4 οι άξονες στο «new deal» στην υγεία. Η Ελπίδα Κυριακού μας εξηγεί το πρόγραμμα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) που αφορά στον τομέα της Υγείας

H Ελπίδα Κυριακού, Διευθύντρια Πληροφορικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» και συνεργάτιδα του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννη Κωτσιόπουλου, έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης για σειρά θεμάτων ψηφιακής υγείας.Ηταν το καλοκαίρι του 2020 όταν η εντολή που έλαβε ήταν σε στυλ τηλεγραφικό: «Σε μερικούς μήνες θα πρέπει να έχουμε συντάξει ένα πρόγραμμα για την Υγεία, στο πλαίσιο του συνολικότερου Εθνικού σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Next Generation EU – Ελλάδα 2.0”. Σε χρειαζόμαστε on board». Σήμερα, το εν λόγω πρόγραμμα συνολικής αξίας 344,5 εκατομμυρίων ευρώ, έχει εγκριθεί στην ολότητά του.

Το εν λόγω πρόγραμμα φιλοδοξεί να μεταβάλει αισθητά την εικόνα και το περιεχόμενο της παροχής υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην χώρα μας.
Κομβικό ρόλο στην ομάδα που ανέλαβε να σχεδιάσει το πλαίσιο, να συντάξει τις προτάσεις και να υποβάλει προς έγκριση το πρόγραμμα των δράσεων για τον τομέα της Υγείας, έπαιξε ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος. Ο ίδιος, έχοντας εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε θέσεις ευθύνης στο εκεί Εθνικό Σύστημα Υγείας (National Health System – NHS), όπως αυτή του Chief Information Officer (CIO), ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μέλος του NHS Digital Academy, διέθετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και γνώριζε τα “X and Os”.

Η ομάδα που συγκροτήθηκε αποτελούνταν από μια ευρύτερη ομάδα στελεχών που προέρχονταν από ποικίλες θέσεις στον χώρο της Υγείας, εισφέροντας ο καθένας διαφορετική γνώση στο όλο εγχείρημα. Όσο για τον ρόλο της κυρίας Κυριακού, ήταν κάτι παραπάνω από απαιτητικός, καθώς ουσιαστικά, ολόκληρο το πρόγραμμα για την Υγεία πριν κατατεθεί προς έγκριση στην αρμόδια επιτροπή που είχε αναλάβει τη σύνταξη και κοστολόγηση του συνολικότερου Εθνικού σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Next Generation EU – Ελλάδα 2.0”, πέρασε από τα χέρια της!Ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία είναι και το γεγονός πως το πρόγραμμα για την Υγεία εγκρίθηκε στο σύνολό του, δίχως να υπάρξουν περικοπές.

Στην ερώτηση ως προς το σημείο που βρισκόμαστε με το πρόγραμμα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) που αφορά στον τομέα της Υγείας η κα Κυριακού απάντησε ότι προσπαθούμε να στελεχώσουμε μια ομάδα στο Υπουργείο Υγείας, διαδικασία που συνοδεύεται από αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο δεν διέπεται και -ουσιαστικά- εκλείπει το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να συγκροτηθεί ένα dedicated task force το οποίο θα αναλάβει να “τρέξει” ένα έργο σύνθετο, με πολλαπλές παραμέτρους και ιδιαίτερα “σφικτό” χρονικό πλαίσιο υλοποίησης. Παράλληλα, σε αυτές τις περιπτώσεις είθισται να υπάρχει ένας ολόκληρος οργανισμός ή φορέας που έχει υπό την ευθύνη του τόσο την στρατηγική όσο και την υλοποίηση της ψηφιακής υγείας. Η εν λόγω task force θα έπρεπε να συγκροτούνταν από πολλαπλές ομάδες εργασίες, τα στελέχη των οποίων κατά την προσεχή πενταετία θα είχαν ως αποκλειστικό αντικείμενο απασχόλησης το roll-out των δράσεων και έργων. Ιδανικά, στην χώρα μας η δημιουργία ενός φορέα για την ψηφιακή Υγεία θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και δη στην υφιστάμενη συγκυρία.

