Δίκτυα εμπειρογνωμοσύνης για καρκίνο με το πρόγραμμα JANE EU!

Η Βίβλος θα περιγράφει διεξοδικά το πλαίσιο των δικτύων  που πρόκειται να αναπτυχθούν, ενώ θα αναλύει τα κύρια ζητήματα που αφορούν την ολοκλήρωση της δικτύωσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, τη βιωσιμότητα της δικτύωσης, την αλληλεπίδραση της υγειονομικής περίθαλψης με την έρευνα, τη λειτουργική διασύνδεση της πληροφορικής με την τεχνητή νοημοσύνη και την εμπλοκή ασθενών.

Πρόσφατα, τα επιτεύγματα του  προγράμματος JANE παρουσιάστηκαν σε μια ημερίδα του Health and Digital Executive Agency (HaDEA) στην Αθήνα στις 14 Μαΐου 2024, όπου δόθηκε έμφαση στις συνέργειες μεταξύ των  Cluster 1 (Health) του Horizon Europe, EU4Health, Cancer Mission και αντίστοιχων προγραμμάτων, που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον στις 3 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των ελληνικών φορέων που συμμετέχουν στο JANE με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών σε εθνικό επίπεδο και την εναρμόνισή τους με τους στόχους του προγράμματος.

Με βάση την εμπειρία και τα επιτεύγματα του προγράμματος JANE μέχρι στιγμής, εγκρίθηκε η συνέχεια της πρότασης (JANE-2) που θα ενσωματώσει και εδραιώσει περαιτέρω όλες τις τρέχουσες  δραστηριότητες του JANE. Η πρόταση, που συντονίζεται επίσης από το Fondazione IRCCS, αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2024, θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια και θα περιλαμβάνει μια διευρυμένη κοινοπραξία 121 εταίρων από 30 χώρες σε όλη την Ευρώπη.

Το JANE-2 στοχεύει στην λειτουργία επτά «Δικτύων Εμπειρογνωμοσύνης» (NoEs) που έχουν ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο του τρέχοντος JANE και συγκεκριμένα αφορούν: καρκίνους με δυσμενή πρόγνωση, εξατομικευμένη πρωτογενή πρόληψη, επιβίωση, παρηγορητική φροντίδα, ομικές τεχνολογίες αιχμής, ιατρικούς  πόρους  υψηλής τεχνολογίας, καρκίνο σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες.  Αυτά τα δίκτυα θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες στην ευρωπαϊκή ογκολογική κοινότητα, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν θα περιορίζονται, στα εξής:

α) οδηγίες κλινικής πράξης και γενικές συστάσεις για επαγγελματίες υγείας, ασθενείς, κοινό,

β) δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και υποστήριξης των δικτύων,

γ) μοντέλα οργάνωσης υγειονομικής περίθαλψης,

δ) εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες/εργαλεία για επαγγελματίες υγείας, ασθενείς, κοινό,

ε) προσπάθειες για την προώθηση της έρευνας,

στ) κριτήρια ποιότητας για μηχανισμούς διαπίστευσης και έγκρισης,

ζ) εμπλοκή ασθενών.

Η Πράσινη Βίβλος του JANE, συζητήθηκε και οριστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης στις 1-2 Ιουλίου στο Μιλάνο, και έθεσε τη βάση για την επιτυχή εφαρμογή του JANE-2. Τα δίκτυα εμπειρογνωμοσύνης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες κυρίως σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης προσεγγίζοντας απευθείας τους ασθενείς. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να ενσωματώσουν επιπλέον, επιστημονικές και επαγγελματικές εταιρείες, ομάδες υποστήριξης ασθενών, ερευνητικά ινστιτούτα που ασχολούνται με τομείς που σχετίζονται με τον καρκίνο, όπως η αιτιολογία, η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία, τα οικονομικά της υγείας κ.λπ.

Το ευρύ φάσμα των πεδίων που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των δικτύων εμπειρογνωμοσύνης (NoEs) στοχεύει σε συνέργειες με αντίστοιχα δίκτυα της ΕΕ  όπως τα Comprehensive Cancer Infrastructure Networks (CCINs) και European Reference Networks (ERNs), όπως και επιστημονικές-επαγγελματικές εταιρείες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τα NoEs είναι μια προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου είδους λειτουργικών δικτύων και η συμβολή τους στη διεύρυνση της δικτύωσης είναι μεγάλης σημασίας για την ευρωπαϊκή υγειονομική περίθαλψη και πολιτική.  Το JANE  σχεδίασε αυτά τα δίκτυα, το JANE-2 καλείται να τα οικοδομήσει!

Πηγή: healthng.gr

15 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων

Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών όρισε την 15η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τους Κακοποιημένους Ηλικιωμένους.

Η ημέρα αυτή, αποκτά ξεχωριστή σημασία, δεδομένου ότι η δεκαετία 2020-2030 έχει ανακηρυχτεί από τον ΟΗΕ ως «Δεκαετία της Υγιούς Γήρανσης» (2020-2030: Decade of Healthy Aging), στο πλαίσιο μιας οργανωμένης και συντονισμένης ανάληψης παγκόσμιας δράσης,  καθώς και πρωτοβουλιών των κρατών και των κοινωνιών των πολιτών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ζωής όλων των ηλικιωμένων.

Παγκοσμίως, ο πληθυσμός γηράσκει και ο αριθμός των ηλικιωμένων υπολογίζεται να φτάσει τα 1,4 δισεκατομμύρια έως το 2030. Αντίστοιχα, στην Ευρώπη το εκτιμώμενο ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών αναμένεται να φτάσει το 28,5% το 2050. Επομένως, ο αριθμός των ευπαθών – εξαρτώμενων ηλικιωμένων που βρίσκονται σε κίνδυνο για κακοποίηση αναμένεται να αυξηθεί.

Τα είδη της κακοποίησης των ηλικιωμένων μπορεί να έχουν την μορφή οικονομικής, σωματικής, κοινωνικής, σεξουαλικής ή και συναισθηματικής κακοποίησης, ωστόσο και η παραμέληση ή η εγκατάλειψη συγκαταλέγονται στις  μορφές κακοποίησης.

