Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής για την Ακτινοθεραπεία

Δημοσιεύτηκε απόφαση του ΕΟΠΥΥ:  Εισήγηση για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 104/830/26-05-2022 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με την παροχή σκευασμάτων ειδικής διατροφής σε δικαιούχους που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία.

«Για την παροχή Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής στους δικαιούχους που υπόκεινται σε ακτινοθεραπεία, και ειδικότερα για την περίπτωση Α3ε Ακτινική εντερίτιδα (Κ52.0) με υποχρεωτικό δεύτερο πεδίο το Κ90, και ακτινική οισοφαγίτιδα (Κ20.8) με δεύτερο πεδίο Τ66 ή Κ22.2 με δεύτερο πεδίο Ζ92.3, του Άρθρου 10 του ισχύοντος ΕΚΠΥ, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

I. Τα Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής θα μπορούν να συνταγογραφηθούν σε ηλεκτρονικές γνωματεύσεις ΕΚΠΥ τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες μετά την έναρξη της ακτινοθεραπείας.

II. Το χρονικό διάστημα παροχής Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής ορίζεται έως και (1) μήνα μετά τη λήξη της ακτινοθεραπείας. Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα επιβεβαιώνονται συστημικά με διασύνδεση της εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Γνωματεύσεων ΕΚΠΥ με την εφαρμογή e-radiotherapy».

Για την εφραμογή πατήστε εδώ:

https://eservices.eopyy.gov.gr/eRadiotherapy/faces/login.xhtml;eRadiotherapySessionID=mDNBjRsMLT4NdgSJrJLlGQTNJBRhyyGpTr522vGKhWTC0VQ6LX2b!-1106

Περισσότερα :

Πιλοτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας

Η διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διενήργησε μία
έρευνα για την παχυσαρκία στην Ελλάδα. Η ερευνητική ομάδα  προχώρησε  στην πιλοτική εφαρμογή μίας από τις προτεινόμενες λύσεις, στο πλαίσιο ενός
ευρωπαϊκού προγράμματος που τρέχει σε 10 Κέντρα Υγείας της Αττικής.
 
Η Ελλάδα είναι η πρώτη ανάμεσα στην Ευρώπη στην παιδική παχυσαρκία και κατατασσεται στις πρώτες θέσεις για την παχυσαρκία ενηλίκων.Σύμφωνα με έγκυρα ερευνητικά δεδομένα, ο επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας στα παιδιά κυμαίνεται στην Ελλάδα από 21% στην προσχολική ηλικία έως 41% στη σχολική και εφηβική ηλικία .Μάλιστα, ο επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας στα παιδιά είναι υψηλότερος σε αγροτικές περιοχές.
Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των συνοδών καρδιομεταβολικών νοσημάτων στην Ελλάδα, η ερευνητική ομάδα προχώρησε στην περιγραφή ενός “Προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης”.
 
Το Σχέδιο , σε απόλυτη συμφωνία με το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, ”Σπύρος Δοξιάδης ” , περιλάμβανε και μία εισήγηση για τη συλλογική δράση και συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι), της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Προσχολική Αγωγή, Δημοτικά και Γυμνάσια) και των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (δομές ΠΦΥ όπως Κέντρα Υγείας, Δημοτικά Ιατρεία, ΤΟΜΥ κ.ά.).

Συγκεκριμένα, η πρόταση προτείνει την υλοποίηση ενός  σχεδίου με δύο βασικούς άξονες, οι οποίοι στοχεύουν:

1.στον γενικό πληθυσμό, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης σχολικών προγραμμάτων παρέμβασης αλλά και δράσεων σε επίπεδο Δήμων, για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας για τα παιδιά και τις οικογένειές τους και

2. σε οικογένειες υψηλού κινδύνου για παχυσαρκία και συνοδά καρδιομεταβολικά νοσήματα, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης μιας διαδικασίας εντοπισμού αλλά και παρέμβασης από τις τοπικές δομές ΠΦΥ, δρώντας συμπληρωματικά ως προς τον πρώτο άξονα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του δεύτερου άξονα πραγματοποιείται ένας μη επεμβατικός προ-συμπτωματικός έλεγχος, με τη χρήση της θεσμοθετημένης και υποχρεωτικής διαδικασίας συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του μαθητή (ΑΔΥΜ) και του εμπλουτισμού του με ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για τους γονείς.Με βάση τις πληροφορίες που θα συλλέγονται από το ΑΔΥΜ και το ερωτηματολόγιο γονέων, οι οικογένειες με παιδιά ή γονείς με υπέρβαρο ή παχυσαρκία και αυξημένο κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2  θα παραπέμπονται σε τοπικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) για αιματολογικό έλεγχο (λιπιδαιμικό και γλυκαιμικό προφίλ) και μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Οι οικογένειες που διαπιστώνεται ότι όντως βρίσκονται σε κίνδυνο θα μπορούν να μπουν σε ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής και υποστήριξης για αλλαγή του τρόπου ζωής αλλά και περιοδικής παρακολούθησης των δεικτών υγείας τους μέσα από τις τοπικές δομές ΠΦΥ.

Στην Αττική , στα 10 Κέντρα Υγείας,έχει ήδη ξεκινήσει ήδη η εφαρμογή του δεύτερου άξονα.Πλήθος ατόμων έχουν παραπεμφθεί να εξεταστούν στα Κέντρα υγείας μετα την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.Τόσο τα άτομα με προδιαβήτη όσο και οι διαβητικοί ασθενείς που εντοπίζονται από αυτή τη διαδικασία έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε ένα πρόγραμμα παρέμβασης υλοποιούμενο από μια διεπιστημονική ομάδα ιατρών, διαιτολόγων και νοσηλευτών.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του έργου αλλά και για τη μείωση του αριθμού των επισκέψεων στα Κέντρα Υγείας, στους συμμετέχοντες θα δίνεται πρόσβαση σε μια ψηφιακή εφαρμογή υγείας για κινητά τηλέφωνα, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τις οικογένειες να αυτοδιαχειριστούν αποτελεσματικά την κατάσταση της υγείας τους.
 

Δυσθρεψία: Ποια είναι η ασθένεια που πλήττει το 60-70% των ηλικιωμένων και των καρκινοπαθών

Δωρεάν έλεγχο για δυσθρεψία κατόπιν ραντεβού πραγματοποιεί στα άτομα της τρίτης ηλικίας η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία.

Η δυσθρεψία αφορά στις διαταραχές της θρέψης. Έχει κυρίως δύο μορφές. Την σαρκοπενία, που είναι η έλλειψη μυϊκής μάζας, και την παχυσαρκία. «Σπανίως συναντάμε άτομα με σαρκοπενική παχυσαρκία. Δηλαδή παχύσαρκα άτομα που στερούνται μυϊκής μάζας. Η δυσθρεψία πλήττει κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας σε ένα ποσοστό 60-70%, ενώ αντίστοιχα υψηλό ποσοστό παρατηρείται και στα άτομα που πάσχουν από καρκίνο. Επίσης, χτυπά άτομα που πάσχουν από άλλα χρόνια νοσήματα, όπως είναι ρευματοπάθειες, καρδιοπάθειες, χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες».

Πώς κάποιος μπορεί να το αντιληφθεί έγκαιρα

 • Γιατί όμως κάποιος αδυνατίζει όταν έχει καρδιοπάθεια, γεννάται εύλογα το ερώτημα.«Γιατί δεν μπορεί να πάρει τις αναγκαίες θρεπτικές ουσίες, κυρίως πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες. Διότι έχει δυσκολίες στην καθημερινότητά του. Συνήθως παίρνει πολλά φάρμακα που επηρεάζουν πολύ στην απορρόφηση και αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών. Επίσης, ιδιαίτερη κατηγορία είναι οι ηλικιωμένοι που εκτός από τη φυσιολογική γήρανση, έχουν ένα μειωμένο αίσθημα της πείνας, μειωμένο χρόνο της κινητικότητας του στομάχου και του εντέρου, ενώ συχνά υπάρχουν και διάφορα ψυχολογικά προβλήματα όπως είναι η κατάθλιψη ή η νευρική ανορεξία κλπ».
 • Πώς κάποιος μπορεί να το αντιληφθεί πρώιμα και τι πρέπει να κάνει; «Το πρώτο σημάδι που κανείς μπορεί να καταλάβει ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, είναι η ακούσια απώλεια κιλών, είτε τρώει κανονικά, είτε του έχει κοπεί η όρεξη. Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για τη σαρκοπενία και τελικά την καχεξία, είναι η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή, που είναι η μεσογειακή διατροφή, πλούσια σε λευκώματα αλλά και σε φυτικές ίνες φρούτα και λαχανικά».

Άλλα συμπτώματα

Η σωματική άσκηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της μυϊκής ισχύος του ατόμου, ενώ άλλα συμπτώματα της δυσθρεψίας είναι η αδυναμία, η δυσκολία να περπατήσει κάποιος μία απόσταση που παλαιότερα έβγαζε άνετα, αλλά και ο περιορισμός στην ποσότητα του φαγητού ή στον αριθμό των γευμάτων, ή ακόμα και όταν ξαφνικά κάποια φαγητά δεν είναι πλέον ανεκτά στη γεύση. Και το ερώτημα που εύλογα τίθεται είναι μόλις κάποιος ή το περιβάλλον ενός ηλικιωμένου διαπιστώσει τα πρώτα σημάδια, ποιος είναι ο αρμόδιος γιατρός; Ο παθολόγος, ο γιατρός που ενδεχομένως παρακολουθεί ένα χρόνιο νόσημα, ή ένας διατροφολόγος; «Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε όλοι που ασχολούμαστε με την Γηριατρική και ιδιαίτερα με τους ασθενείς με χρόνια προβλήματα, όπως είναι ο καρκίνος, αλλά και νόσοι που συνοδεύονται από το γήρας. Ο οικογενειακός γιατρός ή ο παθολόγος θα πρέπει καταρχήν να δουν το περιστατικό.

Πτώσεις και χρόνιες λοιμώξεις- Χειρότερη πρόγνωση για άτομα με καρκίνο

Η Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, αλλά και η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας, προσπαθούν να κάνουν ένα πρωτόκολλο με το οποίο θα μπορούμε να παρακολουθούν τους ασθενείς, την σωματική τους κατάσταση, τη σαρκοπενία και δυσθρεψία. Εάν υπάρχουν ελλείμματα ως προς τη διατροφή, ή τη σωματική άσκηση, ή υπάρχουν παράγοντες όπως είναι φάρμακα που μπορεί να παίρνουν οι ασθενείς που επηρεάζουν τη θρέψη του ατόμου, σε αυτές τις περιπτώσεις παρεμβαίνουμε και με τη βοήθεια διαιτολόγων που έχουμε στη διάθεση μας, παρέχουμε διατροφική υποστήριξη».

Η δυσθρεψία μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, κινητικά και σωματικά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος να αντεπεξέλθει στις καθημερινές δραστηριότητες, και κυρίως να είναι ευάλωτος σε πτώσεις και κατάγματα που ενίοτε οδηγούν σε κλινοστατισμό, ή ακόμη σε χρόνιες λοιμώξεις. Μάλιστα οι καρκινοπαθείς παρουσιάζουν μεγαλύτερη περιεγχειρητική νοσηρότητα (σσ επιπλοκές μετά από μία επέμβαση) και θνητότητα, ανέχονται δυσκολότερα τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία και κάποιες φορές έχουν χειρότερη πρόγνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕΔΥ

Για έκτη συνεχή χρονιά,το μεσογειακό στυλ διατροφής κέρδισε τον γενικό τίτλο καλύτερης δίαιτας

Για έκτη συνεχή χρονιά, το μεσογειακό στυλ διατροφής κέρδισε τον γενικό τίτλο της καλύτερης δίαιτας, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του 2023 που ανακοινώθηκαν από το U.S. News & World Report.

Τα γεύματα από την ηλιόλουστη Μεσόγειο κατέλαβαν επίσης την πρώτη θέση στις κατηγορίες της καλύτερης διατροφής για υγιεινή διατροφή και της καλύτερης διατροφής με βάση τα φυτά, αναφέρει η έκθεση.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη, άνοια, απώλεια μνήμης, κατάθλιψη και καρκίνο του μαστού. Η δίαιτα αυτή, η οποία είναι περισσότερο τρόπος διατροφής παρά περιορισμένη δίαιτα, έχει επίσης συνδεθεί με ισχυρότερα οστά, πιο υγιή καρδιά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Η δίαιτα περιλαμβάνει απλά, φυτικά μαγειρεμένα φαγητά, με την πλειοψηφία κάθε γεύματος να επικεντρώνεται σε φρούτα και λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, φασόλια και σπόρους, με λίγους ξηρούς καρπούς και μεγάλη έμφαση στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Άλλα λίπη εκτός από το ελαιόλαδο, όπως το βούτυρο, καταναλώνονται σπάνια, αν όχι καθόλου, και η ζάχαρη και τα επεξεργασμένα τρόφιμα προορίζονται για ειδικές περιστάσεις.

Το κόκκινο κρέας χρησιμοποιείται με φειδώ, συνήθως μόνο για να δώσει γεύση σε ένα πιάτο. Η κατανάλωση υγιεινών, λιπαρών ψαριών, τα οποία είναι γεμάτα με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ενθαρρύνεται, ενώ τα αυγά, τα γαλακτοκομικά και τα πουλερικά καταναλώνονται σε πολύ μικρότερες μερίδες από ό,τι στην παραδοσιακή δυτική διατροφή.

Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια των γευμάτων και η άσκηση αποτελούν βασικούς ακρογωνιαίους λίθους του μεσογειακού τρόπου διατροφής. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής που αποτελούν μέρος της διατροφής περιλαμβάνουν το φαγητό με φίλους και την οικογένεια, την κοινωνικοποίηση κατά τη διάρκεια των γευμάτων, την προσεκτική κατανάλωση αγαπημένων τροφών, καθώς και την χαλαρή κίνηση και άσκηση.

Περισσότερα στο ”Best diet for 2023 is the science-backed Mediterranean style of eating”

https://edition.cnn.com/2023/01/03/health/mediterranean-diet-2023-best-diet-wellness/index.html

Ποιες βιταμίνες χρειαζόμαστε αυτή την εποχή;

Δείτε ποιες βιταμίνες θα σας βοηθήσουν να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις της ημέρας και θα σταθούν ως «ασπίδα προστασίας» απέναντι στις ιώσεις της εποχής,

Τα πιο σημαντικά όπλα απέναντι στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και συγχρόνως απέναντι στις γρίπες που κυκλοφορούν, δεν είναι άλλα από την σωστή διατροφή, τον υγιεινό τρόπο ζωής και παράλληλα την απαραίτητη πρόσληψη βιταμινών. Ο οργανισμός μας καλείται να βγάλει εις πέρας ένα αρκετά επιβαρυμένο πρόγραμμα αποτελούμενο από πολλές ώρες εργασίας ή μαθημάτων, την φροντίδα των παιδιών, το καθάρισμα του σπιτιού αλλά και διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες που έχουμε επιλέξει να κάνουμε κατά την διάρκεια της ημέρας. Για το λόγο αυτό τα αποθέματα των απαραίτητων βιταμινών που έχει ανάγκη το σώμα μας εξαντλούνται πάρα πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό μας σύστημα να βρίσκεται ιδιαίτερα ευάλωτο απέναντι στους κινδύνους που παραμονεύουν, είτε αυτοί είναι στο χώρο εργασίας μας είτε σε κάποια συνάθροιση με φίλους σε εσωτερικό χώρο κ.λπ.

Ποιες όμως βιταμίνες αποτελούν τα πιο δυνατά «χαρτιά» του ανοσοποιητικού μας;

Δυο από τις βασικότερες βιταμίνες που θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσουν και ως ασπίδα προστασίας για τον οργανισμό δρώντας ενάντια στα εποχικά κρυολογήματα είναι οι Βιταμίνες C και D. Η κατανάλωση πολλών φρούτων και λαχανικών, όπως είναι για παράδειγμα τα πορτοκάλια, το ακτινίδιο, οι φράουλες, οι πιπεριές και το μπρόκολο, παίζει σημαντικό ρόλο στη θωράκιση του οργανισμού αφού τα συγκεκριμένα τρόφιμα είναι πλούσια σε βιταμίνη C. Από την άλλη, ο τόνος και ο σολομός εμπεριέχουν σημαντικές ποσότητες βιταμίνης D, όπως επίσης το τόφου, τα μανιτάρια, τα αυγά, το μοσχαρίσιο συκώτι κ.α. Όσον αφορά την ημερήσια πρόσληψη της Βιταμίνης C είναι τουλάχιστον 80mg/μέρα, που μπορεί να ανέβει και έως τα 500-1000 mg ανά ημέρα σε περιόδους έλλειψης βιταμινών ή έξαρσης της γρίπης ενώ για της Βιταμίνης D είναι 1500-2000 IU.

Εξίσου σημαντικές βιταμίνες για τον ανθρώπινο οργανισμό αποτελούν και οι βιταμίνες Α, Ε, Β12, Β6 και D. Η D άλλωστε είναι ευρέως γνωστή για τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει στον οργανισμό όπως είναι η ενδυνάμωση των οστών και των μυών, η καταπολέμηση των φλεγμονών και του διαβήτη τύπου 1 και 2 και φυσικά η θωράκιση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Επίσης, στοιχεία όπως είναι το μαγνήσιο και το ασβέστιο συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και των οστών και την προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Ένα ακόμη στοιχείο που είναι ιδιαίτερα απαραίτητο για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι ο ψευδάργυρος, ο οποίος εμπεριέχεται κυρίως στα φασόλια, το κρέας και τα ψάρια.

Εξαιτίας του φορτωμένου καθημερινού προγράμματος είναι δύσκολο να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα τρόφιμα στη καθημερινή μας διατροφή με αποτέλεσμα να στερούμε συχνά τα οφέλη όλων αυτών των βασικών στοιχείων από τον οργανισμό μας. Επίσης, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις απαραίτητες ποσότητες αυτών των βιταμινών, οπότε είναι απαραίτητο να προσπαθούμε να τον ενισχύσουμε και με άλλους τρόπους, όπως είναι για παράδειγμα τα συμπληρώματα διατροφής.

Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούμε να τα βρούμε σε μορφή χαπιών που είναι και ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να καλύψουμε τις απαραίτητες ανάγκες μας σε βιταμίνες. Μια άλλη όμως πρόταση, που είναι και πολύ πιο ευχάριστη, είναι τα βιταμινούχα ροφήματα τα οποία είναι πλούσια σε όλες τις παραπάνω βιταμίνες και μπορούν να βοηθήσουν στην τόνωση του οργανισμού και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Τέτοια βιταμινούχα ροφήματα, που συνδυάζουν αποτελεσματικά όλες τις παραπάνω βιταμίνες μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο κερδίζοντας μάλιστα χρόνο τον οποίο θα καταναλώναμε για να παρασκευάσουμε οι ίδιοι κάποιο ρόφημα.

Το σίγουρο είναι πως αν διατηρούμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, με την σωστή διατροφή, την άσκηση και την απαραίτητη πρόσληψη βιταμινών, ο οργανισμός μας θα σταθεί επάξια απέναντι στους αόρατους εχθρούς της χειμερινής περιόδου και θα βγει νικητής.

Περισσότερα :

https://www.clickatlife.gr/your-life/story/191201/poies-bitamines-xreiazomaste-auti-tin-epoxi?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=clickatlife.gr+%7C+Νέα+και+προτάσεις+από+το+clickatlife.gr

Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε ;Οι ειδικοί συμβουλεύουν

Όλοι έχουμε ακούσει την παλιά συμβουλή να πίνουμε 8 ποτήρια νερό την ημέρα. Αλλά αν δεν το κάνετε, μην ανησυχείτε: αυτή η συμβουλή δεν είναι ίδια για όλους.

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Science, η κατανάλωση 8 ποτηριών νερού την ημέρα είναι περιττή για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες. Η συμβουλή δεν λαμβάνει υπόψη το νερό που λαμβάνουμε από το φαγητό μας και άλλα ροφήματα, όπως ο καφές και το τσάι. Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι ανάγκες για νερό διαφέρουν από άτομο σε άτομο και εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το μέγεθος του σώματος, τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και το κλίμα της περιοχής.

Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα της μελέτης αυτής.

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm8668

Για να δουν πόσο νερό χρειαζόμαστε πραγματικά οι άνθρωποι, οι ερευνητές της μελέτης ανέλυσαν δεδομένα από 5.600 ανθρώπους ηλικίας από 8 ημερών έως 96 ετών σε 26 χώρες. Οι συμμετέχοντες ήταν άτομα από όλα τα κοινωνικά και επαγγελματικά στρώματα, όπως αγρότες, αθλητές και μη, εργαζόμενοι σε γραφεία στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και άτομα από κοινωνίες αγροτών και κυνηγών στη Νότια Αμερική και την Αφρική.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διαπιστώθηκε :

 • ο ημερήσιος κύκλος νερού ενός ατόμου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του σώματός του και από το επίπεδο σωματικού λίπους του, το οποίο περιέχει λιγότερο νερό από τους μύες και άλλα όργανα.
 • η ποσότητα νερού εξαρτάται εν μέρει από τον μεταβολισμό και από το πόσες θερμίδες καταναλώνονται.
 • σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν τις ανάγκες σε νερό είναι το κλίμα της περιοχής διαβίωσης και το αν κάποιος κάνει καθιστική ζωή
 • οι άνθρωποι από λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου έχουν υψηλότερες ανάγκες για νερό συγκριτικά με τους ανθρώπους από ανεπτυγμένες χώρες.

Περισσότερα :

Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε;

Ποιες βιταμίνες χρειαζόμαστε αυτή την εποχή;

Δείτε ποιες βιταμίνες θα σας βοηθήσουν να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις της ημέρας και θα σταθούν ως «ασπίδα προστασίας» απέναντι στις ιώσεις της εποχής, για να περάσετε τα Χριστούγεννα υγιείς και με ενέργεια.

