ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ

Πέραν των επιδομάτων που δικαιούστε, υπάρχουν και επιπρόσθετες παροχές ή διευκολύνσεις που θα σας επιτρέψουν να διαχειριστείτε το καρκίνο, έχοντας μια πιο ποιοτική ζωή. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχετε γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) για το ποσοστό αναπηρίας που σας δίδεται.

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Απαλλαγές

γνωματευση πιστοποιησησ αναπηριασ

Για να δημιουργήσει κανείς τον απαιτούμενο εισηγητικό φάκελο θα πρέπει να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες που δίνονται για την συμπλήρωση της αίτησης στην πλατφόρμα του e-efka https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa.

Και να κατεβάσει τα σχετικά έγγραφα:

Τέλος, τόσο οι διευθύνσεις όσο και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των ΚΕ.Π.Α δίνονται προς διευκόλυνση των πασχόντων καθώς και η δυνατότητα να διαχειριστεί κανείς το αίτηματα του μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. https://apps.ika.gr/eKEPA/

Ενδεικτικά παρατίθενται :

Για άτομα τα οποία ανήκουν στα σώματα ενόπλων δυνάμεων και στα σώματα ασφαλείας παρατίθενται οι παρακάτω σύνδεσμοι για μια πιο στοχευμένη και ολοκληρωμένη ενημέρωση

– Ανώτατη στρατού υγειονομική επιτροπή
https://asye.army.gr/el

 – Ανώτατη ναυτική υγειονομική επιτροπή
https://www.hellenicnavy.gr

– Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή
https://www.haf.gr/structure/gea-2/aaye/

– Ανώτατη Υγειονομική επιτροπή Ελληνικής Αστυνομίας
https://www.kiath.gr/domi-ipiresias/epitropes

– Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος
http://www.opengov.gr/yptp/?p=2476

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4830/Β/13-9-2022 άρθρο 30, οι αιτήσεις για αξιολόγηση αναπηρίας που υποβάλλονται μέχρι και τις 15.09.2022, εξετάζονται με τις προϊσχύουσες διαδικασίες, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διεξαγωγής της αξιολόγησης. Από τις 16.09.2022, η υποβολή αίτησης για αξιολόγηση στο ΚΕ.Π.Α. υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής διαδικασίας υγειονομικής κρίσης αναπηρίας. Επιπλέον, από τις 16.09.2022, όσοι πολίτες έχουν εκκρεμείς αιτήσεις στο προϊσχύον σύστημα, δύνανται να αιτηθούν την αξιολόγησή τους στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά μόνο για διαφορετική διαδικασία αξιολόγησης.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

Παρακάτω δίνεται ο σύνδεσμος για την ηλεκτρονική αίτηση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/atoma-me-anaperies-kai-khronies-patheseis/aitese-axiologeses-kai-pistopoieses-anaperias

Με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ:

 • Το σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας είναι πλέον αμιγώς ηλεκτρονικό.
 • Παρέχεται ενιαία πιστοποίηση και θα πιστοποιεί ως προς τα ιατρικά κριτήρια κάθε δυνατής ασφαλιστικής, προνοιακής, κοινωνικής ή άλλου είδους παροχής. Άρα, θα γίνεται υποβολή μίας αίτησης, ανεξαρτήτως του αιτήματος για παροχή.
 • Καταργείται η υποχρέωση πληρωμής παραβόλου.
 • Μετά την υποβολή της αίτησης, πρέπει να απευθυνθείτε στους ιατρούς της επιλογής σας, οι οποίοι θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (https://www.e-prescription.gr/e-rv/d/kepa).
 • Οι ασθενείς με και μη αναστρέψιμες παθήσεις δεν χρειάζεται πλέον να περνούν ανα χρονικά διαστήματα από επιτροπές για την πιστοποίηση αναπηρίας τους.

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις εδω:
ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να επισκεφτείτε την Εθνική Πύλη Αναπηρίας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://epan.gov.gr/e_kepa
Στην  Εθνική Πύλη Αναπηρίας μπορείτε
 • να υποβάλετε αίτηση για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καθώς επίσης  να παρακολουθείτε την πορεία του αιτήματός σας, να ενημερωθείτε για την ημερομηνία εξέτασής σας από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ,να μάθετε το αποτέλεσμα γνωστοποίησης αναπηρίας.
 • να εγγραφείτε στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία
 • να υποβάλετε αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας
 • να ενημερωθείτε για παροχές αναπηρίας 
 • να έχετε πρόσβαση σε χρήσιμους συνδέσμους 
ΆΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
 
Από 10 Μαίου έως και τις 11 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59, τα άτομα με αναπηρία από όλη την Επικράτεια, που θέλουν να αποκτήσουν Προσωπικό Βοηθό, θα μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση   https://prosopikosvoithos.gov.gr (Είσοδος μέσω ΑΑΔΕ). 
 
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους ωφελούμενους για την συμμετοχή στο παραπάνω πρόγραμμα είναι οι εξής: 
 • να έχετε ηλικία 16 έως 65 ετών
 • να έχετε συνολική αναπηρία τουλάχιστον 67%
 • να μην έχετε ατομικό εισόδημα ή το ατομικό εισόδημα σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€)
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον “Προσωπικό Βοηθό για ΑμεΑ” εδώ!
 

Τα άτομα που τους έχει αναγνωρισθεί το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, από ΚΕ.Π.Α μπορούν να έχουν μείωση στη απόδοση φόρου, προσκομίζοντας την γνωμάτευση της Επιτροπής κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωση.

Μείωση στην απόδοση φόρου, προσκομίζοντας παράλληλα με την φορολογική σας δήλωση την απόφαση του ΚΕ.Π.Α με αναγνωρισμένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονεϊκών παροχών.
Απαλλαγή από τον φόρο κατά την αγορά πρώτης κατοικίας είτε ο ενήλικος άγαμος που έχει κατά το χρόνο της αγοράς αναπηρία 67% και άνω είτε ο ενήλικος έγγαμος που έχει κατά το χρόνο αγοράς τέκνο οποιασδήποτε ηλικίας με αναπηρία 67% και άνω.
Εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α – Απαλλαγή Φ.Π.Α. Η εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α. 9% αφορά στην παράδοση ιατρικού εξοπλισμού, βοηθητικών οργάνων και συσκευών για την αντιμετώπιση αναπηριών, στην επισκευή των αγαθών αυτών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και γενικά ατόμων με αναπηρία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ)

Περισσότερες διευκρινήσεις στο link που ακολουθεί:

http://www.odigostoupoliti.eu/pos-chorigountai-oi-apallages-apo-ton-eniaio-foro-idioktisias-akiniton-enfia/

Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α 1278/2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης

 1. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου ή συμβιούντος και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
 2. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, των προσώπων της ανωτέρω παραγράφου αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47), αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό της Ενότητας Ε του άρθρου 4 του ν. 4223/2013, λαμβάνεται από τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.
 3. Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου ή συμβιούντος λαμβάνεται από τη δήλωση ή τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη ή από τα αρχεία των αρμόδιων για την πιστοποίηση της αναπηρίας υπηρεσιών ή την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών».Η αναπηρία των τέκνων λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των αρμόδιων για την πιστοποίηση της αναπηρίας υπηρεσιών ή, εφόσον το τέκνο υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη. Η αναπηρία πρέπει να υφίσταται κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.
 4. Για τη χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης κατά τα ανωτέρω ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.».