Η κα Κυριακού τόνισε ότι αφορά στον τομέα της Υγείας δείχνει να διαπνέεται οριζόντια από την πληροφορική και στο συγκεκριμένο έργο βασίζεται σε τέσσερις επιμέρους άξονες. Ο πρώτος αφορά στον “Ψηφιακό φάκελο”, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, δίχως ωστόσο να γίνεται το απαιτούμενο επόμενο βήμα του σχεδιασμού και της υλοποίησης.Η πρόταση στηρίζεται στην διαλειτουργικότητα. Θα δημιουργηθεί ο πυρήνας με ένα κεντρικό αποθετήριο δεδομένων και στη συνέχεια όλοι ανεξαιρέτως οι κατασκευαστές λογισμικού θα κληθούν να προσαρμοστούν σε αυτό “διαλειτουργώντας” τα συστήματά τους.Ο ορίζοντας υλοποίησης του εθνικού ιατρικού φακέλου,είναι μέχρι το τέλος του α’ τριμήνου του 2022 .

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στον καρκίνο.
Mία φιλόδοξη, πλήρη, όσο και ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, που εισφέρει ξεχωριστή καινοτομία στο “τραπέζι”, ακόμη και σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κι αυτό, καθώς στο πλαίσιο της Γηραιάς Ηπείρου δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο σύστημα, τουλάχιστον σε αυτή την εμβέλεια. Μάλιστα, οι όποιες κινήσεις έχουν μια έντονα αποσπασματική μορφή, οι οποίες έχουν λάβει χώρα σε επίπεδο μεμονωμένων νοσοκομειακών μονάδων ή το πολύ σε clusters νοσοκομείων και όχι σε εθνικό επίπεδο. Αντιθέτως, το δικό μας σχέδιο θα επιχειρήσει μια πιο ολιστική προσέγγιση και για αυτό έτυχε θετική ανταπόκρισης από Κοινοτικής πλευράς, του ιατρικού κόσμου, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Η “βάση” του σκεπτικού έγκειται στην δημιουργία ενός απόλυτα σύγχρονου εθνικού μητρώου για τον καρκίνο, το οποίο δεν θα αποτελεί -απλά- ένα προσάρτημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά ένας mini ογκολογικός φάκελος για ολόκληρη την χώρα μας. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα με πρόβλεψη την συμμετοχή 10 έως 12 νοσοκομείων, που θα περιλαμβάνει state-of-the-art τεχνολογίες και λύσεις, υποδομές για Multidisciplinary Tumor Boards (MDTs), χημειοθεραπευτικά συστήματα, προσαρμογή σε πρωτόκολλα κ.ο.κ. Το “στοίχημα” στο εν λόγω project έγκειται στην ίδια την ουσία του.

Κι αυτό, καθώς συνήθως επαφιόμαστε σε σημαντικό βαθμό σε πρακτικές που ήδη έχουν εφαρμοστεί διεθνώς, προσαρμόζοντάς τις στις ιδιαίτερες απαιτήσεις μας.

Ξεχωριστή βαρύτητα, όμως, δίνεται και στο σκέλος των νοσοκομείων.
Σε σημείο τέτοιο, ώστε να αποτελεί τον πυλώνα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Υγεία, με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό, καθώς θα πρέπει να θεμελιωθούν τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα, ουσιαστικά να προδιαγραφούν οι ιατρικοί φάκελοι, να υλοποιηθούν και κυρίως να αξιοποιηθούν, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν πλήρως οι υποδομές των νοσοκομείων και κυρίως τα τοπικά δίκτυα, ορισμένα εκ των οποίων έλκουν την λειτουργία τους από τις αρχές της τρέχουσας χιλιετηρίδας.

Ο τέταρτος άξονας σχετίζεται με την τηλεϊατρική.
Το εν λόγω έργο περιγράφεται ως μια επέκταση του εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας σε ολόκληρη τη χώρα, με ορισμένες επιπλέον υπηρεσίες. Ωστόσο, το πρώτο παραδοτέο του εν λόγω έργου θα πρέπει να αφορά στο θεσμικό πλαίσιο, καθώς σήμερα η τηλεϊατρική στερείται αυτού και κατ’ επέκταση δεν υφίσταται ένα ξεκάθαρο modus operandi.
Μάλιστα, ενδεχομένως να αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τον οποίο ο θεσμός της τηλειατρικής μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να εξελιχθεί με βάση τα δεδομένα που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο.

Περισσότερα : https://netweek.gr/to-new-deal-stin-ygeia/

You Might Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *