επιβιώσουν. Η αδράνεια των αποκεντρωμένων κυβερνήσεων ενέχει τον κίνδυνο να μείνουν πίσω οι άνθρωποι που ζουν στην Ουαλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Δείτε αναλυτικά στο άρθρο που ακολουθεί :

 https://bit.ly/3KgljdQ

Ιατρείο προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα στο νοσοκομείο Σωτηρία

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο ιατρείο Προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του Πνεύμονα στο νοσοκομείο “Σωτηρία”, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να ανιχνεύεται σε αρχικό στάδιο η νόσος και να είναι θεραπεύσιμη. Το ιατρείο το έχουν επισκεφτεί ήδη 53 άτομα, εκ των οποίων δύο άτομα έχουν διαγνωστεί με τη νόσο σε αρχικό στάδιο. 

Λειτουργεί κάθε Τετάρτη 11π.μ. με 13.00 μ.μ. και το κοινό μπορεί να κλείσει δωρεάν ραντεβού μέσω του 1535 ( ή www.1535.gr με κωδ. ιατρείου 09048). 

Επιδημιολογικά στοιχεία:

O Καρκίνος Πνεύμονα είναι ο πιο συχνός και θανατηφόρος καρκίνος παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, ο συνολικός αριθμός νέων ασθενών με καρκίνο πνεύμονα είναι περίπου 9.000 ανά έτος και σημειώνονται ετησίως περίπου 8.300 θάνατοι από τη νόσο.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου πνεύμονα (ΠΕΚΠ) σε ασθενείς υψηλού κινδύνου μειώνει τον αριθμό των θανάτων από καρκίνο πνεύμονα έως και 26% ενώ οι καρκίνοι πνεύμονα που ανιχνεύονται μέσω ΠΕΚΠ είναι σε ποσοστό >70% σε αρχικό στάδιο της νόσου, το οποίο είναι δυνητικά ιάσιμο.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργήθηκε μία διεπιστημονική ομάδα 55 επιστημόνων υγείας με ειδικό ενδιαφέρον στον Καρκίνο Πνεύμονα (πνευμονολόγοι, ακτινολόγοι, χειρουργοί θώρακος, νοσηλευτής, επισκέπτρια υγείας, βιβλιοθηκονόμος τομέα υγείας) οι οποίοι σε συνεργασία με εκπροσώπους ασθενών θέσπισαν ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου πνεύμονα (ΠΕΚΠ) στη χώρα μας και προτεινόμενη διαδικασία εφαρμογής του για την Ελλάδα.

Πρόκειται για πρωτοβουλία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) (Ομάδα Καρκίνου Πνεύμονα) η οποία συνεργάστηκε με  την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία (ΕΑΕ), την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς, Αγγείων (ΕΕΧΘΚΑ) και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ). Την προσπάθεια υποστηρίζει και η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ).

Η διεπιστημονική ομάδα πραγματοποίησε ανασκόπηση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, μελέτησε τα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα καρκίνου πνεύμονα και τις δυνατότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα (Οκτώβριος 2021 – Μάιος 2023) και προέβη σε ομόφωνη θέση για τις κατευθυντήριες οδηγίες και την προτεινόμενη διαδικασία για τη χώρα μας.

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο πνεύμονα (ΠΕΚΠ) είναι η διενέργεια εξετάσεων πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων σε άτομα που δεν έχουν συμπτώματα από το αναπνευστικό και έχουν χαρακτηριστεί ως «υψηλού κινδύνου» για την ανάπτυξη καρκίνου πνεύμονα στο μέλλον.

Υποψήφιοι για τον ΠΕΚΠ στη χώρα μας προτείνεται να είναι άτομα τα οποία είναι:

 • Άτομα ηλικίας 50 – 80 ετών.
 • Καπνιστές ≥20 py (δηλ όσοι καπνίζουν τουλάχιστον 1 πακέτο τσιγάρα την ημέρα για τουλάχιστον 20 έτη ή ισοδύναμα).
 • Πρώην καπνιστές ≥20 py οι οποίοι διέκοψαν την τελευταία 15ετία.
 • Δεν έχουν νοσήσει από καρκίνο οποιουδήποτε οργάνου ή/και αιματολογικό καρκίνο την τελευταία 5ετία
 • Σε καλή γενική κατάσταση και σε σχέση με τα υπόλοιπα συνοσήματά τους δηλ άτομα που αν διαγνωσθούν με καρκίνο πνεύμονα μέσω του ΠΕΚΠ  θα μπορούσαν να υποβληθούν σε ριζική θεραπεία για αυτόν (π.χ χειρουργείο).