Η απόφαση αυτή ισχύει για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 και επομένων

Νόμος 4916/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 65/28.03.2022

Άρθρο 46
Χορήγηση εκπτώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 2Α και 5 άρθρου 7 ν. 4223/2013

Στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 4 και της παρ. 1 του παρόντος, χορηγείται μείωση ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της Ενότητας Ε’ του άρθρου 4, ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),
β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),
γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και
ε) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή της παρούσας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού».

ΦΕΚ

Ο ΕΟΠΥΥ ενσωματώνει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των διαγνωστικών εξετάσεων «Έλεγχος παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1,2» στην Κατηγορία: «Γενετικές Εξετάσεις Κληρονομούμενου Καρκίνου» σε εφαρμογή της υπ΄αρ. Γ2(δ)/οικ.61919/10.08.2018 (ΦΕΚ Β΄3969) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία εκδόθηκε 4 χρόνια πριν.

Η συμμετοχή των δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εξέταση BRCA 1,2 (NGS) ορίζεται στα 78,75 € έναντι του ποσού των 105 € που αντιστοιχούν στο 15% της τιμής ΦΕΚ. Η θετική αυτή εκβαση οφείλεται στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Αποζημίωσης Υπηρεσιών Υγείας, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υλικών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Όταν απαιτείται και η εκτέλεση της συμπληρωματικής μεθόδου MLPA η συμμετοχή θα προσαυξάνεται κατά 7,5€.

Επιπλέον σύμφωνα με την απόφαση η εξέταση θα εκτελείται μόνο μια φορά ανά ΑΜΚΑ δικαιούχου στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των συγκεκριμένων εξετάσεων γίνεται με χρήση των ακόλουθων κωδικών διάγνωσης κατά ICD10, σύμφωνα με τις ενδείξεις στην ΚΥΑ:

 • C56 – Κακοήθη νεοπλάσματα των ωοθηκών,
 • C50 – Κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού,
 • Z80 – Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος,
 • Ζ80.3 – Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος μαστού,
 • Ζ80.4 – Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος γεννητικών οργάνων,
 • Z80.8 – Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος άλλων οργάνων ή συστημάτων

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Σύμφωνα με την με Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 (ΦΕΚ 5855/Β/28.12.2018) ανατέθηκε η αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παρόχων σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία , επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον ΟΠΕΚΑ . Καθορίστηκαν οι διοκητικές διαδικασίες , όροι και προϋποθέσεις .Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται. Επιπλέον το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή κράτηση χαρτοσήμου, δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Δείτε τα σχετικά ΦΕΚ:

https://drive.google.com/file/d/1dHh3Qc3R8EMPJofvl4KZJP-tlL5ZIKYv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sqyejGI-7dDaw5CcjCl5mhv5VpHTasWS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QoEBUDhS_QIfkC_Qvk2Kc0lHKUgWB6Ln/view?usp=sharing

Φορέας: Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (Ο.Π.Ε.Π.)Α.Ε.
Θεσμικό Πλαίσιο: Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Ε/22240 (Φ.Ε.Κ. 1705/Β΄/19-11-03), Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/208/65308 (Φ.Ε.Κ.1786/Β΄/2-12-03), Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56-Φ32/74198/1015 (Φ.Ε.Κ.1970/Β΄/31-12-03), Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055 (Φ.Ε.Κ. 423/Β΄/2-3-04).

Η Κάρτα Πολιτισμού δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα για δωρεάν ή εκπτωτική είσοδο σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Διαδικασία
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση κάρτας πολιτισμού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο Πολίτης παραλαμβάνει ταχυδρομικά την κάρτα από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού, χωρίς περαιτέρω μεσολάβηση των ΚΕΠ, σε 10-15 μέρες το πολύ και με μηδενικό κόστος.

Μουσεία και Αρχαιολογικοί χώροι: Ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους του ΥΠ.ΠΟ. σε όλη την διάρκεια του χρόνου.
Θέατρο: Δωρεάν είσοδο στις παραστάσεις: του Εθνικού Θεάτρου (συγκεκριμένες ημέρες) και στις παιδικές παραστάσεις για κατόχους της κάρτας μέσω του σχολείου τους, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και στις παιδικές παραστάσεις (σε συγκεκριμένες ημέρες).
Μειωμένο εισιτήριο σε παραστάσεις αρκετών επιχορηγούμενων από το ΥΠ.ΠΟ. θεατρικών σχημάτων πάλι σε συγκεκριμένες ημέρες και παραστάσεις.
Μουσική: Δωρεάν είσοδος στις συναυλίες: του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε συγκεκριμένες παραστάσεις, του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συγκεκριμένες παραστάσεις, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Ανάλογες ρυθμίσεις υπάρχουν και άλλα μουσικά σχήματα που εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται από το ΥΠ.ΠΟ.
Κινηματογράφος: Δωρεάν είσοδος για συγκεκριμένες ημέρες σε αίθουσες: του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη (ορίζονται οι αίθουσες), του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στην Αθήνα (ορίζονται οι αίθουσες). Μειωμένα εισιτήρια σε διάφορες κινηματογραφικές αίθουσες με τις οποίες έχει συνάψει ειδική συμφωνία το ΥΠ.ΠΟ.
Βιβλιαγορά: Έκπτωση στην αγορά βιβλίων από επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και τους Συλλόγους Εκδοτών και Βιβλιοπωλών.
Δωρεάν Παιχνίδια Πολιτισμού: Εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνουν οι υπηρεσίες και οι φορείς του ΥΠ.ΠΟ. τόσο στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κλπ) όσο και στις δραστηριότητες του σύγχρονου πολιτισμού είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλα τα παιδιά.

Δικαιολογητικά
Αίτηση για χορήγηση κάρτας πολιτισμού η οποία μπορεί να παραλαμβάνεται από τα ΚΕΠ.
Γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Πρόσφατη φωτογραφία του αιτούντα.

Για πληροφορίες σχετικές με την κάρτα μπορείτε να απευθυνθείτε στα Κ.Ε.Π. ή να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή 1500 για διευκρινίσεις. Για τις παροχές της Κάρτας Πολιτισμού, καθότι ο κατάλογος των φορέων συνεχώς ανανεώνεται, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού – Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. : 800-1-100-100.

https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2695

Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο
Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ.Α. είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου.
Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου για όλους τους επισκέπτες η 28η  Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή), η 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη).
 
