20 Ενεργά Σχέδια Δράσης κατά του καρκίνου σε όλη την Ευρώπη.Στην Ελλάδα τι γίνεται;;

Οι ερευνητές αρχικά εστίασαν στην καταγραφή των ευρωπαϊκών χωρών που διαθέτουν Εθνικά Σχέδια Δράσης κατά του Καρκίνου (ΕΣΚ) και εν συνεχεία εξέτασαν πόσο συντονισμένα είναι αυτά με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου (EBCP), που δημοσιεύθηκε το 2021.

Η ερευνητική ομάδα εντόπισε 20 ενεργά Εθνικά Σχέδια Δράσης κατά του Καρκίνου σε ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο εστίασε στην ανάλυση οκτώ εθνικών σχεδίων των εξής χωρών: Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία και Τσεχία. Οι συγκεκριμένες χώρες επιλέχθηκαν καθώς αποτελούν χώρες-σημείο αναφοράς για την Ελλάδα, λόγω της μεγάλης εμπειρίας τους στην εφαρμογή ΕΣΚ και του οράματός τους στη μάχη κατά του καρκίνου.

Η ανάλυση των οκτώ προαναφερόμενων ΕΣΚ ανέδειξε περισσότερες από 30 καλές πρακτικές στην εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καρκίνου και συγκεκριμένα στην πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση & θεραπεία και βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών & επιβιωσάντων, αλλά και στο κομμάτι του ρόλου των ασθενών, της ανάγκης παρακολούθησης εφαρμογής ενός ΕΣΚ, της έρευνας αλλά και των παιδιατρικών καρκίνων

Όσον αφορά στη θέσπιση στρατηγικών στόχων και δομών διακυβέρνησης, βρέθηκε ότι για την πλειοψηφία των Σχεδίων που αναλύθηκαν, το Υπουργείο Υγείας ήταν ο κύριος υπεύθυνος φορέας για τον σχεδιασμό των ΕΣΚ. Παράλληλα, τρεις από τις οκτώ χώρες (Ιταλία, Πολωνία, Τσεχία) αναφέρουν πιθανές πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες μπορεί να εξασφαλιστούν όχι μόνο από εθνικούς, αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους.

Σχετικά με τις προτεραιότητες των οκτώ χωρών, αυτές εμφανίζονται εξαιρετικά ασθενοκεντρικές και ευθυγραμμίζονται με τους τέσσερις πυλώνες του EBCP, που είναι η πρόληψη, η έγκαιρη ανίχνευση, η διάγνωση & θεραπεία και η βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών & επιβιωσάντων. Πολύ υψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων των χωρών βρίσκονται επίσης τα δεδομένα υγείας (health data) και η καταγραφή τους σε Μητρώα, η ανάγκη παρακολούθησης των ΕΣΚ (monitoring), αλλά και η ανάγκη επένδυσης στη στελέχωση του κλάδου και στην ψηφιοποίηση.

Αναλύοντας σε βάθος τις δράσεις των χωρών με βάση τους πυλώνες του EBCP παρατηρήθηκε ότι όλες οι χώρες εφαρμόζουν (είτε πλήρως ή έχουν υπό σχεδιασμό) πολιτικές υγείας για βασικούς παράγοντες κινδύνου -όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ και ο εμβολιασμός κατά του HPV και στα δύο φύλα- καθώς και προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου. Όλες οι χώρες έχουν (είτε πλήρως ή υπό σχεδιασμό) ογκολογικά μητρώα, συμμετέχουν σε δίκτυα -εθνικά, όπως τα περιφερειακά δίκτυα της Ιταλίας στον καρκίνο του μαστού ή διεθνικά, όπως τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς- που επιτρέπουν ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας, και προσφέρουν κέντρα ολοκληρωμένης ογκολογικής φροντίδας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ογκολογικών τους ασθενών. Επιπλέονόλες οι χώρες εφαρμόζουν (είτε πλήρως ή υπό σχεδιασμό) πολιτικές υγείας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών αλλά και των φροντιστών τους σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ και το «δικαίωμα στη λήθη» φαίνεται να αποτελεί ακόμη έναν τομέα προτεραιότητας σε πέντε από τις οκτώ χώρες που εξετάστηκαν.

Επίσης, οι Σύλλογοι Ασθενών αναδείχθηκαν στην πλειοψηφία των χωρών ως ο βασικός υποστηρικτής των ΕΣΚ, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει και στη διαδικασία σχεδιασμού των ΕΣΚ σε χώρες, όπως το Βέλγιο και η Ιταλία. Η έρευνα μέσω των κλινικών δοκιμών φαίνεται να παραμένει βασικός παράγοντας καινοτομίας στην Ευρώπη, που υποστηρίζεται μέσω δικτύων αριστείας, ενώ τέλος και η διαχείριση των παιδιατρικών καρκίνων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, με την Πολωνία να αποτελεί κορυφαία χώρα αναφοράς στον τομέα αυτό.