Ο ΠΕΚΠ στη χώρα μας προτείνεται να αποτελείται από αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης ακτινοβολίας και ταυτόχρονη πρόσβαση σε συμβουλευτική και ιατρείο διακοπής καπνίσματος για τους νυν καπνιστές. Η αξονική θα γίνεται ανά διετία αλλά σε ορισμένους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου πνεύμονα σε σχέση με τους λοιπούς συμμετέχοντες, θα προσφέρεται ετήσια.

Οι υποψήφιοι για ΠΕΚΠ προτείνεται να αναγνωρίζονται μέσω πολλαπλών τρόπων στην κοινότητα (π.χ ηλεκτρονική συνταγογράφηση, σύστημα taxisnet, ηλεκτρονική πλατφόρμα εμβολιασμών κλπ) και στη συνέχεια θα ενημερώνονται σχετικά με τον ΠΕΚΠ και εφόσον συμφωνούν θα εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Το προτεινόμενο πλάνο διαχείρισης των ευρημάτων θα καθορίζεται από τα κέντρα ΠΕΚΠ και για όλα τα στάδια θα ενημερώνεται ο συμμετέχων στο πρόγραμμα και ο ιατρός που τον παρέπεμψε.

Η προτεινόμενη διαδικασία καθορίζει αναλυτικά τον τρόπο προσέγγισης και ενημέρωσης του κοινού (άτομα υψηλού κινδύνου), την πρόσβασή του στον ΠΕΚΠ, την παροχή όλων των σταδίων ΠΕΚΠ από τους συνεργαζόμενους παρόχους (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), τις προϋποθέσεις για την παροχή ΠΕΚΠ από κέντρα και ιατρικό προσωπικό, τις προδιαγραφές των ακτινολογικών εργαστηρίων για την παροχή ΠΕΚΠ, τα κριτήρια ποιότητας και τη διαδικασία ελέγχου ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας ΠΕΚΠ.

Η προτεινόμενη διαδικασία έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και αναμένεται η υιοθέτηση από την Πολιτεία.

Δείτε αναλυτικά στο δημοσίευμα:

https://www.iatronet.gr/article/118148/poy-leitoyrgei-to-proto-iatreio-prosymptomatikoy-eleghoy-gia-ton-karkino-toy-pneymona

Καμπάνια «Κάνε τη σωστή ερώτηση» απο την FairLife L.C.C. | Κ3

«Κάνε τη σωστή ερώτηση για τον καρκίνο του πνεύμονα»

 Η νέα καμπάνια της FairLife L.C.C. με τίτλο «Κάνε τη σωστή ερώτηση για τον καρκίνο του πνεύμονα» είναι πλέον στο αέρα!

Η καμπάνια για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στον Καναδά και την Αυστραλία, ενώ στην  Ευρώπη, ξεκινώντας από την Ελλάδα, παρουσιάζεται τώρα από την FairLife L.C.C.

Μπορείτε να επισκεφτείτε και να περιηγηθείτε στην σελίδα της καμπάνιας σε Ελληνικά www.kanetisostierotisi.gr και Αγγλικά https://kanetisostierotisi.gr/en/.

▶️Στην Playlist «Κάνε τη σωστή ερώτηση για τον καρκίνο του πνεύμονα» στο YouTube θα βρείτε τα video των 8 συμμετεχόντων της καμπάνιας!

Όλες οι ιστορίες/βίντεο είναι ανεβασμένες και στις 2 γλώσσες και τα βίντεο περιέχουν υπότιτλους με STR στα αγγλικά.

 1. Χρήστος Αποστολάκος – Κάνε τη Σωστή Ερώτηση για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (kanetisostierotisi.gr) | ENG
 2. Σύνθια Μίκκελσεν – Κάνε τη Σωστή Ερώτηση για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (kanetisostierotisi.gr) | ENG
 3. Πόλυ Γαϊτάνη – Κάνε τη Σωστή Ερώτηση για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (kanetisostierotisi.gr) | ENG
 4. Eric Bell – Κάνε τη Σωστή Ερώτηση για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (kanetisostierotisi.gr) | ENG
 5. Αθηνά Μπαρούφη – Κάνε τη Σωστή Ερώτηση για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (kanetisostierotisi.gr) | ENG
 6. Μαρία Καλαμπάκα – Κάνε τη Σωστή Ερώτηση για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (kanetisostierotisi.gr) | ENG
 7. Μίλκα Ιβάνοβα – Κάνε τη Σωστή Ερώτηση για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (kanetisostierotisi.gr)| ENG
 8. Απόστολος Κυριάκης – Κάνε τη Σωστή Ερώτηση για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (kanetisostierotisi.gr) | ENG

▶️Παρακολουθήστε το trailer της καμπάνιας!

