Ποιος θεωρείται “φροντιστής” και τι άδειες δικαιούται με τις νέες εργασιακές διατάξεις

Ο νόμος 4808/2021 στο Μέρος ΙΙΙ – κεφάλαιο Α΄, ενσωμάτωσε τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και “φροντιστές” για τους οποίους προβλέπονται ειδικές άδειες και διευκολύνσεις.

«Συγγενής» σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις θεωρείται, ο/η σύζυγος, ο/η σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης, τα τέκνα φυσικά ή θετά, οι γονείς, τα αδέλφια και οι συγγενείς εξ αγχιστείας στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

Με το άρθρο 29 του Ν. 4808/2021 (Άρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 2019/1158) θεσμοθετείται η “άδεια φροντιστή”, διάρκειας έως πέντε εργάσιμων ημερών για κάθε έτος ώστε οι εργαζόμενοι να παρέχουν προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο, που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο. Ο σοβαρός ιατρικός λόγος βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση. Προϋπόθεση για την λήψη της άδειας αυτής, αποτελεί η συμπλήρωση υπηρεσίας έξι μηνών στον εργοδότη. Η “άδεια φροντιστή” είναι χωρίς αποδοχές.

Με ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας και Υγείας, δύναται να καθορίζονται οι σοβαροί ιατρικοί λόγοι, από τους οποίους προκύπτει η ανάγκη για σημαντική φροντίδα ή υποστήριξη του συγγενούς, το είδος της ιατρικής γνωμάτευσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν. 4808/2021.

Με το άρθρο 30 του Ν. 4808/2021 (Άρθρο 7 της Οδηγίας (EE) 2019/1158) θεσμοθετείται το δικαίωμα του εργαζόμενου γονέα ή του “φροντιστή” για τη λήψη άδειας έως δύο φορές το χρόνο και έως μία εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζομένου. Η ασθένεια ή το ατύχημα του παιδιού ή του συγγενικού προσώπου, βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση νοσοκομείου ή θεράποντος ιατρού. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, δύναται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω άδειας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4808/2021

Επίσης κάθε εργαζόμενος γονέας παιδιών ηλικίας έως δώδεκα (12) ετών ή “φροντιστής” δικαιούται να ζητά ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας, όπως ιδίως, τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση.
Για το δικαίωμα χορήγησης ευέλικτης ρύθμισης εργασίας, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει έξι μήνες υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26, για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.https://www.taxheaven.gr/law/4808/2021

Ποιος θεωρείται “φροντιστής” και τι άδειες δικαιούται με τις νέες εργασιακές διατάξεις

Διαγνωστικό εργαλείο για τον καρκίνο του παγκρέατος από φοιτητές του ΑΠΘ

Στην τελική ευθεία για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό «iGEM Competition», έχει μπει η φοιτητική διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ «iGEM Thessaloniki», καθώς λόγω των συνθηκών της πανδημίας, ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, από τις 4 έως τις 14 Νοεμβρίου 2021. Στον Διαγωνισμό φέτος θα διαγωνιστούν 356 ομάδες από πανεπιστήμια και χώρες από όλο τον κόσμο.

Η φοιτητική ομάδα θα συμμετάσχει στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας, με το καινοτόμο πρότζεκτ «METIS», ένα φθηνό γρήγορο και ακριβές διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση του καρκίνου του παγκρέατος στα πρώτα στάδια. Η ενδεκαμελής ομάδα αποτελείται από προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημείας, Πληροφορικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής και Βιολογίας ενώ συμμετέχει και μία προπτυχιακή φοιτήτρια του§ Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ. Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας είναι ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, Ιωάννης Βιζιριανάκης.

Με ένα φθηνό, γρήγορο και ακριβές διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση του καρκίνου του παγκρέατος στα πρώτα στάδια που δημιούργησε, η ενδεκαμελής φοιτητική διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ «iGEM Thessaloniki» θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον παγκόσμιο διαγωνισμό «iGEM Competition».

Το εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του πρότζεκτ «METIS» (MiRNA Expression Toehold Investigation System), με στόχο να δώσει λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που εμφανίζεται σήμερα στην κλινική πράξη και είναι η αδυναμία των διαγνωστικών μεθόδων να ανιχνεύσουν έγκαιρα την ύπαρξη του καρκίνου στο πάγκρεας, που οδηγεί σε αποτυχημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τελικά σε μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας.

Το εργαλείο αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια για την εύκολη, φθηνή και άμεση επεξεργασία δειγμάτων ούρων, στο πλαίσιο ουρολογικών εξετάσεων ατόμων μεγάλης ηλικίας ή ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ώστε να ανιχνευθεί έγκαιρα η ύπαρξη καρκινικού όγκου στο πάγκρεας.

Η ομάδα iGEM Thessaloniki έλαβε ήδη μία διάκριση από την κριτική επιτροπή του Διαγωνισμού, με κριτήρια την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του πρότζεκτ στην κοινωνία, τις προοπτικές που έχει να επιλύσει ένα παγκόσμιο πρόβλημα και φυσικά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Η διάκριση έγινε σε πρώτο επίπεδο μεταξύ 356 ομάδων και συνοδευόταν από το βραβείο- επιχορήγηση των 2.500 δολαρίων για να συνεχίσει η ομάδα το έργο της.

Σημειώνεται ότι η ομάδα παρουσίασε το πρότζεκτ μπροστά σε επενδυτές και πήρε το 1ο βραβείο στο στάδιο ιδέας στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Next Stage Challenge και το χρηματικό έπαθλο των 4.000 ευρώ, στον περασμένο Σεπτέμβριο.

 

Δίνοντας αξία στο “βάθρο”.Τα τέσσερα Ε της ζωής στον εργασιακό χώρο .

“Έδωσα μάχη όλα αυτά τα χρόνια που πάλεψα να ανέβω στο βάθρο, στο κάθε ‘βάθρο’ της ζωής. Έδωσα μάχη με τις αμφιβολίες, οι οποίες με γυρόφερναν, αλλά ποτέ δεν επέτρεψα να εισχωρήσουν μέσα μου. Έδωσα μάχη με ανθρώπους που προσπάθησαν να με τρομάξουν, αλλά η στάση μου προς την ζωή τους έκανε εν τέλει να με κοιτούν με το βλέμμα σηκωμένο ψηλά (παρότι καθιστός στο καροτσάκι μου)… Έδωσα μάχη με τους δικούς μου ανθρώπινους φόβους, που πήγαν να φοβίσουν τα όνειρα μου…”

Τα λόγια του Ολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη είναι συγκλονιστικά. Τις προηγούμενες μέρες οι Παραολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο μας χάρισαν απλόχερα μαθήματα ζωής, αποδεικνύοντας πως το ψυχικό σθένος, η αποφασιστικότητα, η ανθρώπινη θέληση μπορούν να νικήσουν την αδυναμία του σώματος. Μπορούν να δώσουν νέο νόημα στη ζωή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρωταθλητής μας “ας μάθουμε να ξεχωρίζουμε τον νικητή από τις αξίες που τον διέπουν, από τον τρόπο που ζει και όχι από την ύλη”.

Αλήθεια, πόσο εστιάζουμε στον άνθρωπο στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον; Ποιες είναι οι δυνατότητες που προσφέρονται στα άτομα με αναπηρία να εργαστούν και να προοδεύσουν; Είναι οι εργασιακοί μας χώροι προσβάσιμοι; Είναι η κουλτούρα των επιχειρήσεων ανοικτή σε αυτού του είδους τη διαφορετικότητα;

Αναπηρία – Ορατή ή Αόρατη;

Όταν μιλάμε για προσβασιμότητα στον χώρο εργασίας, συχνά εννοούμε τον σχεδιασμό κτιρίων που θα επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Χώρους που θα πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές πρόσβασης. Πέρα όμως από αυτή -την ορατή αναπηρία- υπάρχουν κι άλλες μορφές. Αναπηρίες που δεν διακρίνονται εύκολα, προκαλούν όμως ανάλογες δυσκολίες.

Οι λεγόμενες αόρατες αναπηρίες, που σχετίζονται με σωματική, ψυχική ή νευρολογική κατάσταση που δεν είναι άμεσα ορατή, αλλά μπορεί να περιορίσει τις κινήσεις, τις αισθήσεις ή τις δραστηριότητες ενός ατόμου. Δυσκολίες στην όραση ή στην ακοή, νευροποικιλότητα όπως δυσλεξία και αυτισμός, αλλά και δυσκολίες στη μάθηση είναι τέτοιες αόρατες αναπηρίες. Και δυστυχώς, το ίδιο το γεγονός ότι αυτά τα συμπτώματα είναι αόρατα μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, ψευδείς αντιλήψεις και επικρίσεις.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά τον αριθμό των εργαζομένων παγκοσμίως που χρήζουν υποβοηθητικής τεχνολογίας σε 1 δισεκατομμύριο. Εκτιμά δε ότι ως το 2030 ο αριθμός αυτός θα έχει διπλασιαστεί.

Πηγή: https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/2206_infographic.pdf?ua=1 

Είναι δε γεγονός ότι η αναπηρία ή η όποια αδυναμία μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε από εμάς, δεν αφορά μόνο λίγους. Ατυχήματα, ασθένειες, αλλά και προσωρινές συγκυρίες (π.χ. θορυβώδες περιβάλλον, χαμηλός ή έντονος φωτισμός) μπορεί να αναγκάσουν κάποιους σε σύντομη ή μακρόχρονη αδυναμία.

Γιατί η Συζήτηση Αυτή Είναι Σημαντική;

Στις ΗΠΑ έρευνες δείχνουν ότι το 57% των εργαζομένων γραφείου χρειάζονται κάποιας μορφής υποβοηθούμενη τεχνολογία, αλλά μόνο ένας στους 10 έχει πρόσβαση σε αυτήν, ενώ η ανεργία μεταξύ των ανθρώπων με κάποιας μορφής αναπηρία είναι υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο. Οι ίδιες έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες πρωτοστατούν στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία έχουν καλύτερα αποτελέσματα: 28% περισσότερα έσοδα και 30% περισσότερα κέρδη.

Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις που εντάσσουν και ενσωματώνουν τα άτομα με αναπηρία πέρα από την διάκρισή τους ως πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επιτυγχάνουν στόχους και προοδεύουν.

Πώς προετοιμάζεται ο εργασιακός χώρος να ενσωματώσει και να υποστηρίξει εργαζόμενους με αυτές τις ανάγκες;

Υπάρχουν τέσσερα πεδία δράσης -τέσσερα Ε- για τις επιχειρήσεις που έχουν κουλτούρα αποδοχής της διαφορετικότητας και στόχο να συμπεριλάβουν ταλέντα με αναπηρία.

Εργασία

Οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρίες εκπροσωπούνται στον χώρο εργασίας. Η διαφορετικότητα και τα οφέλη της στην καινοτομία και τα οικονομικά αποτελέσματα δεν θα επιτευχθούν αν δεν προσαρμοστούν οι διαδικασίες πρόσληψης ώστε να είναι περισσότερο “ανοικτές” σε υποψηφίους με διαφορετικά προφίλ και προσόντα. Όπως ανέφερα παραπάνω, με εστίαση στο τι μπορούν να συνεισφέρουν για την επιχείρηση κι όχι στο τι δεν μπορούν.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν στους εργαζόμενους με αναπηρίες ευκαιρίες πρόσβασης. Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις – είναι οι χώροι εργασίας προσβάσιμοι από άτομα με αναπηρία; Πρόσβαση σε κατάλληλα εργαλεία και τεχνολογία – προσφέρουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται δυνατότητες χρήσης από άτομα με δυσκολίες σε όραση ή ακοή ή άλλες γνωσιακές δυσκολίες; Πρόσβαση σε γνώση – γίνονται εκπαιδεύσεις ώστε οι εργαζόμενοι με αναπηρία να έχουν την ευκαιρία να είναι παραγωγικοί;

Ενσωμάτωση

Απαιτείται επίσης ευαισθητοποίηση για όλους τους εργαζομένους μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα καταπολεμούν τις όποιες προκαταλήψεις, θα ενεργοποιούν το προσωπικό ώστε όλοι να είναι “σύμμαχοι” για τον συνάδελφο με την όποια δυσκολία. Η δημιουργία ομάδων ευαισθητοποίησης για το θέμα της ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες -τα λεγόμενα employee resource groups- είναι στη σωστή κατεύθυνση, όπως και η υποστήριξη από κάποιες επιχειρήσεις κάποιων κοινωνικών φορέων με δράση στα πεδία αυτά (ιδρύματα, ΜΚΟ κ.λπ.), γιατί εμπνέουν και κινητοποιούν.