Παραδείγματα καλών πρακτικών

Ενδεικτικά παραδείγματα καλών πρακτικών είναι της Γαλλίας με το “nutri-score” food label που άλλαξε τις αγοραστικές συνήθειες τροφίμων στο 60% του πληθυσμού της χώρας και η συμμετοχή της Ιταλίας σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. για την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στη «συνταγογράφηση φυσικής άσκησης» σε ασθενείς. Παράλληλα, η Τσεχία εφαρμόζει ad-board ειδικών ανά πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για κάθε τύπο καρκίνου, ενώ η Γαλλία εφαρμόζει διαφορετικές πρακτικές προσυμπτωματικού ελέγχου για τον έγκαιρο εντοπισμό της νόσου σε πρωιμότερα στάδια, με τη χρήση κινητών μαστογράφων για την προσέγγιση ατόμων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και την αποστολή self-screening τεστ για τον καρκίνου του παχέος εντέρου κατ’ οίκον. Η Ισπανία συγκεντρώνοντας χειρουργεία σε νοσοκομεία με μεγάλη ειδίκευση και όγκο εξυπηρέτησης στο κομμάτι αυτό, κατάφερε να μειώσει τα ποσοστά θνησιμότητας, επειγόντων χειρουργείων και παραμονής των ασθενών σε δομές υγείας, βελτιώνοντας παράλληλα το συνολικό προσδόκιμο επιβίωσής τους. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί το παράδειγμα της Ρουμανίας που εφαρμόζει ξεχωριστές λίστες ραντεβού για τη μείωση του χρόνου αναμονής των ογκολογικών ασθενών, ενώ παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, άδειες και επιδόματα όχι μόνο στους ογκολογικούς ασθενείς, αλλά και στους φροντιστές τους.

Το ελληνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου

Η Ελλάδα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου στην υποστήριξη ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καρκίνου, όπως με το πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης» που περιλαμβάνει τρία βασικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού («Φώφη Γεννηματά»), του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, την εφαρμογή του HPV εμβολιασμού και στα δύο φύλα, το Εθνικό Ψηφιακό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο, αλλά και τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Μητρώου για τον Καρκίνο, της Ανακουφιστικής φροντίδας και της κατ’ οίκον νοσηλείας, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, η χώρα μας υπολείπεται ενός στοχευμένου, μεθοδικού και μακροχρόνιου εθνικού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Έχει όμως μία «χρυσή ευκαιρία» για τη δημιουργία μίας εθνικής στρατηγικής, αξιοποιώντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σχέδιο «Ελλάδα 2.0». Και μπορεί να αποκτήσει όλα τα εχέγγυα για το σχεδιασμό μίας πολιτικής που θα βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών. Η μελέτη που παρουσιάστηκε στο 50ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα επιπλέον «εργαλείο γνώσεων» προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: healthmag.gr

Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Καρκίνου ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ- Πως θα κλείσω Δωρεάν Εξετάσεις

Σε μία νέα προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ξεκίνησε  στις 13 Μαΐου 2024, η αποστολή των πρώτων sms στους δικαιούντες προληπτικών εξετάσεων test PAP, μοριακό τεστ HPV DNA και εξέταση για κολποσκόπηση και βιοψία.

Συγκεκριμένα, και με βάση τις ανακοινώσεις στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας, το πρόγραμμα οργανώθηκε από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας , Ειρήνη Αγαπηδάκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις γυναίκες 21 έως 65 ετών. Αναλυτικότερα, οι δικαιούχοι θα λάβουν μέσω της άυλης συνταγογράφησης, εφόσον το έχουν ενεργοποιήσει, ένα τυποποιημένο sms με έναν αριθμό παραπεμπτικού.

Πώς κλείνω ραντεβού;

Αναλυτικά στις οδηγίες του Υπουργείου φαίνεται ότι:

Αφού λάβουν οι δικαιούχοι το μήνυμα θα εισέλθουν στον ιστότοπο του gov και θα αναζητήσουν το σημείο «Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων». Εκεί, συμπληρώνοντας τα στοιχεία  ανά την περιοχή θα βρουν τον πάροχο  που συνεργάζεται με το Πρόγραμμα. Έπειτα θα κλείσουν ραντεβού, δίνοντας το ΑΜΚΑ, για τη διεκπεραίωση της εξέτασης. Τα αποτελέσματα θα λάβουν από τον Γυναικολόγο Γιατρό που έκανε την εξέταση.

Προσοχή:

Όσες γυναίκες  δεν έχουν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση μπορούν χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ, να απευθυνθούν σε  συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους και να κλείσουν έτσι το ραντεβού τους, χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση.

Προϋποθέσεις:

Οι γυναίκες που ανήκουν από 21 έως 29 έτη να μην  έχουν πραγματοποιήσει εξέταση PAP ή HPV-DNA κατά τα τρία (3) προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

Οι γυναίκες που ανήκουν από 30 έως 65 έτη να μην έχουν πραγματοποιήσει εξέταση HPV-DNA κατά τα πέντε (5) προηγούμενα ημερολογιακά έτη και εξέταση PAP κατά τα τρία (3) προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

Καθίσταται σαφές ότι οι εξετάσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόληψης με την ονομασία “Σπύρος Δοξιάδης” συνεχίζουν να παρέχονται δωρεάν στις δικαιούχους, και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 25 του ν. 5102/2024.

Πηγές:

https://testpap.gov.gr/

https://testpap.gov.gr/pos-mporo-na-kano-tis-exetaseis/

https://testpap.gov.gr/poioi-einai-dikaioyhoi/

 

Άνοιξαν οι Αιτήσεις για Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από τις 14:00 της Πέμπτης 16 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024.

Η εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου θα είναι προσβάσιμη κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/

και οι υποψήφιοι θα μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τις προτιμήσεις των Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους.

Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες, τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής
(23 Μαΐου) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται:
ένα (1) αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και
την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.
Προτείνεται, ο υποψήφιος να κρατήσει φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμένου Μηχανογραφικού του Δελτίου και της υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης για το προσωπικό του αρχείο.

Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το Μηχανογραφικό Δελτίο σε όλες τις σελίδες).

Γ. Αποστέλλουν (μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα μαζί με:

ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μόνο για Απόφοιτους).
ένα (1) φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) (με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 13 Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με την Φ.151/193255/Α5/9-11-2017). Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.153/147462/Α5/28-11-2022 (Β΄6069) δεν ισχύουν πλέον τα Πιστοποιητικά με κωδικούς 26, 39, 50 και 55, εφόσον αυτοί καταργήθηκαν και οι κάτοχοί τους κλήθηκαν να υποβάλουν εκ νέου σχετικό αίτημα σε Επταμελή Επιτροπή σύμφωνα με την Φ.152/141455 /Α5/08-12-2023 εγκύκλιο, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό με νέο κωδικό.
ένα (1) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (εν ισχύ).
σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER )

καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

Επισημαίνεται ότι για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου δεν απαιτείται η απόκτηση κωδικού αριθμού υποψηφίου και κωδικού ασφαλείας (password) από το Λύκειο. Ο κωδικός υποψηφίου αποδίδεται κατά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για το που θα πρέπει να γίνει η αποστολή των εγγράφων πατήστε εδώ.

Διαβάστε την Εγκύκλιο εδώ.

 

Διαγνωστικές εξετάσεις: Ποιοι γλιτώνουν τις νέες χρεώσεις (3 ευρώ);

Από την 1η Μαΐου, ξεκίνησαν οι νέες χρεώσεις στις διαγνωστικές εξετάσεις ανά παραπεμπτικό υπέρ ΕΟΠΥΥ, όπου σύμφωνα με το άρθρο 25 του νεοψηφισθέντος νόμου για την Υγεία υπ΄ αριθμ. 5102/24 «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», θα καταβάλλονται στα συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς ένα (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και τρία (3) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων.
Δεκτή έγινε η παρέμβαση – διεκδίκηση της ΕΣΑμεΑ στο παραπάνω άρθρο, ένα αίτημα το οποίο τοποθετήθηκε και στη συνεδρίαση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, εξασφαλίζοντας τα ακόλουθα:

«Εξαιρούνται από την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου, οι κάτωθι:

  • πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, 
  • οι πάσχοντες από κυστική ίνωση
  • οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
  • όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση».

Σύμφωνα με νέα διευκρινιστική Εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ για την παρακράτηση 1€ ή 3€ ανά παραπεμπτικό του άρθρου 25 του Ν.5102/2024, που δημοσιεύθηκε στις 22/5/2024 προβλέπεται ότι:

● Δεν υπάρχει χρέωση σε όσες προληπτικές εξετάσεις υπάγονται στο Πρόγραμμα Δοξιάδη, καθότι εντάσσονται σε καθεστώς ειδικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας

● Δεν υπάρχει χρέωση στους άνωθεν δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ, για όσες εξετάσεις διεκπεραιώνονται στα Δημόσια, Πανεπιστημιακά και Στρατιωτικά Νοσοκομεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου”, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, στην “Παναγία Φανερωμένη – Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Αθανασίου και Βέρας Κουλούρα”, στο Νοσοκομείο Αίγινας “Ο Άγιος Διονύσιος”, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και γενικά σε παρόχους, οι οποίοι για εξετάσεις σε εξωτερικούς ασθενείς-δικαιούχους περίθαλψης ΕΟΠΥΥ δεν υπόκεινται σε μηχανισμό αυτόματης επιστροφής.

● Τέλος, με βάση την περ.12 της υποπαρ. 2 της παρ. ΙΒ του ν.4093/2012 (Α’222), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 5102/2024, όσοι είναι ασφαλισμένοι Ευρωπαϊκών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν γίνεται η παρακράτηση του ποσού (1-3 ευρώ).

Η ΕΣΑμεΑ εξακολουθεί να ζητά την επέκταση της προαναφερθείσας προτεινόμενης διάταξης σε όλα τα άτομα με αναπηρία ή/και με χρόνια πάθηση με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω, προκειμένου να ισχύσει η εξαίρεση από τα προβλεπόμενα ποσά και σε αυτούς.

Επίσης, με το Άρθρο 15 «Συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και από τον ιδιώτη προσωπικό ιατρό για τους εγγεγραμμένους ασθενείς του – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4368/2016» πέρασε ακόμη μία διεκδίκηση του αναπηρικού κινήματος, η συνταγογράφηση και από ιδιώτη προσωπικό γιατρό σε ανασφάλιστους πολίτες με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, για αποφυγή συνωστισμού νεφροπαθών, καρκινοπαθών στις δημόσιες δομές, ή λόγω θεμάτων παιδιών με αναπηρία (νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down κ.α.) τα οποία έχουν χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με τον θεράπων ιατρό που τα παρακολουθεί κλπ.

Παράλληλα, με το Άρθρο 16 λύνεται έστω και για 3 χρόνια το μεγάλο πρόβλημα με τις ηπαρίνες- με την ΕΣΑμεΑ να συνεχίζει να διεκδικεί μόνιμη και οριστική λύση.

Θετικά κρίνεται η διάταξη 1.α του Άρθρου 50 σύμφωνα με την οποία παρατείνεται μέχρι 30.6.2024 η δυνατότητα σε ανασφάλιστους νεφροπαθείς να προβαίνουν σε αιμοκάθαρση και σε ιδιωτικούς φορείς.

Παράλληλα, στο Άρθρο 51 του ίδιου νόμου, έγινε δεκτή η πρόταση της ΕΣΑμεΑ, ώστε οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του έκτακτου προσωπικού των φορέων του άρθρου 34, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, να παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της υπ’ αρ. 7Κ/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 42) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν την 31.12.2024.