Είναι γνωστό ότι τα πιο σημαντικά όπλα απέναντι στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και συγχρόνως απέναντι στις γρίπες που κυκλοφορούν, τα δίνουμε εμείς στον οργανισμό μας και δεν είναι άλλα από την σωστή διατροφή, τον υγιεινό τρόπο ζωής και παράλληλα την απαραίτητη πρόσληψη βιταμινών. Ο οργανισμός μας καλείται να βγάλει εις πέρας ένα αρκετά επιβαρυμένο πρόγραμμα αποτελούμενο από πολλές ώρες εργασίας ή μαθημάτων, την φροντίδα των παιδιών, το καθάρισμα του σπιτιού αλλά και διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες που έχουμε επιλέξει να κάνουμε κατά την διάρκεια της ημέρας. Για το λόγο αυτό τα αποθέματα των απαραίτητων βιταμινών που έχει ανάγκη το σώμα μας εξαντλούνται πάρα πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό μας σύστημα να βρίσκεται ιδιαίτερα ευάλωτο απέναντι στους κινδύνους που παραμονεύουν, είτε αυτοί είναι στο χώρο εργασίας μας είτε σε κάποια συνάθροιση με φίλους σε εσωτερικό χώρο κ.λπ.

Ποιες όμως βιταμίνες αποτελούν τα πιο δυνατά «χαρτιά» του ανοσοποιητικού μας;

Δυο από τις βασικότερες βιταμίνες που θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσουν και ως ασπίδα προστασίας για τον οργανισμό δρώντας ενάντια στα εποχικά κρυολογήματα είναι οι Βιταμίνες C και D. Η κατανάλωση πολλών φρούτων και λαχανικών, όπως είναι για παράδειγμα τα πορτοκάλια, το ακτινίδιο, οι φράουλες, οι πιπεριές και το μπρόκολο, παίζει σημαντικό ρόλο στη θωράκιση του οργανισμού αφού τα συγκεκριμένα τρόφιμα είναι πλούσια σε βιταμίνη C. Από την άλλη, ο τόνος και ο σολομός εμπεριέχουν σημαντικές ποσότητες βιταμίνης D, όπως επίσης το τόφου, τα μανιτάρια, τα αυγά, το μοσχαρίσιο συκώτι κ.α. Όσον αφορά την ημερήσια πρόσληψη της Βιταμίνης C είναι τουλάχιστον 80mg/μέρα, που μπορεί να ανέβει και έως τα 500-1000 mg ανά ημέρα σε περιόδους έλλειψης βιταμινών ή έξαρσης της γρίπης ενώ για της Βιταμίνης D είναι 1500-2000 IU.

Εξίσου σημαντικές βιταμίνες για τον ανθρώπινο οργανισμό αποτελούν και οι βιταμίνες Α, Ε, Β12, Β6 και D. Η D άλλωστε είναι ευρέως γνωστή για τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει στον οργανισμό όπως είναι η ενδυνάμωση των οστών και των μυών, η καταπολέμηση των φλεγμονών και του διαβήτη τύπου 1 και 2 και φυσικά η θωράκιση του ανοσοποιητικού συστήματος[1]. Επίσης, στοιχεία όπως είναι το μαγνήσιο[2] και το ασβέστιο[3] συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και των οστών και την προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Ένα ακόμη στοιχείο που είναι ιδιαίτερα απαραίτητο για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι ο ψευδάργυρος, ο οποίος εμπεριέχεται κυρίως στα φασόλια, το κρέας και τα ψάρια[4].

Εξαιτίας του φορτωμένου καθημερινού προγράμματος είναι δύσκολο να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα τρόφιμα στη καθημερινή μας διατροφή με αποτέλεσμα να στερούμε συχνά τα οφέλη όλων αυτών των βασικών στοιχείων από τον οργανισμό μας. Επίσης, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις απαραίτητες ποσότητες αυτών των βιταμινών, οπότε είναι απαραίτητο να προσπαθούμε να τον ενισχύσουμε και με άλλους τρόπους, όπως είναι για παράδειγμα τα συμπληρώματα διατροφής.

Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούμε να τα βρούμε σε μορφή χαπιών που είναι και ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να καλύψουμε τις απαραίτητες ανάγκες μας σε βιταμίνες. Μια άλλη όμως πρόταση, που είναι και πολύ πιο ευχάριστη, είναι τα βιταμινούχα ροφήματα τα οποία είναι πλούσια σε όλες τις παραπάνω βιταμίνες και μπορούν να βοηθήσουν στην τόνωση του οργανισμού και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Τέτοια βιταμινούχα ροφήματα, που συνδυάζουν αποτελεσματικά όλες τις παραπάνω βιταμίνες μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο κερδίζοντας μάλιστα χρόνο τον οποίο θα καταναλώναμε για να παρασκευάσουμε οι ίδιοι κάποιο ρόφημα.

Το σίγουρο είναι πως αν διατηρούμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, με την σωστή διατροφή, την άσκηση και την απαραίτητη πρόσληψη βιταμινών, ο οργανισμός μας θα σταθεί επάξια απέναντι στους αόρατους εχθρούς της χειμερινής περιόδου και θα βγει νικητής.

Περισσότερα :

https://www.clickatlife.gr/your-life/story/191201/poies-bitamines-xreiazomaste-auti-tin-epoxi?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=clickatlife.gr+%7C+Νέα+και+προτάσεις+από+το+clickatlife.gr

Πηγές
[1] https://www.health.com/nutrition/vitamins-supplements/vitamin-d-benefits
[2] https://www.webmd.com/diet/health-benefits-magnesium-citrate#1
[3] https://www.webmd.com/diet/supplement-guide-calcium#1
[4] https://www.medicalnewstoday.com/articles/263176#_noHeaderPrefixedContent

Άσκηση και Διατροφή

Είναι πλέον δεδομένο ότι η άσκηση και διατροφή οδηγούν στη μείωση κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου αλλά και στη βελτίωση της πρόγνωσης ασθενών με καρκίνο.

Ένα σημαντικό ποσοστό των καρκίνων οφείλεται εν μέρει στην παχυσαρκία, στην κακή διατροφή και στην έλλειψη άσκησης και στην καθιστική ζωή. Αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό με το κάπνισμα και την συχνή κατανάλωση αλκοόλ αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου αλλά και άλλων νοσημάτων.

Είναι φανερό ότι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να τροποποιηθούν με σκοπό τη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου αλλά και τη βελτίωση ποιότητας ζωής. Το Δεκέμβριο του 2019 δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα μίας μελέτης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 755.459 ατόμων .

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι η σωματική άσκηση οδήγησε σε μείωση του κινδύνου ανάπτυξης 7 τύπων καρκίνου (καρκίνο παχέος εντέρου, μαστού, ενδομητρίου, ήπατος, πολλαπλό μυέλωμα και λέμφωμα).

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν οδηγίες άσκησης προς τους ασθενείς με καρκίνο. Οι κατευθυντήριες οδηγίες τονίζουν τα οφέλη της άσκησης στα άτομα που έχουν νοσήσει από καρκίνο αλλά και τα συμπτώματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια της άσκησης.

Για παράδειγμα συμπτώματα όπως το άγχος, η κατάθλιψη, η κόπωση μπορούν να βελτιωθούν με την κατάλληλη άσκηση, χωρίς βέβαια να οδηγείται το άτομο σε υπερβολές και να καταπονεί τον εαυτό του.

Με την κατάλληλη καθοδήγηση μπορεί να αλλάξει ο τρόπος ζωής μας. Μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερο υγιεινές συνήθειες όπως:

 • Κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, όσπριων
 • Αποφυγή κόκκινου κρέατος
 • Αποφυγή αλίπαστων/καπνιστών τροφών
 • Αποφυγή επεξεργασμένων τροφών
 • Αποφυγή καπνίσματος
 • Αποφυγή καθημερινής χρήσης αλκοόλ
 • Διενέργεια αερόβιας άσκησης τουλάχιστον 2,5 ώρες την εβδομάδα, ιδανικά 2,5 – 5 ώρες/εβδομάδα
 • Αποφυγή έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία
 • Διατήρηση ισορροπημένου σωματικού βάρους

Θα πρέπει όλοι οι ιατροί αλλά και οι επαγγελματίες υγείας να τονίζουν τόσο στο οικογενειακό όσο και στο εργασιακό τους περιβάλλον τη σημασία της άσκησης και της ισορροπημένης διατροφής.

Περισσότερα :

Άσκηση και Διατροφή

Χημειοθεραπεία και διατροφή

Η χημειοθεραπεία είναι μια από τις επιλογές που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία του καρκίνου.

Οι θεραπείες γενικά κατά του καρκίνου μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, βιολογική ανοσοθεραπεία ή/και χειρουργική επέμβαση. Αυτές οι διαδικασίες και τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν σε πολλά άτομα απώλεια της όρεξης και της ενέργειάς τους. Το αποτέλεσμα είναι να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υποσιτισμού, αλλά και άλλα προβλήματα που επηρεάζουν την διατροφή του ατόμου ή επηρεάζονται από αυτή.Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε σωστή διατροφή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία του καρκίνου.

Διατροφικές επιλογές στην χημειοθεραπεία

Οι διατροφικές σας επιλογές όταν έχετε καρκίνο και υποβάλλεστε σε χημειοθεραπεία μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που έχετε συνηθίσει να τρώτε.

Ο κύριος στόχος είναι να προσπαθήσετε να διατηρήσετε σταθερό το βάρος σας. Προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τις αλλαγές στο βάρος, να θεραπευτείτε  σωστά και να διατηρήσετε την ενέργεια για να αντιμετωπίσετε όλες τις νέες προκλήσεις που μπορεί να φέρει η χημιοθεραπεία, θα πρέπει να προσπαθήσετε να τρώτε μια μεγάλη ποικιλία τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και πρωτεΐνες.

Μερικές φορές, οι διατροφικές συστάσεις που λαμβάνετε από τον Διατροφολόγο σας μπορεί να ακούγονται σαν το αντίθετο μιας υγιεινής διατροφής. Η ομάδα φροντίδας σας μπορεί να σας ενθαρρύνει να ακολουθήσετε μια δίαιτα υψηλής θερμιδικής αξίας και υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, ειδικά αν αισθάνεστε αδύναμοι ή είστε λιποβαρείς. Παρόλο που μπορεί να μην αισθάνεστε καλά ή να μην έχετε όρεξη για φαγητό, η σωστή προσοχή στη διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην ευκολότερη ανάρρωση.

Διατροφή για ασθενείς με καρκίνο στην χημειοθεραπεία

Συνιστάται να τρώτε ελαφρά την ημέρα της χημειοθεραπείας σας. Το να τρώτε μικρές μερίδες αργά και κάθε λίγες ώρες φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα. Αποφύγετε την παράλειψη γευμάτων αυτές τις ημέρες και την κατανάλωση λιπαρών, λιπαρών ή πικάντικων τροφών.

Τι τρώω πριν πάω για χημειοθεραπεία;

Τα ελαφριά γεύματα φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα. Μερικά παραδείγματα επιλογών είναι:

 • Γιαούρτι σκέτο ή με φρούτα
 • Φρέσκα φρούτα και τυρί cottage
 • Αυγό ποσέ και τοστ
 • Φρυγανισμένο κουλούρι με μικρή ποσότητα φυστικοβούτυρου
 • Δημητριακά και γάλα (δοκιμάστε το γάλα σόγιας, αν έχετε δυσανεξία στη λακτόζη)
 • Ρυζόσουπα κοτόπουλο

Κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας πάρτε μαζί σας ένα μικρό σνακ. Μπορείτε να δοκιμάσετε τις παραπάνω τροφές, καθώς και χυμούς χαμηλών οξέων (μήλο, σταφύλι και νέκταρ φρούτων), φρούτα όπως μπανάνες και κράκερ.

Φέρτε μαζί σας ένα μπουκάλι νερό και γεμίστε το με το αγαπημένο σας ρόφημα (αποφύγετε τα όξινα τρόφιμα που μπορεί να ερεθίσουν το πεπτικό σας σύστημα).

Οι χυμοί και τα συμπληρώματα είναι συνήθως διαθέσιμα εκεί όπου λαμβάνετε χημειοθεραπεία, ωστόσο ρωτήστε εκ των προτέρων αν αυτά και οποιαδήποτε άλλα τρόφιμα είναι διαθέσιμα. Εάν δεν έχετε όρεξη να φάτε κατά τη διάρκεια της έγχυσης, αυτό είναι εντάξει, αλλά να θυμάστε ότι μπορεί να αισθάνεστε καλύτερα με την κατανάλωση μικρών ποσοτήτων τροφής και υγρών.

Πίνετε μικρές ποσότητες κάθε ½ ώρα, όπως είναι ανεκτό.

Τι τρώω μετά τη χημειοθεραπεία και για τις επόμενες ημέρες;

 • Τρώτε μικρά γεύματα και σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας (στοχεύστε σε 5-6 μικρότερα γεύματα αντί για 3 μεγάλα γεύματα)
 • Να τρώτε τρόφιμα με λιγότερα λιπαρά και πιο άπαχα!
 • Δοκιμάστε πιο κρύες ή δροσερές τροφές – αυτές αναδίδουν λιγότερη οσμή και άρωμα και είναι ιδιαίτερα σημαντικές αν αισθάνεστε ναυτία. Τα ζεστά τρόφιμα μπορεί να έχουν πιο έντονη οσμή, προκαλώντας έτσι αποστροφή σε ορισμένα τρόφιμα
 • Πίνετε συχνά υγρά – αυτό θα αποτρέψει την αφυδάτωση και θα απομακρύνει ορισμένα από τα υποπροϊόντα της χημειοθεραπείας. Το νερό είναι το καλύτερο, αλλά υπάρχουν και άλλες πηγές υγρών όπως: Χυμός μήλου και σταφυλιού, Νέκταρ φρούτων, Ζωμός με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, Διαυγείς σούπες, Γλειφιτζούρια και ζελέ, Ζελατίνη, Τσάι από βότανα, όπως τζίντζερ και μέντα, Αδύναμα μαύρα τσάγια

Πάρτε τα φάρμακα κατά της ναυτίας όπως σας έχει συνταγογραφήσει η ιατρική σας ομάδα.

Σύνοψη

Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν τόσες πολλές διαφορετικές επιλογές θεραπείας του καρκίνου, από τη χημειοθεραπεία, την ακτινοβολία και τη χειρουργική επέμβαση μέχρι την ανοσοθεραπεία, την ορμονοθεραπεία και τις κλινικές δοκιμές.

Με τις πρόσθετες θεραπευτικές επιλογές έρχεται η πιθανότητα για πρόσθετες παρενέργειες. Πολλές από αυτές τις παρενέργειες μπορούν να καταπολεμηθούν με την κατάλληλη διαιτητική θεραπεία. Τα κύρια θρεπτικά συστατικά στα οποία πρέπει να εστιάσετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου είναι οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, τα λίπη, το νερό, οι βιταμίνες και τα μέταλλα.

Οι ανάγκες σε πρωτεΐνες συχνά αυξάνονται για την υποστήριξη της μυϊκής ενδυνάμωσης και συντήρησης για την αντίσταση στις λοιμώξεις, την ανάρρωση από ασθένειες και την αποκατάσταση των ιστών. Αντίστοιχα, οι πηγές υδατανθράκων είναι ουσιαστικές, η επιλογή δημητριακών ολικής αλέσεως και σύνθετων υδατανθράκων αντί των απλών υδατανθράκων και γλυκών προάγουν τη βιώσιμη ενέργεια και τις τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. Επίσης, οι πηγές λιπαρών “υγιεινών” μονο- και πολυακόρεστων λιπαρών έναντι των “ανθυγιεινών” κορεσμένων και τρανς λιπαρών προάγουν την υγεία της καρδιάς και τη διαχείριση της χοληστερόλης.

Το νερό είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά αν αντιμετωπίζετε εμετό ή διάρροια, αυξάνοντας συχνά τις ανάγκες σε υγρά πέρα από το τυπικό 1,5 λίτρο υγρών ημερησίως για τη διατήρηση της ομοιόστασης και την αναπλήρωση της κυτταρικής υγείας. Οι ανάγκες σε υγρά στην χημειοθεραπεία δεν περιορίζονται στο νερό και μπορεί να περιλαμβάνουν σούπα, ζωμό, γάλα και ζελέ.

Οι ανάγκες σε βιταμίνες & ανόργανα άλατα μπορεί επίσης να αυξηθούν, ειδικά αν παρουσιάζεται μειωμένη όρεξη, καθιστώντας τις πολυβιταμίνες ή τα συμπληρώματα ανόργανων συστατικών κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για πηγές των βασικών θρεπτικών συστατικών που χρειάζονται τα συστήματα του σώματος για την προώθηση της ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση για πιο εξειδικευμένες πληροφορίες αναφορικά με την διατροφή σας κατά την χημειοθεραπεία απευθυνθείτε στον Διαιιτολόγο σας, ο οποίος σε συνεργασία με τον γιατρό σας θα σας δώσει εξατομικευμένες πληροφορίες.

https://diatrofi.gr/chimeiotherapeia-kai-diatrofi/

Υγιεινή Διατροφή: Πόσοι έχουν την δυνατότητα να την υποστηρίξουν;

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), περισσότεροι από 3 δισ. άνθρωποι δεν μπόρεσαν να αντέξουν το κόστος για μια υγιεινή διατροφή το 2020- που είναι αυξημένοι κατά 112 εκατ. άτομα έναντι του 2019. Η αύξηση αυτή οφείλεται εν μέρει στην άνοδο των τιμών των τροφίμων, με το μέσο κόστος των υγιεινών αγαθών να αυξάνεται κατά 3,3% από τα επίπεδα του 2019.

Από τον Αύγουστο του 2022, ο δείκτης τιμών των τροφίμων του FAO αυξήθηκε κατά 40,6% από τα μέσα επίπεδα του 2020. Εάν τα επίπεδα εισοδήματος δεν αυξηθούν κατά παρόμοιο μέγεθος, η κρίση στα είδη της υγιεινής διατροφής είναι πιθανό να επιδεινωθεί, ειδικά σε χώρες χαμηλού εισοδήματος που αντιμετωπίζουν αχαλίνωτο πληθωρισμό τροφίμων.

Σύμφωνα με τον FAO, η υγιεινή διατροφή είναι αυτή που καλύπτει τις καθημερινές ενεργειακές ανάγκες, καθώς και τις απαιτήσεις του ανθρώπινου οργανισμού στο πλαίσιο των διατροφικών και κατευθυντήριων γραμμών που πρέπει να ακολουθεί για την υγεία του.

Η (μη) προσιτή τιμή μετριέται συγκρίνοντας το κόστος μιας υγιεινής διατροφής με τα επίπεδα εισοδήματος που ισχύουν στη χώρα. Εάν το κόστος υπερβαίνει το 52% του μέσου εισοδήματος ενός νοικοκυριού, η υγιεινή διατροφή κρίνεται απρόσιτη.

Σε 52 χώρες στις οποίες πραγματοποιήθηκε η έρευνα, περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά μια υγιεινή διατροφή. Τα περισσότερα από αυτά τα κράτη βρίσκονται στην Αφρική, με τα υπόλοιπα να εντοπίζονται στην Ασία, την Ωκεανία και την Αμερική.Στην Ελλάδα, μόλις το 3,2 % του πληθυσμού δεν μπορεί να αντέξει το κόστος της υγιεινής διατροφής, ενώ καθημερινά το κάθε άτομο πληρώνει 3,1 δολ. για την αγορά υγιεινών τροφίμων

Όταν τα ποσοστά μεταφράζονται σε αριθμούς, η Ασία περιλαμβάνει τον περισσότερο αριθμό ατόμων που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια υγιεινή διατροφή, με 1,89 δισ. άτομα, εκ των οποίων τα 973 εκατ. άνθρωποι βρίσκονται μόνο στην Ινδία. Άλλο ένα 1 δισ. άνθρωποι βρίσκονται στην Αφρική, με περίπου 151 εκατ. ανθρώπους να εντοπίζονται στην Αμερική και την Ωκεανία.

Την ίδια στιγμή, η πείνα είναι μια παγκόσμια ανησυχία, ενώ είναι ιδιαίτερα έντονη στις αφρικανικές χώρες, οι οποίες καλύπτουν και τις 20 πρώτες θέσεις στη σχετική κατάταξη.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει βαθύνει την κρίση, με πολλές αφρικανικές χώρες να εισάγουν πάνω από το 50% του σιταριού τους από τις δύο χώρες. Η αύξηση των τιμών των τροφίμων από αυτή τη διαταραχή της αλυσίδας εφοδιασμού έχει οδηγήσει σε διψήφιο πληθωρισμό των τροφίμων σε πολλές αφρικανικές χώρες, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι είναι πιθανό να μην μπορούν να αντέξουν οικονομικά την υγιεινή διατροφή.

Αύξηση του πληθυσμού και επισιτιστική ανασφάλεια

Τον Νοέμβριο του 2022, ο παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να ξεπεράσει τα 8 δισ. άτομα και πολλές από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες αισθάνονται  επισιτιστική ανασφάλεια.

Μέχρι το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι πιθανό να αυξηθεί κατά 35% και για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα, η φυτική παραγωγή θα πρέπει να διπλασιαστεί. Δεδομένου ότι η γεωργία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που συμβάλλουν στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αυτή η αύξηση στη φυτική παραγωγή θα πρέπει επίσης να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εντείνονται και η ζήτηση τροφίμων αυξάνεται, η μείωση της σπατάλης τροφίμων, η κατασκευή γεωργικών υποδομών ανθεκτικών στο κλίμα και η βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη βιώσιμη μείωση των επιπέδων επισιτιστικής ανασφάλειας.

Περισσότερα:

https://www.iatronet.gr/article/112421/3-dis-anthropoi-den-mporoyn-na-antexoyn-oikonomika-mia-ygieinh-diatrofh

Πηγές:
visualcapitalist.com