ℹ️ Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Τέλος, η εκδήλωση της καμπάνιας όπου θα παρουσιάσουμε την δράση και θα μιλήσουμε ανοιχτά γύρω από το στίγμα, με συμμετέχοντες τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της καμπάνιας αλλά και επιστήμονες υγείας, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 στις 18.00-20.30 και θα μεταδίδεται Live στα κανάλια μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την παρακολούθηση της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ημερίδα της Fairlife «Ο Καρκίνος του Πνεύμονα στην εποχή της Καινοτομίας»

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 η ομάδα του ΚΑΠΑ3 παρευρέθηκε στην ημερίδα της Fairlife «Ο Καρκίνος του Πνεύμονα στην εποχή της Καινοτομίας», μια εξαιρετική πρωτοβουλία προς ενημέρωση του κοινού αναφορικά με νέες μελέτες, την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα.
Πλήθος αξιόλογων ατόμων κάλυψαν το θέμα της παραπάνω ημερίδας.
Είναι χαρά μας που συνεργαζόμαστε στο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης BREATH για την καθοδήγηση των ογκολογικών ασθενών, παρέχοντας Προσωπικό Βοηθό Υγείας εξατομικευμένα.
Όντας συνοδοιπόροι στον αγώνα αυτό, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.

Δείτε, παρακαλώ  περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

FairLife_BREATH_brochure_GR

Πιο συγκεκριμένα, παρεχει τις εξής υπηρεσίες:

Ατομική συμβουλευτική | Στις συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής, μπορείτε να επεξεργαστείτε:

 • δυσάρεστα συναισθήματα, όπως φόβο, άγχος, στρες, θλίψη, και θυμό,
 • δυσκολίες στην κατανόηση και την έκφραση των συναισθημάτων σας, και
 • άλλες δυσκολίες που προκαλούνται από την ασθένεια ή/και τις παρενέργειες της θεραπείας.

Πραγματοποιούνται 8 ατομικές συνεδρίες μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης, μία φορά την εβδομάδα. Κάθε συνεδρία διαρκεί 45-50 λεπτά.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από τη FairLife σε συνεργασία με την Εταιρία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας.

Καθοδήγηση Ασθενών – Προσωπικός Βοηθός Υγείας | Το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών – Κ3 προσφέρει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για τα δικαιώματα των ασθενών με καρκίνο καθώς και σχετικά νομικά ζητήματα και υπηρεσίες:

 • Μέσω του ιστότοπου www.kapa3.gr
 • Μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητά (Android και iOS) – Προσωπικός Βοηθός Υγείας, της πρώτης ψηφιακής πλατφόρμας που προσφέρει εξατομικευμένες πληροφορίες και υποστήριξη στους ασθενείς με καρκίνο στην Ελλάδα
 • Μέσω της Κινητής Μονάδας Πρόληψης και Αντιμετώπισης που διεκπεραιώνει αιτήσεις για ενημέρωση και επίλυση γραφειοκρατικών ζητημάτων. Οι άνθρωποι του Κ3 στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, επεξεργάζονται τις αιτήσεις των ασθενών για να τις υποβάλουν στην κατάλληλη δημόσια υπηρεσία ή δομή, παρέχοντας έτσι κοινωνική φροντίδα παράλληλα με την ιατρική περίθαλψη.

Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης – Μαθήματα Pilates | Σε συνεργασία με το Just Pilates Studio, παρέχουμε σε ασθενείς και φροντιστές τη δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικά μαθήματα πιλάτες, με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της αναπνευστικής λειτουργίας αλλά και της ψυχικής διάθεσης.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται διαδικτυακά κάθε Πέμπτη, 16:30μμ – 17:30μμ, με την πολύτιμη καθοδήγηση της ομάδας του Just Pilates Studio.