Επρόκειτο για πάγιο αίτημα της ΕΣΑμεΑ, ωστόσο ετήσια παράταση θα πρέπει να δοθεί και στις συμβάσεις του έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση του covid-19, οι οποίες λήγουν στις 30 Ιουνίου 2024, ώστε να συνεχίσουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας να παρέχουν με ασφάλεια και επάρκεια τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες τους στα άτομα με βαριές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις που περιθάλπονται σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά τους είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δομών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

«Το μόνιμο προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Κ.Π. και η αποχώρηση του επικουρικού προσωπικού θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποστελέχωση των συγκεκριμένων δομών»τονίζει η ΕΣΑμεΑ. 

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ.

Δείτε εδώ τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δαπάνης από τους παρόχους, τον κανόνα καθορισμού του ποσού της καταβολής υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και την εκτέλεση των παραπεμπτικών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του Κάπα3, Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 17:00 μ.μ., στα τηλέφωνα 2105221424, 6906265170, είτε στο παρακάτω email: info@kapa3.gr.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Και τώρα…; Αγωνιζόμαστε!»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Και τώρα…; Αγωνιζόμαστε!»

Mια θεατρική παράσταση γεμάτη νόημα και ελπίδα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Απριλίου 2024, στο αμφιθέατρο του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», αφιερωμένη στα δύο χρόνια λειτουργίας, προσφοράς και προόδου της Μ.Η.Ν «Ν. Κούρκουλος». 

Σε μια προσπάθεια όπου η σύνθεση, η σκηνοθεσία και η δημιουργία μιλούν για τους ταπεινούς και αόρατους ασθενείς και φροντιστές, σε μια προσπάθεια όπου η καλοσύνη και το κουράγιο αναδεικνύουν την ουσιαστική αξία της καλοσύνης, η πρόταση του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών-Κάπα3 για ένα θεατρικό μέσα στο αμφιθέατρο του μεγαλύτερου Ογκολογικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη ήταν μια πρόταση παραδειγματικής λειτουργίας και συνεργασίας, δημόσιου φορέα υγείας και πολιτιστικού οργανισμού.

Κύριοι στόχοι της σύμπραξης ήταν η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, στην καταπολέμηση του στίγματος της νόσου και στην προώθηση της κοινωνικής σύνδεσης, μεταξύ ασθενών και μη, μέσω της Τέχνης.

Στην παράσταση παρευρέθηκε η κ. Μαριάννα Λάτση, χορηγός της μονάδας Μ.Η.Ν «Ν. Κούρκουλος» στην Πυλαία, η οποία παρακολούθησε το έργο και έλαβε εγκάρδιες ευχαριστίες από τους παρευρισκόμενους για την πολύτιμη δωρεά της.

Σε σύντομο χαιρετισμό της, ευχαρίστησε τους διοργανωτές, σημειώνοντας: «Αισθάνομαι τυχερή που άνθρωποι αυτής της ποιότητας ανέλαβαν αυτό το σημαντικό έργο. Όπως εγώ εισπράττω το ευχαριστώ από τις ματιές αυτών των ανθρώπων, καθημερινά εισπράττετε κι εσείς τις ευχαριστίες του κόσμου που παλεύουν για την υγεία τους».


Η Διοικήτρια του Θεαγενείου Δρ. Λιάνα Κουρτέλη – Ξουρή, αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την συνεργασία μας, έκανε αναδρομή στην εποχή που το έργο της δημιουργίας της Μονάδας ήταν σε πολύ αρχικό στάδιο, λέγοντας πως τις δυσκολίες που προέκυπταν τις κέρδισε η επιθυμία όλων, ώστε αυτή να πάρει σάρκα και οστά. «Τα ωραιότερα θαύματα γίνονται εκεί που δεν το περιμένεις»

Στο τέλος της παράστασης, η κα Φουρναράκη Στέλλα, ηθοποιός και σκηνοθέτης, εκπροσωπώντας την Εταιρεία Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, ευχαρίστησε θερμά το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών – Κάπα3 που αποτέλεσε την πρώτη επαφή με τον συγγραφέα και το έργο, την κα Μαριάννα Λάτση για την τιμή να παρευρεθεί, και το Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» για τη ζεστή φιλοξενία.

Ως Κάπα3, χαιρόμαστε και συγκινούμαστε βαθύτατα που καταφέραμε να είμαστε η αιτία σύμπλευσης και υλοποίησης μιας ακόμη τόσο ανθρώπινης δράσης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και εμπειρία από να μοιραστείς την δική σου εμπειρία με ένα ασθενή. Μεγαλύτερη τιμή από το να εκφράσεις τις σκέψεις και το αίσθημα του άλλου, πάνω στην σκηνή.
Δεν μπορείς να πεις ψέματα για τον πόνο.

Άλλωστε «Όλοι είμαστε εν δυνάμει ασθενείς».

Κατεβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου.

Μια ακόμη δράση, μια ακόμη βράβευση για το Κάπα3!

Μεγάλη χαρά και τιμή, η Καμπάνια του Κάπα3 “Σκέψου μια λέξη που αρχίζει από Κ” απέσπασε 2 βραβεία στα Indie Awards 2024!!!

Συγκεκριμένα, απέσπασε το GOLD βραβείο για το ραδιοφωνικό spot στην ενότητα “Best in Radio“, ενώ το online spot απέσπασε και το SILVER βραβείο στην ενότητα “Best in Film/Video“.
Η Καμπάνια “Σκέψου μια λέξη που αρχίζει από Κ” αποτελεί ένα δυνατό Κοινωνικό Μήνυμα για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο του καρκίνου, σε δημιουργία, σύνθεση και με την αστείρευτη υποστήριξη της A3 Resizing Ideas.

 
Πρόκειται για ένα δυνατό μήνυμα επίκλησης στην κοινωνική ευθύνη ενεργούς συμμετοχής όλων μας σε έναν διαρκή αγώνα υποστήριξης των υπηρεσιών υγείας για να μπορέσουμε επιτέλους να πετύχουμε βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών, προαγωγή των αρχών πρόληψης και ενεργούς συμμετοχής του πληθυσμού στη διαχείριση της υγείας τους, μείωση του ανθρώπινου και οικονομικού κόστους στην υγεία, ανάδειξη της κοινωνίας των πολιτών ως παράγοντα θετικό για την υλοποίηση δράσεων κοινής ωφέλειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά, είναι η διαμόρφωση ενός ισχυρού, υποστηρικτικού κοινωνικού, θεσμικού και νομικού πλαισίου πρόληψης και διαχείρισης του θεμελιώδους δικαιώματος των ασθενών για μια ζωή με ποιότητα απαλλαγμένη από τα στερεότυπα και τις διακρίσεις.

Έχοντας την αμέριστη υποστήριξη φίλων, συνεργατών, εθελοντών και μελών του Κάπα3 κάτω από την καθοδήγηση της Α3, καταφέραμε μέσα από το παρόν σποτάκι αλλά και της ημερίδας που διοργανώθηκε για τον ίδιο σκοπό στις 18/10/23 στο Σταθμό Μετρό του Συντάγματος, να δώσουμε το δικό μας μήνυμα ότι «Δεν αρχίζει μόνο ο Καρκίνος από Κ αλλά και όλα αυτά που μπορούν να τον νικήσουν»!

Είναι οι ομάδες, τελικά, που κερδίζουν…και όλοι εμείς στο Κάπα3 είμαστε ευτυχείς που μαζί σας αισθανόμαστε ΟΜΑΔΑ.

Άλλωστε η ομάδα που εμπνέεται από την ίδια την ομάδα κι όχι από έναν μόνο παίκτη, είναι αυτή που πετυχαίνει!

Από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους/ες “ξεσήκωσαν” όλα αυτά τα Κ που μετράνε στην ζωή μας!

📌Σκέψου μια λέξη που αρχίζει από Κ

Παρουσία του Κάπα3 στο 7ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά, η ομάδα του Κάπα3 παρακολούθησε το 7ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας στη φιλόξενη Θεσσαλονίκη. 

«Το ανθρώπινο άγγιγμα στην ψηφιακή εποχή» που ήταν και ο τίτλος του φετινού συνεδρίου τόνισε στο έπακρο τη σημασία της ανθρώπινης επαφής σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο επικοινωνίας και άσκησης της ιατρική́ς πράξης. 

Πληθώρα εκπαιδευτικών διαλέξεων, αξιόλογων συζητήσεων και γνώσεων σε όλα τα τεκταινόμενα, στην έρευνα και στην τεχνολογία ήταν μερικά από όσα πρωτοστάτησαν. Μείζονος σημασίας αποτέλεσαν αναφορές γύρω από την επικοινωνία ιατρού -ασθενούς και την επίδραση της στη θεραπευτική σχέση, την ενσυναίσθηση των επαγγελματιών υγείας προς τους ασθενείς και το αντίστροφο, το άγχος και την αποθάρρυνση των ασθενών κατά την διάρκεια της νόσου, τους ηθικούς προβληματισμούς, καθώς και το «burn out» των εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα.

Το ανθρώπινο άγγιγμα απαιτεί εγγύτητα. Η εγγύτητα όμως είναι «άθλημα» που προϋποθέτει ενσυναίσθηση, υπέρβαση δηλαδή του Εγώ και των τειχών που δημιουργεί.


Ευχαριστούμε θερμά την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, για την εξαιρετική διοργάνωση και την ευκαιρία να μοιραστούν γνώσεις και σκέψεις, τονίζοντας την θεραπευτική δύναμη του αγγίγματος στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας.   

«Δεν θεραπεύονται ασθένειες, αλλά άνθρωποι με τις δικές τους προσωπικότητες και επιθυμίες, οι οποίες οφείλουν να είναι απόλυτα σεβαστές».

 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου, εδώ.

28 Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που αφορά το περιβάλλον αλλά και τους ανθρώπους που το απαρτίζουν.

Αναλογα με το σημείο του χάρτη στο οποίο βρισκόμαστε, οι άνθρωποι επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο έχοντας διαφορετικές συνέπειες. Οι χώρες του Βορρά έρχονται κάθε χρόνο αντιμέτωπες με ήπιους χειμώνες. Ενώ οι χώρες του Νότου αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο καλοκαίρι που χαρακτηρίζεται απο έντονους καύσωνες και ξηρασίες. Η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που καλούμαστε να διαχειριστούμε καθημερινά. Η φύση και το περιβάλλον βάλλονται και ο άνθρωπος ο οποίος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης οφείλει να αξιολογήσει τη κατάσταση και να δράσει σε πολλαπλά επίπεδα ώστε να αντιμετωπίσει τις καταστροφικές επιπτώσεις.

Οι πολύπλευρες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επιδρούν στο περιβάλλον,στην κοινωνία και στον Τομέα της υγείας. Η αύξηση της θερμοκρασίας, η ατμοσφαιρική ρύπανση η ερημοποίηση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των περιβαλλοντικών προσφύγων εξαιτίας των φυσικών καταστροφών αλλά και την μη ασφαλή ποιότητα και διάθεση νερού και τροφής σε αναπτυγμένες και μη χώρες.

Παράλληλα ειδικά η μη ανεπτυγμένες χώρες είναι αυτές που πλήττoνται σε μεγαλύτερο βαθμό εξαιτίας του χαμηλού εισοδήματος και της ποιότητας των υποδομών αλλά. Η δυσκολία πρόσβασης στην υγεία των κατοίκων των μη ανεπτυγμενων χωρων είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολεί. Λοιμωξεις, επιδημίες διατροφικές διαταραχές, αναπνευστικά καρδιολογικά και δερματολογικά προβλήματα είναι μόνο λίγα απο τα θεματα υγειας που διογκώνονται και επηρεάζονται απο την κλιματική αλλαγή.

Οι εργαζόμενοι επηρεάζονται και αυτοί απο την κλιματική αλλαγή και κατ ‘ επέκταση αυτό έχει επίδραση και στην οικονομία της κάθε χώρας.

Το “θερμικό περιβάλλον εργασίας” στο οποίο τα άτομα εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες ή εργάζονται κατά την διάρκεια ενός καύσωνα μπορούν να προκαλέσουν θερμική καταπόνηση με πιο συχνά συμπτώματα την ναυτία, της ελλειψη συγκεντρωσης και εγρηγορσης αλλά και της σύγχυση και τη διάσπαση προσοχής το ατόμου. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται συνεχώς σε εξωτερικούς χώρους εξαιτίας της φύσης της εργασίας είναι και αυτοι που επηρεάζονται περισσότερο.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει μειώσει κατά πολύ την ποιότητα του αέρα και τα άτομα καθημερινά εισπνέουν ρύπους οι οποίοι επηρεάζουν την υγεία τους. Η υπερβολική έκθεση του ανθρώπου στις υπεριώδης ακτινοβολίες και ειδικά της UV-B μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος και εγκαύματα.

Οι εργαζόμενοι που καλούνται να αναλάβουν ρόλο σε έκτακτες περιπτώσεις και να βγουν στην πρώτη γραμμή όπως σε μια δασική καταστροφή απο πυρκαγιά, σε πλημμύρες, σε λοιμούς αλλά και σε βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιούν προστατευτικά μέσα αλλά δεν παύει σε εκτίθενται σε υπερβολικές για τα ανθρώπινα δεδομένα συνθήκες εργασίας και σε καρκινογόνες και επικίνδυνες ουσίες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η έκθεση τους αυτή σε ανθυγιεινες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας σε συνδυασμό με περιορισμένο χρόνο ανάπαυσης έχει ψυχολογικές διαστάσεις επιβαρύνοντας την ψυχική υγεία των εργαζομένων.


Στην προσπάθεια των κρατών για την διαχείριση της κλιματικής αλλαγής άνοιξε ο δρόμος για την πράσινη ανάπτυξη και την χρήση τεχνολογιων και μέσων που ευνοούν την αξιοποίηση της ηλιακής, αιολογικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Η πράσινη ανάπτυξη μέρα με την μέρα μεγαλώνει και σαν τομέας απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Με αυτή την νέα αλλαγή όμως αναδύονται και νέοι κίνδυνοι εργασίας όπου φέρνουν τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με δυσμενής συνθήκες εργασίας όπως εργασία σε μεγάλα ύψη και σε απομονωμένες περιοχές (όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση ανεμογεννητριών ) αλλά και η εκθεση τους σε βαρέα μεταλλά και βιολογικούς παράγοντες σε τομείς διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης.

Στις 11 Μαρτίου του 2024 ο Ευρωπαικός Οργανισμός περιβάλλοντος δημοσίευσε μια έκθεση όπου καταγράφονται 36 σημαντικοί κλιματικοί κίνδυνοι για το περιβάλλον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε πέντε τομείς όπως στα τρόφιμα, την υγεία, τα φυσικά οικοσυστήματα, στις υποδομές, στις χρηματοδοτήσεις και φυσικά ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω και στην οικονομία.

Η Ευρώπη πρέπει να δράσει σε πολλαπλά επίπεδα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων.

Στην έκθεση αναγράφονται 4 βασικά πεδία δράσης:
Η βελτίωση της διακυβέρνησης
Η ενεργοποίηση δορυφορικής υπηρεσίας για ενημέρωση των κρατικών μηχανισμών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα
Η αξιοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών
Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την χρηματοδότηση της ανθεκτικότητας μηχανισμών για την κλιματική αλλαγή.

Τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή φέρνουν στην επιφάνεια την ανάγκη για νέες πολιτικές με έμφαση στην δημόσια υγεία και στην εστίαση στα νέα αναδυόμενα επαγγέλματα και στους τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων. Ωστόσο η εξέλιξη και η αλλαγή θα πρέπει να συντελεστεί και στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δρουν απο εδώ και στο εξής οι επαγγελματίες σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και οι εργαζόμενοι σε φυσικές καταστροφές και στο τομέα της καθαριότητας ωστέ να διαφυλάσσεται ενα το πιο βασικό αγαθό του ανθρώπου η Υγεία.