Μεταξύ άλλων απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου εισόδου τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών,ο τελευταίος εφόσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και του Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας- ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου

πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής.

 

Βρείτε όλες τις κατηγορίες που απαλλάσσονται εδώ:

https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=2695

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

 Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση δικαιούχων, που επιλέγονται με μοριοδότηση, και των ωφελουμένων μελών τους, για την πραγματοποίηση διακοπών σε Τουριστικά Καταλύματα της Ελλάδας που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της Δ.ΥΠ.Α. και την ακτοπλοϊκή μετακίνησή τους σε και από αυτά (εφόσον απαιτείται). Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 01.08.2022 έως 31.07.2023  

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 

 •  ασφαλισμένοι που συγκέντρωσαν το έτος 2021 50 ημέρες από:
  • την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων της ΔΥΠΑ ή /και 
  • τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρ. 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει, ή /και 
  • τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και 
  • τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012 
 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ:

Ασθενείς με αναπηρία 67%, απαλλάσονται από τα δημοτικά τέλη, εφόσον οι Δήμοι στους οποίους διαμένουν, υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Την ευθύνη για την ένταξη των δικαιούχων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει η Κοινωνική Υπηρεσία των Δήμων.

https://www.synigoros-solidarity.gr/158/dimotikoi-foroi-teli

Προϋποθέσεις
Να είναι κάτοικοι του εκάστοτε Δήμου.
Να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Οικογενειακό εισόδημα, το οποίο διαφέρει για κάθε Δήμο.

Δικαιολογητικά
Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο).
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ) του ατόμου (ή των κηδεμόνων του με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι το άτομο δεν δύναται να έχει στο όνομά του σχετικό απόκομμα λογαριασμού).
Απόφαση ΚΕ.Π.Α για το ποσοστό αναπηρίας.
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το τελευταίο οικονομικό έτος (για το Δήμο Αγίων Αναργύρων).
Υπεύθυνη Δήλωση με κείμενο: «όλα τα στοιχεία στην αίτησή μου είναι αληθή και σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω το Δήμο και να προσκομίσω το αντίστοιχο έγγραφο».

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη λίστα των Δήμων που έχουν πάρει απόφαση για απαλλαγή Δ.Τ. και / ή μείωση τέλους κοινοχρήστων χώρων και έχουν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ :https://dt.govapp.gr/ActiveMunicipalities

Α) ΔΕΗ

Βασικές Προϋποθέσεις
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στις πρώτες 800 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.
Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου.
Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.
Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.400 kWh ή 1.600 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Δικαιούχοι
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ). Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 30% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.11 στις πρώτες 800 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων της οικογενείας με αναπηρία (67% και άνω) που δηλώνονται και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.600 kWh.

Τρόποι Υποβολής της Αίτησης

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται:

ηλεκτρονικά https://www.dei.gr/el/oikiakoi-pelates/eualwtoi-pelates-kai-koinwniko-oikiako-timologio

μέσω ΚΕΠ
Τηλεφωνικά στο 210-9298000 με αστική χρέωση (μόνο για πελάτες του Προμηθευτή ΔΕΗ): i. Δευτέρα έως Παρασκευή : 7 π.μ.-10 μ.μ. ii. Σάββατο : 7 π.μ.- 3 μ.μ.

Β) Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ

Δυνατότητα χορήγησης Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ) σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016, εφαρμόζοντας νέο ευνοϊκότερο πρόγραμμα το οποίο προβλέπει:

 • Δωρεάν ποσότητα νερού 3m3 ανά μήνα για κάθε μέλος με αναπηρία άνω του 67%.

Δικαιολογητικά

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος χορήγησης του ΕΕΤ πρέπει να γνωρίζετε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67% απαιτείται η επισύναψη έγκυρου πιστοποιητικού ΚΕΠΑ. Εάν δεν έχετε δηλώσει ήδη τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και σχέση με το ακίνητο) στην ΕΥΔΑΠ, μέσω της ιστοθέσης μας, παρέχονται οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Δικαιούχοι οι οποίοι διαμένουν σε ακίνητο το οποίο τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν ή είναι φιλοξενούμενοι σε κατοικία τρίτου, θα πρέπει (εκτός του να γνωρίζουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) να προσκομίσουν σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΔΑΠ.

2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας

3. Έγκυρο (εκτυπωμένο από το TAXIS) αντίγραφο εντύπου της Φορολογικής Δήλωσης Ε1, όπου θα φαίνεται η Διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους.

Οι αιτήσεις για το Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης:

https://www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoice

Για είσοδο στην υπηρεσία πατήστε εδώ

Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Για την ένταξη στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο , οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ στον σύνδεσμο https://www.idika.gr/kot/, όπου μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχοι ή αν μπορείτε να ενταχθείτε στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών σε έξι βήματα , με τους κωδικούς TAXISnet. 
Η προθεσμία υποβολής για τη νέα αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) έτους 2022 είναι έως 31 Οκτωβρίου 2022.

Οι αιτήσεις του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών ελέγχονται βάσει:
Της φορολογικής δήλωσης 2021, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού.
Της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2021, όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Τα παγωμένα καπέλα χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια ορισμένων χημειοθεραπειών για την αποφυγή της αλωπεκίασης και διατίθενται από τα Νοσοκομεία σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς και με μερική οικονομική συμμετοχή του.

Για να υποβάλετε αίτημα και να αποζημιωθείτε για την αγορά τεχνητής κόμης (περούκας), χωρίς να πάτε σε μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) πατήστε εδώ:
https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-ugeias/ethnikos-organismos-parokhes-uperesion-ugeias-eopuu/apozemiose-tekhnetes-komes

Ο φορέας (ΕΟΠΥΥ) παρέχει στους ασφαλισμένους την αποζημίωση αγοράς τεχνητής κόμης με συμμετοχή του ασφαλισμένου 25%. Δικαιούχοι είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι των Κλάδων Υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, και τα μέλη της οικογένειας τους, που δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το παρακάτω σύνδεσμο:
Αποζημίωση_τεχνητής_κόμης_(περούκας)

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εξετάσεις που πραγματοποιούν οι
ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και κυρίως οι καρκινοπαθείς, καθώς μπορεί με ακρίβεια
να εντοπίσει καρκινικούς όγκους αλλά και να προσδιορίσει σε ποιο στάδιο μπορεί να
βρίσκεται μία νεοπλασματική νόσος. 


Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα δημόσια νοσοκομεία τα οποία παρέχουν αυτή την εξέταση σε όλη την Ελλάδα. Αν κάποιος το επιθυμεί μπορεί να απευθυνθεί και σε ιδιωτικά κέντρα για την εξέταση αυτή.
 • Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών – Άγιος Σάββας
 • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών – Ευαγγελισμός
 • Μεταξά– Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά 
 • Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης – Παπαγεωργίου  
 • Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών – Ρίο
Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα απευθύνονται στα Τμήματα Παροχών των ενταχθέντων φορέων του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για την απόδοση δαπάνης των εκτελεσθέντων διαγνωστικών εξετάσεων PET/CT, με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 Βιβλιάριο ασθενείας ασφαλισμένου και να προκύπτει η ασφαλιστική
ικανότητα
 Παραπομπή θεράποντας ιατρού για την εκτέλεση της εξέτασης PET/CT
(ιατρική γνωμάτευση ή χειρόγραφο-ηλεκτρονικό παραπεμπτικό),
επισυνάπτοντας το ιατρικό ιστορικό του ασφαλισμένου, που δικαιολογεί τη
διενέργεια της εξέτασης
 Γνωμοδότηση Επιτροπής του Κε.Σ.Υ., όπου απαιτείται
 Τιμολόγιο – αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης για την εξέταση και το
ραδιοφάρμακο από το Δημόσιο νοσοκομείο ή την ιδιωτική νοσηλευτική
μονάδα

Δείτε περισσότερα για την διαδικασία έγκρισης της εξέτασης PET/CT εδώ: https://www.petct.gr/files/categories/To_PDF_ths_egkukliou_tou_EOPY.pdf

Θεσμικό πλαίσιο: ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 τ.Α΄).

Οι ασθενείς με καρκίνο απαλλάσσονται από την υποχρεωτική εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας με την κατάθεση στο στρατολογικό γραφείο της διάγνωσής τους από δημόσιο νοσοκομείο. Επίσης, όταν ο πατέρας- προστάτης της οικογένειας πάσχει από καρκίνο και του έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το πρώτο παιδί έχει μειωμένη στρατιωτική θητεία εφόσον ο πατέρας εξετασθεί και από επιτροπή του στρατιωτικού σώματος στο οποίο θα υπηρετήσει το παιδί.

Απαλλαγή στράτευσης. Τι ισχύει;

Μάθετε περισσότερα εδώ

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ

Για τις εξαιρέσεις μετάθεσης οπλιτών:οι οπλίτες με ένα τουλάχιστον τέκνο ή σύζυγο ή γονέα ή αδελφό με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.   Οι οπλίτες που έχουν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχοι ή θετοί γονείς ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Δικαιολογητικά:

(1) Πιστοποιητικό από Δημόσια Αρχή (κρατικό νοσοκομείο ή ασφαλιστικό        φορέα) περί της αναπηρίας, του είδους της πάθησης (νόσου) και της σοβαρότητας της πάθησης (ποσοστό αναπηρίας) του γονέα ή των αδελφών(έκδοση εντός τελευταίου ετους ή να ισχύει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα).

(2)   Εκκαθαριστικό Εφορίας

(3) Βεβαίωση Δήμου ή κοινότητας, ότι συνοικούν μετά του γονέα και αδελφών (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

(4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου μήνα).

Δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,που απιτούνται για την κάθε κατηγορία 

http://army.gr/el/organosi/stoiheia-organosis-genikoy-epiteleioy-stratoy/b-klados/b3-dieythynsi-opliton-thiteias-11

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:

http://army.gr/el/organosi/stoiheia-organosis-genikoy-epiteleioy-stratoy/b-klados/v4-dieythynsi-stratologikoy/thiteia

Θεσμικό πλαίσιο: Ν.2527/1997 άρθρο 16 παρ.4 και 5(ΦΕΚ 806Α) ΠΔ/193/1998 άρθρο 5 (ΦΕΚ 84Α), Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄9/2/07), άρθρο 53 παρ.2.

Ασθενείς με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., τακτικοί αλλά και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα. Το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα ισχύει και για τους γονείς υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που έχουν παιδί με ποσοστό αναπηρίας (πνευματικής, ψυχικής ή σωματικής) 67% και άνω.

Αν η σύζυγος του υπαλλήλου που έχει αναπηρία 67%, δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των ανωτέρω διευκολύνσεων, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ότι η σύζυγος είναι ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.

Με βάση της Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην «Επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία (παρ. 8, άρθρου 30 του Ν. 3731/2008):

α) Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σε όλους τους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67 % και άνω.
β) Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα στους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που είναι νεφροπαθείς τελικού σταδίου.
γ) Καθορίζεται ως ποσοστό αναπηρίας (πνευματικής, ψυχικής ή σωματικής) των παιδιών των τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., το 67% και άνω αντί του προβλεπόμενου μέχρι σήμερα ορίου άνω του 67%, προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί να έχουν μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2527/1997 ΦΕΚ206
Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄9/2/07)
ΠΔ/193/1998 άρθρο 5 (ΦΕΚ 84Α)

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ. 454/11/229946 Σ.3662/2023 – ΦΕΚ 3267/Β/17-5-2023, καθορίζονται ευεργετικά μέτρα και διευκολύνσεις για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Συγκεκριμένα αναφέρονται:

1.Οι κατωτέρω στρατιωτικοί απαλλάσσονται από την εκτέλεση υπηρεσιών και από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις και έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας, σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου:

α) Οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών.

β) Όσοι ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ.

γ) Όσοι ασκούν την επιμέλεια ενήλικου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης.

2.Οι κατωτέρω στρατιωτικοί εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις και αποστολές, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης:

α) Όσοι ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ. Σε περίπτωση που οι ασκούντες την επιμέλεια γονείς είναι και οι δύο στρατιωτικοί, τα ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης, εκτός εάν τα ανήλικα τέκνα τους είναι περισσότερα του ενός.

β) Όσοι ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια τέκνου. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.

γ) Όσοι ασκούν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ, κατόπιν δικαστικής απόφασης.

δ) Οι γυναίκες στρατιωτικοί που ασκούν την επιμέλεια τέκνου, μέχρι τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών της ηλικίας του.

ε) Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ ή νοσηλεύεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.

3.Οι στρατιωτικοί που συνυπηρετούν και ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου τους:

α) Εκτελούν υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση και συμμετέχουν σε ασκήσεις, οι οποίες δεν συμπίπτουν ημερολογιακά.

β) Όταν ο ένας γονέας συμμετέχει σε άσκηση, ο έτερος γονέας δεν εκτελεί υπηρεσίες.

γ) Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, τα ωράριά τους δεν συμπίπτουν.

4.Οι στρατιωτικοί, οι οποίοι συνοικούν με το τέκνο τους και ασκούν από κοινού την επιμέλειά του με τον έτερο γονέα, δεν τίθενται σε επιφυλακή υπηρεσιών, εφόσον ο έτερος γονέας αδυνατεί για πραγματικούς λόγους να επιμεριστεί τα τρέχοντα ζητήματα ανατροφής και μέριμνας του τέκνου και ιδίως σε περιπτώσεις διαζευγμένων που διαμένουν μόνιμα σε απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων μεταξύ τους ή συζευγμένων που ο ένας απουσιάζει για διάστημα πέραν των τριάντα (30) ημερών από την οικία. Αυτοί εκτελούν υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση και συμμετέχουν σε ασκήσεις και απο-στολές, μειωμένες κατά το ήμισυ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης.

