Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας είναι μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία και επείγοντα περιστατικά κατά την προσωρινή διαμονή του ασφαλισμένου σε μια από τις 27 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Πιο συγκεκριμένα αφορά τις χώρες

– Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο·
– Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία
– και Ελβετία.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση, δεν καλύπτει τις δαπάνες, αν ο ασφαλισμένος ταξιδεύει ειδικά για να λάβει ιατρική περίθαλψη και δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, καθώς το υγειονομικό σύστημα κάθε χώρας διαφέρει.
Για τη χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, απαιτείται η ενεργή ασφαλιστική ικανότητα του ενδιαφερόμενου ή/και των προστατευόμενων μελών του.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 
Για να εκδώσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας  πατήστε
στον παρακάτω σύνδεσμο:
Για να δείτε αναλυτικά συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που απασχολούν τους ανθρώπους που θα ταξιδέψουν διαβάστε  στο παρακάτω link

«Έλεγχος παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1,2» από τον ΕΟΠΥΥ

 Ο ΕΟΠΥΥ ενσωματώνει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των διαγνωστικών εξετάσεων «Έλεγχος παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1,2» στην Κατηγορία: «Γενετικές Εξετάσεις Κληρονομούμενου Καρκίνου» σε εφαρμογή της υπ΄αρ. Γ2(δ)/οικ.61919/10.08.2018 (ΦΕΚ Β΄3969) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία εκδόθηκε 4 χρόνια πριν. 

Η  συμμετοχή των δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εξέταση BRCA 1,2 (NGS) ορίζεται στα 78,75 € έναντι του ποσού των 105 € που αντιστοιχούν στο 15% της τιμής ΦΕΚ.
Η θετική αυτή εκβαση οφείλεται στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Αποζημίωσης Υπηρεσιών Υγείας, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υλικών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  Όταν απαιτείται και η εκτέλεση της συμπληρωματικής μεθόδου MLPA η συμμετοχή θα προσαυξάνεται κατά 7,5€.
 
Επιπλέον σύμφωνα με την απόφαση η εξέταση θα εκτελείται μόνο μια φορά ανά ΑΜΚΑ δικαιούχου στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 
  Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των συγκεκριμένων εξετάσεων γίνεται με χρήση των ακόλουθων κωδικών διάγνωσης κατά ICD10, σύμφωνα με τις ενδείξεις στην ΚΥΑ : 
 C56 – Κακοήθη νεοπλάσματα των ωοθηκών,
 C50 – Κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού,
 Z80 – Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος,
 Ζ80.3 – Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος μαστού,
 Ζ80.4 – Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος γεννητικών οργάνων,
 Z80.8 – Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος άλλων οργάνων ή συστημάτων»
 
Δείτε περισσότερα στα ΦΕΚ που ακολουθούν :

Κάρτα Αναπηρίας

Σύμφωνα με τον ν.4961/2022 θεσπίστηκε η Κάρτα Αναπηρίας, η οποία χορηγείται στα άτομα με αναπηρία που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ και είναι εγγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία , εφόσον έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της και την ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου.
 
Κάρτα Αναπηρίας μπορούν να εκδώσουν όλα τα άτομα με αναπηρία, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, που είναι καταγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία  και έχουν πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ κατά τον χρόνο έκδοσης της Κάρτας.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 2 του ν.4961/2022:. <<Η Κάρτα Αναπηρίας διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία. Με τη διασύνδεση αυτή, επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχος της Κάρτας Αναπηρίας είναι εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία (https://epan.gov.gr/mitroo_anapirias) και προσδιορίζονται τα πιστοποιημένα χαρακτηριστικά της αναπηρίας του, όπως και τα ειδικότερα ωφελήματα που δικαιούται, για τα οποία είναι απαραίτητη η ταυτοπροσωπία, καθώς και η απόδειξη της ιδιότητας του κατόχου μέσω της Κάρτας Αναπηρίας>>. 
 
