Αποτελέσματα από δύο κλινικές μελέτες υποδηλώνουν ότι η Ακτινοβολία ολόκληρου και μερικού μαστού είναι αποτελεσματική στην πρόληψη της επανεμφάνισης του καρκίνου του μαστού

Νέα αποτελέσματα από δύο κλινικές δοκιμές υποδηλώνουν ότι οποιοσδήποτε από τους δύο τύπους ακτινοθεραπείας μετά από χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού για γυναίκες με καρκίνο του μαστού πρώιμου σταδίου μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου.

Στις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, τόσο η ακτινοβόληση ολόκληρου του μαστού (WBI) όσο και η επιταχυνόμενη μερική ακτινοβολία μαστού (APBI) συσχετίστηκαν με χαμηλά ποσοστά του καρκίνου που υποτροπιάζει στον μαστό όπου αρχικά αναπτύχθηκε η ασθένεια. Η διάμεση παρακολούθηση κυμαινόταν από περισσότερα από 5 χρόνια έως περισσότερα από 10 χρόνια.

Αμερικανοί και Καναδοί ερευνητές παρουσίασαν αποτελέσματα και από τις δύο δοκιμές στο Συμπόσιο για τον Καρκίνο του Μαστού του Σαν Αντόνιο στις 6 Δεκεμβρίου.

Το WBI συνήθως χορηγείται σε ολόκληρο το στήθος σε μια σειρά θεραπειών 5 ημέρες την εβδομάδα για 4 έως 6 εβδομάδες. Συγκριτικά, το APBI χορηγείται μόνο στο τμήμα του μαστού που έχει ή είχε καρκίνο σε αυτό και οι θεραπείες ολοκληρώνονται σε μία εβδομάδα ή λιγότερο.

Σύγκριση πρόσωπο με πρόσωπο

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι μετά τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο, μια ογκεκτομή που ακολουθείται από WBI μειώνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου στον ίδιο μαστό. Ωστόσο, πολλές γυναίκες δεν λαμβάνουν τη συνιστώμενη ακτινοθεραπεία για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της ταλαιπωρίας του ταξιδιού σε ένα απομακρυσμένο κέντρο θεραπείας.

Με την παροχή μεγαλύτερων μεμονωμένων δόσεων ακτινοβολίας σε λιγότερες συνεδρίες θεραπείας, το APBI έχει αναδειχθεί ως μια εναλλακτική προσέγγιση στο WBI. Μελέτες έχουν δείξει ότι με τη θεραπεία της περιοχής του μαστού κοντά στον αρχικό όγκο, το APBI μπορεί να μειώσει τις υποτροπές .

Οι νέες δοκιμές παρέχουν κατ’ ιδίαν συγκρίσεις των δύο προσεγγίσεων με μακροπρόθεσμη παρακολούθηση.

Στη μελέτη για παράδειγμα, περισσότερο από το 95% των συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα θεραπείας -όσοι έλαβαν είτε WBI είτε APBI- δεν παρουσίασαν υποτροπή σε μια μέση παρακολούθηση 10 ετών μετά το τέλος της θεραπείας τους. Ερευνητές με την καναδική δοκιμή RAPIDΈξοδος αποποίησης ευθύνης ανέφεραν παρόμοια αποτελέσματα, αν και η διάμεση παρακολούθηση ήταν μικρότερη.

«Και στις δύο μελέτες – και στα δύο σκέλη θεραπείας – τα αποτελέσματα ήταν συνολικά εξαιρετικά καλά», δήλωσε η Larissa Korde, MD, του Προγράμματος Αξιολόγησης Θεραπείας Καρκίνου του NCI . Οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο, συνέχισε, «μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να αποφασίσουν εάν το APBI είναι η σωστή πορεία για αυτούς μεμονωμένα».

Ακολουθώντας ασθενείς για περισσότερο από μια δεκαετία

Το υποστηριζόμενο από το NCI National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP), τώρα μέρος του NRG Oncology, ηγήθηκε της δοκιμής φάσης 3 των ΗΠΑ. Οι ερευνητές του NSABP ανέθεσαν τυχαία 4.216 ασθενείς με καρκίνο του μαστού που είχαν πρόσφατα υποβληθεί σε ογκεκτομή σε θεραπεία με APBI ή WBI.