Η κακοποίηση των ηλικιωμένων, σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε., αποτελεί  μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας κι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο στις σύγχρονες κοινωνίες. Αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων, νομικών και ιατρικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων ατόμων. Έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική υγεία τους. Παράλληλα συνδέεται με αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας  και εισαγωγής στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, 1 στα 6 άτομα άνω των 60 ετών έχουν βιώσει κάποια μορφή κακοποίησης κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Αυτός ο πληθυσμός ανέρχεται κοντά σε 141 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ ο αριθμός μπορεί να είναι πολύ υψηλότερος, καθώς  η κακοποίηση των ηλικιωμένων είναι μια από τις πιο «κρυφές» παραβατικές πράξεις.

Τα ποσοστά κακοποίησης των ηλικιωμένων στην Ελλάδα δεν είναι ακριβή καθώς οι  ηλικιωμένοι διστάζουν να προβούν σε καταγγελίες λόγω της εξαρτημένης συνήθως σχέσης που έχουν με τους θύτες και λόγω της αδυναμίας αυτόνομης διαβίωσης.Το επίπεδο της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων εκφράζει το επίπεδο πολιτισμού της κοινωνίας και γι΄αυτό το λόγο θα πρέπει να τηρούνται με ευλάβεια οι αρχές που έχουν θεσπιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη για τους ηλικιωμένους.

Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρα Κατά της Κακοποίησης Ηλικιωμένων:

«Στο επίκεντρο τα ηλικιωμένα άτομα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης»,

εστιάζει στην ανάγκη προστασίας και υποστήριξης των ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια κρίσεων, δεδομένου ότι οι  καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως οι φυσικές καταστροφές, οι πανδημίες ή οι συγκρούσεις επηρεάζουν δυσανάλογα τους ηλικιωμένους, επιδεινώνοντας τις υπάρχουσες ευπάθειές τους.

Καλεί τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς δωρητές, τους οργανισμούς και τις κοινότητες να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ευημερία των ηλικιωμένων κατά τον σχεδιασμό στρατηγικών ετοιμότητας και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη συμπεριληπτικής πολιτικής που θα διασφαλίζει ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν παραβλέπονται κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Αρχές για τα Ηλικιωμένα Άτομα των Ηνωμένων Εθνών

Σύμφωνα με τις αρχές, τα ηλικιωμένα άτομα πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε:

Ανεξαρτησία

 1. Να έχουν πρόσβαση σε επαρκές φαγητό, νερό, καταφύγιο, ένδυση και ιατρική περίθαλψη μέσω της απόκτησης εισοδήματος, οικογένειας, κοινοτικής υποστήριξης και αυτό-βοήθειας.
 2. Να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν ή να έχουν πρόσβαση σε άλλες ευκαιρίες απόκτησης εισοδήματος
 3. Να μπορούν να συμμετέχουν στον καθορισμό του πότε και με ποιο ρυθμό η απόσυρση από την εργασία θα λάβει χώρα
 4. Να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα
 5. Να μπορούν να ζουν σε περιβάλλοντα που είναι ασφαλή και ανταποκρίνονται στις προσωπικές τους προτιμήσεις και μπορούν να αλλάξουν
 6. Να μπορούν να παραμείνουν στην κατοικία τους για όσο το δυνατόν περισσότερο

Συμμετοχή

 1. Να παραμένουν ενσωματωμένοι στην κοινωνία, να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών που επηρεάζουν ευθέως την ευημερία τους και να μοιράζονται τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με τις νεότερες γενιές
 2. Να μπορούν να αναζητούν και να αναπτύσσουν ευκαιρίες για παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα και να προσφέρουν ως εθελοντές σε θέσεις ανάλογες με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους
 3. Να μπορούν να δημιουργούν κινήματα και συλλόγους ηλικιωμένων ατόμων

Φροντίδα

 1. Να επωφελούνται από την οικογενειακή και κοινοτική φροντίδα και προστασία, σύμφωνα με το σύστημα πολιτισμικών αξιών της εκάστοτε κοινωνίας
 2. Να έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη ώστε να βοηθηθούν να διατηρήσουν ή να ανακτήσουν το βέλτιστο δυνατό επίπεδο σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής ευημερίας και να προλαμβάνουν ή να καθυστερούν την έναρξη ασθενειών
 3. Να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές και νομικές υπηρεσίες ώστε να βελτιώσουν την αυτονομία, την προστασία και τη φροντίδα τους
 4. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κατάλληλα επίπεδα ιδρυματικής φροντίδας που παρέχουν προστασία, επανένταξη και κοινωνική και ψυχική κινητοποίηση εντός ανθρώπινου και ασφαλούς περιβάλλοντος
 5. Να είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όταν διαμένουν σε κάποιο ξενώνα, δομή φροντίδας ή θεραπείας, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού στην αξιοπρέπεια, τις πεποιθήσεις, τις ανάγκες και την ιδιωτικότητα και του δικαιώματος να λαμβάνουν αποφάσεις για την φροντίδα και την ποιότητα των ζωών τους.

Αυτό-πραγμάτωση

 1. Να είναι σε θέση να αδράξουν ευκαιρίες για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους
 2. Να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, πνευματικές και ψυχαγωγικές πηγές της κοινωνίας

Αξιοπρέπεια

 1. Να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια και να είναι ελεύθεροι από εκμετάλλευση και σωματική ή ψυχική κακοποίηση
 2. Να αντιμετωπίζονται δίκαια, ανεξαρτήτως της ηλικίας, του φύλου, του φυλετικού ή εθνικού υποβάθρου, της αναπηρίας ή άλλης κατάστασης, και να εκτιμώνται ανεξαρτήτως της οικονομικής τους συνεισφοράς

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την Παρεμπόδιση της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων (INPEA) και υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και την ΠΟΥ.

Η 15η Ιουνίου κάθε χρόνου ορίσθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό, σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, από τους ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους (συνοδοί, σύντροφοι, σύζυγοι, μέλη της οικογενείας).

 

14 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Με τον όρο αιμοδοσία εννοείται η λήψη, η συντήρηση, η διάθεση και η χορήγηση αίματος με την μετάγγιση. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) στην Ελλάδα αναζητούνται ετησίως 550.000 – 650.000 μονάδες αίματος. Πιο συγκεκριμένα, για το 2022 από τις 534.494 μονάδες αίματος που συγκεντρώθηκαν, οι 348.783 προήλθαν από εθελοντές αιμοδότες, δηλαδή το 65,34%. Γίνεται φανερό, πως η ανάγκη για λήψη και μετάγγιση αίματος στη χώρα μας είναι επιτακτική, καθώς και η εύρεση εθελοντών αιμοδοτών.

Η ανάγκη για αιμοδοσία αφορά κυρίως μακροχρόνιες αιματολογικές ασθένειες, καρκίνο στο αίμα, καρδιαγγειακές εγχειρήσεις και μεταμοσχεύσεις. Επίσης, αφορά παιδιά που πάσχουν από λευχαιμία αλλά και τραυματίες τροχαίων ατυχημάτων. Σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις η χορήγηση αίματος είναι απαραίτητη για την επιβίωση και την θεραπεία των ατόμων. Με μία μόνο αιμοδοσία μπορεί να σωθεί η ζωή έως και 3 ατόμων.

Τόσο ο/η λήπτης/τρια όσο και ο/η δωρητής/τρια έχει θετικές επιδράσεις με την μετάγγιση. Αναλυτικότερα, δίνοντας αίμα,μειώνεται κατά 88% ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής και απόφραξης των αρτηριών. Ακόμη, μειώνονται τα επίπεδα σιδήρου στο αίμα, προλαμβάνοντας την αιμοχρωμάτωση και αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο αθηροσκλήρωσης. Επιπλέον οφέλη είναι ο περιορισμός εμφάνισης καρκίνου και εγκεφαλικών επεισοδίων, η αυξημένη παραγωγή αιματικών κυττάρων, η καλύτερη διαχείριση του σωματικού βάρους και η βελτίωση της ψυχικής διάθεσης. Τέλος, αποτελεί έναν τρόπο ιατρικού ελέγχου για την υγεία του ατόμου.

Το αίμα είναι καίριο στοιχείο για την ύπαρξη και την υγεία του ανθρώπου.

Δεν κατασκευάζεται, ούτε υπάρχει υποκατάστατό του. Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η δωρεά του. Είναι μια μικρή πράξη αλτρουϊσμού και δείγμα πολιτισμού.

Σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. της χώρας μας διαθέτει μονάδα αιμοδοσίας, μπορεί να απευθυνθεί κάθε άτομο που θέλει να προσφέρει αίμα και πληροί τα κριτήρια για αιμοδοσία.

Ειδικότερα, βάσει του Ε.ΚΕ.Α. οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

 • Να είσαι μεταξύ 18 και 65 ετών. Μπορείς σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον ο ιατρός το επιτρέπει να δώσεις αίμα εάν είσαι 17 ετών ή πάνω από 65. Συμβουλεύσου τον, για να σε ενημερώσει.
 • Ζυγίζεις πάνω από 50kg. Στις περισσότερες περιπτώσεις εάν είσαι κάτω από 50 kg, μπορεί να μην είναι ασφαλές να προσφέρεις αίμα.
 • Είσαι υγιής. Δεν θα μπορέσεις να προσφέρεις αίμα εάν είχες στο παρελθόν ίκτερο ή ηπατίτιδα, ή εάν είχες κάποια μορφή καρκίνου, καρδιοπάθειας, επιληψία η κάποια αιμορραγική διαταραχή. Εάν έχεις ερωτήσεις για κάποια συγκεκριμένα φάρμακα που παίρνεις επικοινώνησε με τον υπεύθυνο της αιμοδοσίας ή τον γιατρό σου.
 • Έχεις ασφαλή τρόπο ζωής. Πράγματα και συμπεριφορές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, όπως η λήψη ουσιών, πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι, τατουάζ ή piercings που έγιναν τους τελευταίους 6 μήνες. Για την δική σου ασφάλεια δεν μπορείς να προσφέρεις αίμα εάν κάνεις πρωταθλητισμό και προετοιμάζεσαι για κάποιο μεγάλο αθλητικό γεγονός ή εάν κάνεις κάποιο επικίνδυνο επάγγελμα.

Βασική προϋπόθεση, ωστόσο, είναι η ΘΕΛΗΣΗ για προσφορά.

Δίνοντας Αίμα, χαρίζουμε Ζωή!

 

 

Καρκίνος Παχέος Εντέρου – Δωρεάν Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις

Στο πλαίσιο πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου, υπεγράφη στις 4 Ιουνίου η απόφαση για δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους μας να αξιοποιήσουμε την δυνατότητα που μας δίνει η πολιτεία στο πλαίσιο των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου Σπύρος Δοξιάδης και να κάνουμε τις εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.Το πρόγραμμα θέτει ώς στόχο τη μείωση της θνησιμότητας, την έγκαιρη διάγνωση και τη βελτίωση ποιότητας ζωής. Υλοποιείται  με συνεργασία της ΗΔΙΚΑ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Το πρόγραμμα στοχεύει στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου και απευθύνεται σε 2,8 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 50-69 ετών.Πρέπει να είναι κάτοχοι ΑΜΚΑ και να μην έχουν διαγνωστεί με κάποιο είδος καρκίνου ή με κάποια νόσο σχετικά με το παχύ έντερο.

Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής;

Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση θα λάβουν αυτόματη ειδοποίηση είτε με sms είτε στο email τους. Όποιος δεν το έχει ενεργοποιημένο μπορεί να προσκομίσει το ΑΜΚΑ και να μεταβεί στο πλησιέστερο, συνεργαζόμενο με τη δράση, φαρμακείο και να ρωτήσει αν είναι δικαιούχος. Το λογότυπο που θα αναγράφεται πάνω είναι ‘’Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδας 2.0’’. Έπειτα, όσοι  έλαβαν το μήνυμα, θα μεταβούν αποκλειστικά στα συμβεβλημένα φαρμακεία, που θα παραλάβουν το αυτοδιαγνωστικό τεστ (self-test kit) για να το υλοποιήσουν, έως και τέσσερις(4) μήνες μετά τη λήψη της ειδοποίησης.

Αναλυτικά Περιλαμβάνει :

– δωρεάν εξέταση με ειδικά τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που θα μπορούν οι πολίτες να προμηθεύονται από τα συνεργαζόμενα φαρμακεία,
– δωρεάν επίσκεψη σε συνεργαζόμενο γαστρεντερολόγο/ενδοσκόπο για κλινική αξιολόγηση σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει θετικό αποτέλεσμα από την αυτοδιαγνωστική δοκιμασία (self-test).
Επιπλέον, ανάλογα με την κλινική αξιολόγηση, περιλαμβάνει
– δωρεάν διενέργεια διαγνωστικής κολονοσκόπησης, καθώς και δωρεάν εξέταση βιοψίας σε περίπτωση ευρημάτων, σύμφωνα πάντα με τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ).
Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση επενδύει συνολικά πάνω από 200 εκ ευρώ μέχρι το 2025 για προγράμματα δευτερογενούς πρόληψης που αφορούν στον καρκίνο και στην πλειονότητα τους προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με την ολοκλήρωση του τεστ, με οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται, ο δικαιούχος θα λάβει το αποτέλεσμα και μετά θα το μεταβιβάσει στο φαρμακείο όπου έλαβε το τεστ.