Με την κάρτα αναπηρίας οι κάτοχοι, μπορούν με την επίδειξή της να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού. Επιπλέον μπορούν να την χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίας για τα αναγραφόμενα σε αυτήν δεδομένα. Υπάρχει πρόβλεψη σταδιακά να ενσωματωθούν οι παροχές που δικαιούται ο κάθε κάτοχος της Κάρτας.  
Οι τύποι κάρτας αναπηρίας: 
 •  εκτυπώσιμο έγγραφο
 •  σε ψηφιακή μορφή στην εφαρμογή Gov.gr Wallet
 •  πλαστική ψηφιακή κάρτα (προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη)
Για την έκδοση κάρτα αναπηρίας πατήστε εδώ:
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

Ψηφιακή Υγεία: Ποιότητα δεδομένων, Απόρρητο, Δεοντολογία, Διαφάνεια. Η θέση της Ελλάδος

Έρευνα που διεξήγαγε η Beazley των Lloyd’s του Λονδίνου σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων από τις εταιρείες της ψηφιακής υγείας είχε ως Αποτέλεσμα πως οι περισσότερες εταιρείες ψηφιακής υγείας δεν έχουν δίχτυ ασφαλείας. 

Σε τρεις άξονες στηρίζεται το αποτέλεσμα της ψηφιακής υγείας: την ποιότητα των δεδομένων, το απόρρητο και τη δεοντολογία και τη διαφάνεια. Την ίδια στιγμή απέναντι της, η ψηφιακή υγεία έχει μία γιγαντιαία απειλή, τους χάκερς και το πολιτικό κυβερνοέγκλημα.

Ως πηγές χρησιμοποιήθηκαν οι πλατφορμες  RWD (Real World Data) και RWE (Real World Evidence) , που προέρχονται από τα δεδομένα ασφαλιστικών οργανισμών, βιοϊατρικές μετρήσεις κ.α.  Συνεισφέρουν στην βελτίωση της διαχείρισης των πόρων στην υγειονομική φροντίδα και γενικότερα στην καλύτερη και δικαιότερη οργάνωση της ιδιωτικής και δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, ο ασθενής  επωφελείται από την RWD καθώς βελτιώνεται το θεραπευτικό αποτέλεσμα, υπάρχει έγκυρη ενημέρωση για τα δικαιώματα του και τις παροχές που δικαιούται,λαμβάνει ειδοποιήσεις για τα ραντεβού του ή προγραμματισμένες επισκέψεις.

Επιπλέον, οι φορείς υγείας μπορούν να συγκεντρώνουν τις πληροφορίες προς οργάνωση του. Η έρευνα δείχνει πως δεν υπάρχει επαρκές επιστημονικό και θεσμικό πλαίσιο για την συγκέντρωση των πληροφοριων για αυτό τον τελευταίο καιρό έχουν δημιουργηθεί πολλές startups προσπαθώντας η κάθε μία να να λάβει ένα τομέα της υγείας για να επιλύσει προβλήματα που προκύπτουν όπως συγκέντρωση πληροφοριών.

Παρά το γεγονός, ότι οι χάκερς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των ψηφιακών εταιρειών , το 80%  δεν έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ψηφιακούς κινδύνους, παρά το ότι το 2021 διπλασιάστηκαν οι αξιώσεις για αποζημιώσεις έναντι του ψηφιακού εγκλήματος.

Η Ελλάδα  υστερεί σε υποδομές σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI): 27η θέση στους ΕΕ-28. Ο Δείκτης Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (eGovernment Development Index, EGDI): 42η θέση μεταξύ 193 κρατών (2020), 27η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της ΕΕ. Στην υγεία βρίσκεται στην 26η θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ στη χρήση Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας. 25η στην ανταλλαγή κλινικών δεδομένων ηλεκτρονικά. 8η θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ στην Τηλεϊατρική. 16η θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ στην ανάπτυξη Προσωπικού Φακέλου Υγείας. 

Δείτε αναλυτικά στο παρακάτω άρθρο :

https://www.epixeiro.gr/article/376421

Επίδομα Αεροθεραπείας: Δικαιολογητικά – Αιτήσεις – Αποζημίωση

Σύμφωνα με ανακοίνωση του  ΕΟΠΥΥ, άρχισαν να υποβάλλονται οι αιτήσεις γι α το επίδομα αεροθεραπείας, για την περίοδο 1/6 έως 31/8,το οποίο ορίζεται 200 ευρώ.Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι και την 28/2/2023.