Από αυτή την ομάδα, το 25% είχε καρκίνωμα του πόρου in situ (DCIS), το 65% είχε καρκίνο του μαστού σταδίου 1 και το 10% είχε καρκίνο του μαστού σταδίου 2. Το ογδόντα ένα τοις εκατό των ασθενών είχαν καρκίνο θετικό σε ορμονικούς υποδοχείς και το 61% των ασθενών ήταν μετεμμηνοπαυσιακά.

Οι γυναίκες που ανατέθηκαν στο APBI έλαβαν είτε βραχυθεραπεία (εσωτερική μορφή ακτινοθεραπείας) είτε τρισδιάστατη σύμμορφη εξωτερική ακτινοθεραπεία (3D-CRT)

Μετά από διάμεση παρακολούθηση 10,2 ετών,

  • 161 ασθενείς παρουσίασαν υποτροπή καρκίνου του μαστού:
  • 90 ασθενείς που έλαβαν APBI και
  • 71 ασθενείς που έλαβαν WBI.

Υπήρχαν μέτριες διαφορές μεταξύ των ομάδων όσον αφορά τις παρενέργειες.

“Μια αποδεκτή επιλογή για πολλές γυναίκες”

Οι δύο μέθοδοι ακτινοθεραπείας παρήγαγαν παρόμοια, αν όχι στατιστικά ισοδύναμα, αποτελέσματα, σημείωσε ο Frank Vicini, MD, του 21st Century Oncology του Μίσιγκαν, ο οποίος παρουσίασε τα ευρήματα της αμερικανικής μελέτης στο Σαν Αντόνιο. «Η λιγότερο επιβαρυντική μέθοδος ακτινοβολίας APBI μπορεί να είναι μια αποδεκτή επιλογή για πολλές γυναίκες», πρόσθεσε.

Ο Δρ. Vicini είπε ότι παρόλο που το APBI παρήγαγε «καλά αποτελέσματα για έναν μεγάλο πληθυσμό γυναικών και παραμένει μια καλή επιλογή», ​​τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν επίσης ότι υπάρχουν «όρια στον βαθμό στον οποίο μπορούμε να περιορίσουμε» το πρόγραμμα και τη δόση ακτινοβολία για ορισμένους ασθενείς και εξακολουθούν να επιτυγχάνουν καλά αποτελέσματα.  

Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την ανάπτυξη εργαλείων όπως βιοδείκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη των ασθενών με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο από το WBI ή το APBI, σύμφωνα με τον Δρ. Korde.

ΓΡΗΓΟΡΑ Αποτελέσματα

Στη μελέτη RAPID, 2.135 ασθενείς από τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ανατέθηκαν τυχαία για να λάβουν WBI ή APBI. Από αυτή την ομάδα, το 82% των ασθενών είχαν διηθητικό καρκίνο του μαστού και το 18% είχε μόνο DCIS. Η διάμεση παρακολούθηση ήταν 8,6 έτη.

Και οι δύο ομάδες θεραπείας είχαν χαμηλά ποσοστά υποτροπής του όγκου: Στην ομάδα APBI, τα σωρευτικά ποσοστά υποτροπής 5 ετών και 8 ετών ήταν 2,3% και 3,0%, αντίστοιχα, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την ομάδα WBI ήταν 1,7% και 2,8% , αντίστοιχα.

Αν και υπήρχαν λιγότερες παρενέργειες σε ασθενείς που έλαβαν το σχήμα APBI σε σύγκριση με το σχήμα WBI μετά τη θεραπεία, παρατηρήθηκε αύξηση των παρενεργειών που σχετίζονται με το σχήμα APBI μετά από 3 μήνες, ανέφεραν οι ερευνητές.

Ο Δρ Korde σημείωσε ότι και οι δύο δοκιμές έχουν συλλέξει δεδομένα σχετικά με τις τοξικές παρενέργειες και τις επιπτώσεις στη φυσική εμφάνιση που σχετίζονται με κάθε τύπο ακτινοθεραπείας.

«Θα είναι χρήσιμο να έχουμε περισσότερα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κατανοήσουμε καλύτερα ποιοι ασθενείς έχουν χαμηλό κίνδυνο τοξικότητας με οποιοδήποτε τύπο ακτινοθεραπείας και επομένως ποιοι ασθενείς μπορεί να αισθάνονται πιο άνετα με τη χρήση του συντομότερου κύκλου APBI», είπε ο Δρ. Κόρντε.

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *