To IARC αξιολογεί την καρκινογένηση λόγω επαγγελματικής έκθεσης στους πυροσβέστες

Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC),έχει αξιολογήσει την επαγγελματική έκθεση των πυροσβεστών ως καρκινογόνα αλλάζοντας την προηγούμενη ταξινόμηση,σύμφωνα με την οποία ήταν πιθανώς καρκινογόνα.Η αναταξινόμηση ήρθε μετά από πολλές νέες μελέτες,που παρείχαν επαρκή στοιχεία ότι η πυρκαγιά προκαλεί καρκίνο στους πυροσβέστες.

Μια ομάδα εργασίας 25 διεθνών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων 3 προσκεκλημένων ειδικών, από 8 χώρες συγκλήθηκε από το πρόγραμμα Μονογραφίες του IARC για μια συνάντηση στη Λυών. Μετά από διεξοδική εξέταση της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας, η Ομάδα Εργασίας ταξινόμησε την επαγγελματική έκθεση του πυροσβέστη ως καρκινογόνος (Ομάδα 1), με βάση επαρκή στοιχεία για καρκίνο στον άνθρωπο.Μια περίληψη των τελικών αξιολογήσεων έχει δημοσιευθεί τώρα στο Διαδίκτυο στο The Lancet Oncology.1 Η αναλυτική αξιολόγηση θα δημοσιευθεί το 2023 ως Τόμος 132 των Μονογραφιών του IARC με στοιχεία για καρκίνο στον άνθρωπο.

Η επαγγελματική έκθεση του πυροσβέστη προκαλεί καρκίνο. Υπήρχαν επαρκή στοιχεία για καρκίνο σε ανθρώπους για τους ακόλουθους τύπους καρκίνου: μεσοθηλίωμα και καρκίνος της ουροδόχου κύστης.
Υπήρχαν περιορισμένες ενδείξεις για καρκίνο στους ανθρώπους για τους ακόλουθους τύπους καρκίνου: καρκίνο του παχέος εντέρου, καρκίνο του προστάτη, ο καρκίνος των όρχεων, το μελάνωμα του δέρματος και το λέμφωμα non-Hodgkin
Υπήρχαν ισχυρά μηχανιστικά στοιχεία σε εκτεθειμένους ανθρώπους ότι η επαγγελματική έκθεση ενός πυροσβέστη δείχνει 5 από τα 10 βασικά χαρακτηριστικά (KC) των καρκινογόνων:
2 «είναι γονιδιοτοξικό» (KC2), «επάγει επιγενετικές αλλοιώσεις» (KC4), «επάγει οξειδωτικό στρες» (KC5), «επάγει χρόνια φλεγμονή» (KC6) και «ρυθμίζει τις επιδράσεις που προκαλούνται από τον υποδοχέα» (KC8).

Έκθεση πυροσβεστών

Υπάρχουν περισσότεροι από 15 εκατομμύρια πυροσβέστες σε όλο τον κόσμο. Ο όρος «πυροσβέστες» περιλαμβάνει μια ετερογενές ομάδα αμειβόμενων και μη αμειβόμενων εργαζομένων σε βιομηχανικά, δημοτικά και άγρια ​​περιβάλλοντα, στη διεπαφή άγριας περιοχής και πόλης,και σε άλλες καταστάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκθέσεις πυρόσβεσης έχουν γίνει πιο διαδεδομένες με την πάροδο του χρόνου, εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε διάφορους τύπους πυρκαγιών, όπως πυρκαγιές κατασκευών, άγριων εδαφών και οχημάτων, καθώς και σε άλλα συμβάντα (π.χ. τροχαία ατυχήματα και καταρρεύσεις κτιρίων).Εκτίθενται σε ένα σύνθετο μείγμα προϊόντων καύσης από πυρκαγιές (π.χ. πολυκυκλικά αρωματικά υδρογονάνθρακες, πτητικές οργανικές ενώσεις, μέταλλα και σωματίδια), καυσαέρια ντίζελ, δομικά υλικά (π.χ.αμίαντος) και άλλους κινδύνους (π.χ. θερμικό στρες, εργασία σε βάρδιες και υπεριώδης και άλλη ακτινοβολία). Επιπλέον, η χρήση επιβραδυντικών φλόγας στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και έμμονων οργανικών ρύπων (π.χ. ανά και πολυφθοριούχες ουσίες) στους πυροσβεστικούς αφρούς έχει αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.

Αυτό το μείγμα μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες που έχουν ήδη ταξινομηθεί από το πρόγραμμα Μονογραφίες του IARC στην Ομάδα 1 (καρκινογόνο για τον άνθρωπο), Ομάδα 2Α (πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο) και Ομάδα 2Β (πιθανώς καρκινογόνο στους ανθρώπους). Η δερματική έκθεση, η εισπνοή και η κατάποση είναι συνήθεις οδοί έκθεσης και μελέτες βιοδεικτών μεταξύ των πυροσβεστών έχουν βρει ενισχυμένα επίπεδα δεικτών έκθεσης σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες,επιβραδυντικά φλόγας και επίμονοι οργανικοί ρύποι.

Ταξινόμηση μονογραφιών IARC

Η ταξινόμηση IARC Monographs υποδεικνύει την ισχύ των αποδεικτικών στοιχείων που μπορεί να προκαλέσει μια ουσία ή ένας παράγοντας Καρκίνου. Το πρόγραμμα Μονογραφίες του IARC επιδιώκει να εντοπίσει τους κινδύνους του καρκίνου, που σημαίνει τη δυνατότητα για καρκίνο από έκθεση σε πρόκληση καρκίνου. Ωστόσο, η ταξινόμηση δεν υποδεικνύει το επίπεδο κινδύνου καρκίνου που σχετίζεται με
έκθεση σε διαφορετικά επίπεδα ή σε διαφορετικά σενάρια.

