Ειδική Άδεια για φροντίδα ασθενών συγγενικών προσώπων

Περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται στον μισθωτό εξαήμερη επιπρόσθετη άδεια όταν νοσούν και έχουν ανάγκη φροντίδας οι ακόλουθες κατηγορίες συγγενών του:

 • Τα παιδιά ηλικίας έως 16 ετών, βιολογικά ή υιοθετημένα, εφόσον ο γονέας-εργαζόμενος έχει την επιμέλειά τους.
 • Τα παιδιά άνω των 16 ετών, που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη ειδικής μέριμνας λόγω βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας, εφόσον ο εργαζόμενος-γονέας έχει την επιμέλεια τους.
 • Ο / Η σύζυγος, εφόσον λόγω οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί.
 • Οι γονείς και οι άγαμοι αδερφοί που : λόγω οξείας, βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, εφόσον ο εργαζόμενος έχει αναλάβει τη φροντίδα τους και το ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά το εκάστοτε ισχύον γενικό κατώτατο όριο ημερομισθίου.

Προσοχή!Η συγκεκριμένη άδεια δεν έχει καμία σχέση με την λεγόμενη «άδεια ειδικού σκοπού».

Για περισσότερες λεπτομέρειες:

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=221880&utm_source=articles_newsletter&utm_medium=email&utm_content=ergatologos&utm_campaign=07/05/2021&smclient=3ef25751-ec76-11e6-8a95-0cc47a6bceb8

 

Οι θέσεις Αμερικανικών Ιατρικών Ενώσεων για τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19 και τους πιθανούς κινδύνους

Σε μια πρόσφατη  δημοσίευση από ιατρικές ενώσεις των ΗΠΑ (American Heart Association / American StrokeAssociation/ Stroke Council Leadership) δίνεται καθοδήγηση όσον αφορά μερικές από τις σπάνιες θρομβωτικές επιπλοκές που σχετίζονται με την λοίμωξη COVID-19 καθώς και τα εμβόλια κατά του ιού.

Η έκθεση αυτή κυκλοφόρησε στις 29 Απριλίου  μετά την απόφαση της περασμένης Παρασκευής από το  Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για την άρση της “παύση” τη χορήγησης του εμβολίου της Johnson & Johnson (Janssen) και την συνέχιση του εμβολιασμού.

Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τις οδηγίες.

Η έκθεση αναφέρει ότι αυτές οι επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες ενώ ο  κίνδυνος εμφάνισης CVST λόγω μόλυνσης με τον ιό SARS-CoV-2 και εκδήλωση COVID-19 είναι 8 έως 10 φορές υψηλότερος από τον κίνδυνο CVST μετά τη λήψη εμβολίου έναντι της COVID-19.

Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι το κοινό μπορεί να καθησυχάσει από την έρευνα των αρμόδιων αρχών (CDC και FDA) και αυτά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η πιθανότητα εμφάνισης CVST μετά από ένα εμβόλιο COVID-19 είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Επίσης παροτρύνουν όλους τους ενήλικες να λάβουν οποιοδήποτε από τα εγκεκριμένα εμβόλια για την COVID -19.  Στην έκθεση επίσης γίνεται συζήτηση για  τα  σημεία και συμπτώματα των συνδρόμων CVST και TTS, καθώς και για την ανοσολογικής αρχής θρομβωτική θρομβοπενία που προκαλείται από εμβόλια (VITT).

Στην ανάλυσή τους, οι ερευνητές αξιολόγησαν μια βάση δεδομένων από 59 παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και 81 εκατομμύρια ασθενείς, από τους οποίους το 98% ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ περίπου 514.000 ασθενών που είχαν διαγνωστεί με COVID-19 μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Μαρτίου 2021, οι 20 επίσης διαγνώστηκαν με CVST. Αναφέρουν επίσης ότι δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις θρομβώσεων στους φλεβώδεις κόλπους του εγκεφάλου μεστά από  182 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων  mRNA.

Μια έκθεση στις 23 Απριλίου από το CDC και τον FDA σημειώνει ότι από σχεδόν 7 εκατομμύρια ενήλικες που έλαβαν το εμβόλιο της J&J, οι οργανισμοί διερεύνησαν μόνο 15 αναφερόμενες περιπτώσεις συνδρόμου θρόμβωσης-θρομβοπενίας (TTS). Μια έκθεση της 7ης Απριλίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων σημειώνει ότι σε περισσότερα από 25 εκατομμύρια άτομα που έλαβαν το εμβόλιο της AstraZeneca στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώθηκαν  62 κρούσματα θρομβώσεων στους φλεβώδεις κόλπους του εγκεφάλου (CVST).