5.Οι παρ. 1 έως 4 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ανάδοχους γονείς.

6.Οι γυναίκες στρατιωτικοί που υποβάλλονται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, απαλλάσσονται από υπηρεσίες και ασκήσεις, από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την ωοληψία. Η απαλλαγή δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες.

7.Οι γυναίκες στρατιωτικοί, από τη γνωστοποίηση της κύησης στην Υπηρεσία και μέχρι τη λήψη της άδειας κύησης – τοκετού, δύνανται να φέρουν πολιτική περι- βολή και απαλλάσσονται από υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ασκήσεις.

8.Για την υπαγωγή σε μία από τις κατηγορίες του παρόντος άρθρου, ο στρατιωτικός υποβάλει αίτημα στη Μονάδα – Υπηρεσία του για το οποίο αποφασίζει ο Αρχηγός του οικείου Γενικού Επιτελείου, κατόπιν εισήγησης του οικείου Διοικητή.

9.Σε περίπτωση υπαγωγής σε μία από τις κατηγορίες του παρόντος άρθρου, ο στρατιωτικός δύναται να υποβάλει αίτημα στη Μονάδα ή Υπηρεσία του για κατ’ εξαίρεση συμμετοχή σε συγκεκριμένη άσκηση για το οποίο αποφασίζει ο Αρχηγός του οικείου Γενικού Επιτελείου, κατόπιν εισήγησης του οικείου Διοικητή.

Δείτε περισσότερα στο ΦΕΚ: FEK-2023-Tefxos B-03267-downloaded -22_05_2023

Σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 62/2023 – ΦΕΚ 114/Α/17-5-2023, αποφασίζεται ότι: 
 
Η υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) και των μελών των οικογενειών τους, παρέχεται από τους ιατρούς των Μονάδων και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, καθώς επίσης και από γενικά ή ειδικά κρατικά νοσοκομεία, μονάδες περίθαλψης εντός ή εκτός του Ε.Σ.Υ. ή άλλα ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα συμβεβλημένα ή μη με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους ή μη με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με ελεύθερη επιλογή. 

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στο προσωπικό του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, εκτός από τις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 3, τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 5 και την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 11.

Οι ειδικές περιπτώσεις που περιλαμβάνονται αφορούν σε:
α) Τοκετό
β) Εκπαίδευση τέκνων με νοητική υστέρηση, βαρειά σωματική ή ψυχική αναπηρία ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, κωφαλάλων τέκνων και τυφλών μελών οικογένειας
γ) Ορθοδοντικές εργασίες
δ) Αγορά υγειονομικών συσκευών για ατομική χρήση

Δείτε περισσότερα σχετικά με: 

 • Τον καθορισμό των μελών οικογένειας στρατιωτικών (Άρθρο 2)
 • Την υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών (Γενικές διατάξεις, Ειδικές περιπτώσεις περίθαλψης, συμμετοχή στις δαπάνες) (Κεφάλαιο Β’)
 • Την υγειονομική περίθαλψη μελών οικογένειας στρατιωτικών (Κεφάλαιο Γ’)
 • Δαπάνες οδοιπορικών εξόδων για περίθαλψη στο εσωτερικό (Άρθρο 13)
 • Υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό (Άρθρο 14)
 • Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται (Άρθρο 15)
 • Δικαιολογητικά, αναγνώριση και πληρωμή δαπανών (Άρθρο 17)
 
στο επισυναπτόμενο ΦΕΚ: FEK-2023-Tefxos A-00114-downloaded -26_05_2023
 

Πηγή: https://www.e-nomothesia.gr/kat-enoples-dynameis/pd-62-2023.html

Σύμφωνα με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση, ορίζεται η Μετακίνηση νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και η Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Υ4α/οικ.18421/14-2-2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο συνεργασίας Νοσοκομείων του ΕΣΥ με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 257) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Γ2α/Γ.Π.οικ.28076/6-5-2021 (Β’ 1893) όμοια.
 
Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός του μετακινούμενου προσωπικού, νοσηλευτικού και λοιπού, καθορίζεται σε διακόσιους (200) υπαλλήλους το νοσηλευτικό προσωπικό και σε εκατό (100) το λοιπό προσωπικό, που δύναται να μετακινηθεί ανά μήνα, κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2023 έως 30.9.2023. 

Αναφορικά με την διαδικασία επιλογής του μετακινούμενου προσωπικού, η εκάστοτε Δ.Υ.Πε. αναρτά στην ιστοσελίδα της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εγκεκριμένες θέσεις που περιλαμβάνονται στο συγκεντρωτικό πίνακα.

Είναι σημαντικό πώς για την επιλογή των ενδιαφερόμενων λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα προέλευσης, ενώ η διάρκεια μετακίνησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης έως έναν μήνα (1) σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την καθορισμένη αποζημίωση καθώς και την τροποποίηση  στοιχείων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, 
 

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1 του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα.

Προϋπόθεση
Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και με περιορισμένη δυνατότητα για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με αναπηρία), εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ.
Όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Εξαιρούνται
Όσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αθροιστικά μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλει κάθε φορά το ΙΚΑ. Ειδικά οι παραπληγικοί – τετραπληγικοί, ημιπληγικοί, κωφοί και τυφλοί αποκλείονται, εφόσον λαμβάνουν το διπλάσιο της σύνταξης αυτής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ
άρθρο 1 του Ν. 2643/1998 – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ν.4611 ΦΕΚ  Α΄73_17.5.2019 – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) υλοποιούνται προγράμματα επιδότησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ατόμων με αναπηρία.

http://www.oaed.gr

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 2257/1994, Ν. 2963/2001 και Απ.: 255/83/874/12-07-2002
Ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και ως Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας στη χώρα μας, παρέχει σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) εκπτώσεις στη χρήση / κίνηση της τηλεφωνικής τους σύνδεσης.

Χορηγούνται ειδικά χαμηλά κοινωνικά τιμολόγια στους ασθενείς με αναπηρία 67% και άνω. Οι εκπτώσεις αυτές ισχύουν εφ’ όρου ζωής εφόσον και η αναπηρία των ασθενών έχει κριθεί από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές εφ’ όρου ζωής. Για δικαιολογητικά ή περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε εδώ: http://oteshop.ote.gr/portal/page/portal/OTESHOP/customer_service/cu_timologia_amea

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ασθενείς με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δικαιούνται έκπτωση στη χρήση υπηρεσιών internet, όπως και οι κηδεμόνες τους.