Η ίδια ταξινόμηση μπορεί να είναι πολύ διαφορετική, ανάλογα με παράγοντες όπως ο τύπος και η έκταση της έκθεσης και το μέγεθος της επίδρασης του παράγοντα σε ένα δεδομένο επίπεδο έκθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:
Véronique Terrasse, Ομάδα Επικοινωνίας, στο +33 (0)6 45 28 49 52 ή terrassev@iarc.fr
ή IARC Communications, στη διεύθυνση com@iarc.fr
https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2022/07/pr317_E.pdf

Παράταση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον COVID- 19 μέχρι 30.06.2022

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, παρατείνεται από την λήξη της μέχρι 30.06.2022 η ισχύς της σχετικής ρύθμισης για χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα. 

Υπενθυμίζουμε το άρθρο σχετικά με την παροχή ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόησης από κορωνοϊό COVID-19:

Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, είτε λόγω της φύσης της εργασίας, είτε λόγω της κατάστασης της υγείας του εργαζομένου, κατά την κρίση του, οι εργαζόμενοι του άρθρου 1 δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Για την άσκηση του δικαιώματος χρήσης της ειδικής άδειας ασθένειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Η ειδική άδεια ασθένειας χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια εργαζομένου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Η ειδική άδεια ασθένειας δύναται να παρατείνεται ως κοινή άδεια ασθένειας μόνο κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

https://www.taxheaven.gr/news/59021/paratash-mexri-thn-30h062022-gia-thn-eidikh-adeia-asoeneias-ergazomenwn-logw-noshshs-apo-ton-korwnoio

Εργαζόμενοι με αναπηρία.Μήπως η εξ αποστάσεως εργασία είναι η ευκαιρία τους ;

Καθώς οι εταιρείες αγκαλιάζουν την εξ αποστάσεως εργασία, υπάρχει νέο ενδιαφέρον για την πρόσληψη ατόμων με χρόνιες ασθένειες ή άλλες αναπηρίες. Η Ιδρύτρια του Tech Disability Project Natasha Walton μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με την τάση και συμβουλές για το πώς να υποστηρίξετε αυτούς τους υπαλλήλους μακροπρόθεσμα.

Ο Cakelin Marquardt, συμμετέχων στο έργο Tech Disability , έχει πολλές ψυχικές και σωματικές παθήσεις. Το άγχος της εργασίας σε ανδροκρατούμενα ανοιχτά γραφεία με πολύπλοκα PTSD και ΔΕΠΥ τον έκανε να έχουν συχνές αυτοάνοσες εξάρσεις. Η ιστορία του Cakelin, που κοινοποιήθηκε σε μια ανάρτηση ιστολογίου για το Tech Disability Project , υπογραμμίζει πολλά από τα προβλήματα στην προσπάθεια να εργαστείς ως άτομο με αναπηρία.

Ωστόσο, καθώς τα στυλ εργασίας αλλάζουν και μεταβαίνουμε σε ένα σε μεγάλο βαθμό απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό, ο Cakelin είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εργαζομένου υψηλής ειδίκευσης που θα μπορούσε και θα έπρεπε εύκολα να εξουσιοδοτηθεί να εργάζεται με τρόπο που τον κάνει άνετα.

Μιλήσαμε με τη Natasha Walton, ιδρύτρια του Tech Disability Project σχετικά με το γιατί οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη μετάβαση για να προσλαμβάνουν περισσότερα άτομα με αναπηρίες και τι πρέπει να έχουν υπόψη τους όταν πρόκειται να υποστηρίξουν αυτές τις νέες προσλήψεις, καθώς πολλά ζητήματα είναι πιο διαφορετικά από αυτά.Το περασμένο έτος γνώρισε μια άνευ προηγουμένου περίοδο εναλλαγής εργαζομένων και η Νατάσα πιστεύει ότι αυτός είναι ένας λόγος που οι εταιρείες είναι ενθουσιασμένες για νέες ευκαιρίες για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία.

Αυτή η κοινότητα είναι ένα εκπληκτικά τεράστιο μέρος του συνολικού πληθυσμού —σύμφωνα με το CDC, 61 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ—26% της χώρας—ζουν με αναπηρία .Σύμφωνα με τη Νατάσα, «Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσοι άνθρωποι γύρω τους αντιμετωπίζουν μια σωματική ή πνευματική αναπηρία. Με τη στροφή προς την απομακρυσμένη εργασία και το «νέο κανονικό», οι οργανισμοί συνειδητοποιούν ότι μπορεί να έχουν μια νέα ευκαιρία να συνδεθούν με την κοινότητα και να προσελκύσουν νέα ταλέντα. Σε κλάδους όπως η τεχνολογία, οι άνθρωποι ήταν πάντα τεχνικά σε θέση να κάνουν περισσότερα από τη δουλειά τους εξ αποστάσεως, αλλά ακόμα και σε αυτό το χώρο, υπήρξαν μεγάλες αλλαγές κατά το τελευταίο έτος.

Υπάρχει επίσης μια άλλη δύναμη: η πανδημία και οι κοινωνικές αλλαγές στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχουν επίσης κάνει πολλές εταιρείες να επαναξιολογήσουν τις αξίες τους και να δώσουν ένα νέο επίπεδο έμφασης στη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη. Η πρόσληψη ατόμων με αναπηρία είναι ένας βασικός τρόπος για αυτές τις εταιρείες να ζήσουν αυτές τις αξίες.

Υπάρχει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη μεταξύ της πρόσληψης ατόμων με αναπηρία και της εξ αποστάσεως εργασίας. Το να έχεις αναπηρία μπορεί να σημαίνει ότι πηγαίνεις σε περισσότερα ραντεβού, χρειάζεσαι διαλείμματα για ξεκούραση, επηρεάζεσαι δυσανάλογα από θορυβώδη ή ταραχώδη περιβάλλοντα ή δεν μπορείς να ταξιδέψεις εύκολα στη δουλειά. Για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, τα άτομα με σωματικές αναπηρίες ή ψυχικές ασθένειες μπορεί να αισθάνονται πιο άνετα στον ευέλικτο, ασύγχρονο και απομακρυσμένο εργασιακό κόσμο προς τον οποίο κινούνται πολλές εταιρείες.