Η αποζημίωση αεροθεραπείας χορηγείται σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων, με πιστοποιημένη αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%, όπως παλαιά φυματίωση, χειρουργηθέντα καρκίνο πνευμόνων, πνευμονοκονίωση, κυστική ίνωση και σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, (που είναι σε χρόνια αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή διήθηση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, ήπατος, πνεύμονα και καρδιάς).

Η αποζημίωση θα καταβάλλεται με την υποβολη των κάτωθι δικαιολογητικών:
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι:

ο δικαιούχος δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο ή άλλον φορέα και δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, άνω των 46 ημερών κατά το χρονικό διάστημα 1-6ου έως 31-8ου.

 • Ιατρική γνωμάτευση, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, Δημοσίου,

Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών καθώς και των Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν., στην οποία να βεβαιώνεται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

 • Απόφαση της Επιτροπής ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας Επιτροπής με πιστοποίηση της αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67% για παθήσεις των πνευμόνων.
 • Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού.
Για να υποβάλλεται ηλεκτρονικά την αίτηση πατήστε εδώ: 
Δείτε αναλυτικά το εγγραφο με τις προδιαγραφές για την χορήγηση αποζημίωσης αεροθεραπείας του έτους 2022

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), , στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2020-21» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 53552/Ζ1/12-05-2022, ΦΕΚ 2412/B’/16-05-2022) προκηρύσσει κατ’ εκτίμηση 3.000 προπτυχιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς  Κοινωνικές Ομάδες. 
 
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 16 ΔΕκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00. 
 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο παρακάτω  λινκ 

https://ams.iky.gr.

 

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται αποκλειστικά με κωδικούς taxisnet του/της Υποψήφιου/ας. Ενώ για την υποβολή της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή απαιτείται η δήλωση των παρακάτω στοιχείων:

 

α)  Προσωπικά στοιχεία του/της Υποψήφιου/ας,

 

β)  ΑΜΚΑ του/της Υποψήφιου/ας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να μελετήσουν την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, η οποία περιλαμβάνει τις προυποθέσεις, τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν.
Συγκεκριμένα,όσον αφορά τους υποψηφίους με πιστοποιημένη αναπηρία ισχύουν οι παρακάτω ρυθμίσεις:
  Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες στην οποία εντάχθηκαν το αργότερο έως 31.08.2021 και το «Κατά Κεφαλήν Εισόδημα» τους, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. Β’ «Ορισμοί»  της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων (9.000,00) ευρώ:  
 •   Ο/Η Υποψήφιος/α είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 
 •  Ο/Η Υποψήφιος/α έχει σύζυγο ή/και τέκνα- Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 
 •  Υποψήφιος/α με αναπηρία τουλάχιστον 50%.  
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να μελετήσουν την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, η οποία περιλαμβάνει τις προυποθέσεις, τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν.

 

Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα – Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν.-Π.)

Συγκροτήθηκε Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα – Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν.-Π.) και ορίστηκαν τα μέλη της.

Έργο της επιτροπής είναι:

