Συστάσεις της ΕΕ για τη μετάβαση σε ένα παγκόσμιο ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα σύσταση για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης του συστήματος πιστοποίησης COVID-19 σε παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο πιστοποίησης υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η σύσταση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενταχθούν, να ακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του παγκόσμιου δικτύου ψηφιακής πιστοποίησης υγείας του ΠΟΥ. Μέχρι να συνδεθούν τα κράτη μέλη σε αυτό και κατά την περίοδο μέχρι το τέλος του έτους, ενθαρρύνονται να παραμείνουν συνδεδεμένα με την πύλη της ΕΕ (την υπάρχουσα ψηφιακή υποδομή της ΕΕ για την επαλήθευση των πιστοποιητικών).

Το παγκόσμιο δίκτυο πιστοποίησης ψηφιακής υγείας του ΠΟΥ θα ενσωματώσει την τεχνολογία που αναπτύχθηκε στα ψηφιακά πιστοποιητικά COVID της ΕΕ.

– Σύνδεση με το παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο πιστοποίησης υγείας

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συνδεθούν στο παγκόσμιο δίκτυο ψηφιακής πιστοποίησης υγείας που δημιουργείται από τον ΠΟΥ. Ωστόσο, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν και πότε θα συνδεθούν με αυτό.

– Έκδοση και αποδοχή πιστοποιητικών

Μόλις συνδεθούν στο δίκτυο, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εκδίδουν και να αποδέχονται πιστοποιητικά COVID-19 συμβατά με τις απαιτήσεις του δικτύου, ιδίως σε περίπτωση που έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.

– Περαιτέρω εξέλιξη του παγκόσμιου ψηφιακού δικτύου πιστοποίησης υγείας

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του παγκόσμιου δικτύου πιστοποίησης ψηφιακής υγείας του ΠΟΥ, όπως η πιθανή επέκτασή του σε άλλες ασθένειες πέρα από την COVID-19 ή άλλες χρήσεις στο πλαίσιο της υγείας.

– Μεταβατική περίοδος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023

Η Επιτροπή θα διατηρήσει την πύλη της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να παραμείνουν συνδεδεμένα με την πύλη ΕΕ και να συνεχίσουν να εκδίδουν πιστοποιητικά πανομοιότυπα με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID19 της ΕΕ ακόμη και μετά τις 30 Ιουνίου 2023.

Ο ισχύων κανονισμός για το ψηφιακό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID έχει οριστεί να λήξει στις 30 Ιουνίου 2023.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 5 Ιουνίου 2023 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα παγκόσμιο ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας. Μόλις εγκριθεί, η σύσταση τίθεται σε ισχύ την ίδια ημέρα.

Πηγή: dailypharmanews.gr

Δικαίωμα στη λήθη :Ένα δικαίωμα που αποσκοπεί στην προστασία των ασθενών μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα

Σύμφωνα με ανακοίνωση στις 13.06 του (Reuters) – Η Ιταλία θα ψηφίσει νόμο για το “δικαίωμα στη λήθη” (RTBF) για τους επιζώντες του καρκίνου. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δεσμεύτηκε, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην προστασία των ασθενών που αναρρώνουν από τις διακρίσεις των τραπεζών ή των ασφαλιστικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, υπάρχουν περισσότεροι από 900.000 επιζώντες καρκίνου στην Ιταλία, οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη σύναψη ασφάλισης ή δανείου ή κατά την υποβολή αίτησης για υιοθεσία, λόγω του ιστορικού υγείας τους.

Η Meloni ανέφερε σε δήλωσή της ότι η κυβέρνησή της εξετάζει “πολύ προσεκτικά” τα σχέδια νόμου για την RTBF και δήλωσε ότι ανέθεσε στον υπουργό Υγείας Orazio Schillaci να παρακολουθήσει την πρόοδό τους στο κοινοβούλιο και να τους προσφέρει την “απαραίτητη υποστήριξη”.

“Στόχος μας είναι να έχουμε σε ισχύ στο συντομότερο δυνατό χρόνο έναν νόμο που μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ένα εξαιρετικά πραγματικό πρόβλημα που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή πολλών Ιταλών”, πρόσθεσε η πρωθυπουργός.

Οι προτάσεις θα επέτρεπαν στους ασθενείς που αναρρώνουν από καρκίνο να μην κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη κατάστασή τους σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ή σε αρχές υιοθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περάσει 5-10 χρόνια από το τέλος της ιατρικής τους θεραπείας.

Παρόμοιοι νόμοι ισχύουν ήδη στη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και την Πορτογαλία, σύμφωνα με την Ιταλική Ένωση Ιατρικής Ογκολογίας (AIOM), η οποία διεξάγει εκστρατεία για τη μεταρρύθμιση.

Ως kapa3 πιστεύοντας ακράδαντα στο δικαίωμα του κάθε ασθενή να διαχειρίζεται την ζωή του ισότιμα και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ευρωπαικές χώρες από το Σεπτέμβριο του 2022 έδωσε το στίγμα των εξελίξεων θέτοντας σε πρώτο πλάνο τις βέλτιστες πρακτικές στις Ευρωπαικές χώρες .

Διαβάστε αναλυτικά στο άρθρο μας στην Ενότητα Τελευταία Νέα 

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών

 

Ενώ για τις νέες εξελίξεις δείτε  παρακάτω :

https://www.reuters.com/world/europe/italy-pass-right-be-forgotten-law-cancer-survivors-pm-2023-06-13/

Κρατάμε όμως ότι

Μέσω του Δικαιώματος στη Λήθη, εξασφαλίζονται μέχρι το 2025 έως και 10 χρόνια διαγραφής προσωπικών δεδομένων για ενήλικες μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο,  και 5 χρόνια για ανθρώπους που διαγνώστηκαν με καρκίνο πριν τα 18 έτη. 

 

Συμμετοχή του ΚΑΠΑ3 στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο «Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ογκολογικό Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ»

Η υπεύθυνη Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Καπα3 ,κα Μπιστα Ευαγγελή συμμετείχε στην διαβούλευση για το νομοσχέδιο «Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ογκολογικό Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ»

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας http://www.opengov.gr/yyka/?p=4025#consnav

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αφορά αποκλειστικά στην αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου και η πολιτεία επιχειρεί, να ενισχύσει και να αναβαθμίσει την υφιστάμενη σήμερα, ως απλή μονάδα, Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», στην οποία προσέρχεται για θεραπεία ο κύριος όγκος των νεοδιαγνωσθέντων με καρκίνο περιστατικών παιδιών και εφήβων, της τάξεως του 80% σε ένα συνολικό αριθμό 300-350 ετησίως.

Με το νομοσχέδιο συστήνεται αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ογκολογικό Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», υπαγόμενο στον Δημόσιο Τομέα και εποπτευόμενο από το υπουργείο Υγείας.

Στόχος είναι όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας  η έγκαιρη διάγνωση, η οποία συνεπάγεται υψηλά ποσοστά ίασης, με τη εφαρμογή των σύγχρονων θεραπειών, η ανάπτυξη ειδικών παιδιατρικών ογκολογικών τμημάτων, όπου τα παιδιά με καρκίνο θα υποστηρίζονται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και στην περίοδο της επανένταξης και η συστηματική ένταξη στο πλαίσια της θεραπείας του παιδικού καρκίνου όχι μόνο της ίασης, αλλά και της διατήρησης της ποιότητας ζωής, της ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής ευεξίας των νεαρών ασθενών, καθώς η κατάθλιψη είναι μια από τις πιο κοινές ψυχιατρικές διαταραχές του παιδικού καρκίνου, ως αποτέλεσμα της απώλειας του φυσιολογικού ρυθμού ζωής, λόγω της νόσου και των παρενεργειών από τη μακρόχρονη θεραπεία.

Στο συνιστώμενο Κέντρο μεταφέρονται:

– το Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας και η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

– το Ογκολογικό Τμήμα από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» και επιπλέον.

Η κα Μπίστα στην παρέμβαση της τόνισε την σημαντικότητα των φορέων στην κοινωνια των πολιτών, καθώς και το πόσο ενεργά ενώ συμμετέχουν και στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Μίλησε για το μεγάλο έργο που επιτελεί το Ογκολογικό κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα” προσφέροντας ιδεατή υποστήριξη στους μικρούς ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους καθως και για το νέο νομοσχέδιο που αποτελεί μια αναγκαιότητα χωρίς όμως να έχει  όλα τα εχέγγυα που ίσως περιμέναμε να δούμε σε μια πρόταση που θα κάνει τη νέα πραγματικότητα μονομιάς ιδανική, αλλά σίγουρα είναι ωφέλιμο και απαραίτητο να συζητάμε.

Μίλησε για την  ευθύνη που έχουμε όλοι ΜΑΣ, να κοιτάξουμε μπροστά και να αποδείξουμε ότι η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ώθηση σε κάτι που λειτουργεί άριστα τόσα χρόνια, γιατί όλοι υπερβαίνουν τον εαυτό τους είναι κινητήριος δύναμη για συνέργιες συζητήσεις και έργα με νόημα ώστε η συγκεκριμένη ρύθμιση ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι για όλα τα παιδιά με κακοήθεια πληρούνται οι προϋποθέσεις ενός ιδεατού εποπτικού πλαισίου και ότι αντιμετωπίζεται το ζήτημα της επάρκειας των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων.

Η κα Μπίστα τόνισε ότι “ως φορέας προάσπισης δικαιωμάτων, ως ένας μικρός το δέμας φορέας υποστήριξης ογκολογικών ασθενών και συμπλέοντας σε ένα πρότυπο ανθρωποκεντρικού μοντέλου και ολιστικής φροντίδας παραμένουμε  προσηλωμένοι σε όλους τους βασικούς  στόχους που δεν είναι άλλοι από την υποστήριξη του ανθρώπου που νοσεί, θωρακίζοντας το σύστημα υποστήριξής του μέσα από συνέργειες έγκριτων φορέων. Επιταχύνουμε έτσι το μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο στις δράσεις μας, σε όλα τα επίπεδα και παραλληλα αναζητούμε τρόπους, ώστε να προχωρήσουν σε σταδιακή ελάφρυνση των ασθενών από κάθε επιβάρυνση. “

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις της : Κυρίες και κύριοι

ενώ μπορείτε να δείτε και την παρεμβαση της : ΚΑΠΑ 3 ΒΟΥΛΗ 2

Τέλος στον παρακάτω σύνδεσμο όλες τις παρεμβάσεις:  https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#04b7eadb-e39f-461a-944e-afc000b457da