Η Νατάσα επεσήμανε τα θέματα οπτικής και ακουστικής προσβασιμότητας ως κάτι που σχεδόν κάθε εταιρεία πρέπει να σκεφτεί πιο διεξοδικά. Αυτό περιλαμβάνει :

  • τη χρήση λύσεων τηλεδιάσκεψης/webinar με υπότιτλους για την παροχή πρόσβασης σε άτομα με προβλήματα ακοής,
  • την επιλογή λύσεων λογισμικού σχεδιασμένων για οπτική προσβασιμότητα
  • και τη διασφάλιση ότι οι εσωτερικοί πόροι είναι πραγματικά προσβάσιμοι και κατανοητοί από όλους.

Η εύρεση μιας λύσης που λειτουργεί καλά για όλους απαιτεί μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση.

Πώς να μιλήσετε για τις αναπηρίες στην εργασία

Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Καινοτομίας Ταλέντου ,

μόνο το 39% των ατόμων με αναπηρία έχουν αποκαλύψει την αναπηρία τους στον διευθυντή τους.

Πολύ λιγότεροι το είχαν μοιραστεί με τις ομάδες τους (24%) ή HR (21%). 

Σε μια κουλτούρα εργασίας από απόσταση, θα ήταν ακόμα πιο εύκολο να κρυφτούν, να καταπιεστούν ή να παραβλεφθούν οι ανάγκες. Οι εργαζόμενοι φοβούνται μήπως τιμωρηθούν ή κριθούν για τις αναπηρίες τους, ενώ οι διευθυντές είναι επιφυλακτικοί να διερευνήσουν προστατευμένες ή προσωπικές πληροφορίες υγείας.

Η ισορροπία μεταξύ διαφάνειας και ιδιωτικότητας είναι αρκετά δύσκολο θέμα.

«Η συζήτηση δεν πρέπει να δομείται γύρω από το ερώτημα «Έχετε κάποια αναπηρία», είπε. «Θα πρέπει να είναι γύρω από την ερώτηση «Τι χρειάζεστε;»

Εάν είστε εργοδότης που θέλει να υποστηρίξει καλύτερα τους υπαλλήλους, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σαφές, ασφαλές κανάλι για τους εργαζόμενους να εκφράσουν τις ανάγκες τους. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εσείς και ο υπάλληλος μοιράζεστε τον ίδιο στόχο—να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον όπου θα μπορούν να είναι επιτυχημένοι—και ότι είστε πρόθυμοι να συνεργαστείτε μαζί τους για να συμβεί αυτό. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η συζήτηση είναι πάντα ανοιχτή, σε περίπτωση που αλλάξουν οι περιστάσεις τους ή αναπτύξουν κάποια αναπηρία αργότερα στη γραμμή.

Οι εταιρείες θέλουν ειλικρινά να δώσουν προτεραιότητα στη διαφορετικότητα και είναι πρόθυμες να καταβάλουν την προσπάθεια που απαιτείται για να κάνουν πραγματικά την αλλαγή. Συν τοις άλλοις, οι αλλαγές των τελευταίων ετών έχουν βάλει πολύ περισσότερη δύναμη στα χέρια των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις είναι πολύ πιο ανοιχτές στο να ακούσουν τι χρειάζεται ο καθένας. Είναι σαν να αρχίζουμε επιτέλους να κινούμαστε προς έναν κόσμο όπου τα άτομα με αναπηρία έχουν μια πιο δίκαιη εμπειρία στην εργασία».

Περισσότερα :

https://www.momentive.ai/en/blog/support-employees-with-disabilities/?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=SS_NL&utm_content=11366&date=2022-01-05&CID=152292815&CampaignId=11366

Απουσία από την εργασία λόγω Covid-19 – Άδεια Ασθένειας

Σύμφωνα με την παρ.3Α του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 Κ.Υ.Α. (όπως ισχύει), η οποία προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361/4.1.2022 Κ.Υ.Α., ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εργασίας με την ανακοίνωση του στις 7/1/2022, αναφέρει ότι σχετικά με τη δυνατότητα των εργαζομένων να θεωρούνται δικαιολογημένα απόντες και να απέχουν από την εργασία τους εφόσον βρεθούν θετικοί στον Covid-19 σημειώνονται τα ακόλουθα:

  • Όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, προκειμένου ο εργαζόμενος να θεωρείται δικαιολογημένα απών από την εργασία του στην περίπτωση νόσησης λόγω covid-19 απαιτείται μόνο rapid test.
  • Εάν ο εργαζόμενος θέλει να κάνει χρήση άδειας ασθενείας και να λάβει σχετικό επίδομα από τον Ε.Φ.Κ.Α. στην περίπτωση αυτή ΚΑΙ ΜΟΝΟ – όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία – απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, όπως ισχύει άλλωστε για όλες τις ασθένειες.

Στο σημείο αυτό θα είναι χρήσιμο να αναφέρουμε και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. οι οποίες αναφέρουν ότι σε περίπτωση που κάποιος διαγνώστηκε θετικός με αντιγονικό rapid ή μοριακό έλεγχο pcr θα πρέπει:

  • Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες απομόνωσης.
  • Μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών απομόνωσης και εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας μέχρις πλήρους υποχώρησης του πυρετού.
  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της απομόνωσης.

Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος (είτε είναι πλήρως εμβολιασμένος είτε όχι) βρεθεί θετικός στον Covid-19 (αρκεί το rapid test), έχει συμπτώματα και νοσεί, για να μπορέσει να κάνει χρήση άδειας ασθενείας (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα) και να λάβει σχετικό επίδομα από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., απαιτείται ιατρική γνωμάτευση η οποία θα αναφέρει τα συμπτώματα π.χ. βήχας, συνάχι κ.λπ., όπως ισχύει άλλωστε για όλες τις ασθένειες. Καλό θα είναι η προσκομιζόμενη βεβαίωση να προέρχεται από γιατρό συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή γιατρό του Π.Ε.Δ.Υ. ή νοσοκομειακό.