Αν και η ανάπτυξη  CVST είναι πολύ σπάνια ανεπιθύμητη  ενέργεια, οι συγγραφείς συνιστούν ότι σε οποιονδήποτε ασθενή εμφανίζεται με υποψία θρόμβωσης, θα πρέπει να διαλευκανθεί εάν έλαβε εμβόλιο έναντι της COVID τις προηγούμενες εβδομάδες. Επίσης, για όσους έλαβαν πρόσφατα εμβόλιο για COVID-19, η θρόμβωση ή η υποψία θρόμβωσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με αντιπηκτικά που δεν περιέχουν οποιαδήποτε μορφή ηπαρίνης (κλασσική μη κλασματοποιημένη ή ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους).

Όσον αφορά την διαχείριση τέτοιων περιστατικών  τα εξής:

 • Συνιστάται η απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία ή με υπολογιστική τομογραφία με απεικόνιση των φλεβών με την χρήση σκιαγραφικών για την ακριβή ανίχνευση και διάγνωση θρομβώσεων στους φλεβώδεις κόλπους του εγκεφάλου (CVST).
 • Οι εξετάσεις αίματος πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον των συνήθων εκτιμήσεων τον αριθμό των αιμοπεταλίων και εξέταση του περιφερικού επιχρίσματος, χρόνους πήξης, επίπεδα ινωδογόνου, επίπεδα D-dimer και ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του παράγοντα 4 των αιμοπεταλίων (PF4).
 • Όλοι οι ασθενείς με υποψία CVST λόγω εμβολίου COVID-19 θα πρέπει να λαμβάνουν αντιπηκτικά σε θεραπευτικές δόσεις. Τα αντιπηκτικά δεν θα πρέπει να περιέχουν ηπαρίνη ή προϊόντα ηπαρίνης σε καμία δόση.
 • Οι δόσεις της αντιπηκτικής θεραπείας ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστούν εάν ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι εξαιρετικά χαμηλός (<20.000 / mm3) ή εάν υπάρχει χαμηλό ινωδογόνο.
 • Τα αντιπηκτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία θρομβώσεων στους φλεβώδεις κόλπους του εγκεφάλου ακόμη και αν υπάρχει δευτερογενής αιμορραγία στον εγκέφαλο, προκειμένου να αποφευχθεί η προοδευτική θρόμβωση και να ελεγχθεί η αιμορραγία. Σε σοβαρά ασθενείς, προτιμώνται οι παρεντερικοί παράγοντες με μικρό χρόνο ημιζωής.
 • Η μετάγγιση αιμοπεταλίων πρέπει να αποφεύγεται.
 • Μόλις ο αριθμός των αιμοπεταλίων επανέλθει στο φυσιολογικό, οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να λαμβάνουν πλέον ένα από του στόματος αντιπηκτικό, εάν δεν υπάρχουν άλλες αντενδείξεις.

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι με τη σωστή θεραπεία, οι περισσότεροι ασθενείς θα έχουν πλήρη ανάρρωση.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η  American Heart Association / American Stroke Association προτρέπει όλους να λάβουν εμβόλιο για την COVID-19 το συντομότερο δυνατό, ενώ υποστηρίζουν ότι  τα οφέλη του εμβολιασμού υπερβαίνουν κατά πολύ τους πολύ μικρούς, σπάνιους κινδύνους και ότι οι κίνδυνοι του εμβολιασμού είναι επίσης πολύ μικρότεροι από τον κίνδυνο της COVID-19 και τις δυνητικά θανατηφόρες συνέπειές του.

Πηγή: https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/anakoinoseis/

Έκτακτο Δελτίο Τύπου – ΥΠΕΣ 09.05.2021

Σε συνέχεια της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (COVID-19) σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους και δεν τηλεργάζονται, επισημαίνεται ότι θα είναι σε θέση να προμηθευτούν δύο (2) νέους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους (self test) από την Πέμπτη 13 Μαΐου έως την Τετάρτη 19 Μαΐου.

Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αφορούν στις εβδομάδες 10 – 16 Μαΐου και 17 – 23 Μαΐου ενώ το αποτέλεσμα τους θα μπορεί να υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (self-testing.gov.gr) μέχρι τις 23 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) πραγματοποιείται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Εναλλακτικά του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) οι εργαζόμενοι  δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.

https://www.ypes.gr/tin-pempti-13-ma-oy-tha-mporoyn-na-promitheytoyn-neoys-aytodiagnostikoys-elegchoys-self-test-oi-ergazomenoi-sto-dimosio-tomea/?fbclid=IwAR0BYoq6y-1kiYgdHLvSwwr2xus7fO2CRst5Rb7JO1XQrjRd-4ulgEtQvto

Θέλουμε τους φίλους μας πίσω

Όλα ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2020, έπειτα από το ξέσπασμα μιας πανδημίας λεγόμενη ως Covid-19. Κανείς δεν ήξερε τι τον περίμενε και πόσο σημαντικό ρόλο θα έπαιζαν στην καθημερινότητα του ανθρώπου όλα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Αρχικά, η πανδημία φανερώθηκε ως μια μεγάλη κοινωνική αδυναμία, όπου περιόρισε σιγά-σιγά την ζωή των ανθρώπων αλλά και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι άνθρωποι έχασαν το είναι τους, άλλοι παντρεύτηκαν, άλλοι χώρισαν, άλλοι μετακόμισαν και άλλοι πέθαναν- όλοι όμως έψαχναν με κάθε τρόπο να ξεφύγουν από το κακό που τους βρήκε.

Με την πάροδο του χρόνου και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια και πειράματα, ήρθε το εμβόλιο, το οποίο βασίστηκε στην πρόληψη του ιού και στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης του. Ο κόσμος έχασε τα ενδιαφέροντα του, τους φίλους του, τους συγγενείς, τις εξόδους, την εργασία του και οτιδήποτε άλλο τον εξέφραζε, με αποτέλεσμα να πέφτει σε ένα φαύλο κύκλο αδύναμων σχέσεων και προσδοκιών. Η ζωή του άρχισε να κρέμεται σε μια κλωστή, με ψέματα, υποκρισία, αβεβαιότητα και ανασφάλεια, τσακωμούς, συλλαλητήρια και με την ελπίδα ότι ίσως κάτι αλλάξει. Βασίζονταν στην μάζωξη σε σπίτια, στην τηλεργασία και στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Έπειτα, η προϋπάρχουσα οικονομική δυσχέρεια χτύπησε κόκκινο, με αποτέλεσμα να κλείνουν επιχειρήσεις, μαγαζιά και πολλά άτομα να χάνουν την εργασία τους. Ένα πράγμα τους καθησυχάζει – τα μέσα μαζικής δικτύωσης, όπου προσπάθησαν με κάθε τρόπο να κρατήσουν επαφές και σχέσεις με συνανθρώπους τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η φιλία και η εμπιστοσύνη έμεινε άρρηκτη.

Αυτό ήταν τόσο δύσκολο για την πανδημία να είναι μια εποχή εξόδου. Οι κάτοικοι πόλεων διέφυγαν στα προάστια ή στις εξοχικές κατοικίες . Οι millennials μετακόμισαν στο σπίτι με τους γονείς . οι μειωμένοι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν για να βρουν εργασία ή χαμηλότερο κόστος ζωής.Έτσι, ακόμη και οι κοντινότερες φιλίες διαλύθηκαν.

Τα πανταχού παρόντα smartphone και φορητοί υπολογιστές που συγκρατούν απομακρυσμένους φίλους μαζί, παράδοξα, μπορεί να τους βοήθησαν να τους ξεχωρίσουν. Μερικά από αυτά ήταν απλώς ένα παιχνίδι αριθμών. Πόσα άτομα μπορείτε να χωρέσετε σε ένα ομαδικό κείμενο χωρίς να μετατραπεί σε χάος. Πέντε? Επτά; Δεν θα κάνουν όλοι το κόψιμο.

Τέλος, ο χρόνος κύλησε και έχουμε φτάσει άνοιξη, ξεκινά η διαδικασία που ο άνθρωπος θα απελευθερωθεί και τα μπαρ, τα γήπεδα και τα εστιατόρια θα ξαναγεμίσουν. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι άνθρωποι προσπάθησαν να αναζωογονήσουν τις παλιές φιλίες τους αλλά και να θρέψουν νέες. Πάντως, θα αντιληφθούμε σύντομα το αν η μαζική εξάρθρωση στην κοινωνική μας ζωή ήταν απλώς μια «πανδημική παύση», όπως το έθεσε ο HuffPost ή μια «νεκρή εποχή» για την φιλία.