Επιμέλεια :Αμαλία Κουτούμα,Κοινωνιολόγος Καπα3

Πηγή: << Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας>> του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Απριλίου, στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, η παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ την παρουσίαση του προγράμματος έκανε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο Εθνικό πρόγραμμα που υλοποιείται στη χώρα μας, για την Πρόληψη. Το πρόγραμμα καλύπτει σχεδόν το σύνολο των πολιτών και στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κυριότερων χρόνιων νοσημάτων (καρκίνος, καρδιαγγειακά) που ευθύνονται για τους πρώιμους θανάτους στη χώρα μας, μέσω της καθιέρωσης δωρεάν προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, η Ελλάδα υλοποιεί για πρώτη φορά στην ιστορία της οργανωμένα πληθυσμιακά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου σε επίπεδο Δημόσιας Υγείας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το gov.gr γίνεται η πύλη για μια νέα εποχή στον χώρο της υγείας και της πρόληψης που διευκολύνει όλους τους πολίτες να κάνουν τις εξετάσεις τους εύκολα, άμεσα και δωρεάν.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης “ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ” σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Υγείας και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, με κεντρικό μήνυμα «Η Πρόληψη σώζει ζωές». Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά». Το πρόγραμμα αφορά 1,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45-74 ετών και προσφέρει δωρεάν εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας, δωρεάν διενέργεια υπερηχογραφήματος και δωρεάν επίσκεψη στο ιατρό για τις γυναίκες που θα έχουν ευρήματα. Στις 8 Μαΐου αναμένεται να αποσταλούν και τα σχετικά sms και στις νέες δικαιούχους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 99% των γυναικών που διαγιγνώσκονται έγκαιρα με καρκίνο του μαστού έχουν καλύτερη επιβίωση σε σχέση με αυτές που δεν διαγιγνώσκονται έγκαιρα.

Επίσης, στις 13 Μαΐου θα αρχίσουν να αποστέλλονται και τα πρώτα sms για το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, το οποίο αφορά 2,5 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 21-65 ετών και προσφέρει δωρεάν τις εξής προληπτικές εξετάσεις: μοριακό τεστ HPV DNA (για γυναίκες 30-65), εξέταση “test pap”(για γυναίκες 21-29), κολποσκόπηση & βιοψία, για γυναίκες με κλινικά ευρήματα, από εξειδικευμένο ιατρό. Το πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με νεότερα επιστημονικά δεδομένα, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης για τις γυναίκες στις οποίες συστήνεται, οι οποίες θα έχουν φυσικά τη δυνατότητα να κάνουν τις επαναληπτικές εξετάσεις εντελώς δωρεάν, σύμφωνα με το είδος των ευρημάτων, όπως έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 9 στις 10 γυναίκες που διαγιγνώσκονται έγκαιρα με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έχουν καλύτερη επιβίωση σε σχέση με αυτές που δεν διαγιγνώσκονται έγκαιρα.

Το πρόγραμμα αυτό μάλιστα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ο οποίος εκτός από τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, περιλαμβάνει και δωρεάν εμβολιασμό κατά του ιού HPV. Έτσι, έχει επεκταθεί ο εμβολιασμός και στα αγόρια, και καλύπτεται ήδη για το 2024, και θα συνεχίσει και για τα επόμενα χρόνια. Η χώρα μας έχει υιοθετήσει τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που οφείλεται στον ιό HPV. Έτσι, βασική μας επιδίωξη είναι έως το 2030 να πετύχουμε: α) τον εμβολιασμό του 90% των κοριτσιών ηλικίας έως 15 ετών με το εμβόλιο κατά του ιού HPV, β) την αύξηση των εμβολιασμών των αγοριών, γ) τη συμμετοχή του 70% των γυναικών στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου (τα προγράμματα αυτά ξεκινούν τώρα και συνεχίζουν σε βάθος χρόνου, δεν γίνονται μια κι έξω) και δ) την πρόσβαση σε έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία για τουλάχιστον του 90% των γυναικών με προ καρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο του τραχήλου που θα ανιχνευθούν από το πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από την τελευταία χρονιά (2023) διαφαίνεται αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού κατά του ιού HPV κατά 239% σε σχέση με το 2017 και 147% σε σχέση με το 2019.

Επιπλέον, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου αναμένεται να αρχίσουν να αποστέλλονται και τα πρώτα sms για το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε 3,8 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 50-65 ετών, και περιλαμβάνει δωρεάν εξέταση με ειδικά τεστ που θα μπορούν οι πολίτες να προμηθεύονται από τα φαρμακεία, αλλά και δωρεάν διενέργεια διαγνωστικής κολονοσκόπησης, σύμφωνα πάντα με τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ). Μάλιστα, 9 στους 10 ανθρώπους που διαγιγνώσκονται έγκαιρα με καρκίνο του παχέος εντέρου έχουν καλύτερη επιβίωση σε σχέση με αυτούς που δεν διαγιγνώσκονται έγκαιρα.

Ακόμη, εντός του β’ εξαμήνου του έτους ξεκινά και το πρόγραμμα για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, το οποίο απευθύνεται σε 5,5 εκατομμύρια γυναίκες και άντρες ηλικίας 30-70 ετών και περιλαμβάνει δωρεάν επίσκεψη σε ιατρό και δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις λιπιδαιμικού προφίλ για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου και τον εντοπισμό του μεταβολικού συνδρόμου. Οι παράγοντες κινδύνου που μπορούμε να παρέμβουμε ώστε να ελαττώσουμε σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης ή θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα είναι το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή, η ανεπαρκής σωματική δραστηριότητα, η υπέρταση, ο διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία και η παχυσαρκία. Όσο περισσότερους παράγοντες κινδύνου έχει κάποιος τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά νοσήματα. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των παραγόντων κινδύνου συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι με βάση τις έρευνες, υπολογίζεται ότι στη χώρα μας υπάρχουν 1,5 εκ. πολίτες που πάσχουν από υπέρταση αλλά δεν έχουν λάβει διάγνωση.