(για το έτος 2012-2013)

Η διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων, που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/4-9-2009), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 παρ 11, εδάφιο β, περίπτωση iii, του Ν.3966 (ΦΕΚ 118_2011) και ισχύει και ο αριθμός των θέσεων καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εν λόγω υποψήφιοι σε πρώτη φάση θα κληθούν να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους. Ο χρόνος υποβολής της σχετικής αίτησης στα εν λόγω Νοσοκομεία ήταν από 28 Φεβρουαρίου 2012 έως και 16 Μαρτίου 2012.

Μαθητές πάσχοντες από κακοήθεις νεοπλασίες με γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α και ποσοστό 67% αναπηρία εγγράφονται χωρίς εξετάσεις στη Σχολή ή στο Τμήμα της επιλογής τους σε ποσοστό θέσεων 5 % επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Το παραπάνω δικαίωμα δεν ισχύει για τις Σχολές ή τα Τμήματα εκείνα για τα οποία με αιτιολογημένη απόφαση της ίδιας της Σχολής ή του Τμήματος, που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, η συγκεκριμένη πάθηση, λόγω της φύσης της επιστήμης, καθιστά την παρακολούθηση δυσχερή για τους πάσχοντες από αυτή. Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες πρέπει, πριν ζητήσουν να εγγραφούν, να διαπιστώνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος αν έχει εκδοθεί ή όχι σχετική απόφαση. Ειδικά για τις σχολές και τα Τμήματα για τα οποία απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, που διαπιστώνονται με εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται στην οικεία γραμματεία προκειμένου να πληροφορηθούν αν απαιτείται η όχι εξέταση στο ειδικό μάθημα.

Αν απαιτείται τέτοια εξέταση, αυτή γίνεται από το οικείο τμήμα και όχι σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των ανωτέρω υποψηφίων σε Σχολή ή Τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό, η επιλογή των εγγραφόμενων γίνεται από την ίδια τη Σχολή με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά και μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις του ανωτέρω ποσοστού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εγγραφόμενο, εγγράφονται ως υπεράριθμοι όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν στη Σχολή ή στο Τμήμα αυτό. Επίσης σύμφωνα με τον νόμο επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε περισσότερες από μία Σχολές ή Τμήματα.

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Κωδικοί Σοβαρών Παθήσεων / Νοσοκομεία Πιστοποίησης (Ποσοστό 5%)

Δείτε τι γίνεται μετά την υποβολή του μηχανογραφικού για το έτος 2022-2023

Σύμφωνα με την απόφαση  Φ.251/160199/Α5 με την οποία τροποποιείται η  Φ.251/22806/Α5/ 26-2-2021 υπουργική απόφαση  «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» έγιναν οι εξής τροποποιήσεις:

 •   Στην τρίτη περίοδο της παρ. Ε) i του άρθρου 1 και μετά τη φράση «τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας,» προστίθεται η φράση: «το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο “Μιχαλήνειο” του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής,».  
 •   Η τελευταία περίοδος της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Επιτροπή Εξέτασης, εφόσον από την πορεία αξιολόγησης/βαθμολόγησης του εξεταζόμενου διαπιστώσει ότι υπάρχει εμφανής δυσκολία στη ροή του λόγου του υποψηφίου, κατά την απόδοση των θεμάτων που έχει ήδη επεξεργαστεί κατά το χρόνο προετοιμασίας τους (3 ώρες) να μεριμνήσει, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος αξιολόγησης.». 
 • Η δεύτερη και τρίτη περίοδος της παρ. 4 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής: «Η εξέταση των υποψηφίων αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ο χρόνος παράτασης της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά (30’).». 
 •  Η παρ. πρώτη του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αιτήσεις και οι σχετικές αξιολογικές εκθέσεις, αποφάσεις, γνωματεύσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περ. Α, Β και Γ ii) του άρθρου 1 υποβάλλονται στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης- Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023 μπορούν να υποβληθούν έως τέλος Ιανουαρίου 2023.  Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις περ. Γ i) και Δ οι οποίοι εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα και επιθυμούν να τους παρασχεθεί παράταση χρόνου, δύνανται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023 μπορούν να υποβληθούν έως τέλος Ιανουαρίου 2023. Ο Διευθυντής κάθε Λυκείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει τις εν λόγω αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά, συνολικά, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία στη συνέχεια θα τα αποστείλει στο οικείο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) προκειμένου να παρασχεθεί η παράταση χρόνου. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αποστέλλει σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις αποφάσεις αυτές ανά Λύκειο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωστοποιεί σε κάθε Λύκειο χωριστά τις περιπτώσεις των υποψηφίων στις οποίες έχει παρασχεθεί η παράταση χρόνου.». 
 •  Η παρ. δεύτερη του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση προσφυγής στην Ε.Δ.Ε.Α. των υποψηφίων που αναφέρονται στην περ. Ε ii) η σχετική αίτηση και η αξιολογική έκθεση υποβάλλεται στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου εκάστου έτους.»
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από την Πέμπτη 18 Μαΐου μέχρι και Πέμπτη 25 Μαΐου 2023.
 
Η εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου θα είναι προσβάσιμη κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/ 
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που τους εμφανίζονται (ένα (1) αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση). 

Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το Μηχανογραφικό Δελτίο σε όλες τις σελίδες).

Γ. Αποστέλλουν (μέχρι και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα μαζί με:

 • ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μόνο για Απόφοιτους).
 • ένα (1) φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) (με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 13 Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με την Φ.151/193255/Α5/9-11-2017).
 • ένα (1) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (εν ισχύ).
 • σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.


Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α   ΚΑΙ   Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER ) 

 
καθώς και στην Αντίστοιχη Εγκύκλιο

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208/Α΄), άρθρο 14 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄), Υ.Α. αριθμ. Φ5/122975/2004 (ΦΕΚ 1687/Β΄), Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ5/127421/Β3/2004 (ΦΕΚ 1702/Β΄), Εγκύκλιος αριθμ. Φ5/120793/Β3/1.11.2005.

Σύμφωνα με το νόμο επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητών Πανεπιστημίου και σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για λόγους υγείας που τους παρέχει, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% και που λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ποσοστού δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησής τους αλλά οπουδήποτε αλλού ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μία από τις σοβαρές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου ή που πάσχουν από σοβαρή νόσο και εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής της ειδικής αυτής κατηγορίας μετεγγράφονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό και σε οποιοδήποτε εξάμηνο και αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα στα παρακάτω έγγραφα

Άρθρο 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208/Α΄)

Άρθρο 14 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)

Υ.Α. αριθμ. Φ5/122975/2004 (ΦΕΚ 1687/Β΄)

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ5/127421/Β3/2004 (ΦΕΚ 1702/Β΄)

 Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Σύμφωνα με την εγκύκλιο , οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.( www.minedu.gov.gr), στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.Συγκεκριμένα,σχετικά με τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία 67% ισχύουν τα εξής: 

 •  Φοιτητές με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ΄αρ.Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο , εξαιρούνται από τον  συνολικό αριθμό των μετεγγραφομένων και μετακινούμενων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ο οποίος είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος.  Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα εντός της ίδιας περιφέρειας, οι σχετικές αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται προς την Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών, η οποία εξετάζει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου β΄ του άρθρου 77 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83). 
 •  Ο αιτών μετεγγραφής βάσει των κοινωνικών κριτηρίων  δικαιούται ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Δείτε αναλυτικότερα στην παρακάτω εγκύκλιο:

11.Εγκύκλιος_μετεγγραφών_2021-2022

 

Θεσμικό πλαίσιο: ν.3230/2004, άρθρο 12 (ΦΕΚ 44 τ.Α΄ 11-2-04).

Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που είναι γονείς ή έχουν την επιμέλεια ασθενών με ποσοστό 67% τα οποία φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μεταγραφής σε άλλη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετεί ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια του ατόμου με αναπηρία, μπορούν να αποσπώνται σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στις πόλεις όπου σπουδάζουν τα άτομα με αναπηρία, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Οι Οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας καταργήθηκαν, ως Ν.Π.Δ.Δ. μετά από συνεχή κοινωνική δράση 70 και πλέον ετών, βάσει των άρθρων 1§6 και 2§1 του ν. 4046/12, σε εκτέλεση των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Ε΄ «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις», παράγραφος 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και του Κεφαλαίου 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1 «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας» του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 και προσαρτήθηκαν, ως παράρτημα στο N.4046/212.

Ως εκ τούτου, επί του παρόντος, δεν πραγματοποιούνται τα ανωτέρω προγράμματα μέχρι νεοτέρας αποφάσεως. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα εξής τηλέφωνα της Δομής Περιφερειακής Αττικής, Eπιδότηση ενοικίου: 210 5286689, 210 5286679Δάνεια: 210 5286697, 210 5286620, 210 5286808.

Μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου σε εργαστηριακές εξετάσεις, λόγω πιστοποιημένης αναπηρίας 80% και άνω από ΚΕ.Π.Α., σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ :

https://www.eopyy.gov.gr/law/details/496fe7d2-e19a-4216-8adf-6ec7816c8c95

Μηδενική συμμετοχή δικαιούνται οι πάσχοντες από τα νοσήματα που αναγράφονται στην παρακάτω απόφαση στον κατάλογο Β. 

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Οι ογκολογικοί ασθενείς έχουν την δυνατότητα να προμηθεύονται δωρεάν Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή μπορούν να υποβάλλουν αίτημα παραλαβής των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικό φαρμακείο της επιλογής τους. 
Στον κάτωθι σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, που βρίσκεται στην περιοχή σας:
Μπορείτε να προγραμματίσετε ραντεβού με Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ή να υποβάλετε αίτημα για παραλαβή από ιδιωτικό φαρμακείο:
 
Ενδεικτικά:
Το φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ στην Θεσσαλονίκη, ανά κατηγορία φαρμάκων: 
 
Για ενέσιμα φάρμακα, αυξητικούς παράγοντες και ερυθροποιητίνες:
• Φαρμακείο Κέντρου Θεσσαλονίκης | Μιχαήλ Καλού 6, Θεσσαλονίκη | Δευτέρα, Πέμπτη 08:00-19:00 Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 08:00-14:00
 
Για χάπια – ταμπλέτες:
• Φαρμακείο Τούμπας | Κωνσταντίνου Καραμανλή (Εγνατία) 38, Θεσσαλονίκη | Δευτέρα, 08:00-19:00 -Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 08:00-14:00 
 
• Φαρμακείο Ευόσμου | Καραολή Δημητρίου 12 & Κοσμά Αιτωλού 1, Εύοσμος | Τετάρτη – Πέμπτη 8:00 – 19:00
 
Ηλεκτρονικό Εισιτήριο ΦΥΚ ΕΟΠΥΥ

Οι ογκολογικοί ασθενείς έχουν την δυνατότητα να προμηθεύονται δωρεάν Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή μπορούν να υποβάλλουν αίτημα παραλαβής των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικό φαρμακείο της επιλογής τους. 

 
Όσοι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ που λαμβάνουν φάρμακα από επιλεγμένα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ στο Νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης, μπορούν να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο, στον οποίο δεν απαιτούνται κωδικοί taxisnet:https://eticket.eopyy.gov.gr/
Το “Ηλεκτρονικό Εισιτήριο ΦΥΚ”, έχει τις εξής λειτουργίες :
 • Εμφάνιση στον χάρτη, των Φαρμακείων στα οποία διατίθεται το σκεύασμα που έχει αναζητήσει/επιλέξει ο ασφαλισμένος
 • Εμφάνιση των σκευασμάτων που διατίθενται ανά Φαρμακείο όταν δεν υπάρχουν όλα σε ένα σημείο εξυπηρέτησης
 • Εμφάνιση του αριθμού εισιτηρίων που βρίσκονται σε αναμονή στα Φαρμακεία, καθώς και του εκτιμώμενου χρόνου αναμονής εκείνη την στιγμή
 • Δυνατότητα επιλογής ενός Φαρμακείου και έκδοσης εισιτηρίου
 • Λήψη εισιτηρίου σε μορφή PDF και δυνατότητα εκτύπωσης
 • Δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξης της σειράς προτεραιότητας στο Φαρμακείο, μέσω του κωδικού που περιλαμβάνεται στο εισιτήριο

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας είναι μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία και επείγοντα περιστατικά κατά την προσωρινή διαμονή του ασφαλισμένου σε μια από τις 27 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση, δεν καλύπτει τις δαπάνες, αν ο ασφαλισμένος ταξιδεύει ειδικά για να λάβει ιατρική περίθαλψη και δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, καθώς το υγειονομικό σύστημα κάθε χώρας διαφέρει.

Για τη χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, απαιτείται η ενεργή ασφαλιστική ικανότητα του ενδιαφερόμενου ή/και των προστατευόμενων μελών του.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.efka.gov.gr/el/eyropaike-karta-asphalises-astheneias-ekaa

Για να εκδώσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-ergasias-kai-koinonikon-upotheseon/elektronikos-ethnikos-phoreas-koinonikes-asphalises-e-ephka/europaike-karta-asphalises-astheneias

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 41252 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ 5479/Β/25-11-2021, ορίζονται οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, καθώς και οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σημείο της ελληνικής επικράτειας στο οποίο βρίσκονται, μία (1) φορά κάθε εργάσιμη ημέρα σε προσιτή τιμή και περιλαμβάνει έξι διαφορετικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων την περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή στην οικία ή έδρα ή προσήκουσες εγκαταστάσεις κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου όλων των ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως δύο (2) χιλιογράμμων.