Πηγή: The New Work Times

Ο κίνδυνος για σοβαρή νόσηση από COVID-19 αυξάνεται γραμμικά με την αύξηση του σωματικού βάρους

Έχει παρατηρηθεί από νωρίς ότι η παχυσαρκία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για σοβαρή νόσηση και θάνατο από COVID-19. Μια πρόσφατη μελέτη όμως, που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό The Lancet Diabetes & Endocrinology, καταδεικνύει ότι ο κίνδυνος αυξάνεται ήδη όταν ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ, BMI) είναι μεγαλύτερος από 23 kg/m2, τιμή που βρίσκεται στα υγιή όρια (ΒΜΙ σε kg/m2<18,5: ελλιποβαρής, 18,5-25: νορμοβαρής, 25-30: υπέρβαρος, >30: παχύσαρκος).

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σταυρούλα Πάσχου(Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.

Η μελέτη συμπεριέλαβε προοπτικά ασθενείς μεγαλύτερους των 20 ετών που νόσησαν από COVID-19 στην Αγγλία μεταξύ 24 Ιανουαρίου και 30 Απριλίου 2020. Μεταξύ 6.910.695 ασθενών που πληρούσαν τα κριτήρια για τη μελέτη, 13.503 ασθενείς (0.2%) εισήχθησαν στο Νοσοκομείο, 1.601 (0.02%) νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και 5.479 (0.08%) απεβίωσαν.

Για ασθενείς με BMI >23 kg/m2 διαπιστώθηκε γραμμική αύξηση του κινδύνου για σοβαρή νόσηση ή θάνατο ανάλογα με το BMI. Συγκεκριμένα, για κάθε μονάδα αύξησης του BMI παρατηρήθηκε 5% αύξηση του κινδύνου για εισαγωγή στο Νοσοκομείο, 10% αύξηση του κινδύνου για νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και 4% αύξηση του κινδύνου για θάνατο. Ενδιαφέρον έχει ότι η δυσμενής αυτή επίδραση του σωματικού βάρους ήταν μεγαλύτερη σε νέους ηλικίας 20-39 ετών και σε ανθρώπους της μαύρης φυλής. Ήταν, μάλιστα, ανεξάρτητη από την παρουσία άλλων συννοσηροτήτων.

Οι ερευνητές σχολιάζουν ότι, παρόλο που δεν έχει ακόμη πλήρως αποδειχθεί, οι παρεμβάσεις που μειώνουν το σωματικό βάρος μπορεί να ελαττώσουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης από COVID-19.

Πηγή: https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/anakoinoseis/

Οι απορριπτόμενες μάσκες Covid απειλούν τα ζώα και μολύνουν τον πλανήτη

Οι επιπτώσεις της πανδημίας που συνεχίζει να πλήττει τον πλανήτη, φαίνεται πως δεν αφορούν μόνο την ομαλή λειτουργία των κοινωνιών και την επαναφορά της οικονομίας τους σε μια κανονικότητα, αλλά ενισχύουν ένα ήδη τεράστιο ζήτημα, αυτό της περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Οι μάσκες προσώπου, τα γάντια και τα μαντηλάκια  που θα παραμείνουν στο περιβάλλον για δεκαετίες, πιθανώς αιώνες, διασπώνται σε μικρότερα και μικρότερα μικροπλαστικά και νανοπλαστικά.Μάλιστα, μια μάσκα προσώπου μπορεί να απελευθερώσει έως και 173.000 μικροΐνες την ημέρα στις θάλασσες, σύμφωνα με μια μελέτη στο Environmental Advances.

Οι επιστήμονες έχουν καταγράψει την παρουσία τους στις παραλίες της Νότιας Αμερικής, στις εξόδους ποταμών στον κόλπο της Τζακάρτα, στο Μπαγκλαντές, στις ακτές της Κένυας και στα ακατοίκητα νησιά Σόκο στο Χονγκ Κονγκ, ενώ επιπλέον, έχουν φράξει αποχετεύσεις δρόμου από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Ναϊρόμπι και έχουν κολλήσει σε μηχανήματα στο δημοτικό σύστημα αποχέτευσης στο Βανκούβερ της Βρετανικής Κολομβίας.

Ακόμη, ποικίλα ζητήματα ανακύπτουν συνεχώς από την αδιάκοπη χρήση των ειδών προφύλαξης από τον κορονοïό. Τα ζώα παγιδεύονται στις μάσκες, οι μάσκες δεν πρέπει να μπαίνουν σε κάδους οικιακής χρήσης λόγω της αδυναμίας των συστημάτων ανακύκλωσης,  ενώ η ποσότητα των πλαστικών απορριμμάτων που συσσωρεύεται στους ωκεανούς προβλέπεται να τριπλασιαστεί τα επόμενα 20 χρόνια.

Στην αρχή της πανδημίας υπήρξαν αρκετές ευοίωνες προβλέψεις για την επίδραση του lockdown στο περιβάλλον και συγκεκριμένα στη μείωση των αέριων ρύπων που δημιουργούνται από την λειτουργία της παγκόσμιας βιομηχανίας. Η χαρά μετριάστηκε όμως, όταν έγινε αντιληπτός ο νέος κίνδυνος και το μέγεθός του.

Οι κυβερνήσεις των χωρών ανά τον κόσμο πρέπει να δράσουν άμεσα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα και τηρώντας τις δεσμεύσεις τους, πριν να είναι πολύ αργά!

Πηγή: nationalgeographic

Εμβόλια Pfizer και AstraZeneca: Έρευνα δείχνει προστασία πάνω από 86% μετά την 1η δόση

Μια δόση των εμβολίων κατά της COVID-19 της AstraZeneca και της Pfizer έχει 86,6% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της μόλυνσης από τον κορονοϊό σε ανθρώπους ηλικίας 60 ετών και άνω, σύμφωνα με δεδομένα από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες και δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Νότια Κορέα.

Τα δεδομένα από την Κορεατική Υπηρεσία Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών έδειξαν ότι το εμβόλιο της Pfizer, το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού με την BioNTech, έχει 89,7% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της μόλυνσης τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την πρώτη δόση, ενώ εκείνο της AstraZeneca 86%.

Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε σε δείγμα περισσότερων από 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων στη Νότια Κορέα ηλικίας 60 ετών και άνω και σε διάστημα δύο μηνών από τις 26 Φεβρουαρίου και περιέλαβε 521.133 πολίτες που εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση είτε του εμβολίου της Pfizer είτε της AstraZeneca.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας, στα δεδομένα περιλαμβάνονταν 1.237 κρούσματα κορονοϊού και μόνο 29 ήταν από την κατηγορία των εμβολιασμένων.

Αποδεικνύεται ότι και τα δύο εμβόλια παρέχουν μια υψηλή προστασία κατά της νόσου μετά την πρώτη δόση. Οι άνθρωποι θα πρέπει να εμβολιάζονται και με τις δύο δόσεις, σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα καθώς το ποσοστό προστασίας αυξάνεται μετά την δεύτερη δόση”, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τα ευρήματα της Υπηρεσίας συμπίπτουν με τις προσπάθειες της Σεούλ να επιταχύνει την εκστρατεία εμβολιασμού κατά του κορονοϊού καθώς οι πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη ύπαρξη ζητημάτων ασφαλείας των εμβολίων αποθάρρυναν κάποιους πολίτες από το να εμβολιαστούν.

Η Νότια Κορέα έχει μέχρι στιγμής εμβολιάσει το 6,7% από τα 52 εκατομμύρια κατοίκων, αλλά έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο να εμβολιάσει το 70% του πληθυσμού μέχρι τον Σεπτέμβριο ώστε να επιτύχει συλλογική ανοσία μέχρι τον Νοέμβριο

Η Υπηρεσία ανέφερε 676 νέα κρούσματα κορονοϊού μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στη χώρα στα 124.945, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 1.847.

https://www.ertnews.gr/eidiseis/epistimi/evzoia/ygeia/emvolia-pfizer-kai-astrazeneca-ereyna-deichnei-prostasia-pano-apo-86-meta-tin-1i-dosi/

Τα Υπέρ και Κατά του Σχεδίου της Ε.Ε. για τον Καρκίνο

Στις 3 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. Το 2020, στην Ε.Ε. διαγνώστηκαν με καρκίνο 2,7 εκατ. άτομα, ενώ 1,3 εκατομμύρια έχασαν τη μάχη κατά της νόσου. Εάν δεν αναληφθεί αποφασιστική δράση, εκτιμάται ότι έως το 2035 τα κρούσματα του καρκίνου θα αυξηθούν κατά περίπου 25% με αποτέλεσμα ο καρκίνος να καταστεί η κύρια αιτία θανάτου στην ΕΕ.

Πέρα από τις σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των καρκινοπαθών και των οικείων τους, ο καρκίνος έχει τεράστιο αντίκτυπο στα συστήματα περίθαλψης υγείας, στην οικονομία μας και στην κοινωνία γενικότερα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο οικονομικός αντίκτυπος του καρκίνου στην Ευρώπη υπερβαίνει τα 100 δισ. ευρώ ετησίως. Είναι θετικό το γεγονός ότι έπειτα από ενάμιση χρόνο διαβουλεύσεων η Ε.Ε. αποκτά επιτέλους ένα Σχέδιο για την καταπολέμηση του Καρκίνου.

Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά. Παρά την πανδημία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε το ζήτημα και οργανώθηκαν δημόσιες διαβουλεύσεις, όπου Ευρωπαίοι πολίτες, ειδικοί επιστήμονες και μέλη του ευρωκοινοβουλίου συμμετείχαν ενεργά, καταθέτοντας τις απόψεις τους για το θέμα. Θετικό είναι επίσης το σχέδιο επιχειρεί να παρέμβει ολιστικά από την πρόληψη (πρωτογενή και δευτερογενή), προχωρά στη διάγνωση και καταλήγει στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Θέτει ,ακόμη, μετρήσιμους στόχους για τα επόμενα χρόνια.

Όμως, ορισμένοι στόχοι είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι. Για παράδειγμα, το να μειωθεί κατακόρυφα το κάπνισμα από 25% που είναι σήμερα, στο 5% έως το 2040. Ενώ σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τα ποσοστά αγγίζουν το 40% με αυξητικές τάσεις! Ακόμη, ενώ για το κάπνισμα, το Σχέδιο διατηρεί μία παγιωμένα σκληρή στάση, έχει διαφορετική αντιμετώπιση για το αλκοόλ. Για παράδειγμα, η αναγραφή πληροφοριών για τις θερμίδες στις ετικέτες των προϊόντων, ενώ είχαν συμπεριληφθεί σε προηγούμενη έκδοση του Σχεδίου Δράσης, τελικά δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελική έκδοση.

Παράλληλα, τι γίνεται με το δικαίωμα των καρκινοπαθών να μην καταγράφεται το ιστορικό τους από φορείς όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις; Το αίτημα αυτό γνωστό και ως «δικαίωμα στη λήθη» των επιζώντων του καρκίνου δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται δραστικά από το Σχέδιο, παρά το γεγονός ότι αποτελεί πάγιο αίτημα των συλλόγων ασθενών.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Σχέδιο Δράσης για τον καρκίνο ξεκίνησε ως μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή προσπάθεια. Ωστόσο το τελικό κείμενο που παρουσιάστηκε κάθε άλλο παρά εμπνευσμένο και προοδευτικό σε ιδέες και πρωτοβουλίες μοιάζει. Η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει έγκαιρα τις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε το Σχέδιο να μην μετατραπεί σε μια χαμένη ευκαιρία και εντέλει η Ευρώπη να καταφέρει να νικήσει τον καρκίνο.

Πηγή https://virus.com.gr/yper-kai-kata-toy-schedioy-tis-e-e-gia-ton-karkino/

Πόσο φονικός ήταν ο κορονοϊός τους τελευταίους 5 μήνες;

Προβλήματα στα εθνικά συστήματα υγείας, πιέσεις άνευ προηγουμένου και χιλιάδες θάνατοι καταγράφονται καθημερινά στον κόσμο, ενώ για ορισμένες χώρες όπως η Ινδία και η Βραζιλία, η κατάσταση έχει ξεφύγει δραματικά.

Την ίδια ώρα και στην Ελλάδα, παρά τον “έλεγχο” της πανδημίας σε επίπεδα που δεν έχουν προκαλέσει την κατάρρευση του ΕΣΥ, η φονικότητα της covid-19 ανήλθε στο +500,30% τους τελευταίους 5 μήνες, όπως εξήγησε σχετικά, ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Γιώργος Ατσαλάκης.

Οι πιέσεις των εισαγωγών στα νοσοκομεία έχουν προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στα συστήματα υγείας και χιλιάδες θανάτους σε πολλές χώρες.

Στον παρακάτω πίνακα, απεικονίζεται η κατάταξη των χωρών που ήταν πρώτες σε θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους την 23/11/2020.

Στην συνέχεια εξετάστηκε η κατάσταση των χωρών 5 μήνες μετά την 23/4/2021.

Στην χώρα μας τις δυο αυτές ημερομηνίες είχε επέλθει η κορύφωση των θανάτων του προηγούμενου και του τρέχοντος κύματος. Την 23/11/2020 είχαν φθάσει σε κορύφωση οι θάνατοι του προηγούμενου κύματος στην χώρα μας.

Οι 22 χώρες με τους περισσότερους θανάτους – 60η η Ελλάδα

Εμφανίζονται 22 χώρες με τους περισσότερους θανάτους κατά σειρά και στο τέλος φαίνεται η χώρα μας η οποία ήταν στην 60η θέση.

Πρώτη χώρα ήταν το Βέλγιο με 1360 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, η Ισπανία ήταν στην τρίτη θέση με 905 θανάτους, η Ιταλία ήταν στην τέταρτη θέση με 826 θανάτους.  Η χώρα μας βρισκόταν στην 60η θέση με 152 θανάτους.

Στις 23 Απριλίου η κατανομή άλλαξε – Η Ελλάδα 46η

Την 23/4/2021 πέντε μήνες μετά την κορύφωση του προηγούμενο κύματος η κατάταξη των χωρών με βάση τους θανάτους άλλαξε θέση.

Το Βέλγιο από την πρώτη θέση πέρασε στην 10η θέση, το Περού από την 2η θέση πέρασε στην 15η, η Ισπανία από την 3η θέση πέρασε στην 19η, και η Ιταλία πέρασε από την 4η θέση στην 12η. Η χώρα μας από την 60η θέση πέρασε στην 46η με 913 θανάτους.

Οι τρείς πρώτες θέσεις την 23/4/2021 καταλήφθηκαν από το Γιβραλτάρ, την Ουγγαρία και την Τσεχία αντίστοιχα.

Οι χώρες με τους λιγότερους θανάτους

Μερικές άλλες χώρες που έχουν πολύ ελάχιστους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους είναι η Ιαπωνία με 75, η Νότιος Κορέα με 35, το Χονγκ Κονγκ με 28, η Σιγκαπούρη με 5, η Κίνα με 3 και η Ταϊβάν με 0,5 η οποία έχει τους λιγότερους θανάτους παγκοσμίως.

Η Ελλάδα χαμηλά στη λίστα αλλά με ανησυχητικά στατιστικά

Στην τελευταία στήλη του πίνακα έχει υπολογιστεί για τις ίδιες χώρες, το ποσοστό αύξησης των θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκους, στο πεντάμηνο μεταξύ την 23/11/2020 και την 23/04/2021.

Στην πρώτη χώρα σε θανάτους την 23/11/2020 που ήταν το Βέλγιο, το ποσοστό αύξησης θανάτων στο 5μηνο είναι 53,14%, στο Περού είναι 64,86%, στην Ισπανία είναι 81,82%, στην Ιταλία είναι 137,54%.

Στη χώρα μας το ποσοστό αύξησης των θανάτων στο τελευταίο πεντάμηνο ανήλθε στο 500,30%. Η μεγάλη αυτή αύξηση μας δείχνει την φονικότητα της πανδημίας στην χώρα μας τους τελευταίους 5 μήνες.

Επίσης δείχνει την ανάγκη για την αυστηρή τήρηση των μέτρων και αναδεικνύει την αναγκαιότητα  να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε όλοι.

Μια ενδιάμεση λύση έως ότου έρθει η σιγουριά του εμβολίου, είναι από πλευράς πολιτείας να συνεχιστεί η μαζική χρήση μοριακών τεστ και οικιακών τεστ, η αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων και η αυστηρή τήρηση της καραντίνας. Από πλευράς των πολιτών είναι επιτακτική η τήρηση των αποστάσεων, η αποφυγή των συνωστισμών και η ορθή χρήση της μάσκας.

Του Καθηγητή, Γιώργου Ατσαλάκη,

Πηγή : https://ecozen.gr/

Συλλογική ανοσία και ανοσία της αγέλης: Πώς τα εμβόλια συμβάλουν στην επαναφορά της κανονικότητας

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται αρκετή συζήτηση για την επίτευξη της «ανοσίας της αγέλης», καθώς και για το «κτίσιμο τείχους ανοσίας» μέσω εμβολιαστικής κάλυψης για τον SARS-CoV-2. Με τον όρο «τείχος ανοσίας» συχνά εννοείται το φαινόμενο της «συλλογικής ανοσίας» δηλαδή του ποσοστού του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί καθότι όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο δυσκολότερα μεταδίδεται ο ιός σε έναν πληθυσμό.

Η «ανοσία της αγέλης» είναι το επίπεδο συλλογικής ανοσίας μετά το οποίο η εξάπλωση του παθογόνου δεν επαρκεί για να συντηρήσει την επιδημία, οπότε σε βάθος χρόνου η επιδημία σβήνει. Πόσο πιθανό είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε όμως σε φαινόμενα «ανοσίας της αγέλης» και ποιο είναι αυτό το ποσοστό; Οι εκτιμήσεις με τα απλά μοντέλα προβλέπουν ανοσία της αγέλης όταν το ποσοστό ανοσίας φτάσει το 60-70%.

Η ακριβής εκτίμηση, όμως, για φαινόμενα «ανοσίας της αγέλης» είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. Ο Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης και ο Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), συνοψίζουν τα πρόσφατα δεδομένα.