Δείτε τις δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών στο δελτίο τύπου που ακολουθεί :

<a href=”https://www.kapa3.gr/wp-content/uploads/2024/04/2024.04.26_QA_Εθνικό-Πρόγραμμα-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-3.docx”>2024.04.26_Q&A_Εθνικό Πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ (3)

Ποιες απεικονιστικές εξετάσεις πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο, άνδρες και γυναίκες

O ομότιμος καθηγητής Ακτινολογίας κ. Κυριάκος Στριγγάρης μας εξηγεί πόση σημαντική είναι έμφαση η συνεισφορά της ακτινολογίας και των πολλαπλών μεθόδων της, καθώς σύμφωνα με πολλές μελέτες αυξάνει το προσδόκιμο ζωής και μειώνει τη θνησιμότητα

«Από την ενηλικίωση και μετά ένα υπερηχογράφημα άνω κάτω κοιλίας κατ’ έτος, είναι πολύ σημαντικό και προλαμβάνει πάρα πολλά νοσήματα, ιδιαίτερα της κοιλιακής χώρας. Με αυτή την εξέταση βλέπουμε συκώτι, νεφρούς, πάγκρεας, αλλά και τα έσω γεννητικά όργανα, στις γυναίκες, που κινδυνεύουν από τον καρκίνο των ωοθηκών, ο οποίος είναι ένας καρκίνος που διατρέχει τελείως αθόρυβα, δεν προειδοποιεί και διαγιγνώσκεται σε τελικό στάδιο. Για τους δε άντρες αυτή η εξέταση είναι σημαντική, καθώς σε όργανα όπως οι νεφροί και ο προστάτης, προλαμβάνονται πολλά νοσήματα και ιδιαίτερα ο καρκίνος του προστάτη, σε μεγαλύτερες ηλικίες. Σε περίπτωση ευρήματος στο υπερηχογράφημα ή στην κλινική εξέταση, και αν βρεθεί αυξημένο το PSA, τότε αντί βιοψίας όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα, πλέον γίνεται πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία. Συγχρόνως όμως, με τις απεικονιστικές εξετάσεις χρειάζονται και οι γενικές εξετάσεις αίματος», είπε ο ομότιμος καθηγητής Ακτινολογίας, μιλώντας στο Πρακτορείο FM και την Τάνια Μαντουβάλου για να προσθέσει στη συνέχεια πως στην ενηλικίωση πρέπει να γίνεται και μία ακτινογραφία θώρακος για να υπάρχει σημείο αναφοράς, και εν συνεχεία μπορεί να γίνεται ανά τριετία, ή εφόσον υπάρχουν συμπτώματα.

Αξονική τομογραφία για καπνιστές άνω των 40

Σύμφωνα με τον καθηγητή, για όλες οι γυναίκες χαμηλού και υψηλού κινδύνου, (σ.σ.: που έχουν ιστορικό ή ύποπτες γονιδιακές μεταλλάξεις) προβλέπεται στην ηλικία των 30 ετών ένα υπερηχογράφημα μαστών, ως υπερηχογράφημα αναφοράς, όπως αντίστοιχα γίνεται και με τη μαστογραφία στην ηλικία των 40. «Και στη συνέχεια κάθε χρόνο μαστογραφία, πάντα συνδυαστικά με υπερηχογράφημα μαστών. Εφόσον υπάρχει εύρημα ή αποτιτανώσεις στο υπερηχογράφημα μαστών, οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι καλοήθεις ή κακοήθεις, τότε μία μαγνητική μαστογραφία λύνει το πρόβλημα». Είναι σημαντική η συμβολή της αξονικής τομογραφίας και είναι κάτι που από χρόνια συνιστά η Αμερικανική Πνευμονολογική Εταιρεία σε άτομα άνω των 40 ετών που είναι καπνιστές, αναφέρει, σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, για να επισημάνει στη συνέχεια ότι «αν διαπιστώσουμε έγκαιρα έναν μικρό καρκίνο του πνεύμονα που δεν έχει εξαπλωθεί και ο ασθενής χειρουργηθεί, σώζεται η ζωή του. Και τώρα πια το υπουργείο Υγείας έχει αναγνωρίσει αυτή τη δυνατότητα και πρόκειται σύντομα να βάλει την αξονική υψηλής ευκρίνειας και χαμηλής δόσης ακτινοβολίας στον προσυμπτωματικό έλεγχο».

Όσον αφορά την κολονοσκόπηση, που θεωρείται η μόνη gold standard διαγνωστική εξέταση για καρκίνο παχέος εντέρου, ο καθηγητής τονίζει ότι πρέπει να γίνεται μετά τα 45 ανά πενταετία προληπτικά, και όταν υπάρχει ιστορικό μπορεί να ξεκινά από τα 35, και πάλι να γίνεται ανά πενταετία. «Σε περίπτωση ευρημάτων πχ πολύποδες, ο γιατρός θα κρίνει αν η εξέταση γίνει νωρίτερα από την πενταετία. Αν κάποιος όμως δεν μπορεί να κάνει κανονική κολονοσκόπηση, έχει τη δυνατότητα να κάνει εικονική κολονοσκόπηση, δηλαδή αξονική κολονοσκόπηση, όπου εκεί “τρέχοντας” με ανασυνθέσεις εικόνων μέσα στο έντερο, μπορούμε να δούμε αν υπάρχει κάποια εστία, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε βιοψία», καταλήγει ο κ. Στριγγάρης.

Πηγή: news4health.gr