Ενδυνάμωση

Οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν καθοδήγηση και προγράμματα κατάρτισης, για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν επαγγελματικά, να εξελιχθούν, να πετύχουν. Τα άτομα με αναπηρία τείνουν να να είναι από τα πιο δημιουργικά, γιατί έχουν καλλιεργήσει ένα σύνολο δεξιοτήτων εστιασμένο στην επίλυση προβλημάτων. Τι περισσότερο χρειάζονται οι επιχειρήσεις σήμερα για να καινοτομήσουν; Τι περισσότερο χρειάζεται ο ηγέτης του σήμερα για να ξεχωρίσει;

Ενσυναίσθηση

Η κουλτούρα στον εργασιακό χώρο και η γλώσσα που χρησιμοποιούμε πολλές φορές κρύβει προκαταλήψεις, στιγματίζει και πληγώνει τον συνάδελφο. Πόσες φορές έχουμε αναφερθεί σε κάποιον φίλο ή γνωστό μας και τον χαρακτηρίσαμε “συναισθηματικά ή κοινωνικά ανάπηρο”; Πόσες φορές μιλήσαμε για ένα συνάδελφο που έχει “ειδικές” δεξιότητες; Ή κουτσομπολέψαμε κάποιον ή συνηθέστερα κάποια ως “υστερικό/ή”;

Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε αποκαλύπτει τις προκαταλήψεις μας απέναντι στις αναπηρίες, απομονώνει και στιγματίζει τους συναδέλφους μας, δημιουργεί χάσμα στο χώρο εργασίας. Η ενσωμάτωση, η αίσθηση του ανήκειν, η ασφάλεια και η ενεργοποίηση θα επιτευχθούν μόνο όταν όλοι οι εργαζόμενοι αισθάνονται αποδεκτοί γι΄αυτό που είναι, αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους, εκτιμάται το ταλέντο τους. Και γι’ αυτό χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση, ανοικτή κουλτούρα, ανεκτικότητα και αποδοχή της διαφορετικότητας, ανθρωπιά. 

Στο “Βάθρο” της Ζωής

Επιτυχής ανίχνευση της παραλλαγής Delta μέσω της αλληλούχισης των λυμάτων από ΕΚΕΤΑ και ΑΠΘ

Η τρέχουσα φάση της πανδημίας SARS-CoV-2, διαμορφώνει μία νέα εποχή γονιδιωματικής επιτήρησης, προκειμένου να παρακολουθούνται συστηματικά οι συνεχείς αλλαγές στο γονιδίωμα του ιού. Κάνοντας χρήση σύγχρονων τεχνολογιών Αλληλούχησης Νέας Γενιάς, και σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνει η PANGO, έχουν αναγνωρισθεί μέχρι στιγμής περισσότερες από 1500 παραλλαγές του SARS-CoV-2 από την αρχική του ανίχνευση.

Ειδικότερα τους τελευταίους μήνες, η αλληλούχηση κλινικών δειγμάτων έχει αναδείξει μερικές ιδιαιτέρως μεταδοτικές και μολυσματικές παραλλαγές ή αλλιώς παραλλαγές υψηλού ενδιαφέροντος | ανησυχίας, μία εξέλιξη που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα των μεθόδων αλληλούχησης. Παρόλα αυτά, σε κλινικό επίπεδο, οι μέθοδοι ολικής αλληλούχησης δεν μπορούν εύκολα να κλιμακωθούν τόσο λόγο κόστους όσο και απαιτούμενου χρόνου, δημιουργώντας έτσι το ερώτημα για εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Η επιδημιολογία με βάση τα λύματα είναι μια αναδυόμενη μεθοδολογία για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε μία ευρεία περιοχή. Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), και σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ανέπτυξαν μία νέα βιοπληροφορική μέθοδο για την επιδημιολογία στα λύματα, βασισμένη σε δεδομένα Αλληλούχησης Νέας Γενιάς.

Η μέθοδος αυτή είναι ικανή να εντοπίζει και να ποσοτικοποιεί τις μεμονωμένες μεταλλάξεις σε δείγματα λυμάτων, ενώ παράλληλα να δίνει μια εκτίμηση της παρουσίας συγκεκριμένων στελεχών του SARS-CoV-2. Πιο συγκεκριμένα το ΕΚΕΤΑ | ΙΝΕΒ μπόρεσε να ανιχνεύσει την παρουσία της παραλλαγής Delta (B.1.617.2) σε εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες (1-3%) τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου 2021, καθώς επίσης και να ποσοτικοποιήσει την αύξησή του το ίδιο χρονικό διάστημα.

«Η αλληλούχιση των λυμάτων θα καθίσταται ολοένα και περισσότερο σημαντική ως ένας τρόπος παθητικής ανίχνευσης μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον, η συσχέτιση των δεδομένων που παράγονται από την ανάλυση λυμάτων μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών ή και χωρών, θα μπορούσαν να προσφέρουν μία μοναδική εικόνα της μετάδοσης του ιού και των παραλλαγών του», σημειώνει ο Δρ. Φώτης Ψωμόπουλος, Ερευνητής Γ’ στο ΕΚΕΤΑ | ΙΝΕΒ και επικεφαλής της Ομάδας Βιοπληροφορικής που ανέπτυξε τη μέθοδο.

«Η ανάλυση των λυμάτων μπορεί να θεωρηθεί ως προσέγγιση το ισοδύναμο της ανάλυσης αίματος στους ανθρώπους, απλά αντί να παρακολουθούμε την υγεία ενός ανθρώπου, παρακολουθούμε στην προκειμένη την υγεία μιας ολόκληρης πόλης. Μέσω της ανάλυσης λυμάτων μπορούμε να εκτιμήσουμε και να παρακολουθήσουμε όχι μόνο τον SARS-CoV-2, αλλά και άλλους ιούς και παθογόνα καθώς και την παρουσία αντιβιοτικών, φαρμάκων και ανθρώπινων ρύπων», επισημαίνει ο Δρ. Αναγνώστης Αργυρίου, Αναπληρωτής Διευθυντής του ΕΚΕΤΑ | ΙΝΕΒ.

Περισσότερα : https://www.certh.gr/4AB46949.el.aspx

“Η φροντίδα για εκείνους που κάποτε φρόντιζαν για εμάς είναι η μεγαλύτερη τιμή” 1ο βραβείο Patient Partherships Awards 2021

Στο Κ3 είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που λαμβάνουμε το πρώτο βραβείο για δράσεις συνέργειας υπέρ των ασθενών από την εταιρεία Boussias Conferences στο Patient Partnership Awards 2021.

Συμμετέχουσα εταιρεία Category Τίτλος υποψηφιότητας Βραβεία
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ, ΚΑΠΑ3, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΙ ΑΘΗΝΩΝ 1.1 Cancer ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΥΓΕΙΑΣ GOLD

Για την ομάδα του Κ3 αυτή η διάκριση δεν φτάνει μόνο ως επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης με την οποία έχουμε αγκαλιάσει και εργαστεί πάνω στο εγχείρημα,αλλά και ως μια ανεκτίμητη ζωογόνος πηγή που τροφοδοτεί τον Οργανισμό με δύναμη,ικανοποιηση και σιγουριά συστατικά απαραίτητα για τα επόμενα βήματα μας. Ταυτοχρόνως, μια σημαντική διακριση,μόλις ενάμιση χρόνο δράσης μας, μέσα σε αυτές τις πρωτογνωρες συνθήκες εργασίας ,επιβεβαιωνει την μεγάλη ευθύνη που αναγνωρίζουμε ότι φέρουμε πλέον,να αποδείξουμε ότι βαδίζουμε σταθερά με προσήλωση στους στόχους μας και δέσμευση στις αξίες του Κ3 .

Όλοι εμείς,η ομάδα του Κ3,θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους στάθηκαν συνοδοιπόροι στην μέχρι τώρα πορεία.Πρώτα από όλα το Ίδρύμα ΤΙΜΑ που βοήθησε στην υλοποιηση μιας μεγάλης ιδέας από μια μικρή Ομάδα μέσα από τα Σημεία Στήριξης https://www.timafoundation.org/el/grants/programma-gia-ti-veltiosi-tis-prosvasis-ton-karkinopathon-se-ypiresies/ καθώς και το Σύλλογο Κέφι Αθηνών που έδωσε Ζωή στο όλο εγχείρημα https://www.anticancerath.gr/news/news/?nid=32733.

Όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν και μας επέτρεψαν να χειριστούμε τις υποθέσεις τους,αλλά και κάθε έναν – μία, για κάθε ώρα που αφιέρωσε στον σκοπό μας.

Το Κ3 https://www.kapa3.gr/about-k3/ ξεκίνησε ως μικρή Ομάδα με ισχυρό όραμα και σιγουριά. Αυτή η διάκριση μας δίνει το δικαίωμα να σκεφτόμαστε με σιγουριά όλα όσα οραματιζόμαστε,να δουλεύουμε προς την ανάπτυξη και να εξελισσόμαστε καθημερινά.

Και όπως σε κάθε βράβευση δεν μπορεί να λείπει η αφιέρωση στις οικογένειες μας που ζουν μαζί τις αγωνίες μας και συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην πραγμάτωση των σχεδίων μας χωρίς ποτέ να σταματούν να μας στηρίζουν.

Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς

Με απέραντη εκτίμηση και σεβασμό

Η ομάδα του Κ3