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=224493&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=email&utm_content=top_news&utm_campaign=11/01/2022&smclient=3ef25751-ec76-11e6-8a95-0cc47a6bceb8

Η παραλλαγή Όμικρον, επιβραδύνει την οικονομία σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο

Η παραλλαγή Όμικρον φαίνεται να δίνει «φτερά» στην εξάπλωση της πανδημίας, καθώς χώρες ανακοινώνουν καθημερινά νέα ρεκόρ κρουσμάτων. Η γοργή εξάπλωση της πανδημίας έχει οδηγήσει πολλές χώρες να στραφούν σε περιοριστικά μέτρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Ειδικότερα, πληθώρα ειδησεογραφικών μέσων εστιάζουν στις επιπτώσεις της παραλλαγής Όμικρον στην ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Η αμερικανική Wall Street Journal εκτιμά πως η παραλλαγή θα αφήσει το σημάδι της στις αρχές του 2022, θέτοντας «φρένο» στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. Το ειδησεογραφικό μέσο CNN εστιάζει στις ακυρώσεις πτήσεων και στην επιβράδυνση που προκαλεί στην οικονομία η απομάκρυνση των εργαζομένων από τους χώρους εργασίας, σε επιχειρήσεις όπου η τηλεργασία δεν είναι εφικτή. Βάσει του CNN, είναι λογικό να υπάρχουν οικονομολόγοι που αναθεωρούν προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για την παγκόσμια οικονομία στις αρχές του 2022. Παράλληλα, το βρετανικό μέσο Guadian αναφέρει πως ο ΠΟΥ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της Όμικρον στα συστήματα υγείας και στην κατάρρευση που δύναται να προκαλέσει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Κίνας. Η ασιατική χώρα, που θα φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022, λαμβάνει οριζόντια μέτρα αναφορικά με την εξάπλωση της Covid-19. Ενδεικτικά, έχει προβεί σε κλεισίματα εργοστασίων, που θέτουν «φρένο» στην παραγωγή της. Υπογραμμίζεται πως η Κίνα αποτελεί πρωταγωνιστή του διεθνούς εμπορίου. Εφόσον μέτρα προς αποφυγήν εξάπλωσης της πανδημίας ‒όπως η μείωση των εργαζομένων‒ ενταθούν, η συμφόρηση κατά μήκος των εφοδιαστικών αλυσίδων θα επιμείνει καθώς πλησιάζει η κινεζική Πρωτοχρονιά (1η Φεβρουαρίου).

Τέλος, παρότι η παράταση της κρίσης των εφοδιαστικών αλυσίδων ίσως ευνοήσει την κερδοφορία κάποιων κλάδων των μεταφορών, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι δυνατόν να αποβούν σημαντικές, «αναβάλλοντας» την απαραίτητη ανάκαμψη.

https://www.naftikachronika.gr/2022/01/01/i-apeili-tis-omikron-freno-gia-tin-oikonomia/

3.12 Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία σήμερα «Ένα εκατομμύριο άτομα με αναπηρίες έχασαν δουλειές κατά τη διάρκεια της πανδημίας».Μην παραβλέπουμε τα στοιχεία

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 3 Δεκεμβρίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες). Η εορτή την ημέρα αυτή αποφασίσθηκε το 1992, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που υιοθέτησε το Πρόγραμμα Δράσης για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Λέγοντας ειδικές ανάγκες εννοούμε κάθε πνευματική ή σωματική αναπηρία η οποία χρίζει ειδικής μεταχείρισης ώστε το άτομο να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητες του και να ενταχθεί στη κοινωνία. Αυτές μπορεί να είναι Αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση), Σωματικές αναπηρίες, (εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμένα άκρα), Νοητική καθυστέρηση, Χρωμοσωμικά σύνδρομα, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτισμός), Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία κλπ).

Στην πατρίδα μας, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο, με βάση αναλογικά ποσοστά του ΠΟΥ και των επίσημων φορέων του κράτους.

Στην ήδη δύσκολη καθημερινότητα τους τα άτομα με ιδιαίτερες δυσκολίες έχουν να αντιμετωπίσουν και τον αποκλεισμό τους από τον εργασιακό βίο. Ας μην παραβλέπουμε τα στοιχεία.Οι έρευνες είναι αποκαλυπτικές .

Ηλικιωμένοι υπάλληλοι εργαζόμενοι με αναπηρία, τους λογίζουν ώς  ως πολύτιμες προσθήκες στο εργατικό δυναμικό μιας επιχείρησης ή ως θεωρούνται «βάρη» στις προσλήψεις;Μια κρίση πάντα αποκαλύπτει ποιος πήρε τις δύσκολες αποφάσεις, ποιές προκλήσεις αντιμετώπισε στο χώρο εργασίας και ποιος παρέλυσε. Το να αλλάξετε νοοτροπία σημαίνει να βλέπετε τις πραγματικές ευκαιρίες.

«Ένα εκατομμύριο άτομα με αναπηρίες έχασαν δουλειές κατά τη διάρκεια της πανδημίας».Μην παραβλέπουμε τα στοιχεία

Μια έρευνα του 2021 από τη McKinsey αποκάλυψε ότι το 87 τοις εκατό των στελεχών εξέφρασαν ανησυχία για ένα κενό δεξιοτήτων και λιγότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι ήξεραν τι να κάνουν για αυτό. Χρειάζεσαι ένα σχέδιο για να ξεπεράσεις τόσο το μαθηματικό πρόβλημα όσο και το στίγμα και δεν χρειάζεται μαντικό καλάμι για να βρείτε την λύση .

Υπάρχουν νέες δεξαμενές ταλέντων γεμάτες με εργαζόμενους που θα προσθέσουν δεξιότητες, καινοτομία, θετικό ηθικό και ισχυρό αποτέλεσμα. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί με  ηγέτες παγιδευμένοι στα παλιά κλασσικά μοτίβα.

Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι που οι άνθρωποι δεν έχουν ακόμη κοιτάξει πέρα ​​από το ίδιο-παλιό? Αγνοια? Τεμπελιά? Εφησυχασμός; Φόβος για το άγνωστο; Φόβος για χαμηλότερα κέρδη; Ας επικεντρωθούμε στα κορυφαία στελέχη για ένα λεπτό: Τι θα συνέβαινε αν η ομάδα πρόσληψης σας έφερνε έναν υποψήφιο Οικονομικό Διευθυντή που χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι; 

Ως άνθρωποι, όλοι έχουμε ελαττώματα, αλλά υπάρχουν και δύσκολες ερωτήσεις για τον εαυτό σας. Μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας απέναντι από μια μαύρη γυναίκα με αναπηρία ή έναν ηλικιωμένο εργαζόμενο;  Τώρα βλέπετε την κοιλιά του θηρίου, όπου ζει ο φόβος της δυσφορίας. Αλλά εδώ είναι αυτό που είναι πραγματικά άβολο: η ήττα. Χάνοντας τον ανταγωνισμό για ταλέντο. Χάνοντας το πλεονέκτημα στον κλάδο σας. Αγνοήστε λοιπόν τις δεξαμενές ασυνήθιστων ταλέντων με δική σας ευθύνη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αποτελέσουν μετασχηματιστικά στοιχεία για τον οργανισμό σας. 

Πού είναι αυτοί οι ειδικευμένοι εργάτες; Είναι σε διάφορα δίκτυα, είναι εταιρείες του ενός, είναι όλοι ηλικίας, είναι άτομα με ποινικό μητρώο. Οι έξυπνοι ηγέτες μπορούν να μάθουν να βρίσκουν τις κατάλληλες προσλήψεις, να τις αναπτύσσουν αποτελεσματικά στη δουλειά και να τους κρατούν αφοσιωμένους με πάθος με τρόπο που δημιουργεί επίσης μια επιθυμητή κουλτούρα κοινότητας, συνεργασίας και καινοτομίας. 

Αυτό είναι ένα επιχείρημα αφύπνισης και έκκληση προς τους ηγέτες να αναγνωρίσουν αδιαμφισβήτητα γεγονότα, όπως το πώς οι ομάδες στις οποίες οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50 τοις εκατό των μελών είναι πιο καινοτόμες ή πώς η πρόσληψη εργαζομένων με αναπηρία αυξάνει τόσο το ηθικό όσο και τα ποσοστά διατήρησης , ή πώς δεν θέλουν όλοι οι εργαζόμενοι να είναι τακτικοί υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης. Η σύγχρονη νοοτροπία δεν είναι μόνο να είσαι έτοιμος για αλλαγή. Είναι επίσης να βαρεθείς την έλλειψη αλλαγής και να έχεις την αποφασιστικότητα να κάνεις κάτι γι’ αυτό. 

Κάνε το καλό και κάνε το καλό 

Σύμφωνα με την έρευνα της Εταιρείας για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (SHRM), όταν συζητάτε για τη στρατολόγηση με επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού, το 48 τοις εκατό από αυτούς θα σας πουν το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι να βρουν μια αρκετά βαθιά δεξαμενή ταλέντων ώστε να μπορούν να κάνουν καλές επιλογές πρόσληψης. Όταν ρωτάτε τους διευθυντές ποια είναι η μεγαλύτερη απογοήτευσή τους με το HR, λένε ότι το HR δεν μπορεί να προμηθεύσει ταλέντα τόσο αποτελεσματικά όσο θα ήθελαν. Άρα υπάρχει πλήρης σύγκλιση.

Πρόκειται για την ανάπτυξη αυτής της δεξαμενής ταλέντων ώστε να περιλαμβάνει αναξιοποίητους πόρους, την αύξηση του αγωγού και το κλείσιμο του χάσματος δεξιοτήτων. Πρέπει να ξεκλειδώσουμε το ταλέντο και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες εκτιμώντας τους εργαζόμενους που έχουν παραβλεφθεί, περιθωριοποιηθεί και απορριφθεί. Ηθικά, είναι μια κίνηση που συνάδει με τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη. Ηθικά, όλοι μπορούμε να έχουμε ένα ζεστό συναίσθημα για αυτό. Αλλά από επιχειρηματική άποψη, είναι μια ψυχρή, σκληρή αναγκαιότητα.

Μου αρέσει να λέω, «Κάνε το καλό και κάνε το καλό». Διότι το θετικό είναι τεράστιο: η κοινωνία κερδίζει. οι επιχειρήσεις ευδοκιμούν. Έχουμε μιλήσει πολύ για την εκτίμηση των μαύρων και καφέ εργαζομένων, για τα εμπόδια στην ίση αμοιβή που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες καθώς ανεβαίνουν στις τάξεις, για τη φυλετική και φυλετική ποικιλομορφία. Τώρα ας σκεφτούμε επίσης μερικές μη παραδοσιακές, ολοένα και πιο διαφορετικές ομάδες που μπορούν να βοηθήσουν στη γεφύρωση του χάσματος των δεξιοτήτων μας. 

Εργαζόμενοι με Αναπηρία (Ικανοί και Πρόθυμοι)

Κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, ένας εντυπωσιακός τίτλος ήταν στην κορυφή ενός διαδικτυακού άρθρου ειδήσεων από το SHRM: «Ένα εκατομμύριο άτομα με αναπηρίες έχασαν δουλειές κατά τη διάρκεια της πανδημίας». Ήταν δύσκολο να τυλίξουμε τα κεφάλια μας, αλλά ξεκινώντας τον Μάρτιο του 2020 και επεκτείνοντας μέχρι το φθινόπωρο —όταν ο κορωνοϊός άρχισε να εξαπλώνεται για πρώτη φορά στις ΗΠΑ—1 στους 5 εργαζόμενους με αναπηρία απολύθηκαν από τους εργοδότες, σε αντίθεση με 1 στους 7 μεταξύ των ο γενικός πληθυσμός, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ.

Ενώ θα υπάρχει ένας απολογισμός ανεργίας για όλους στον εργασιακό μας χώρο μετά την πανδημία, τελικά θα αντιμετωπίσετε τη συρρικνούμενη δεξαμενή ταλέντων και θα χρειαστεί να βρείτε εργάτες υψηλής εξειδίκευσης και με κίνητρα που θα αποτελέσουν πλεονέκτημα για την επιχείρησή σας. Πρέπει να ενστερνιστούμε αυτό το γεγονός και να αναζητήσουμε εργαζομένους με αναπηρίες για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των αποτελεσμάτων μας. 

Η Voya Financial κάνει ακριβώς αυτό. Η εταιρεία καταρρίπτει τα στερεότυπα προσλαμβάνοντας υπαλλήλους με αναπηρία εδώ και αρκετά χρόνια. Η δημιουργία καταλυμάτων δεν είναι βάρος. είναι καλή δουλειά.

Το 2020, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Voya ενώθηκε με εταιρείες όπως η Walmart και η Microsoft για να γράψει μια επιστολή σε άλλους CEO. «Έχουμε βιώσει από πρώτο χέρι τη δυνατότητα για καινοτομία, βιωσιμότητα και κέρδος της ένταξης των ατόμων με αναπηρία», ανέφερε. «Μόνο το 33 τοις εκατό των ατόμων σε ηλικία εργασίας με αναπηρίες συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό – σε σύγκριση με το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό 63 τοις εκατό για τα άτομα χωρίς αναπηρία. Αποτυγχάνουμε να οικοδομήσουμε βιώσιμα μέλλοντα που ενδυναμώνουν όλους».

Η επιτυχία είναι μέρος της ενδυνάμωσης. Οι εταιρείες που ενσωματώνουν υποψήφιους θέσεις εργασίας με αναπηρία έχουν δει υψηλότερα έσοδα, υψηλότερο καθαρό εισόδημα, μειωμένο κύκλο εργασιών, χαμηλότερο κόστος πρόσληψης, αυξημένη παραγωγικότητα και βελτιωμένη προσέγγιση πελατών. 

Μάλιστα, μια πρόσφατη μελέτη από την Accenture, που διεξήχθη σε συνεργασία με το Disability:IN και την Αμερικανική Ένωση Ατόμων με Αναπηρία, διαπίστωσε ότι οι εταιρείες που επιδιώκουν να προσλάβουν άτομα με αναπηρία είχαν καλύτερες επιδόσεις και είχαν, κατά μέσο όρο, 23 τοις εκατό υψηλότερα έσοδα.

https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/fall2021/Pages/the-power-of-people-you-overlook.aspx

Δίνοντας αξία στο “βάθρο”.Τα τέσσερα Ε της ζωής στον εργασιακό χώρο .

“Έδωσα μάχη όλα αυτά τα χρόνια που πάλεψα να ανέβω στο βάθρο, στο κάθε ‘βάθρο’ της ζωής. Έδωσα μάχη με τις αμφιβολίες, οι οποίες με γυρόφερναν, αλλά ποτέ δεν επέτρεψα να εισχωρήσουν μέσα μου. Έδωσα μάχη με ανθρώπους που προσπάθησαν να με τρομάξουν, αλλά η στάση μου προς την ζωή τους έκανε εν τέλει να με κοιτούν με το βλέμμα σηκωμένο ψηλά (παρότι καθιστός στο καροτσάκι μου)… Έδωσα μάχη με τους δικούς μου ανθρώπινους φόβους, που πήγαν να φοβίσουν τα όνειρα μου…”

Τα λόγια του Ολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη είναι συγκλονιστικά. Τις προηγούμενες μέρες οι Παραολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο μας χάρισαν απλόχερα μαθήματα ζωής, αποδεικνύοντας πως το ψυχικό σθένος, η αποφασιστικότητα, η ανθρώπινη θέληση μπορούν να νικήσουν την αδυναμία του σώματος. Μπορούν να δώσουν νέο νόημα στη ζωή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρωταθλητής μας “ας μάθουμε να ξεχωρίζουμε τον νικητή από τις αξίες που τον διέπουν, από τον τρόπο που ζει και όχι από την ύλη”.

Αλήθεια, πόσο εστιάζουμε στον άνθρωπο στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον; Ποιες είναι οι δυνατότητες που προσφέρονται στα άτομα με αναπηρία να εργαστούν και να προοδεύσουν; Είναι οι εργασιακοί μας χώροι προσβάσιμοι; Είναι η κουλτούρα των επιχειρήσεων ανοικτή σε αυτού του είδους τη διαφορετικότητα;

Αναπηρία – Ορατή ή Αόρατη;

Όταν μιλάμε για προσβασιμότητα στον χώρο εργασίας, συχνά εννοούμε τον σχεδιασμό κτιρίων που θα επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Χώρους που θα πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές πρόσβασης. Πέρα όμως από αυτή -την ορατή αναπηρία- υπάρχουν κι άλλες μορφές. Αναπηρίες που δεν διακρίνονται εύκολα, προκαλούν όμως ανάλογες δυσκολίες.

Οι λεγόμενες αόρατες αναπηρίες, που σχετίζονται με σωματική, ψυχική ή νευρολογική κατάσταση που δεν είναι άμεσα ορατή, αλλά μπορεί να περιορίσει τις κινήσεις, τις αισθήσεις ή τις δραστηριότητες ενός ατόμου. Δυσκολίες στην όραση ή στην ακοή, νευροποικιλότητα όπως δυσλεξία και αυτισμός, αλλά και δυσκολίες στη μάθηση είναι τέτοιες αόρατες αναπηρίες. Και δυστυχώς, το ίδιο το γεγονός ότι αυτά τα συμπτώματα είναι αόρατα μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, ψευδείς αντιλήψεις και επικρίσεις.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά τον αριθμό των εργαζομένων παγκοσμίως που χρήζουν υποβοηθητικής τεχνολογίας σε 1 δισεκατομμύριο. Εκτιμά δε ότι ως το 2030 ο αριθμός αυτός θα έχει διπλασιαστεί.