 

Στους ειδικούς όρους, αναφέρεται ρητά πώς, τα ταχυδρομικά αντικείμενα που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου βάρους έως επτά (7) χιλιογράμμων που αποστέλλονται από ή προς ένα ίδρυμα για τυφλούς ή αποστέλλονται από ή προς άτομο τυφλό ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, το οποίο έχει οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύμφωνα με το ν. 4331/2015 (Α΄ 69), διακινούνται ατελώς από τον Φ.Π.Κ.Υ.

Τα ανωτέρω αντικείμενα περιλαμβάνουν τα αντικείμενα αλληλογραφίας, καθώς και τα ταχυδρομικά αντικείμενα που περιέχουν λογοτεχνία σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των ηχητικών εγγραφών, καθώς και κάθε είδους εξοπλισμό ή υλικό που κατασκευάζεται ή προσαρμόζεται για να εξυπηρετεί τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης άτομα, ώστε να αντιμετωπίσουν την αναπηρία τους, ενώ πρέπει να κατατίθενται ανοικτά και να είναι συσκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το περιεχόμενό τους να προστατεύεται ικανοποιητικά, ενώ θα επιτρέπεται η γρήγορη και εύκολη επιβεβαίωση του περιεχομένου.

Σύμφωνα με τα παρακάτω ΦΕΚ και την Εγκύκλιο Ε.2125/2021 για το φορολογικό έτος 2022 καθορίζονται τα εξαιρετέα και μη εισοδήματα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ποια εισοδήματα:

Υπάγονται

Απαλλάσσονται

Μισθωτή εργασία δημοσίου τομέα

Μισθωτή εργασία ιδιωτικού τομέα

Συντάξεις

 

Ασφάλισμα 

 

Κεφάλαιο(τόκοι, ενοίκια, κλπ)

 

Υπαρεξία μεταβίβασης κεφαλαίου

 

Διευκρινίζεται ότι για όσα εισοδήματα υπάγονται στην περίπτωση του άρθρου 34, η απαλλαγή επέρχεται εφόσον για τα 2 προηγούμενα χρόνια  δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας  σύμφωνα με τα άρθρα 30,31,32,33,34 του ν.4172/2013 όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 121 του ν .4799/2021.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων απαλλάσσονται, πλήρως, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία κατά ποσοστό  80% και άνω, εφόσον πληρούνται και τα εισοδηματικά κριτήρια που θέτει ο νόμος.

Ενημερωθείτε σχετικά στο παρακάτω αρχείο :

2.Απαλλαγές και μειώσεις ΕΝΦΙΑ (2).docx

Δείτε το άρθρο 2 του παρόντος νόμου

2.FEK-2022-Tefxos B-02240-downloaded -26_09_2022 (1) (1)

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για Δήλωση Ε9 : https://www.aade.gr/polites/akinita/dilosi-e9-enfia

 

Συγκροτήθηκε Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα – Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν.-Π.) και ορίστηκαν τα μέλη της. Έργο της επιτροπής είναι: 

 1. Η διαμόρφωση πρότασης αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Σπάνια Νοσήματα με στόχο την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων.
 2. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης των προτεινομένων δράσεων του παραπάνω Εθνικού Σχεδίου.
 3. Η αξιολόγηση των υποβλητέων αιτημάτων αναγνώρισης των υποψηφίων Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, σύμφωνα με τα κριτήρια και προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο.
 4. Η ανά πενταετία επαναξιολόγηση των αναγνωρισμένων Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων.
 5. Η εξέταση κάθε άλλου συναφούς θέματος, που της ανατίθεται από τον Υπουργό Υγείας.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ:  
Δείτε την απόφαση εδώ:  

Δημοσιεύτηκε εγκύκλιος, η οποία  αφορά στην παροχή οδηγιών σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων από τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, τα οποία ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και διαπιστώθηκε ότι δεν δικαιούνταν απαλλαγή, καθώς και την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων, για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
 
Συγκεκριμένα τα πρόσωπα με αναπηρία τα οποία ταξινόμησαν αναπηρικό όχημα χωρίς να δικαιούνται απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας, ή που εκ παραδρομής χορηγήθηκε απαλλαγή από τη Δ.Ο.Υ. σε μη δικαιούχα πρόσωπα, καθώς και πρόσωπα τα οποία κατέχουν αναπηρικό όχημα χωρίς να διορθωθεί η εικόνα τους από τη Δ.Ο.Υ. 
 
Στην εγκύκλιο   παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αναπηρικών οχημάτων για τα τέλη κυκλοφορίας έως και το 2022, για τα οποία προέκυψε ότι οι ιδιοκτήτες τους δεν ήταν δικαιούχοι απαλλαγής, καθώς και των αναπηρικών που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους από τις Δ.Ο.Υ έως  σήμερα (14/3/2023), αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας για το 2023.   
 
Στην εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με: 
  Τις βεβαιώσεις περί μη οφειλής που έχουν χορηγηθεί από Δ.Ο.Υ. σε αναπήρους στην περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος ή διαγραφής αυτού με σκοπό την εξαγωγή, χωρίς αναζήτηση τυχόν οφειλομένων τελών κατά το χρόνο χορήγησης αυτής επειδή το όχημα εμφανιζόταν με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. 
 
Ότι ο έλεγχος και η διόρθωση της εικόνας όλων των χαρακτηρισμένων αναπηρικών οχημάτων ξεκίνησε το 2021. 
 
 Τα πρόσωπα με αναπηρία μέχρι και το έτος ελέγχου είχαν την πεποίθηση ότι απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια δική τους, δεδομένου ότι τα οχήματά τους εμφανίζονταν μέχρι τη διενέργεια ελέγχου με μηδενικά τέλη. 
 Ότι η βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας γίνεται κεντρικά από τη ΓΔΗΛΕΔ για λογαριασμό των Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1055/2013.
 Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα ανωτέρω πρόσωπα εξαιρούνται από τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας για το αναπηρικό τους όχημα, κατά περίπτωση, έως και το έτος 2022, ενώ τυχόν βεβαιωμένα τέλη κυκλοφορίας που αφορούν μέχρι και το έτος 2022 διαγράφονται κατόπιν αιτήματος μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου». Τυχόν αιτήματα επιστροφής για καταβληθέντα τέλη κυκλοφορίας από τα εν λόγω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί, γίνονται δεκτά. Συνεπώς, διευκρινίζεται ότι για τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής στα ως άνω πρόσωπα που περιλαμβάνει έτη έως και το έτος 2022, δεν θα αναζητούνται τέλη κυκλοφορίας για τα έτη αυτά. 
 
Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Δωρεές

Κάνε μία Δωρεά

Θέλουμε να βοηθήσουμε τον Άνθρωπο που νοσεί, όσο περισσότερο μπορούμε. Οι δωρεές σας μας βοηθούν να το πετύχουμε.

Γίνε Εθελοντής

Δώσε αξία στις πράξεις σου. Γίνε εθελοντής στο Κ3. Μπορείς να προσφέρεις.