1.  Η διαμόρφωση πρότασης αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Σπάνια Νοσήματα με στόχο την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων.
 2. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης των προτεινομένων δράσεων του παραπάνω Εθνικού Σχεδίου.
 3. Η αξιολόγηση των υποβλητέων αιτημάτων αναγνώρισης των υποψηφίων Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, σύμφωνα με τα κριτήρια και προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο.
 4. Η ανά πενταετία επαναξιολόγηση των αναγνωρισμένων Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων.
 5. Η εξέταση κάθε άλλου συναφούς θέματος, που της ανατίθεται από τον Υπουργό Υγείας.
Αναλυτικά δείτε παρακάτω  :
Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ένα νόσημα θεωρείται σπάνιο όταν προσβάλει 5 στα 10.000 άτομα στην Κοινότητα. Οι σπάνιες παθήσεις χαρακτηρίζονται από χαμηλή συχνότητα εμφάνισης και υψηλή ετερογένεια και στην πλειονότητά τους είναι γενετικής φύσης (αυτοάνοσα νοσήματα, συγγενείς δυσπλασίες, κ.λπ.).
Απειλούν τη ζωή ή επιφέρουν χρόνια αναπηρία, το 80% είναι γενετικής αιτιολογίας, το δε 50% αυτών εμφανίζεται στην παιδική ηλικία. Παρά τη σπανιότητά τους, ο αριθμός των ασθενών που νοσούν είναι συνολικά υψηλός για το λόγο ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι σπάνιων παθήσεων και υπολογίζεται ότι περίπου 37.000.000 Ευρωπαίοι έχουν προσβληθεί από μία σπάνια ασθένεια.
Συνολικά  έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 6.000 – 8.000 σπάνια νοσήματα. Ένας εμπεριστατωμένος κατάλογος με τις σπάνιες παθήσεις κατά αλφαβητική σειρά περιέχεται στον επίσημο ιστοχώρο της ΕΕ για τις σπάνιες παθήσεις(www.orpha.net).
Περισσότερα για τα σπάνια νοσήματα μπορείτε να δείτε πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο του EODY στον παρακάτω σύνδεσμο :

Η Ελλάδα πρώτη σε κρούσματα Covid-19 και 2η σε θανάτους στην ΕΕ

Πρώτη σε κρούσματα Covid-19 και δεύτερη σε θανάτους μεταξύ 30 ευρωπαϊκών χωρών, έρχεται η Ελλάδα, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Το δεκαπενθήμερο που τέλειωσε στις 24 Νοεμβρίου η Ελλάδα κατέγραψε 25 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού και έρχεται έτσι δεύτερη μετά τη Φινλανδία που ανέφερε 37,8 θανάτους ανά εκατομμύριο.

Το ποσοστό των πολιτών που χάνουν τη ζωή τους από Covid-19 είναι έτσι υπερτριπλάσιο στην Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο των 7,3 θάνατων στις 30 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

Θλιβερή πρωτιά

Η Ελλάδα έχει και τη θλιβερή πρωτιά σε κρούσματα με 758,5 νέες λοιμώξεις ανά 100.000 κατοίκους, πολύ πάνω από την Αυστρία που έρχεται δεύτερη με 580,4.

Την ίδια περίοδο, ο μέσος όρος των 30 χωρών ήταν σχεδόν τρεις φορές μικρότερος σε σχέση με την Ελλάδα στα 280,3 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού.

Η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε κρούσματα και στην πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και άνω, έχοντας καταγράψει στο 15ήμερο 946,6 νέες λοιμώξεις ανά 100.000, συγκριτικά με τον μέσο όρο των 392,6 κρουσμάτων.

Το δεκαπενθήμερο που έληξε στις 12 Δεκεμβρίου το 2021 η Ελλάδα ανέφερε 120,10 θανάτους από κοροναϊό ανά εκατομμύριο πληθυσμού, συγκριτικά με τον μέσο όρο των 58,87 θανάτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, δηλαδή τις χώρες της ΕΕ συν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Στην Ελλάδα, το απόλυτο ρεκόρ θνησιμότητας καταγράφηκε στη διάρκεια του φονικού Νοεμβρίου του 2021, όταν καταγράφηκαν σε δύο εβδομάδες 133 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων.

Covid-19: Η Ελλάδα 1η σε κρούσματα και 2η σε θανάτους στην ΕΕ

Ο Ρόλος της μετάγγισης αίματος στην ανακουφιστική φροντίδα

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ρόλος της ανακουφιστικής φροντίδας είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους που πάσχουν από μία σοβαρή νόσο απειλητική για τη ζωή όπως είναι οι συμπαγείς όγκοι και οι αιματολογικές κακοήθειες. Η ανακουφιστική φροντίδα χρήζει να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία, ακτινοθεραπεία ή και χειρουργική θεραπεία και περιλαμβάνει την αντιμετώπιση συμπτωμάτων από τη νόσο ή επιπλοκών της νόσου ή της θεραπείας.

Η μετάγγιση αίματος βελτιώνει τους ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα βαρειάς αναιμίας ή αιμορραγίες, καταστάσεις που απαιτούν γρήγορη άνοδο του αιματοκρίτη. Οι ασθενείς με αναιμία σχετιζόμενη με τον καρκίνο ή τη χημειοθεραπεία συχνά λαμβάνουν μετάγγιση αίματος ως αντιμετώπιση ρουτίνας, ελλείψει τεκμηριωμένων ενδείξεων. Βεβαίως ναι μεν η πρόοδος των μοριακών ελέγχων έχει κάνει πιο ασφαλείς τις μεταγγίσεις, ωστόσο, ελοχεύει ο κίνδυνος άγνωστων παθογόνων και άυξησης των λοιμώξεων λόγω της μετάγγισης στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μας. Μετααναλύσεις μελετών που αφορούν ασθενείς με καρκίνο που έχουν χειρουργηθεί δείχνουν αυξημένο κίνδυνο θνητότητας, νοσηρότητας και υποτροπής καρκίνου στους ασθενείς που έλαβαν μετάγγιση.

Στο συνέδριο ESMO 2021 παρουσιάστηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Hattori  και των συνεργατών του: εκτίμησαν με ερωτηματολόγια την εμπειρία και την κλινική πρακτική όσον αφορά τη μετάγγιση αίματος σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες των αιματολόγων και των ιατρών ανακουφιστικής φροντίδας. Περίπου 600 επαγγελματίες υγείας κατέθεσαν την κλινική πρακτική τους (269 αιματολόγοι και 327 ιατροί ανακουφιστικής φροντίδας). Στους συμπτωματικούς ασθενείς η πλειοψηφία των ιατρών ανακουφιστικής φροντίδας (77.8%) θεωρεί ότι χρήζουν μετάγγισης με τιμή αιμοσφαιρίνης κάτω από 7 g/dL, ενώ η πλειοψηφία των αιματολόγων (78.2%) με τιμή αιμοσφαιρίνης κάτω από 8 g/dL. Στους ασυμπτωματικούς ασθενείς το 73.9% των αιματολόγων θεωρούν ότι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς πρέπει να μεταγγίζονται με τιμή αιμοσφαιρίνης κάτω από 7 g/dL, ενώ το 51.3 % των ιατρών ανακουφιστικής φροντίδας με τιμή κάτω από 6 g/dL.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του NCCN η μετάγγιση αίματος έχει θέση στην ανακουφιστική φροντίδα ασθενών που έχουν προσδόκιμο επιβίωσης μέχρι και μερικών εβδομάδων. Όσον όμως αφορά τους ασθενείς τελικού σταδίου στην τελευταία μη αναστρέψιμη περίοδο της ζωής του, η μετάγγιση μάλλον δεν προσφέρει κάποιο όφελος.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO-European Society for Medical Oncology) συνιστάται η μετάγγιση αίματος να γίνεται σε ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα αναιμίας που χρήζουν άμεση αύξηση αιματοκρίτη και όχι σύμφωνα με κάποια καθορισμένη τιμή της αιμοσφαιρίνης.

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο της Αραβαντινού Φατώρου Ελένη, MD, MSc Παθολόγος Ογκολόγος, Β Ογκολογική Κλινική Metropolitan Hospital στο

Ο Ρόλος της μετάγγισης αίματος στην ανακουφιστική φροντίδα

Χημειοθεραπεία και διατροφή

Η χημειοθεραπεία είναι μια από τις επιλογές που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία του καρκίνου.

Οι θεραπείες γενικά κατά του καρκίνου μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, βιολογική ανοσοθεραπεία ή/και χειρουργική επέμβαση. Αυτές οι διαδικασίες και τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν σε πολλά άτομα απώλεια της όρεξης και της ενέργειάς τους. Το αποτέλεσμα είναι να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υποσιτισμού, αλλά και άλλα προβλήματα που επηρεάζουν την διατροφή του ατόμου ή επηρεάζονται από αυτή.Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε σωστή διατροφή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία του καρκίνου.

Διατροφικές επιλογές στην χημειοθεραπεία

Οι διατροφικές σας επιλογές όταν έχετε καρκίνο και υποβάλλεστε σε χημειοθεραπεία μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που έχετε συνηθίσει να τρώτε.

Ο κύριος στόχος είναι να προσπαθήσετε να διατηρήσετε σταθερό το βάρος σας. Προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τις αλλαγές στο βάρος, να θεραπευτείτε  σωστά και να διατηρήσετε την ενέργεια για να αντιμετωπίσετε όλες τις νέες προκλήσεις που μπορεί να φέρει η χημιοθεραπεία, θα πρέπει να προσπαθήσετε να τρώτε μια μεγάλη ποικιλία τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και πρωτεΐνες.

Μερικές φορές, οι διατροφικές συστάσεις που λαμβάνετε από τον Διατροφολόγο σας μπορεί να ακούγονται σαν το αντίθετο μιας υγιεινής διατροφής. Η ομάδα φροντίδας σας μπορεί να σας ενθαρρύνει να ακολουθήσετε μια δίαιτα υψηλής θερμιδικής αξίας και υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, ειδικά αν αισθάνεστε αδύναμοι ή είστε λιποβαρείς. Παρόλο που μπορεί να μην αισθάνεστε καλά ή να μην έχετε όρεξη για φαγητό, η σωστή προσοχή στη διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην ευκολότερη ανάρρωση.

Διατροφή για ασθενείς με καρκίνο στην χημειοθεραπεία

Συνιστάται να τρώτε ελαφρά την ημέρα της χημειοθεραπείας σας. Το να τρώτε μικρές μερίδες αργά και κάθε λίγες ώρες φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα. Αποφύγετε την παράλειψη γευμάτων αυτές τις ημέρες και την κατανάλωση λιπαρών, λιπαρών ή πικάντικων τροφών.

Τι τρώω πριν πάω για χημειοθεραπεία;

Τα ελαφριά γεύματα φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα. Μερικά παραδείγματα επιλογών είναι:

 • Γιαούρτι σκέτο ή με φρούτα
 • Φρέσκα φρούτα και τυρί cottage
 • Αυγό ποσέ και τοστ
 • Φρυγανισμένο κουλούρι με μικρή ποσότητα φυστικοβούτυρου
 • Δημητριακά και γάλα (δοκιμάστε το γάλα σόγιας, αν έχετε δυσανεξία στη λακτόζη)
 • Ρυζόσουπα κοτόπουλο

Κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας πάρτε μαζί σας ένα μικρό σνακ. Μπορείτε να δοκιμάσετε τις παραπάνω τροφές, καθώς και χυμούς χαμηλών οξέων (μήλο, σταφύλι και νέκταρ φρούτων), φρούτα όπως μπανάνες και κράκερ.

Φέρτε μαζί σας ένα μπουκάλι νερό και γεμίστε το με το αγαπημένο σας ρόφημα (αποφύγετε τα όξινα τρόφιμα που μπορεί να ερεθίσουν το πεπτικό σας σύστημα).

Οι χυμοί και τα συμπληρώματα είναι συνήθως διαθέσιμα εκεί όπου λαμβάνετε χημειοθεραπεία, ωστόσο ρωτήστε εκ των προτέρων αν αυτά και οποιαδήποτε άλλα τρόφιμα είναι διαθέσιμα. Εάν δεν έχετε όρεξη να φάτε κατά τη διάρκεια της έγχυσης, αυτό είναι εντάξει, αλλά να θυμάστε ότι μπορεί να αισθάνεστε καλύτερα με την κατανάλωση μικρών ποσοτήτων τροφής και υγρών.

Πίνετε μικρές ποσότητες κάθε ½ ώρα, όπως είναι ανεκτό.

Τι τρώω μετά τη χημειοθεραπεία και για τις επόμενες ημέρες;

 • Τρώτε μικρά γεύματα και σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας (στοχεύστε σε 5-6 μικρότερα γεύματα αντί για 3 μεγάλα γεύματα)
 • Να τρώτε τρόφιμα με λιγότερα λιπαρά και πιο άπαχα!
 • Δοκιμάστε πιο κρύες ή δροσερές τροφές – αυτές αναδίδουν λιγότερη οσμή και άρωμα και είναι ιδιαίτερα σημαντικές αν αισθάνεστε ναυτία. Τα ζεστά τρόφιμα μπορεί να έχουν πιο έντονη οσμή, προκαλώντας έτσι αποστροφή σε ορισμένα τρόφιμα
 • Πίνετε συχνά υγρά – αυτό θα αποτρέψει την αφυδάτωση και θα απομακρύνει ορισμένα από τα υποπροϊόντα της χημειοθεραπείας. Το νερό είναι το καλύτερο, αλλά υπάρχουν και άλλες πηγές υγρών όπως: Χυμός μήλου και σταφυλιού, Νέκταρ φρούτων, Ζωμός με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, Διαυγείς σούπες, Γλειφιτζούρια και ζελέ, Ζελατίνη, Τσάι από βότανα, όπως τζίντζερ και μέντα, Αδύναμα μαύρα τσάγια

Πάρτε τα φάρμακα κατά της ναυτίας όπως σας έχει συνταγογραφήσει η ιατρική σας ομάδα.

Σύνοψη

Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν τόσες πολλές διαφορετικές επιλογές θεραπείας του καρκίνου, από τη χημειοθεραπεία, την ακτινοβολία και τη χειρουργική επέμβαση μέχρι την ανοσοθεραπεία, την ορμονοθεραπεία και τις κλινικές δοκιμές.

Με τις πρόσθετες θεραπευτικές επιλογές έρχεται η πιθανότητα για πρόσθετες παρενέργειες. Πολλές από αυτές τις παρενέργειες μπορούν να καταπολεμηθούν με την κατάλληλη διαιτητική θεραπεία. Τα κύρια θρεπτικά συστατικά στα οποία πρέπει να εστιάσετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου είναι οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, τα λίπη, το νερό, οι βιταμίνες και τα μέταλλα.

Οι ανάγκες σε πρωτεΐνες συχνά αυξάνονται για την υποστήριξη της μυϊκής ενδυνάμωσης και συντήρησης για την αντίσταση στις λοιμώξεις, την ανάρρωση από ασθένειες και την αποκατάσταση των ιστών. Αντίστοιχα, οι πηγές υδατανθράκων είναι ουσιαστικές, η επιλογή δημητριακών ολικής αλέσεως και σύνθετων υδατανθράκων αντί των απλών υδατανθράκων και γλυκών προάγουν τη βιώσιμη ενέργεια και τις τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. Επίσης, οι πηγές λιπαρών “υγιεινών” μονο- και πολυακόρεστων λιπαρών έναντι των “ανθυγιεινών” κορεσμένων και τρανς λιπαρών προάγουν την υγεία της καρδιάς και τη διαχείριση της χοληστερόλης.

Το νερό είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά αν αντιμετωπίζετε εμετό ή διάρροια, αυξάνοντας συχνά τις ανάγκες σε υγρά πέρα από το τυπικό 1,5 λίτρο υγρών ημερησίως για τη διατήρηση της ομοιόστασης και την αναπλήρωση της κυτταρικής υγείας. Οι ανάγκες σε υγρά στην χημειοθεραπεία δεν περιορίζονται στο νερό και μπορεί να περιλαμβάνουν σούπα, ζωμό, γάλα και ζελέ.

Οι ανάγκες σε βιταμίνες & ανόργανα άλατα μπορεί επίσης να αυξηθούν, ειδικά αν παρουσιάζεται μειωμένη όρεξη, καθιστώντας τις πολυβιταμίνες ή τα συμπληρώματα ανόργανων συστατικών κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για πηγές των βασικών θρεπτικών συστατικών που χρειάζονται τα συστήματα του σώματος για την προώθηση της ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση για πιο εξειδικευμένες πληροφορίες αναφορικά με την διατροφή σας κατά την χημειοθεραπεία απευθυνθείτε στον Διαιιτολόγο σας, ο οποίος σε συνεργασία με τον γιατρό σας θα σας δώσει εξατομικευμένες πληροφορίες.

https://diatrofi.gr/chimeiotherapeia-kai-diatrofi/