Επιπλέον, μπορείτε πάντα να βρίσκετε χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες για τον καρκίνο του πνεύμονα στη βραβευμένη ψηφιακή βιβλιοθήκη της FairLife Μαθαίνω-Ενεργώ-Ελπίζω.

Μπορείτε ακόμη να παρακολουθήσετε την Ημερίδα της FairLife «Ο Καρκίνος του Πνεύμονα στην εποχή της Καινοτομίας: Η σημασία του Προσυμπτωματικού Ελέγχου, οι Νέες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις και οι Κλινικές Μελέτες στην Ελλάδα» στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=mL9p-f7sSdQ&ab_channel=FairLifeLungCancerCare

 

Δεδομένα περίθαλψης ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα από το 2014-2020, σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδος παρουσιάζονται σε μελέτη

Μια πρόσφατη μελέτη που διενεργήθηκε από το Σουηδικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας και ανέλυσε δεδομένα περίθαλψης ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα από το 2014-2020, σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Συνέδριο της ΕΟΠΕ για την περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. Στη μελέτη με τίτλο «Με διάγνωση, αλλά χωρίς θεραπεία – Πώς θα βελτιωθεί η πρόσβαση των ασθενών σε προηγμένες θεραπείες για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρώπη», οι ερευνητές προσπάθησαν να διευκρινίσουν γιατί κάποιοι ασθενείς με τοπικά προχωρημένο/ μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα δεν παίρνουν θεραπεία μετά τη διάγνωση, καθώς και γιατί μεγάλο μέρος των ασθενών συνεχίζει να λαμβάνει χημειοθεραπεία.

Για να γίνει η σύγκριση των θεραπευτικών σχημάτων που επιλέγονται ανά χώρα, οι ερευνητές έθεσαν ως ορόσημο τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ογκολογίας (ESMO), σύμφωνα με τις οποίες το 75% των ασθενών συνιστάται να δέχονται θεραπεία με αντικαρκινικά φάρμακα.

H μελέτη έδειξε ότι την τελευταία δεκαετία, συντελέστηκε μια επανάσταση στις θεραπείες κατά του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα με στοχευμένες θεραπείες, όταν το προηγούμενο διάστημα οι περισσότεροι ασθενείς ακολουθούσαν την παλαιότερη χημειοθεραπευτική προσέγγιση.

Καρκίνος του πνεύμονα: Συμμετοχή του Kapa3 στο πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης BREETH της Fairlife

Αποτελεί τον πιο κοινό καρκίνο στους άνδρες και τον δεύτερο πιο κοινό καρκίνο στις γυναίκες. Υπάρχουν διάφορα είδη καρκίνου του πνεύμονα. Οι δύο πιο κοινοί τύποι είναι  ο μακροκυτταρικός (85% των περιπτώσεων) και ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα(πιο σπάνιος και πιο επιθετικός ).

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το κάπνισμα αποτελεί τον κύριο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη του καρκίνου στον πνεύμονα αλλά δεν αποτελεί άμεση αιτία, δηλαδή άτομα που δεν έχουν υπάρξει καπνιστές μπορούν να νοσήσουν .

Παράγοντες κινδύνου που μπορούν να τροποποιηθούν

 • Κάπνισμα
 • Παθητικό κάπνισμα
 • Έκθεση σε καρκινογόνα ή χημικά ( ραδόνιο, αμίαντος)

Παράγοντες κινδύνου που δεν μπορούν να τροποποιηθούν

 • Ηλικία
 • Προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό
 • Έκθεση σε ακτινοβολία στο στήθος ( ακτινοθεραπεία)
 • Έκθεση σε μολυσμένο αέρα

ΠΡΟΛΗΨΗ

Δεν μπορούν όλοι οι καρκίνοι των πνευμόνων να προληφθούν, ενώ ορισμένα άτομα που νοσούν δεν έχουν κανέναν παράγοντα κινδύνου . Υπάρχουν όμως τρόποι να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξής του.