Πηγή: https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/2206_infographic.pdf?ua=1 

Είναι δε γεγονός ότι η αναπηρία ή η όποια αδυναμία μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε από εμάς, δεν αφορά μόνο λίγους. Ατυχήματα, ασθένειες, αλλά και προσωρινές συγκυρίες (π.χ. θορυβώδες περιβάλλον, χαμηλός ή έντονος φωτισμός) μπορεί να αναγκάσουν κάποιους σε σύντομη ή μακρόχρονη αδυναμία.

Γιατί η Συζήτηση Αυτή Είναι Σημαντική;

Στις ΗΠΑ έρευνες δείχνουν ότι το 57% των εργαζομένων γραφείου χρειάζονται κάποιας μορφής υποβοηθούμενη τεχνολογία, αλλά μόνο ένας στους 10 έχει πρόσβαση σε αυτήν, ενώ η ανεργία μεταξύ των ανθρώπων με κάποιας μορφής αναπηρία είναι υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο. Οι ίδιες έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες πρωτοστατούν στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία έχουν καλύτερα αποτελέσματα: 28% περισσότερα έσοδα και 30% περισσότερα κέρδη.

Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις που εντάσσουν και ενσωματώνουν τα άτομα με αναπηρία πέρα από την διάκρισή τους ως πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επιτυγχάνουν στόχους και προοδεύουν.

Πώς προετοιμάζεται ο εργασιακός χώρος να ενσωματώσει και να υποστηρίξει εργαζόμενους με αυτές τις ανάγκες;

Υπάρχουν τέσσερα πεδία δράσης -τέσσερα Ε- για τις επιχειρήσεις που έχουν κουλτούρα αποδοχής της διαφορετικότητας και στόχο να συμπεριλάβουν ταλέντα με αναπηρία.

Εργασία

Οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρίες εκπροσωπούνται στον χώρο εργασίας. Η διαφορετικότητα και τα οφέλη της στην καινοτομία και τα οικονομικά αποτελέσματα δεν θα επιτευχθούν αν δεν προσαρμοστούν οι διαδικασίες πρόσληψης ώστε να είναι περισσότερο “ανοικτές” σε υποψηφίους με διαφορετικά προφίλ και προσόντα. Όπως ανέφερα παραπάνω, με εστίαση στο τι μπορούν να συνεισφέρουν για την επιχείρηση κι όχι στο τι δεν μπορούν.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν στους εργαζόμενους με αναπηρίες ευκαιρίες πρόσβασης. Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις – είναι οι χώροι εργασίας προσβάσιμοι από άτομα με αναπηρία; Πρόσβαση σε κατάλληλα εργαλεία και τεχνολογία – προσφέρουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται δυνατότητες χρήσης από άτομα με δυσκολίες σε όραση ή ακοή ή άλλες γνωσιακές δυσκολίες; Πρόσβαση σε γνώση – γίνονται εκπαιδεύσεις ώστε οι εργαζόμενοι με αναπηρία να έχουν την ευκαιρία να είναι παραγωγικοί;

Ενσωμάτωση

Απαιτείται επίσης ευαισθητοποίηση για όλους τους εργαζομένους μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα καταπολεμούν τις όποιες προκαταλήψεις, θα ενεργοποιούν το προσωπικό ώστε όλοι να είναι “σύμμαχοι” για τον συνάδελφο με την όποια δυσκολία. Η δημιουργία ομάδων ευαισθητοποίησης για το θέμα της ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες -τα λεγόμενα employee resource groups- είναι στη σωστή κατεύθυνση, όπως και η υποστήριξη από κάποιες επιχειρήσεις κάποιων κοινωνικών φορέων με δράση στα πεδία αυτά (ιδρύματα, ΜΚΟ κ.λπ.), γιατί εμπνέουν και κινητοποιούν.

Ενδυνάμωση

Οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν καθοδήγηση και προγράμματα κατάρτισης, για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν επαγγελματικά, να εξελιχθούν, να πετύχουν. Τα άτομα με αναπηρία τείνουν να να είναι από τα πιο δημιουργικά, γιατί έχουν καλλιεργήσει ένα σύνολο δεξιοτήτων εστιασμένο στην επίλυση προβλημάτων. Τι περισσότερο χρειάζονται οι επιχειρήσεις σήμερα για να καινοτομήσουν; Τι περισσότερο χρειάζεται ο ηγέτης του σήμερα για να ξεχωρίσει;

Ενσυναίσθηση

Η κουλτούρα στον εργασιακό χώρο και η γλώσσα που χρησιμοποιούμε πολλές φορές κρύβει προκαταλήψεις, στιγματίζει και πληγώνει τον συνάδελφο. Πόσες φορές έχουμε αναφερθεί σε κάποιον φίλο ή γνωστό μας και τον χαρακτηρίσαμε “συναισθηματικά ή κοινωνικά ανάπηρο”; Πόσες φορές μιλήσαμε για ένα συνάδελφο που έχει “ειδικές” δεξιότητες; Ή κουτσομπολέψαμε κάποιον ή συνηθέστερα κάποια ως “υστερικό/ή”;

Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε αποκαλύπτει τις προκαταλήψεις μας απέναντι στις αναπηρίες, απομονώνει και στιγματίζει τους συναδέλφους μας, δημιουργεί χάσμα στο χώρο εργασίας. Η ενσωμάτωση, η αίσθηση του ανήκειν, η ασφάλεια και η ενεργοποίηση θα επιτευχθούν μόνο όταν όλοι οι εργαζόμενοι αισθάνονται αποδεκτοί γι΄αυτό που είναι, αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους, εκτιμάται το ταλέντο τους. Και γι’ αυτό χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση, ανοικτή κουλτούρα, ανεκτικότητα και αποδοχή της διαφορετικότητας, ανθρωπιά. 

Στο “Βάθρο” της Ζωής

Καθορισμός δικαιολογητικών και ειδικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 52310/2021 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών και της ειδικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.

Οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998, προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία προκηρύσσουν θέσεις μέσω ΑΣΕΠ, συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση υπεύθυνη δήλωση, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 2643.yeka.gr του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο τύπος της έντυπης μορφής της ειδικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης περιέχεται στο προσαρτώμενο στην απόφαση Παράρτημα Β.

Την ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν και υποβάλλουν όσοι πληρούν σωρευτικά τα εξής:

Ι. Υπάγονται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2643/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.
Για την εφαρμογή του ν. 2643/1998 ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα.

β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με αναπηρία).

Επίσης υπάγονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον κατέστησαν άτομα με αναπηρία, καθώς και τα τέκνα όσων κατέστησαν άτομα με αναπηρία εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση ή όσων πέθαναν εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση. Επίσης, υπάγονται τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.

δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους. Επίσης, υπάγονται τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.

ε. Οι τρίτεκνοι γονείς και ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας. Για την εφαρμογή του ν. 2643/1998 ως τρίτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τρία ζώντα τέκνα.

ΙΙ. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

ΙΙΙ. Δεν ανήκουν στις κατηγορίες των ατόμων που αποκλείονται από την προστασία του ν. 2643/1998, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.

IV. Έχουν, για τις θέσεις της προτίμησής τους, τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από την αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα. Το Φ.Ε.Κ. της αντίστοιχης προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα αναγράφεται παραπλεύρως της θέσης.

Δείτε την 52310/18.07.2021 στο https://www.taxheaven.gr/circulars/37139/52310-18-7-2021 από το αρχείο του κόμβου

https://www.taxheaven.gr/news/55477/prokhryxeis-n-26431998-gia-to-2021-olh-h-apofash-me-ta-dikaiologhtika-kai-thn-eidikh-aithsh-ypeyoynh-dhlwsh-poy-kataoetoyn-oi-prostateyomenoi-efoson-ypoballoyn-ypopshfiothta-gia-diorismo-se-oeseis-ergasias-dhmosiwn-yphresiwn-npdd-ota-kai-npid?fbclid=IwAR3Moan79YgIH6zEjsysHd3iyjb6WYh1-bfjzkqyOnNDro666Xms-OA2k8Y

ΠΟΥ: Η πρωτοβουλία για την προτεραιότητα των ναυτικών στους εμβολιασμούς

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θεωρεί, επισήμως πλέον, τους ναυτικούς μία από τις ομάδες εργαζομένων, της βιομηχανίας μεταφορών, που πρέπει να εμβολιαστεί άμεσα έναντι της Covid-19. Συγκεκριμένα, στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για τον οδικό χάρτη εμβολιασμού του ΠΟΥ αναφέρεται ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε ναυτικούς που απασχολούνται σε πλοία τα οποία μεταφέρουν μόνο φορτία, με έμφαση σε εκείνους που είναι αποκλεισμένοι στη θάλασσα λόγω των περιορισμών που επέφερε, στις αλλαγές πληρωμάτων, η πανδημία.

Υπενθυμίζεται πως, το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) επισήμανε πολλές φορές την αναγκαιότητα να δοθεί προτεραιότητα στους εμβολιασμούς ναυτικών. Ειδικότερα, τον περασμένο Μάιο, ο Γενικός Γραμματέας του IMO, Kitack Lim, κάλεσε τα 174 κράτη-μέλη του να αναγνωρίσουν τους ναυτικούς ως «key workers», προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε εμβόλια. Σημειώνεται πως, μέχρι τότε, λιγότερο από το ένα τρίτο των κρατών-μελών είχε προβεί στην αναγνώριση του σπουδαίου ρόλου των ναυτικών για την παγκόσμια κοινότητα.

Πάντως, η απόφαση του ΠΟΥ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αναπτερώνονται οι ελπίδες ότι θα ξεδιαλύνει η αβεβαιότητα που επικρατεί εδώ και αρκετούς μήνες όσον αφορά την πρόσβαση των ναυτικών σε εμβόλια.

https://www.naftikachronika.gr/2021/07/24/pou-i-protovoulia-gia-tin-proteraiotita-ton-naftikon-stous-emvoliasmous/

 

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για θέσεις εργασίας ανέργων ειδικών κατηγοριών που υπάγονται στον ν. 2643/1998

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης υπέγραψε την απόφαση που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών μέσω των προκηρύξεων του νόμου αυτού.

Στις 18 Ιουλίου, 2021 εκδόθηκε η σχετική ανακοίνωση :

Διαβάστε αναλυτικά ⬇

Συνοπτικά τα βήματα που θα ακολουθηθούν έχουν ως εξής : 

✅Έως το τέλος Αυγούστου θα γίνει η έκδοση και η δημοσίευση – των 14 προκηρύξεων ανά την επικράτεια, από τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

✅Οι περίπου 2.000 θέσεις που θα προκηρυχθούν έχουν παρακρατηθεί με υπουργικές αποφάσεις από το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ.

✅ Σε ό,τι αφορά τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, οι υποψήφιοι παραπέμπονται μέσω των προκηρύξεων του Ν. 2643/1998 στην αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του ΑΣΕΠ που έχει ήδη εκδοθεί.

✅ Οι θέσεις αφορούν σε διάφορους κλάδους/ειδικότητες και σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης (✔️Πανεπιστημιακή, ✔️Τεχνολογική, ✔️Δευτεροβάθμια, ✔️Υποχρεωτική).

✅ Οι θέσεις εργασίας κατανέμονται ανά κατηγορία προστασίας ως εξής:

🔹* ΑμεΑ: 500 θέσεις
🔹* Συγγενείς ΑμεΑ: 200 θέσεις
🔹* Πολύτεκνοι: 390 θέσεις
🔹* Τρίτεκνοι: 530 θέσεις
🔹* Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: 250 θέσεις

🔹* Τέκνα Αναπήρων Πολέμου: 220 θέσεις

🔶 Μετά τη δημοσιοποίηση των προκηρύξεων, θα δοθεί ικανό χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

✅ Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στην πλατφόρμα 2643.yeka.gr του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.