Καταρχήν, οι κλινικές δοκιμές των εμβολίων του SARS-CoV-2 που έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας στην Ευρώπη έδειξαν αποτελεσματικότητα υψηλότερα από 70% (σε μερικές περιπτώσεις υψηλότερα από 90%) και ξεπερνούσαν κατά πολύ το 50% που είχε τεθεί από τις ρυθμιστικές αρχές για να θεωρηθούν ως αποτελεσματικά. Αυτή η αποτελεσματικότητα των εμβολίων αξιολογήθηκε με όρους κλινικούς, δηλαδή με το αν υπήρχαν εθελοντές που εμφάνιζαν συμπτώματα της νόσου οι οποίοι στη συνέχεια υποβάλλονταν σε test ανίχνευσης του ιού. Με απλά λόγια αξιολογήθηκε αν οι εμβολιασμένοι αρρωσταίνουν λιγότερο από τον ιό ανεξάρτητα από το αν έχουν μολυνθεί ή όχι από τον ιό. Μπορεί για παράδειγμα να υπήρχαν εθελοντές που μολύνθηκαν αλλά δεν έκαναν συμπτώματα ή έκαναν πολύ ελαφριά συμπτώματα, ωστόσο αυτοί δεν αξιολογήθηκαν στον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας. Μελέτες που διεξάχθηκαν στη συνέχεια έδειξαν ότι ο εμβολιασμός αποτρέπει και τη μόλυνση και την μετάδοση σε ποσοστά που αγγίζουν το 60-80%.

Από την άλλη, η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια της ανοσίας, που είναι σημαντικά για το φαινόμενο της «ανοσίας της αγέλης», φαίνεται ότι διαφοροποιούνται με την ηλικία. Ευτυχώς, η μεταδοτικότητα φαίνεται να διαφοροποιείται με την ηλικία ανάλογα με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, δηλαδή στα άτομα που είναι περισσότερο μεταδοτικά (νέοι) προβλέπεται ότι το εμβόλιο θα είναι και πιο αποτελεσματικό.

Επίσης σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι παίζει το γεγονός ότι ο ιός μεταδίδεται σε μεγάλο βαθμό με δυναμική υπερμετάδοσης. Τα μαθηματικά μοντέλα που λαμβάνουν υπόψιν την υπερμετάδοση προβλέπουν «ανοσία της αγέλης» σε χαμηλότερα ποσοστά συλλογικής ανοσίας. Ομοίως, μεγάλο ρόλο φαίνεται να παίζει και η δομή του κοινωνικού δικτύου και η σταθερότητα αυτής της κοινωνικής δομής. Μαθηματικά μοντέλα προβλέπουν ότι ανοσοποίηση ατόμων με κεντρικό ρόλο στην κοινωνική δομή παίζει ρόλο «firewall» (με έννοια παρόμοια με αυτήν που υπάρχει για τα δίκτυα υπολογιστών) και μπορεί να διακόψει την μετάδοση του ιού σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τα ποσοστά που προβλέπονται για «ανοσία της αγέλης». Μέσω αυτής της θεωρίας μπορεί να εξηγηθεί η υποχώρηση του πρώτου κύματος πριν επιτευχθούν τα ποσοστά της «ανοσίας της αγέλης» σε χώρες που δεν εφάρμοσαν το lockdown. Τέλος η έλευση μεταλλαγμένων στελεχών που φαίνεται ότι μειώνουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στην λοίμωξη και μετάδοση του ιού είναι πιθανόν να επηρεάσουν τη συλλογική ανοσία.

Λόγω του μίγματος αυτών των παραγόντων είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί αν είναι δυνατόν να επιτευχθεί το φαινόμενο της «ανοσίας της αγέλης» που θα οδηγήσει σε εξαφάνιση της επιδημίας αν και είναι πλέον δεδομένο ότι η επίδρασή του μαζικού εμβολιασμού γίνεται εξαιρετικά σημαντική όταν η κάλυψη υπερβαίνει το 50% του πληθυσμού. Σε κάθε περίπτωση τα εμβόλια θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυλώνα της επιστροφής στην προ-πανδημική εποχή είτε ελαχιστοποιώντας την επίδραση του ιού στο σύστημα υγείας μέσω του υψηλού ποσοστού συλλογικής ανοσίας είτε συνεπικουρώντας στην πλήρη εξάλειψη του ιού μέσω της «ανοσίας της αγέλης».

https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/themata_ygeias/050521_syl_anosia_kai_ansosia_ag.pdf