 • Αποφυγή προϊόντων καπνού
 • Αποφυγή παθητικής εισπνοής καπνού
 • Απαγόρευση καπνίσματος στο σπίτι και στο αυτοκίνητο
 • Αποφυγή ή μείωση έκθεσης σε καρκινογόνες χημικές ουσίες που μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας
 • Υγιεινός τρόπος ζωής ,διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά

ΠΡΟΣΥΜΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άτομα που είναι καπνιστές ή έχουν διακόψει το κάπνισμα τα τελευταία 15 χρόνια, είναι 50 έως 80 ετών και έχουν καλή κατάσταση υγείας, θα επωφεληθούν από τον προσυμπτωματικό έλεγχο .Αυτός ο έλεγχος περιλαμβάνει χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία (LDCT scan). Μιλήστε με τον ιατρό σας για να μάθετε περισσότερα για τις διαθέσιμες επιλογές, τα οφέλη , τα όρια κα τους κινδύνους σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Οι περισσότεροι καρκίνοι στους πνεύμονες δεν εμφανίζουν συμπτώματα μέχρι να έχουν εξαπλωθεί εκτός των  πνευμόνων.

 • Βήχας που δεν υποχωρεί ή επιδεινώνεται
 • Αιμορραγικός βήχας ή αποχρέμψεις με κόκκινες σταγόνες
 • Βραχνάδα
 • Πόνος στο στήθος που επιδεινώνεται με τις βαθιές αναπνοές, τον βήχα ή το γέλιο
 • Ανορεξία
 • Απώλεια βάρους χωρίς αλλαγή του τρόπου ζωής
 • Συριγμός ή δυσκολία στην αναπνοή
 • Αίσθημα αδυναμίας ή κόπωσης
 • Λοιμώξεις όπως βρογχίτιδα και πνευμονία που δεν υποχωρούν ή επανεμφανίζονται

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αυτοί αποτελούν τον  τύπο και το στάδιο του καρκίνου, την ηλικία του ατόμου που νοσεί ,άλλα νοσήματα και οι προσωπικές επιλογές του ασθενή. Επιπλέον ειδικές εξετάσεις μπορούν να γίνουν για τον όγκο ώστε να αποφασιστεί η καταλληλότερη θεραπεία. Άτομα με καρκίνο του πνεύμονα πρέπει να συζητήσουν τις επιλογές τους με τον ιατρό τους ώστε να πάρουν την καταλληλότερη για αυτούς απόφαση σχετικά με τη θεραπεία τους.

Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Από την στιγμή που ένα άτομο διαγιγνώσκεται με καρκίνο του πνεύμονα , η ποιότητα ζωής του επηρεάζεται. Σωματικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, πνευματικά, και οικονομικά ζητήματα μπορεί να προκύψουν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία.

Κάποια είδη καρκίνων του πνεύμονα μπορεί να είναι σοβαροί. Άτομα σε προχωρημένο στάδιο μπορεί να επωφεληθούν από την παρηγορητική φροντίδα οποιαδήποτε στιγμή μετά τη διάγνωση. Η παρηγορητική φροντίδα βοηθάει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητα κάποιου που νοσεί από μια σοβαρή ασθένεια.

 • Καλή επικοινωνία μεταξύ του ασθενή και της διεπιστημονικής ομάδας που τον παρακολουθεί είναι πολύ σημαντικό. Αυτό περιλαμβάνει:
 • Να ερωτώνται και να απαντώνται ερωτήσεις
 • Συνεργασία για την δημιουργία στόχων
 • Να λαμβάνονται αποφάσεις από κοινού
 • Διαχείριση παρενεργειών και άλλων ζητημάτων
 • Προγραμματισμός επανεξετάσεων

Στα πλαίσια της ενίσχυσης του ευρύτερου πληθυσμού το Kapa3 συμμετέχει  στο νέο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης | BREATH που παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους, σε συνεργασία με έμπειρους κι εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας από την FairLife .

Aναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://fairlifelcc.com/breath-programma…/

ενώ για δηλώσεις συμμετοχής σύσσωμη η ομάδα του Κ3 θα μπορεί να σας κατευθύνει

Επικοινωνία 
Αθήνα: 210 5221424
Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 10:00πμ – 18:00μμ, Πειραιώς 6, 2ος όροφος, Αθήνα, 104 31.

Θεσσαλονίκη: 6982003282
Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 9:00πμ – 14:00μμ, Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, Ισόγειο – Είσοδος (δίπλα στις Πληροφορίες), Αλεξάνδρου Συμεωνίδη 2, Θεσσαλονίκη, 546 39.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα και στις σελίδες μας το Facebook & στο Instagram:

kapa3.gr
https://www.facebook.com/kapa3.k3
https://www.instagram.com/kapa3.k3/
https://www.linkedin.com/company/kapa3

ΠΗΓΗ     American Cancer Society, World Cancer Research Fund International

Επεξεργασία κειμένου Οικονόμου Μαργαρίτα-Κ3