προσωπικοσ βοηθοσ υγειασ κ3

ΙΔΕΑ: Τα αρχεία υγείας σου… στα δάκτυλα σου (app)

Το Κ3 σε βοηθά να συλλέξεις και να διαχειριστείς τα προσωπικά σου αρχεία. Σε βοηθά να έχεις τον έλεγχο της υγείας σου όταν πραγματικά τον χρειάζεσαι.

Η δουλειά μας βασίζεται στον επαγγελματικό εθελοντισμό μέσω του οποίου μπορεί κανείς να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ενός ασθενούς με καινοτομία και έρευνα. Αναπτύξαμε μια δωρεάν εφαρμογή για κινητά (διαθέσιμη σε smartphone και tablet, για Android και iOS) που προσφέρει ένα πλήρες, διανεμημένο και συνεργατικό Προσωπικό Βοηθό Υγείας.

Kapa-3-application

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ

Α. τη συγκέντρωση κάθε χρήσιμης πληροφορίας σε έναν δικτυακό τόπο, με αναφορές σε κάθε δράση, μέτρο και ενέργεια που τίθεται σε εφαρμογή και αφορά τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει ή νοσούν από καρκίνο. Προτεραιότητά μας αποτελεί η προσβασιμότητα των συμπολιτών μας, σε ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας καθώς και η αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών και υπηρεσιών σε όλη την ελληνική επικράτεια που λειτουργούν γι’ αυτό το σκοπό.

Β. την παροχή συμβουλευτικής βοήθειας, στην ανάπτυξη δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων της ομάδας, στη δημιουργία στοχευμένων παρεμβάσεων στις τοπικές κοινότητες, στην ενημέρωση και ενεργοποίησή τους σχετικά με τα δικαιώματα τους, στη διασύνδεση με εθνικούς και τοπικούς φορείς και άλλες ΜΚΟ, στη δημιουργία πληροφοριακού υλικού, πρωτοκόλλων αντιμετώπισης και καταγραφής περιστατικών.

ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

Έλεγχος των Δικαιωμάτων σου & Παροχών Υγείας.

Ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να έχουν τον έλεγχο των ιατρικών/διοικητικών  τους δεδομένων.

Τα ιατρικά/διοικητικά σου αρχεία
οπουδήποτε & οποιαδήποτε στιγμή

Εντοπισμός των δεδομένων
που χρειάζεσαι περισσότερο

Πρόσβαση σε δεδομένα
υγείας για ασθενείς

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ SHOPS:

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ αποτελούν:

Η ανάπτυξη και η επικύρωση ψηφιακών εφαρμογών για τη δημιουργία πλαισίου λειτουργίας μιας σύγχρονης πλατφόρμας για την ενημέρωση της ομάδας στόχου, για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόνοιας και δράσεων που τους αφορούν, για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Η παραλαβή δεδομένων για αξιολόγηση και διεκπεραίωση σχετικών αιτήσεων.

Η έκδοση και παροχή προς την αρμόδια υπηρεσία και προς τον ενδιαφερόμενο των αιτημάτων του τελευταίου αναφορικά με τον τύπο των θεμάτων του.

Οι σχεδιαζόμενες δράσεις αφορούν την ελληνική επικράτεια ανάλογα με τους δείκτες επιπολασμού της ασθένειας και απευθύνονται σε καρκινοπαθείς για την υποστηριζόμενη διαβίωση και την κοινωνική τους ενσωμάτωση, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών, μέσω της υποστήριξης της δυνατότητας πρόσβασής τους στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
Η κοινωνική ανάγκη που αποσκοπεί να υπηρετήσει η δράση είναι η ισότιμη ένταξη των καρκινοπαθών στην κοινωνία, αίροντας τα εμπόδια που δημιουργούν κοινωνικό αποκλεισμό και οικονομική ανέχεια τόσο στην ομάδα στόχο, όσο και στο ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον.
Η μεθοδολογία για την επίτευξη του στόχου της δράσης βασίζεται κυρίως στην επιτυχή συνεργασία των εμπλεκόμενων  φορέων

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
Χαρτογράφηση περιστατικών καρκίνου καθορισμένου ηλικιακού εύρους και χρονικού ορίζοντα για την αξιολόγηση του μεγέθους του προβλήματος.
Διαμόρφωση διαύλων επικοινωνίας με την ομάδα στόχο, αξιοποιώντας σύγχρονες ΤΠΕ.
Δημιουργία στοχευμένων παρεμβάσεων στην ομάδα στόχο για την ενημέρωση και ενεργοποίηση τους σχετικά με τα δικαιώματά τους.
Οργάνωση συμβουλευτικής βοήθειας στην ομάδα στόχο, βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων καταγραφής και αντιμετώπισης περιστατικών.

Τα στοιχεία καινοτομίας της δράσης εντοπίζονται στο συνδυασμό σύγχρονων ΤΠΕ και τεχνογνωσίας για την υποστήριξη της ομάδας στόχου.
Ειδικότερα, η χρήση πλατφόρμας για την άμεση επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας στόχος, την ενημέρωσή τους, τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων/εγγράφων τους μέσα από προσωπικό λογαριασμό και η υποστήριξή τους, παράλληλα με τη real-time ενημέρωσή τους για την πορεία του αιτήματός τους, δημιουργεί για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη εμπειρία εξυπηρέτησης της ομάδας στόχου.
Έναν Προσωπικό Βοηθό Υγείας, με τελικό σκοπό να ωφεληθούν των δικαιωμάτων τους.

Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Δωρεές

Κάνε μία Δωρεά

Θέλουμε να βοηθήσουμε τον Άνθρωπο που νοσεί, όσο περισσότερο μπορούμε. Οι δωρεές σας μας βοηθούν να το πετύχουμε.

Γίνε Εθελοντής

Δώσε αξία στις πράξεις σου. Γίνε εθελοντής στο Κ3. Μπορείς να προσφέρεις.