Ανάλογα με την έκβαση του αποτελέσματος 

Αν ο δικαιούχος λάβει αρνητικό αποτέλεσμα, η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Αν ο δικαιούχος λάβει άκυρο αποτέλεσμα, επαναλαμβάνει τη διαδικασία, με τη λήψη νέου αυτοδιαγνωστικού. Αν λάβει δεύτερη φορά άκυρο, η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Αν ο δικαιούχος λάβει θετικό αποτέλεσμα η διαδικασία έχει ως εξής:

Θα δημιουργηθεί αυτόματα στον ΗΔΙΚΑ εσωτερικός κωδικός. Ο ωφελούμενος θα ενημερωθεί, με την ίδια διαδικασία που έλαβε την αρχική ειδοποίηση για την αυτοδιάγνωση, και θα έχει τη δυνατότητα να να πραγματοποιήσει δωρεάν ιατρική επίσκεψη, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της θετικής διάγνωσης.

Αν μετά, ο γιατρός δώσει αρνητικό αποτέλεσμα στον δικαιούχο, η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Αν ο γιατρός δώσει θετικό αποτέλεσμα, ο δικαιούχος έχει δικαίωμα σε δωρεάν κολονοσκόπηση και βιοψία.

Η ισχύ της διαδικασίας ξεκινά με την έκδοση του αντίστοιχου ΦΕΚ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε αναλυτικότερα το ΦΕΚ:

5 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών το 1972, όρισε τη συγκεκριμένη ημέρα αφιερωμένη στο περιβάλλον. Κύριος στόχος είναι η σήμανση κινδύνου για τη μόλυνση που υφίσταται και η προστασία του οικοσυστήματος από τον ίδιο τον πληθυσμό του.

Βασικό και εξελισσόμενο πλήγμα της σύγχρονης κοινωνίας είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος και η σταδιακή αποσύνθεση του οικοσυστήματος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που οδηγεί στη συγκεκριμένη κατάσταση είναι ο άνθρωπος. Οι συνεχείς εκπομπές βλαβογόνων αερίων με τη χρήση αυτοκινήτων, η μη χρήση βιοδιασπώμενων υλικών στην καθημερινότητα,που αναπόφευκτα οδηγούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην λεγόμενη τρύπα του όζοντος, αποτελούν πρωταρχικοί λόγοι που μολύνεται το περιβάλλον.

Στη Συμφωνία του Παρισιού, που διεκπεραιώθηκε το 2015 με συμμετοχή 196 χωρών, έθεσε ως στόχο την μη άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας πάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου. Δυστυχώς, αυτό δε λειτούργησε και η άνοδος της θερμοκρασίας έφτασε μέχρι και τους 4 βαθμούς.

Πλέον, το 50% του υδάτινου εδάφους είναι μολυσμένο, η ατμοσφαιρική ρύπανση περιορίζει την παραγωγή καθαρού οξυγόνου, δύο δις άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Οι συχνότερες ξηρασίες, τα κύματα ζέστης και καύσωνα, οι πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν διαρκώς τον πλανήτη. Κύριοι δέκτες των επιπτώσεων είναι κατά βάση, οι ευάλωτες ομάδες, ειδικά των υπο αναπτυσσόμενων χωρών. Αυξανόμενα ποσοστά πείνας, υψηλή θνησιμότητα και εκδήλωση ασθενειών, που στις ανεπτυγμένες χώρες θεωρούνται ξεπερασμένες, είναι ενδείξεις για μία ουσιαστική προσπάθεια για προστασία του συστηματος.

Στην Ελλάδα, το 50% του πληθυσμού κατοικεί στις πόλεις, συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα. Αυτό εντείνει ολοένα και περισσότερο την ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπλέον, η εμφάνιση καρκίνου του δέρματος,λόγω της έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία και χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων, εξαιτίας των ατμοσφαιρικών ρύπων, λόγου χάρη ΧΑΠ, είναι κύρια αίτια θανάτου παγκόσμια.

Προβλέψεις για το μέλλον:

Σύμφωνα με έρευνα του WHO ( World Health Organization) η παγκόσμια σύμπραξη πρέπει να περιορίσει την άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1.5 βαθμούς.Βέβαια ακόμα και αυτό δε θα αντιστρέψει την βλάβη των τελευταίων δεκαετιών, αλλά κάθε επιπλέον δέκατο αύξησης είναι επιβλαβές για την υγεία. Η Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησαν το 2019 σε μία δεσμίδα στρατηγικών στόχων έως το 2050. Η συμφωνία, ονομαζόμενη <<Πράσινη Συμφωνία>>,  αποτελείται από πρωτοβουλίες, μοντέλα και πρότυπα για κλιματική ουδετερότητα. Το πρόγραμμα Fit for 55, αποτελεί τον μεγαλύτερο στόχο, που δεσμεύει τα κράτη μέλη στην μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών κατά 55% έως το 2030.

Ενημερώσου για το σήμερα. Προετοιμάσου για το αύριο.

Δείτε στο παραπάνω πλαίσιο και το άρθρο της ομάδας του Κάπα3:

https://www.kapa3.gr/05-06-pagkosmia-mera-perivallontos-quot-to-klima-einai-to-pan-quot-xana-fantazomaste-xana-dimioyrgoyme-apokathistoyme/

 

Πηγές:

https://ggore.wordpress.com/

https://www.kapa3.gr/05-06-pagkosmia-mera-perivallontos-quot-to-klima-einai-to-pan-quot-xana-fantazomaste-xana-dimioyrgoyme-apokathistoyme/

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health

https://www.unep.org/facts-about-nature-crisis

https://www.wwf.gr/?uNewsID=6342191

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/green-deal/

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement

 

 

Νέα δεδομένα για πρωτοποριακή θεραπεία του ορμονοευαίσθητου καρκίνου μαστού

Πρόκειται για προσθήκη  στον συνδυασμό  του Palbociclib και του Fulvestrant ο οποίος φέρεται να έχει επιτυχία στην αντιμετώπιση του  ορμονοευαίσθητου μεταστατικού καρκίνου του μαστού με PIK3CA μετάλλαξη.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Τα δεδομένα σχολιάζουν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ , Δρ. Αγγελική Ανδρικοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας και Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής).

Υπολογίζεται ότι το 70% των ασθενών με καρκίνο του μαστού έχουν ορμονοευαίσθητη HER2-αρνητική νόσο, ενώ το 40% των ασθενών αυτών φέρουν μετάλλαξη στο γονίδιο PIK3CA. Οι ασθενείς αυτές συχνά αποκτούν αντίσταση στην ενδοκρινική θεραπεία παρά την αρχική ανταπόκριση στους CDK4/6 αναστολείς. Συνεπώς χρειάζονται νέες θεραπείες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ανοχή αυτή.

Ήδη από το 2020 έχει εγκριθεί από τον EMA η θεραπεία με τον PI3K αναστολέα Alpelisib σε συνδυασμό με Fulvestrant για την θεραπεία του PIK3CA-μεταλλαγμένου ορμονοευαίσθητου καρκίνου μαστού με βάση τα θετικά αποτελέσματα της μελέτης SOLAR-1. Η θεραπεία αυτή, όμως, είχε εγκριθεί για χορήγηση στη δεύτερη γραμμή μετά από υποτροπή της νόσου σε προηγούμενη ορμονοθεραπεία.

Στο ASCO ανακοινώθηκαν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα ενός νέου PI3K αναστολέα του Inavolisib στην πρώτη γραμμή θεραπείας των ασθενών αυτών. Συγκεκριμένα η προσθήκη του Inavolisib στην θεραπεία με CDK4/6 αναστολέα Palbociclib και Fulvestrant μείωσε την πιθανότητα υποτροπής κατά 57% αυξάνοντας τον χρόνο χωρίς υποτροπή από 7.3 μήνες σε 15 μήνες συγκριτικά με τη θεραπεία μόνο με CDK4/6 Palbociclib και Fulvestrant. Επιπρόσθετα, η θεραπεία με Inavolisib αύξησε το διάστημα χωρίς υποτροπή και κατά την επόμενη γραμμής ορμονοθεραπείας (24 μήνες έναντι 15.1 μήνες), μείωσε την πιθανότητα υποτροπής στην επόμενη ορμονοθεραπεία κατά 41% και το κυριότερο καθυστέρησε τη χορήγηση χημειοθεραπείας κατά 47%. Οι κυριότερες παρενέργειες ήταν αυτές της υπεργλυκαιμίας, της διάρροιας, της στοματίτιδας και του εξανθήματος που είναι και οι αναμενόμενες για αυτή την κατηγορία φαρμάκων. Ωστόσο οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν διαχειρήσιμες και μόνο το 6% των ασθενών διέκοψαν τη θεραπεία.

Ευρήματα

Η θεραπεία με Inavolisib:

 • επιμήκυνε το διάστημα έως την επιδείνωση του άλγους και βοήθησε τους ασθενείς να διατηρήσουν την ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητά τους.
 • Πέτυχε να καθυστερήσει τη χορήγηση χημειοθεραπείας και
 • επιμήκυνε το διάστημα χωρίς υποτροπή ακόμη και κατά την επόμενη γραμμή ορμονοθεραπείας.

Πλέον αναμένεται έγκριση από τον FDA κατά προτεραιότητα (priority review) φέτος ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση οι ασθενείς στο φάρμακο. Η θεραπεία με Inavolisib μπορεί να αποτελέσει τη νέα καθιερωμένη πρώτης γραμμής θεραπεία για ασθενείς με ορμονοευαίσθητο μεταστατικό καρκίνο μαστού με PIK3CA μεταλλάξεις.

Πηγή: virus.com.gr

Η Επιστημονική Ομάδα του Καπα3 αναλογιζόμενη την σημαντικότητα της πρόληψης έχει δημιουργήσει υλικό υποστήριξης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του ΜΑΣΤΟΎ και όχι μόνο

Βρείτε περισσότερα στο https://www.kapa3.gr/fylladia-k3/

2 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων Καρκίνου

Κάθε χρόνο, η πρώτη Κυριακή του Ιουνίου έχει οριστεί ως ημέρα – φόρος τιμής στο δύσκολο αγώνα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο καθώς και οι φροντιστές τους.

Πρόκειται για μία ημέρα εορτασμού που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και σιγά σιγά εξαπλώθηκε στον υπόλοιπο κόσμο ως Ημέρα Ζωής, στοχεύοντας στην κατάρριψη του μύθου ότι ο καρκίνος είναι θανατηφόρος, και αποτελώντας έναν φάρο ελπίδας για το μέλλον των ασθενών.

Παράλληλα, αποτελεί ένα κάλεσμα για δράση για περαιτέρω έρευνα, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με τη νόσο του καρκίνου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και κυρίως των επιζώντων αυτού.

Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται περίπου 67.000 νέα κρούσματα καρκίνου, αποτελώντας τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ έχει καταγραφεί ως η πρώτη αιτία θανάτου για την ηλικιακή ομάδα από 65 μέχρι 74 ετών.

Αυτή η ημέρα, λοιπόν, είναι μια ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους που ζουν με ιστορικό καρκίνου να συνδεθούν μεταξύ τους, να γιορτάσουν και να στηρίξουν ο ένας τον άλλον σε αυτό το δύσκολο ταξίδι της νόσου, έχοντας βέβαια δίπλα τους πληθώρα Συλλόγων και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που τους υποστηρίζουν σθεναρά για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Επιβιώσαντες από καρκίνο

Σύμφωνα με έρευνες, το 2022, υπολογίζεται πως το 69% των επιζώντων έχουν ζήσει περισσότερα από 5 χρόνια από τη διάγνωσή τους, το 47% περισσότερα από 10 χρόνια, ενώ το 18% των επιζώντων έχουν ζήσει περισσότερα από 20 χρόνια από τη διάγνωσή τους.

Ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου, επηρεάζονται και τα ποσοστά επιβίωσης, καθώς αυτά σχετίζονται τόσο με τον τρόπο ανίχνευσης, το στάδιο της διάγνωσης, όσο και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί πως τα υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης για ορισμένους τύπους καρκίνου αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που έχουν διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο. Το γεγονός αυτό, μπορεί να οφείλεται στη διαθεσιμότητα και την αποδοχή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, που οδηγούν σε έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση. Παράλληλα, η επιβίωση μπορεί να εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας του εκάστοτε ατόμου, την ύπαρξη συννοσηροτήτων, καθώς και πληθώρα άλλων παραγόντων. Ακόμη και μέσα στην εποχή προόδου της έρευνας και της τεχνολογίας, ορισμένοι τύποι καρκίνου παραμένουν δύσκολο να διαγνωστούν έγκαιρα αλλά και να αντιμετωπιστούν ριζικά σε σύγκριση με άλλους τύπους καρκίνου.

Οι Έλληνες χειρουργοί ογκολόγοι επισημαίνουν ότι απαιτείται η οργάνωση εξειδικευμένων κέντρων αντιμετώπισης του καρκίνου κατά όργανο-στόχο (μαστός, παχύ έντερο-ορθό, οισοφάγος-στόμαχος, ήπαρ, πάγκρεας-χοληφόρα, γυναικολογικός καρκίνος, καρκίνος κεφαλής και τραχήλου, μελάνωμα, κλπ.), χωροταξικά κατανεμημένων στην επικράτεια, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις απαιτήσεις, συνυφασμένες με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας. «Είναι βέβαιο ότι η δημιουργία τέτοιων εξειδικευμένων κέντρων θα βοηθήσει την καλύτερη και αποδοτικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας».

Το Κάπα3, θέτει πάντοτε στο επίκεντρο τον ασθενή με καρκίνο καθώς και το οικογενειακό του περιβάλλον, ενώ μέσα από τις δράσεις του, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ασθενών -σε κάθε στάδιο της νόσου από την διάγνωση, τη θεραπεία έως και την αποκατάσταση-, στη δημιουργία νέων προοπτικών για κοινωνική ενσωμάτωση και επανένταξη, κοινωνική προστασία και απασχόληση μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού,  συντονισμού και υλοποίησης ανάλογων δράσεων.

Ας γιορτάσουμε σήμερα όλοι μαζί αυτή την ημέρα για τη ΖΩΗ, με το σύνθημα πως ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ στον αγώνα διεκδίκησης της ζωής.

 

Πηγές:

https://ncsd.org/about-us/

https://www.ygeiamou.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/372943/karkinos-posa-peristatika-echi-i-ellada-kathe-chrono-i-sichnoteri-tipi/

 

Μάιος: Μήνας αφιερωμένος στις Κλινικές Δοκιμές

Ημέρα αφιερωμένη στις κλινικές δοκιμές: 20 Μαΐου. Πώς ξεκίνησε; Τι είναι;Πού βρίσκεται στην Ελλάδα;

Η ιστορία των δοκιμών ανάγεται στο έτος 1747, όταν ο σκωτσέζος ναυτικός γιατρός Τζειμς Λιντ εξήγαγε ένα είδους πείραμα στους ναύτες του. Προκειμένου να αποδείξει την επιρροή της βιταμίνης C στον ανθρώπινο οργανισμό, επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο με ναύτες- πάσχοντες από σκορβούτο. Διαχώρισε τους ασθενείς σε δύο ομάδες και εφάρμοσε διαφορετική θεραπεία στην κάθε ομάδα και κατάφερε να αναδείξει την αποτελεσματικότητα στην πρόληψη κατά του σκορβούτου. Έτσι, άνοιξε μία νέα πτυχή στην ιστορία της ιατρικής επιστήμης.

Τι είναι οι κλινικές δοκιμές;

Πρόκειται για μια διαδικασία δοκιμής ενός νέου φαρμάκου, θεραπείας, ή συσκευής  ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο είναι κατάλληλο να κυκλοφορήσει στην αγορά, στους ασθενείς, Πραγματοποιείται από ομάδα εθελοντών, σύμφωνα με Κώδικα Ορθής Κλινικής Πρακτικής, προκειμένου να καθοριστούν οι παρενέργειες του ελεγχόμενου προϊόντος και αν τελικά θα δημοσιευθεί. Διακρίνεται σε Παρεμβατικές Μελέτες και Μελέτες Παρατήρησης.

Κλινικές Δοκιμές στην Ελλάδα:

Οι κλινικές δοκιμές είναι μια εκπληκτική ευκαιρία για τη χώρα μας να προσελκύσει επενδυτικούς φορείς και να αναπτυχθεί και  να αναδειχθεί η οικονομία και η ιατρικής της. Επενδύονται στην Ευρώπη 100 δις για έρευνες, αλλά η Ελλάδα κατακτά μόνο 100 εκ, όταν σε άλλες χώρες είναι έως και πενταπλάσια η απορρόφηση. Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα της ελλιπής ενημέρωσης , οι πολίτες στερούνται την ευκαιρία για συμμετοχή στις έρευνες. Επομένως, η Πολιτεία πρέπει να θέσει ως στόχο και την ορθή ενημέρωση των πολιτών της, όπως αναφέρει και η κυρία Αθανασία Παππά, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ).

Πώς διαδραματίζεται μία κλινική δοκιμή;

Γενικά, οι δοκιμές χωρίζονται σε τρεις πρωταρχικές φάσεις:

 • Πρώτη φάση, έχει μικρό αριθμό εθελοντών και μικρή διάρκεια ζωής, από 2 έως 3 εβδομάδες, καθώς είναι άγνωστες οι πιθανές παρενέργειες του φαρμάκου
 • Δεύτερη φάση, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και έχει διάρκεια ζωής από μήνες έως και χρόνια, με εκατοντάδες εθελοντές
 • Τρίτη φάση, εδώ γίνεται μια σύγκριση με άλλες αγωγές και παρατηρούνται οι δευτερεύουσες παρενέργειες. Η παρακολούθηση γίνεται σε χιλιάδες εθελοντές με διάρκεια ζωής από 2 έως 4 χρόνια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημαντικό είναι να τονιστεί πως για την διαφάνεια των δοκιμών στην Φάση 1 κι 2 πραγματοποιείται η λεγόμενη <<τυφλή δοκιμή>>. Με άλλα λόγια, οι ασθενείς που υποβάλλονται στο πείραμα δεν γνωρίζουν αν λαμβάνουν θεραπεία με βάση το φάρμακο ή με το εικονικό φάρμακο (placebo). Αυτό γίνεται ώστε να αναπαραχθεί το φαινόμενο της αυθυποβολής.

 • Τέταρτη φάση, αφού κυκλοφορήσει το φάρμακο, ορίζει την σωστή λήψη του.

Εν τέλη, οι κλινικές δοκιμές είναι η βάση της προόδου της ιατρικής. Μεγίστης σημασίας είναι η συμμετοχή των εθελοντών, όπως και σε κάθε πτυχή της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να φτάσει και η χώρα μας να συναγωνίζεται παγκόσμιους οργανισμούς και να λαμβάνει και τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις.

Στο παραπάνω πλαίσιο η ομάδα του Κάπα3, διαμόρφωσε σε συνεργασία με τον Καθηγητή Κλινικής Φαρμακολογίας, Γεώργιο Παπαζήση, την ΟΔΥΓΕΙΑ#4, όπου αναφέρεται εκτενώς η αξία στη συμμετοχή των κλινικών δοκιμών.

Δείτε περισσότερα εδώ:https://www.kapa3.gr/wp-content/uploads/2024/03/%CE%9F%CE%94%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91-4_site.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές δοκιμές μπορείτε να επισκεφθείτε και το site του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών – Κάπα3, εδώ:https://www.kapa3.gr/klinikes-meletes-faseis-farmaka-kai-alles-plirofories-se-enan-mikro-odigo/

 

Επιμέλεια : Σκλάβου Ελένη, Ασκούμενη Κοινωνική Λειτουργός Κάπα3

Πηγές:

https://imop.gr/urotrials-clinical-trials

https://www.cnn.gr/kosmos/story/313035/pagkosmia-hmera-klinikon-meleton-anaxiopoiiti-eykairia-gia-toys-astheneis-tin-oikonomia-tin-kaino

https://www.truemed.gr/ygeia/klinikes-dokimes-faseis-poios-mporei-na-summetasxei/

https://health.clevelandclinic.org/placebo-effect

https://iatro.gr/20-maioy-2024-pagkosmia-imera-klinikon-meleton-mia-imera-afieromeni-stoys-epaggelmaties-tis-klinikis-ereynas-alla-kai-sta-ekatommyria-ton-asthenon-kai-ethelonto/

 

Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Απριλίου, στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, η παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ την παρουσίαση του προγράμματος έκανε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο Εθνικό πρόγραμμα που υλοποιείται στη χώρα μας, για την Πρόληψη. Το πρόγραμμα καλύπτει σχεδόν το σύνολο των πολιτών και στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κυριότερων χρόνιων νοσημάτων (καρκίνος, καρδιαγγειακά) που ευθύνονται για τους πρώιμους θανάτους στη χώρα μας, μέσω της καθιέρωσης δωρεάν προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, η Ελλάδα υλοποιεί για πρώτη φορά στην ιστορία της οργανωμένα πληθυσμιακά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου σε επίπεδο Δημόσιας Υγείας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το gov.gr γίνεται η πύλη για μια νέα εποχή στον χώρο της υγείας και της πρόληψης που διευκολύνει όλους τους πολίτες να κάνουν τις εξετάσεις τους εύκολα, άμεσα και δωρεάν.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης “ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ” σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Υγείας και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, με κεντρικό μήνυμα «Η Πρόληψη σώζει ζωές». Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά». Το πρόγραμμα αφορά 1,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45-74 ετών και προσφέρει δωρεάν εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας, δωρεάν διενέργεια υπερηχογραφήματος και δωρεάν επίσκεψη στο ιατρό για τις γυναίκες που θα έχουν ευρήματα. Στις 8 Μαΐου αναμένεται να αποσταλούν και τα σχετικά sms και στις νέες δικαιούχους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 99% των γυναικών που διαγιγνώσκονται έγκαιρα με καρκίνο του μαστού έχουν καλύτερη επιβίωση σε σχέση με αυτές που δεν διαγιγνώσκονται έγκαιρα.

Επίσης, στις 13 Μαΐου θα αρχίσουν να αποστέλλονται και τα πρώτα sms για το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, το οποίο αφορά 2,5 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 21-65 ετών και προσφέρει δωρεάν τις εξής προληπτικές εξετάσεις: μοριακό τεστ HPV DNA (για γυναίκες 30-65), εξέταση “test pap”(για γυναίκες 21-29), κολποσκόπηση & βιοψία, για γυναίκες με κλινικά ευρήματα, από εξειδικευμένο ιατρό. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με νεότερα επιστημονικά δεδομένα, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης για τις γυναίκες στις οποίες συστήνεται, οι οποίες θα έχουν φυσικά τη δυνατότητα να κάνουν τις επαναληπτικές εξετάσεις εντελώς δωρεάν, σύμφωνα με το είδος των ευρημάτων, όπως έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 9 στις 10 γυναίκες που διαγιγνώσκονται έγκαιρα με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έχουν καλύτερη επιβίωση σε σχέση με αυτές που δεν διαγιγνώσκονται έγκαιρα.

Το πρόγραμμα αυτό μάλιστα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ο οποίος εκτός από τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, περιλαμβάνει και δωρεάν εμβολιασμό κατά του ιού HPV. Έτσι, έχει επεκταθεί ο εμβολιασμός και στα αγόρια, και καλύπτεται ήδη για το 2024, και θα συνεχίσει και για τα επόμενα χρόνια. Η χώρα μας έχει υιοθετήσει τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που οφείλεται στον ιό HPV. Έτσι, βασική μας επιδίωξη είναι έως το 2030 να πετύχουμε: α) τον εμβολιασμό του 90% των κοριτσιών ηλικίας έως 15 ετών με το εμβόλιο κατά του ιού HPV, β) την αύξηση των εμβολιασμών των αγοριών, γ) τη συμμετοχή του 70% των γυναικών στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου (τα προγράμματα αυτά ξεκινούν τώρα και συνεχίζουν σε βάθος χρόνου, δεν γίνονται μια κι έξω) και δ) την πρόσβαση σε έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία για τουλάχιστον του 90% των γυναικών με προ καρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο του τραχήλου που θα ανιχνευθούν από το πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από την τελευταία χρονιά (2023) διαφαίνεται αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού κατά του ιού HPV κατά 239% σε σχέση με το 2017 και 147% σε σχέση με το 2019.

Επιπλέον, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου αναμένεται να αρχίσουν να αποστέλλονται και τα πρώτα sms για το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε 3,8 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 50-65 ετών, και περιλαμβάνει δωρεάν εξέταση με ειδικά τεστ που θα μπορούν οι πολίτες να προμηθεύονται από τα φαρμακεία, αλλά και δωρεάν διενέργεια διαγνωστικής κολονοσκόπησης, σύμφωνα πάντα με τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ). Μάλιστα, 9 στους 10 ανθρώπους που διαγιγνώσκονται έγκαιρα με καρκίνο του παχέος εντέρου έχουν καλύτερη επιβίωση σε σχέση με αυτούς που δεν διαγιγνώσκονται έγκαιρα.

Ακόμη, εντός του β’ εξαμήνου του έτους ξεκινά και το πρόγραμμα για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, το οποίο απευθύνεται σε 5,5 εκατομμύρια γυναίκες και άντρες ηλικίας 30-70 ετών και περιλαμβάνει δωρεάν επίσκεψη σε ιατρό και δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις λιπιδαιμικού προφίλ για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου και τον εντοπισμό του μεταβολικού συνδρόμου. Οι παράγοντες κινδύνου που μπορούμε να παρέμβουμε ώστε να ελαττώσουμε σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης ή θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα είναι το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή, η ανεπαρκής σωματική δραστηριότητα, η υπέρταση, ο διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία και η παχυσαρκία. Όσο περισσότερους παράγοντες κινδύνου έχει κάποιος τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά νοσήματα. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των παραγόντων κινδύνου συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι με βάση τις έρευνες, υπολογίζεται ότι στη χώρα μας υπάρχουν 1,5 εκ. πολίτες που πάσχουν από υπέρταση αλλά δεν έχουν λάβει διάγνωση.

Δείτε τις δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών στο δελτίο τύπου που ακολουθεί :

<a href=”https://www.kapa3.gr/wp-content/uploads/2024/04/2024.04.26_QA_Εθνικό-Πρόγραμμα-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-3.docx”>2024.04.26_Q&A_Εθνικό Πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ (3)

Ποιες απεικονιστικές εξετάσεις πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο, άνδρες και γυναίκες

O ομότιμος καθηγητής Ακτινολογίας κ. Κυριάκος Στριγγάρης μας εξηγεί πόση σημαντική είναι έμφαση η συνεισφορά της ακτινολογίας και των πολλαπλών μεθόδων της, καθώς σύμφωνα με πολλές μελέτες αυξάνει το προσδόκιμο ζωής και μειώνει τη θνησιμότητα

«Από την ενηλικίωση και μετά ένα υπερηχογράφημα άνω κάτω κοιλίας κατ’ έτος, είναι πολύ σημαντικό και προλαμβάνει πάρα πολλά νοσήματα, ιδιαίτερα της κοιλιακής χώρας. Με αυτή την εξέταση βλέπουμε συκώτι, νεφρούς, πάγκρεας, αλλά και τα έσω γεννητικά όργανα, στις γυναίκες, που κινδυνεύουν από τον καρκίνο των ωοθηκών, ο οποίος είναι ένας καρκίνος που διατρέχει τελείως αθόρυβα, δεν προειδοποιεί και διαγιγνώσκεται σε τελικό στάδιο. Για τους δε άντρες αυτή η εξέταση είναι σημαντική, καθώς σε όργανα όπως οι νεφροί και ο προστάτης, προλαμβάνονται πολλά νοσήματα και ιδιαίτερα ο καρκίνος του προστάτη, σε μεγαλύτερες ηλικίες. Σε περίπτωση ευρήματος στο υπερηχογράφημα ή στην κλινική εξέταση, και αν βρεθεί αυξημένο το PSA, τότε αντί βιοψίας όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα, πλέον γίνεται πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία. Συγχρόνως όμως, με τις απεικονιστικές εξετάσεις χρειάζονται και οι γενικές εξετάσεις αίματος», είπε ο ομότιμος καθηγητής Ακτινολογίας, μιλώντας στο Πρακτορείο FM και την Τάνια Μαντουβάλου για να προσθέσει στη συνέχεια πως στην ενηλικίωση πρέπει να γίνεται και μία ακτινογραφία θώρακος για να υπάρχει σημείο αναφοράς, και εν συνεχεία μπορεί να γίνεται ανά τριετία, ή εφόσον υπάρχουν συμπτώματα.

Αξονική τομογραφία για καπνιστές άνω των 40

Σύμφωνα με τον καθηγητή, για όλες οι γυναίκες χαμηλού και υψηλού κινδύνου, (σ.σ.: που έχουν ιστορικό ή ύποπτες γονιδιακές μεταλλάξεις) προβλέπεται στην ηλικία των 30 ετών ένα υπερηχογράφημα μαστών, ως υπερηχογράφημα αναφοράς, όπως αντίστοιχα γίνεται και με τη μαστογραφία στην ηλικία των 40. «Και στη συνέχεια κάθε χρόνο μαστογραφία, πάντα συνδυαστικά με υπερηχογράφημα μαστών. Εφόσον υπάρχει εύρημα ή αποτιτανώσεις στο υπερηχογράφημα μαστών, οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι καλοήθεις ή κακοήθεις, τότε μία μαγνητική μαστογραφία λύνει το πρόβλημα». Είναι σημαντική η συμβολή της αξονικής τομογραφίας και είναι κάτι που από χρόνια συνιστά η Αμερικανική Πνευμονολογική Εταιρεία σε άτομα άνω των 40 ετών που είναι καπνιστές, αναφέρει, σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, για να επισημάνει στη συνέχεια ότι «αν διαπιστώσουμε έγκαιρα έναν μικρό καρκίνο του πνεύμονα που δεν έχει εξαπλωθεί και ο ασθενής χειρουργηθεί, σώζεται η ζωή του. Και τώρα πια το υπουργείο Υγείας έχει αναγνωρίσει αυτή τη δυνατότητα και πρόκειται σύντομα να βάλει την αξονική υψηλής ευκρίνειας και χαμηλής δόσης ακτινοβολίας στον προσυμπτωματικό έλεγχο».

Όσον αφορά την κολονοσκόπηση, που θεωρείται η μόνη gold standard διαγνωστική εξέταση για καρκίνο παχέος εντέρου, ο καθηγητής τονίζει ότι πρέπει να γίνεται μετά τα 45 ανά πενταετία προληπτικά, και όταν υπάρχει ιστορικό μπορεί να ξεκινά από τα 35, και πάλι να γίνεται ανά πενταετία. «Σε περίπτωση ευρημάτων πχ πολύποδες, ο γιατρός θα κρίνει αν η εξέταση γίνει νωρίτερα από την πενταετία. Αν κάποιος όμως δεν μπορεί να κάνει κανονική κολονοσκόπηση, έχει τη δυνατότητα να κάνει εικονική κολονοσκόπηση, δηλαδή αξονική κολονοσκόπηση, όπου εκεί “τρέχοντας” με ανασυνθέσεις εικόνων μέσα στο έντερο, μπορούμε να δούμε αν υπάρχει κάποια εστία, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε βιοψία», καταλήγει ο κ. Στριγγάρης.

Πηγή: news4health.gr